kocab
10.1.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Zarputilost sluníčkářů je děsivá

Sdílejte článek:

IN

V době, kdy se zcela zřetelně projevuje neblahý vliv migrace na soužití Evropanů s cizinci, kdy se ukazují první dopady na vyspělé ekonomiky a na sociální i zdravotnickou sféru, prohlásí Michael Kocáb, že je hrdým sluníčkářem a bojovníkem za multikulturní Evropu. Tvář polistopadové éry angažující se při odsunu vojsk Sovětské armády (otázkou zůstává, o kolik dnů později by i tak odešla), později se kompromitující v romské otázce a nakonec jednoznačný zástupce posthavlistické generace je hrdý na to, že může vystupovat v zájmu migrantů a idealistů. Zařadil se tak k mnoha dalším, jejichž historie je tak trochu podobná. Za komunistů byli více vidět na druhé rebelující straně, byť řada z nich spolupracovala s STB a možná bychom se divili, kdybychom mohli vrátit čas a zachránit složky této organizace.

Po revoluci stáli po boku Václava Havla a účastnili se nejen viditelných událostí, které na oko připomínaly dění po převratu, nikoliv po smírném a dohodnutém převzetí moci a jejímu částečnému předání zahraničním subjektům (opět je tu jméno Sörös, ten škodil snad všude), aby se později na čas stáhnuli a vrátili se v době, kdy už o ně nikdo nestojí. Zatímco Havlova nesmrtelnost patří k doktríně a jeho zásluhy začaly mít mnoho trhlin, jeho obhájci a fanouškové se mohou přetrhnout a zbláznit, pokud se objeví některá z dalších špatností spojených právě s Havlem.

Nová generace sluníčkářů vzniká díky pokřivenému školství. Pravda o tzv. Sametové revoluci se ohýbá k prasknutí, přestože řada v té době aktivních účastníků jednání na nejvyšší úrovni už dávno odhalila veřejnosti skryté skutečnosti. O tom, že nešlo pouze o spontánní chování davu vedoucí k mohutným demonstracím, se mlčí. Dlouhodobější proces a příprava některých kádrů schopných dodržet určité domluvy, jejichž výsledkem byla faktická bezúhonnost bývalých komunistických pohlavárů, postavení disidenta Havla do pozice vůdčí osobnosti, jehož hlavním úkolem bylo nezabránit likvidaci svazků STB a zároveň udržet na uzdě národ při případném sklouznutí k lynčování funkcionářů KSČ, se nynější mládeži samozřejmě nevysvětluje. Vzniká historie na zadání, ostatně euforie po listopadu 1989 ani neumožňovala pochybovat o čistotě myšlenek Havla, Kocába, Horáčka a mnoha dalších, jejichž nynější návrat na scénu není nyní náhodný. Vzhledem k vývoji situace Evropy jsou toto lidé skutečně cenní především pro ty, kteří se jimi zaštiťují.

Proimigrantské nálady spojené s podporou likvidační činnosti Bruselu mají tak své hrdiny spojované s až téměř svatořečeným Václavem Havlem. Obě tyto etapy od sebe vzdálené tak spojují stejné tváře. Václav Havel je i po svém skonu nesmrtelným, staví se mu pomníky, vydělávají na něm jak jeho bývalí parťáci, tak i ti, kteří jej vzývají, aniž by jej znali. Havel se stal ideálním nástrojem výchovy novodobé generace idealistů se schopnostmi likvidovat oponenty a vydělávat na lidské naivitě. Ze staré gardy můžeme jmenovat mimo výše uvedených rodiny Šabatů, Dienstbierů a Uhlů, tedy aktivisty v neziskovém sektoru, ombudsmanku a mediálně aktivní členy této mafie, Rumla, Schwarzenberka, řadu herců ovlivněných uměleckým prostředím, ve kterém se Havel a jeho druhá manželka Dagmar Veškrnová pohybovali, našlo by se plno dalších ,,umělců´´ napojených kdysi i nyní na státní peníze. Nakonec k nim patří i hochštapleři typu Kalousek a Drahoš.

Novodobí sluníčkáři většinou žijí s jakéhosi odkazu Václava Havla. Odkaz se dá vyrobit na zakázku, zvláště tehdy, máte li po ruce přítele Havla v podobě mediálního magnáta Bakaly. Glorifikace exprezidenta dosahovala vysoké úrovně už za jeho života, po jeho smrti nadále pokračuje. Všimněte si, že uznání získával především u levicově smýšlejících politiků či u takových, pro které nyní jen těžko hledáme vlídné slovo. Jsou to ti, kteří stáli za nastartování migračních přesunů způsobených Arabským jarem, likvidací Iráku, rozpadem Jugoslávie a následným konfliktem v Kosově. Nejvýraznější tváří byla krvavá Madla Albrightová a Clintonovi. Jak se slučuje tolik mrtvých se sluníčkářstvím? V tom je právě ta genialita. Podívejte se na Antifu. Na jedné straně vítají migranty a odsuzují nacionalismus, na té druhé násilí je jejich nástrojem přesvědčování a jsou v něm stejně dobří, jako byla kdysi nacistická mládež. Ani ideály se úplně neliší. Fašisté začali genocidou Židů, Romů, později dalších národů. Antifa a jejich přívrženci z řad sluníčkářů a vítačů se zaměřili na likvidaci vlastní rasy. Protože čím jiným může být snaha dovézt do Evropy a USA více příslušníků národů a náboženství, o nichž je z historických pramenů známé, že jsou v rozšiřování vlastního etnika na úkor hostitelů naprosto nekompromisní?

Žijeme v době, kdy jsou běloši v menšině a mají se více semknout a využít své inteligenční převahy k vlastní záchraně. Jsme však svědky opačného vývoje. Vzniká další generace sluníčkářů, k jejichž procitnutí povede až občanská válka, která musí jednou přijít. Ti původní obhájci pseudoodkazu Havla jsou dávno ,,za vodou” a je to pro ně hra, zároveň si užívají jistého vlivu, který mají na mladou generaci. V meziprostoru je poté plno těch, kteří dosud nepochopili hru zvanou Sametová revoluce, a v Havlovi dosud vidí skutečného tvůrce počátku demokracie u nás. Je pro ně nepochopitelné, že byl ve velké míře pouze loutkou v rukách loutkovodičů. A i my musíme stoicky uznat, že svou roli zahrál dostatečně. Tak dobře, že pokud se náhodou někdo nyní ozve proti němu, je pranýřován. Nebude to lepší, školní osnovy nastavují ti, kteří v Havla nějak věří. Kdyby tu Havel ještě byl, plácal by se s Merkelovou po zádech, s Junckerem by vypil nejednu láhev ostrého moku a Sörös by měl na Hradě k dispozici celé křídlo pro případ, že by se tu stavil. Už chápete souvislosti s tím, že je Kocáb pyšný sluníčkář?

Autor: inadhled

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 6 031 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (44 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
63 komentářů

Napsat komentář: Carlos Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.