chaim
13.1.2022
Kategorie: Politika

Zpravodaj EP chce extrémně zdražit emisní povolenky každoročním snižování jejich množství o 10%

Sdílejte článek:

IVAN DAVID

DAVIDVčera jsme v Zemědělském výboru Evropského parlamentu hlasovali o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Podle původního návrhu Komise by EU měla nevládním neziskovým organizacím svěřit pravomoc stanovovat výši uhlíkového „kvazicla“. Celníci členských států by podle záměru Komise měli od dovozců vybírat obdobu cla, která by teoreticky měla vyrovnávat rozdíl mezi ekonomickou zátěží, kterou firmám v EU přináší systém povolenek k vypouštění CO2 a dalších zvýšených nákladů, které firmy v Unii musí platit kvůli nařízením EU v rámci Zeleného údělu. Uhlíkové clo by mělo být placeno přímo do rozpočtu EU v Bruselu. Komise z něj chce splatit dluhy ve výši 750 miliard eur, které Brusel nadělal na dotace elektromobilů, fotovoltaických a větrných elektráren ve Fondu obnovy.


Problém původního návrhu Komise je v tom, že sazby uhlíkového cla by měly podle jakýsi příruček stanovovat nevládní neziskové organizace, které mohou být snadno zkorumpovány nadnárodními korporacemi vyrábějícími v zemích, kde se neplatí za žádné povolenky emisí CO2. Z každé miliardy eur, které „vstřícně“ stanovená sazba nadnárodní korporaci ušetří na uhlíkovém clu, obří nadnárodní firmy rády odvedou příspěvek na činnost neziskovky ve výši třeba 10 milionů eur. Nebo by mohly dát 5 milionů neziskovce a 5 milionů rozdělit formou odměny za poradenské služby přímo pracovníkům, kteří provádí výpočet. Na pracovníky neziskovek se totiž nevztahuje zákaz podnikání, který platí ve většině členských států jak pro celníky, tak i pro zaměstnance státní správy.

Několik členů Zemědělského výboru předložilo pozměňovací návrhy, která by pravomoc stanovovat výše sazeb uhlíkového cla odebralo neziskovkám a svěřilo ji zvláštnímu uhlíkovému úřadu EU. V novém úřadu, kteří kolegové navrhují zřídit, by měly mít své zástupce celní správy všech členských zemí EU. I když jsem zásadním odpůrcem zřizování nových unijních úřadů, v tomto případě jsem udělal výjimku, a podpořil jsem vznik nového uhlíkového úřadu ve verzi, kdy by nebyl podřízen Komisi, ale společné správě členských států. Je to přece jen méně nebezpečné řešení, než aby uhlíkové kvaziclo stanovovaly nikomu se nezodpovídající a snadno zkorumpovatelné neziskovky.

Velkým problémem, který v rámci projednávání nařízení CBAM hrozí způsobit evropskému průmyslu i zemědělcům v Unii těžké existenční problémy, je návrh na zrušení emisních povolenek, které dnes firmám přidělují státy zdarma. Jejich objem vychází z historických údajů o množství oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší v roce 1990. Firmy, které investují do snižování vypouštění škodlivin, mohou přebytečné povolenky prodat na burze, a tím si částečně vydělat na realizovaná ekologická opatření. Zrušení zdarma přidělovaných povolenek by způsobilo mimo jiné i několikanásobné zdražení hnojiv.

Kvůli růstu cen emisních povolenek na 90 eur/t v posledních dvou letech došlo letos k dramatickému zdražení hnojiv. Ceny hnojiv ženou do extrémních hodnot i problémy s růstem cen plynu, který způsobil třetí energetický balíček EU, jež nařídil kupovat plyn na plynové burze v Rotterdamu, místo dosavadních přímých nákupů od těžařů. Část států si z balíčku vyjednala výjimku a kupují nadále plyn na základě dlouhodobých smluv – např. s ruským Gazpromem za mnohem nižší ceny než na burze. Vláda ČR bohužel výjimku nevyjednala. Navíc před lety neprodloužila výhodnou mezistátní smlouvu s Ruskem, kterou na dodávky plynu za vládu tehdejšího premiéra a dnes prezidenta Miloše Zemana vyjednal bývalý ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Na české výrobce hnojiv i na české spotřebitele proto růst cen plynu dopadá v plné výši.

Spolu se zpravodajem Zemědělského výboru polským poslancem Zbigniewem Kuźmiukem z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) jsem po konzultaci s hnojivářskou sekcí Asociace chemického průmyslu navrhl naopak ponechat zdarma přidělované povolenky i po roce 2030 v původním nesníženém objemu. Náš návrh bohužel o pouhých 5 hlasů neprošel, i když jej podpořila část poslanců z probruselských frakcí lidovců a RENEW. Na plénum jej tedy budeme muset předložit znovu.

Přesně obrácený postup zvolil za Holandsko zvolený marocký zpravodaj Výboru pro životní prostředí (ENVI) Mohammed Chahim (na obrázku) z frakce Socialistů, který navrhl přímo nařízením snížit každý rok objem emisních povolenek o 10%. S tím, že od roku 2030 by přidělování povolenek nebylo vůbec možné. Snížení objemu přidělovaných povolenek by při jejich rostoucí potřebě vyhnala ceny do astronomických výšek. Extrémně by si na tom „nahrabali“ burzovní spekulanti. Pro průmysl a zemědělství v EU by to však bylo zničující, protože během 10 let není možné postavit tolik atomových elektráren, aby bylo možné vypnout všechny uhelné a plynové. Při účinnosti 10%, kterou vykazují fotovoltaiky a větrníky, není možné jimi uhlí nahradit. Zvláště proto, že nedodávají elektřinu, když je na trhu potřeba, ale jen když svítí slunce a fouká vítr.

Kolega Chahim nepochopil, že smyslem nařízení CBAM je stanovit způsob, jakým mají být formou dodatečného uhlíkového cla na dovoz zboží ze zemí, kde se neplatí za emisní povolenky, vyrovnány podmínky pro výrobou v EU ve srovnání podmínkami výrobou ve třetích zemích v případě vícenákladů vyvolaných Zeleným údělem. Zpravodaj ENVI návrh nařízení pojal jako prostor, jak Zelený úděl ještě více přitvrdit. Pokud by jeho návrh byl schválen, znamenalo by to, že už od příštího roku zrychlí přesun výroby z EU do Asie a že bude krachovat čím dále více výrobních podniků v Unii. Na konci jím navržené procedury by členské státy EU byly zcela bez průmyslu a i bez zemědělců. Bez hnojiv totiž nelze udržet ani rostlinnou ani živočišnou výrobu.

Zpravodaj ENVI europoslanec Chahim svůj návrh představil v pondělí 10. 1. 2022, kdy už v našem výboru bylo po uzávěrce pro předkládání pozměňováků. Po hlasování v našem výboru jsme se spolu se zpravodajem našeho výboru Kuźmiukem včera radili se zástupci výrobců hnojiv jak reagovat na šílený návrh zpravodaje ENVI. Vzhledem k tomu, že ve výboru ENVI je stále ještě otevřena lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů jsme se dohodli, že společně předložíme návrh, podle nějž by jakékoli snižování objemu přidělovaných povolenek podléhalo předchozímu souhlasu Rady ministrů.

Po konzultaci s právními experty na unijní právo jsme zjistili, že to je zřejmě jediná možnost, jak Komisi zabránit, aby svévolně přiškrcovala evropský průmysl a zemědělství formou snižování objemu dostupných emisních povolenek. Ministři průmyslu jako členové vlád, které musely získat důvěru parlamentu svých zemí, mají mnohem více legitimity rozhodovat o tak zásadní otázce, jako je snižování objemu povolenek, jež by způsobilo zdražení těch stávajících a mohlo potenciálně ohrozit existenci podniků a pracovních míst v členských státech EU. Na rozdíl od eurokomisařů se ze svého rozhodování a hlasování v Radě musí voličům zodpovídat ve volbách.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 469 times, 6 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
23 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)