3.9.2015
Kategorie: Společnost

Způsob vládnutí ve většině zemí EU má v sobě skryté prvky fašismu

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

KAREL JANDA 03|09|2015

Běžný občan jenž se nijak intenzivně o společenské a politické dění nezajímá, by namítl, že takové tvrzení je nesmysl, že v Evropě jsou hluboce zakořeněné demokratické principy správy veřejných věcí a že fašismus, jako takový, se veřejně projevuje jen v extremistických seskupeních a v politických stranách na obou okrajích politického spektra.

Demokracie je způsob vlády lidu a je známa již z dob starověkého Řecka. Funguje tak, že občané zvolí své zástupce a tím je delegují ke správě věcí veřejných ve vlastním městě, oblasti či zemi. Zvolení zástupci po nástupu do svých funkcí jsou prodlouženou rukou občanské společnosti a způsob, jakým vykonávají správu země, vychází z vůle těch, kteří je zvolili.Demokracie má v sobě zakódované zpětné vazby, a tou hlavní je, že se otevřeně a veřejně zodpovídají svým občanům z toho, jak správu země vykonávají. V případě porušení svých pravomocí, zneužití svých funkcí či hrubém zpronevěření se mandátu, jenž dostali od občanů, jsou zástupci odvolatelní a podle druhu svého prohřešku jsou právně zodpovědní a musí počítat i s trestem za špatné vládnutí. V dobách starověkých dokonce i soud nad zpronevěrcem byl veřejný a občané sami rozhodli, jaký trest je adekvátní, finálně ho i vykonali.

Co se stalo s demokracií od dob starého Řecka a Říma? Po pádu říše římské a nástupu křesťanství v Evropě se demokratické principy z vládnutí vytrácejí a jsou zde po staletí monarchie, dochází k centralizaci majetků a moci, rovněž v této době dochází k častým změnám geopolitické mapy a Evropské státy čelí častým nájezdům vnějších nepřátel ze severní Afriky,Balkánu a Asie. Vznikají velké finanční ústavy a banky, o moc se hlásí církev, některé evropské rody až pohádkově bohatnou. Fungující demokracie vzniká nejdříve v Británii, pak na americkém kontinentu, na ostatním území však až později, a to ještě v různé kvalitě a s různou dobou jejich trvání.

To, proč jsem se o tom v úvodu tak obšírně rozepsal není o tom, že bych čtenáře považoval za blbce, kteří zrovna toto neví. Je to kvůli kontrastu k tomu, co přijde.

Zárodky skryté světovlády nevznikaly jen v minulém století, ale podstatně dříve. Vznik korporací, bank s transkontinentální působností, války a skryté manipulace s měnami a rekrutace světových elit je nástrojem i výsledkem tohoto procesu. Dnes se již otevřeně mluví o NWO a elity jsou čím dál tím drzejší.

Jejich moc prorůstá do jednotlivých národních vlád, v každé zemi budují síť, jež nitkami hýbe politikou a ekonomikou, vše však pod názvem demokracie a vlády občanů.Všimněme si, že zvolený zástupce lidu kdysi dříve měl jen omezený čas, stanovený volebním obdobím, na to, aby se mohl pohybovat v poltice a podílet se na správě státu. Jenže co se stalo od té doby?

eufas

Protože z politiky se stal postupem času docela dobrý obchod, napadlo politiky a jimi delegované právníky, aby upravili a defomovali volební řády v zemích tak, aby zůstaly sice funkční, ale aby se dal již předem připravit výsledek voleb. Postupně se začalo upouštět od ortodoxně demokratických principů, a to i těch zpětnovazebných. A najednou je tady nová podoba tzv.vlády občanů, kterou se demokracií již poněkud zdráhám nazvat, protože si vážně myslím, že se to od demokracie již na hony vzdálilo a vývoj v Evropě směřuje k totalitám, ale zatím pod stejnou vlajkou, a pod správou stejných skupin politiků.

A teď už pojďme do Čech, ostatně zde také žijeme.Tak nás to zajímá nejvíc. V politice, předváděné našimi politiky jsem si všimnul jednoho fenomenu, a to toho, že politiku předvádějí, ale fakticky ji nevykonávají. Měl by to být konsenzus názorových proudů různých stran a z toho pramenící rozumný výsledek, aplikovaný v praxi. A čím to je? Politické strany hrají své veřejné divadlo, nicméně kuloárně je již vše domluveno. Občan to akceptuje, protože to divadlo považuje za skutečnou politiku, ale opak je pravdou.

Dále vidíme, že ve veřejných funkcích se dokonce již několik desítek let pasážují stále stejné tváře. To je známkou toho, že politika je velmi lukrativní činnost, jinak by se toho ti papaláši nedrželi. A konec konců jim to umožňuje dobře napsaný volební řád. A občan volí, až je z toho vůl, protože po sečtení hlasů je tam zas ten, koho tam už nechtěl vidět.

Dalším zajímavým jevem je to, že do některých a řeknu dokonce strategických pozic (jako je třeba ministr obrany) jsou nominováni lidé se zcela odtažitou profesí, kteří problematice, před kterou byli postaveni, absolutně nemohou rozumět. A je to proto, aby tam byl skutečně někdo, kdo tomu nerozumí, protože s ním může ta domluvená parta dobře orat a tomto prostředí si realizovat své kšefty. Akceptovaný kašpar až ve chvíli, kdy se průšvihy provalí, pochopí, že to všechno podepisoval a že to také odnese. Tak to ovšem bylo již připraveno – použít, zmačkat a zahodit…..další prosím. Dále se výrazně v čase zvyšuje daňové zatížení obyvatel, neboť politiků je hodně, a průšvihy se musí zamáznout.

Politici mají poslaneckou imunitu….!….jinými slovy dostatečný nárazníkový prostor pro to, jak vyčůrat s naštvaným občanem, který se jen bezmocně dívá, že za takový lapsus nebo korupci nebyl udělen adekvátní trest a navíc nebyla vymáhána škoda. Je již zcela běžné, že korupční skandály hradí daňový poplatník. Kde to jsme? Ano jsme tam, kde v politice každý na každého ví, a běda, že by někdo začal mluvit.

Co dál – skandál- když si přečtete ústavu, zjistíte, že již dávno nechrání naše samozřejmá občanská práva. A tím narážím na další věc, a to absenci referenda v našem veřejném životě. Řada zemi v okolí referendum používá, pravda, že nekteré jen formálně, někde má však referendum svou váhu a účinnost dodnes. Naše ústava byla tiše změněna. A přitom změny v ústavě by měly být předmětem referenda, a ne výsledkem tajného jednání mezi senátem a parlamentem. A proč nemáme referendum? Protože máme ministra, který má za úkol a ve svém kuloárním zadání jeho zavedení zdržet pokud možno, co nejdéle, ne-li zcela paralyzovat snahu o jeho zavedení. Hezké, že….?

Co neziskovky a nevládní organizace? Proč dostávájí peníze od státu? Zvlášť, když spousta z nich je zahraničních? Peníze by měly jít přeci na armádu, důchody, zdravotnictví a veřejné služby. O tom rozhodli politici, a protože to není v souladu s vůlí občanů, je to fakticky nedemokratické.

Co média? Je svobodný a rovný přístup k prezentaci názoru občana do kteréhokoliv media? Ne, není.Těch pár pořadů, kde se může prezentovat svobodný názor, podléhá buď velmi přísnému výběru, nebo jsou vysílány v pozdním vysílacím čase, nebo jsou tak šikovně manipulovány školenými moderátory, že to vyzní do ztracena. To také není demokratické.

Jak je u nás definovaná v právních předpisech tzv. nutná sebeobrana? No, stačí si to přečíst, a výsledek máte takový, že se musíte nechat nejdřív rozsekat na nudle, a potom se začít bránit. Jinak jste zločinec vy. Je to demokratické? Určitě není.

A víte, že už máme své novodobé ideology, kteří intenzivně, s plným nasazením a velmi sofistikovaně upravují veřejné mínění občanské společnosti? Kteří dostávájí pravidelný prostor v nejfrekventovanějších médiích, jako je dnes bezesporu internet a svými dobře mířenými články mají za úkol postupně upravovat mínění občanů, dehonestovat hlavu státu, legalizovat nekontrolovanou imigraci, zasévat mezigenerační konflikty a devalvovat tradiční hodnoty občanů této země? Že tu nejsou? Ale ano, jen nakoukněte do Novinek na Seznamu a hned budete v obraze. Jejich činnost je dobře koordinována politiky a podporována, čiže to je opět nedemokratické.

Dětem ve školách začínají být postupně vymývány mozky a rodič může dělat pomalu cokoliv, avšak často bývá svědkem přeměny mladého jedince v duchu, v jakém ho vůbec neměl v úmyslu vychovávat. Čili co se děje? Ve školství se šíří postupné, nenápané vykořeňování tradičních hodnot a postupně, ve spolupráci se sociálním systémem a přispěňím různých lidskoprávních organizací k vytržení dítěte z názorového vlivu své rodiny. Takže i tradiční rodina se v tomto systému začíná hroutit. Je to demokratické?

Tvrdím, že není. V sociálním systému je až do nebe volající podpora flákání se a trestání občana za práci.Je to demokratické? No to už vůbec ne. Paralýza obrany státu. Je to demokratické?……a mohl bych pokračovat ve dlouhém výčtu jevů, jež jsou namířeny proti právům občanů.

Tak, teď posuďte sami. Vyjmenovali jsme si celou řadu zde běžně aplikovaných jevů, jež nemají s demokracií nic společného. Jevů, jež jsou podporovány a využívány vládnoucím establishmentem k ovládnutí lidí, k omezení jejich svobod, k potlačení svobodné prezentace názoru a k postupnému nekontrolovatelnému utahování šroubů.

Tradičně stavíme proti sobě komunismus, fašismus a demokracii. Témata opakovaně a nekonečně diskutovaná. Ale vášnivě zaujati touto diskuzí se nám za zády zrodila nová totalita, jež se velmi nápadně začíná podobat fašismu, a která již, snad kromě otevřeně mocenských prostředků , ty další prostředky již běžně používá. A ještě navíc je natolik propracovaná, že se nám snaží vnutit dojem, že náš občanský názor je fašistický a dle jednoho z našich novodobých ideologů, zavání hnědou barvou.

Budoucí vývoj může směřovat klidně k tomu, že při nástupu do zaměstnání budeme vyplňovat dotazníky s politickou tématikou, naše děti začnou být opět naháněny do mládežnických organizací stejného typu, jako byl Komsomol nebo na druhé straně Hitlerjugend, a to především proto, aby definitivně zatočili s naší generací, která je ještě zdrojem racionality a nepohodlní lidé začnou buď mizet, nebo se jimi začnou plnit tzv.převýchovná zařízení, jež se zcela náhodou budou nápadně podobat koncentračním táborům. Takový směr to může nabrat raz dva. Koncipienti totalitních režimů pracovali vždy velmi rychle a efektivně, demokracie je v tomto směru bohužel pomalejší a její reakce nejsou tak účinné. To jen proto, že se stala příliš složitou a popřela své původní principy.

A teď otázka na závěr. Chcete, aby se budoucí vývoj ubíral právě tímto směrem? Odpovím jen za sebe … já určitě ne!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc srpen 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Věra Vladyková 290,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Martin Pavlíček 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Eco Bau 500,- Kč, MUDr. Štefan Ridzoň 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Nikola Bornová 250,- Kč, Tomáš Foldyna 1003,08 Kč (40 eur)

Celkem za měsíc: 5 676,08 Kč
Vybráno 16.21%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

Sdílejte článek:
politicon-banner
9 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.