greta-pope-rt-ml-190417_hpMain_16x9_992
6.5.2019
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Zneužitá duševně nemocná Greta

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Multikulti Sturmabteilung má již nějaký čas novou celebritu. Stala se jí 16 letá švédská záškolačka Greta. Ta došla (nebo „byla dojita“) k názoru, že klimatické změny jsou největší nebezpečí světa a může za ně člověk.

Stamiliony let historie klimatu na naší planetě dávno před tím, než se člověk vůbec objevil, sice usvědčují totalitní fašisticko-bolševickou ideologii globálního oteplení z nevědeckosti. Z nevědeckosti pak globál-teplo-alarmisty usvědčují stejně tak i známé a profláknuté techniky permanentního manipulování statistických údajů dnešními klimo-alarmisty a jinými ideology, kdy se například meteorologické stanice zahrnuté do „vědeckých statistických údajů“ tak nějak záhadně stěhují zásadně do měst, zejména velkých měst, zatímco měření mimo města jsou ignorována. A – jaký div ? – ve městech je tepleji než na louce a tudíž tu máme „vědecký“ důkaz probíhajícího globálního oteplení. Změnou míst měření změní průměrnou teplotu a mají „důkaz“. (Časem se teplota bude muset měřit už jen na Sahaře, a to v červenci a jedině v poledne, aby udrželi „důkaz“ trvalého růstu teplot.)

Mnohem spíše na globální oteplení spíše ukazují různé odporné akce ve stylu Gay Pride, které narušují veřejný pořádek a kdyby se podobně jako homo-lesbo-trans-pedo-komunita na svém pochodu „hrdosti“ chovali heterosexuální lidé, nedejbože pak heterosexuální bílý muž, pak by byli účastníci podobné akce jistě pozatýkáni a následně odsouzeni. S největší pravděpodobností by jim byli odebrány děti (a následně odeslány nějaké fajné multikulti homo—pedo rodince na převýchovu, eh, pardon na „výchovu“). Pokud někde probíhá globální oteplení, tak v hlavách vyrůstajících generací, u kterých agresívní homo-agitace a ideologie „obdiv k homosexuálům jen za to, že jsou homosexuálové“, vedou k rozvratu psychiky do labilních roztřesených trosek, které nejsou ukotveny v žádném řádu, v žádných pevných strukturách světa a tudíž podprahově čelí vytrvalé a vysoce traumatizující permanentní nejistotě a pochybování o sobě samé (v případě dívek a žen) a o sobě samém (v případě chlapců a mužů).

Tato technika psychologické manipulace prostřednictvím genderismu, založená mj. na zpochybňování těch nejzákladnějších hodnot, těch nejzákladnějších „kompasů“ pro vlastní ukotvení člověka ve světě, má stejný charakter, jako manipulativní techniky psychopatických manipulátorů obvykle mívají. Manipulace je mj. založena na těchto hlavních nástrojích:

  • vytváření nebo posilování pocitu viny a výčitek svědomí

  • snižování sebevědomí oběti

https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulace#Manipulace_sekt

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation

nebo třeba https://www.youtube.com/results?search_query=frantisek+koukolik

Technika genderistické manipulace a vymývání mozků je velice účinná – když dítěti nebo nezralému případně psychicky nepevnému jedinci vnutí propagandistická mašinérie „myšlenku“, že vlastně není jasné, kdo vůbec je, říkají mu vlastně „nejsi nic, jsi hovno, jsi jen to, co z tebe jako z beztvarého bezcenného bláta uplácáme“.

A pak není divu, že ve Velké Británii je dnes téměř polovina mladých lidí homosexuální nebo vlastně tak jako ani neví, jestli jsou homo nebo hetero – není divu po letech vymývání mozků a po letech dennodenní psychologické manipulace a destrukce základních mechanismů psychické stability lidí. https://www.ibtimes.co.uk/sexual-orientation-uk-half-young-people-say-they-are-not-100-heterosexual-1515690

Rozvrácení a destrukce základních mechanismů lidské psychiky, základních pilířů mentální rovnováhy je účinnou technikou zločinné soft-totalitní moci. Od propagandy a adorování homosexuality jako vzorového a obdivuhodného standardu, přes transgenderismus, školní inkluzi, vytváření falešných vznešených „bojů“ (globál-teplo-alarmismus) – vždy jde o totéž: manipulativně ovládat a kontrolovat chování lidí, vytvářet agresívní jednotky SA proti slušným občanům, kteří neztratili zdravý rozum, rozvrátit a zničit cokoli funkčního a dobrého s cílem vyvolat strach, obavy, vyvolat vzájemnou nenávist mezi lidmi navzájem i k sobě samým. To je podstatou manipulativní techniky „vina bílého muže“ (poslední dobou už i „vina bílé ženy, za to, že je bílá“), „heterosexuálové nejsou in“, „rodina je nesmysl a musí být zesměšněna, znevážena a rozbita“, „vina za globální oteplení“, „vina Evropanů za lenost, ehm pardon, za špatné pracovní výsledky Afričanů“ atd atd atd.

Celá ideologie „globálního oteplení“ je jen dalším příkladem psychologické manipulace – vzbuzování pocitu viny, výčitek svědomí. („Prší málo, je to špatné a můžeš za to ty!“, „Prší hodně, je to špatné a můžeš za to ty!“, „Je vedro, je to špatné a můžeš za to ty!“, „Je zima, je to špatné a můžeš za to ty!“, „Je krátké jaro, je to špatné a můžeš za to ty!“, „Je dlouhé jaro, je to špatné a můžeš za to ty!“ atd atd atd)

A tak tu dnes máme eko-hitler-jugend, kteří místo toho, aby se vzdělávali a nacházeli technické řešení problémů, které považují za naléhavé, tak raději ve své lenosti, nevzdělanosti a mediální propagandou spoluvytvořené a pečlivě pěstované naduté namyšlenosti úkolují ostatní, co musí okamžitě a ihned udělat. Oni sami nebudou dělat nic. Je jim vnuknut pocit, že jsou elitou už jen tím, že prázdně žvaní a buzerují ty, co nežvaní a normálně pracují. Jsou elitou v tom, jak jen prázdně žvanit a rozdávat úkoly ostatním. A hodnotit ostatní, jestli už dostatečně otrocky a s vděkem a dostatečně rychle udělali to, co jim nařídila eko-hitler-jugend nebo multi-kulti-hitler-jugend nebo jakákoli jiná SA-jednotka multikulturního šílenství.

Je to stejné, jako to bylo při nastolování nacistické nebo bolševické totality – totalitní zločinná moc nalezne hlupáky, kterým nabulíkuje, že jsou geniální, předurčeni k tomu vést, předvoj lidstva. A tito hlupáci pak následně se svatým nadšením vykonají jakékoli svinstvo, jakoukoli pitomost, jakoukoli destrukci. A jako vždy – přidá se i pár inteligentních leč amorálních kariéristů. Z nejlínějšího sedláka udělají předsedu kolchozu. Z nezaměstnaného povaleče udělají velitele oddílu SA s parádní uniformou a mocí nad životem a smrtí. Z duševně nemocné dívky (se schopnostmi porozumět informacím výrazně omezenými duševním postižením) udělají špičkovou super-geniální odbornici na tak složitý problém, jako je globální klima, kterému zatím nerozumí nikdo – kdyby ano, neměli bychom předpovědi počasí s přesností šimpanze házejícího šipky do terče. Ale hlavně z ní udělají „odbornici“ na kladení ultimativních, agresivních a destruktivních požadavků na všechny ostatní. A možná za to dostane Nobelovku. No, ale proč ne? Když mohl nobelovku dostat Obama za to, že je černoch, tak proč ne Greta za to, že je duševně postižená, je snadno manipulovatelná a má snížené schopnosti porozumět informacím.

Dnešní eko-bio-Hitler-Jugend. Demonstrují a agresivně se dožadují „akce“. Agresivně a antidemokraticky, soft-totalitně prosazují svoje (do svých implantované) ničím nepodložené požadavky, co všechno musí okamžitě udělat všichni ostatní. Nic jiného, než SA nebo Hitler Jugend nejsou. Jsou to nevzdělaní, ničemu nerozumějící vykořenění jedinci, kterým zlá soft-totalitní moc dává mediální „úctu a obdiv“ a tím je manipuluje k destruktivnímu (a v důsledcích k sebe-destruktivnímu) jednání. Manipulátor, Velký Manipulátor je nejdříve vykořenil, rozbil jim zakotvení ve světě, v rodině, ve společenské skupině (národ, rasa, komunita, rodina, kluci-holky…), tím je zbavil sebevědomí (které se nutně musí opírat o pevné ukotvení ve světě i psychické ukotvení a psychickou stabilitu) a pak jim – jako správný vůdce zločinné sekty – nabídl novou „jistotu“: ‚buďte homo, je to in‘, ‚och, jak jste úžasní, když nacistickými metodami násilí a zastrašování jakoby bojujete proti údajnému neonacismu jakýchkoli oponentů naší zločinné soft-totalitní moci‘, ‚jak jste moudří, když požadujete okamžité zastavení přirozených klimatických změn‘.

Nová ikona vládců dnešní psychologické manipulace slabých, vykořeněných a ustrašených lidí s rozvrácenou psychickou stabilitou se jmenuje Greta Thunbergová.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunbergov%C3%A1

Podle wikipedie trpí (minimálně) dvěma psychickými nemocemi – Aspergerův syndrom a ADHD.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asperger%C5%AFv_syndrom

https://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD

Další nebudu komentovat, udělej si závěry sám, milý čtenáři nebo milá čtenářko.

Zdroj: cs.wikipedia.org

  1. Aspergerův syndrom (AS)

patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem[1] a řečovými schopnostmi (pasivní slovní zásoba bývá velmi bohatá, vývoj řeči není opožděn). Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost porozumět běžným společenským situacím[2][3][4]. V důsledku špatného rozpoznávání záměrů a úmyslů ostatních mohou být nositelé této poruchy v dětském věku snadno manipulováni, protože se z toho jejich vrstevníci pokusí těžit[5][6]. Mohou také manipulovat ostatními[7]. Lidé s Aspergerovým syndromem jsou někdy považováni za neempatické, což ovšem neznamená, že nejsou s někým schopni soucítit[2]. Jedná se o celoživotní úkaz, který je potenciálně handicapem. Lidé s Aspergerovým syndromem mívají problém porozumět ironii a najít si přátele.

  1. ADHD 

(zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ – hyperkinetická porucha (HKP)porucha pozornosti s hyperaktivitou, patří mezi neurovývojové poruchy. Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých. Spíše než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.[1]

Pro ADHD se dříve používaly diagnózy LDE (lehká dětská encefalopatie) či LMD (lehká mozková dysfunkce), které se snažily vystihnout etiologii. Aktuálně používané označení syndromu vychází z popisu projevů této poruchy.[2]

… ADHD je porucha typická neurovývojovým opožděním s odchylkami ve vývoji centrální nervové soustavy a porušenou regulací na úrovni neurotransmiterových systémů (noradrenergního a dopaminergního). Tím jsou pak ovlivněny všechny kognitivní funkce. Vyšetření MRI (magnetickou rezonancí) prokazuje zmenšený objem mozkumozečkubazálních ganglií vpravo a corpus callosum vpravo. ADHD jsou také vysoce rizikovým faktorem pro vznik dalších psychiatrických poruch.[11]

ADHD patří mezi nejprobádanější duševní a emociální poruchy.[12] Existuje pro ni více léčebných postupů účinnějších pro větší počet lidí než v kterékoliv jiné oblasti psychiatrie.[13]

Projevy

Jako základní vlastnosti typické pro lidi s ADHD je možné uvést:

  • Deficit pozornosti – krátké intervaly zaměření na jednu věc, chybí reflexe času (Russell Barkley uvedl: „Čas je nepřítelem každého s ADHD!“), problém s opakovanými nebo nudnými (nutnými) úkony, poruchy motoriky (často se mluví o narušení „harmoničnosti“ pohybů – jemná i hrubá motorika).

  • Impulzivnost – rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům (často i neschopnost je verbalizovat), často také nižší sebehodnocení, vztahovačnost.

  • Hyperaktivita – neúčelné, nadbytečné pohyby (často si hrají s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovázejí zvuky a komentují je).

Často pak může být ADHD doprovázena jevy, jako jsou noční děsy, deprese a úzkost, neuznávání autorit atd.

… Podstatné na ADHD je, že není specificky zaměřena, ale ovlivňuje celkově veškeré chování a hraje zásadní roli v rozhodovacím procesu.

  1. ad Kognitivní funkce ovlivněné (negativně) Aspergerovým syndromem (viz výše)

Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.

Greta, zneužitá soft-totalitou a zřejmě svými fanatickými rodiči (s ambicemi bojovat za nějaké Velké Dobro, jako všichni pachatelé Velkého Zla a jako téměř všichni jejich přisluhovači). Mimochodem, pro rodiče se pak náhle Gerta stala z nemocného dítěte, kterým je i nadále, vlastně velice moudrou inteligentní skvělou a obdivovanou celebritou. Když nemůže být ve skutečnosti špičkovou sportovkyní nebo vědkyní, vlastně ani normální ženou, tak alespoň tohle – náhražková celebrita. Je to pro její rodiče jistě komfortnější než žít s tím, že jejich dítě je duševně postižené. (Asi to zní cynicky, ale je to tak – pro rodiče nevyléčitelně nemocného dítěte je přeměna na jakoukoli „celebritu“ nebo pseudo-celebritu vítaný a často jediný možný únik z reality nevyléčitelné nemoci vlastního dítěte.)

Před desítkami let mohla Greta také nalézt „smysl života“, velký, „Veliký Smysl Života“ – jako její předchůdkyně, která ani nemusela nutně být duševně nemocná, jen zmanipulovaná, stejně jako dnešní eko-hitler-mládežníci: https://www.youtube.com/watch?v=LdqaZNfs1mk

A pokud multikulti destrukce nebude včas zastavena, skončíme všichni, a to včetně všech těch „Gert“ z multikulti Sturmabteilungů, jako její předchůdkyně: 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 16 650,00 Kč
Vybráno 47.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 683 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
17 komentářů