dane102018
10.2.2020
Kategorie: Ekonomika

Zaměstnanec versus OSVČ

Loading...
Sdílejte článek:

PETR BURIAN

Rozhořel se nám tady letitý žhavý uhlík o tom, kterak OSVČ prý platí nižší odvody poté, co si svůj příjem náležitě zoptimalizují. A zaměstnanci by to chtěli taky. Už si ale neuvědomují, že oni žádné příjmy nemají. Oni mají mzdu.

Na úvod bych chtěl předeslat, že termíny mnou použité nemusí být odborně přesné, ale mají za cíl jen laicky pojmenovat danou skutečnost. Čísla se mohou nepodstatně lišit od aktuální výše podle stáří odkazu, ze kterého jsem je vyčetl a příklady jsou opravdu jen ilustrační k vykreslení podstaty daného mechanismu. Přiznám se, že mi daňové přiznání dělá žena, takže v tom nejsem zběhlý. Jsem zaměstnanec i OSVČ současně.

ZP – zdravotní pojištění, SP – sociální pojištění, sdruženém odvody – součet odvodů zaměstnance i jeho zaměstnavatele ZP 4,5+9=13%, SP 6,5+25=31,5%, ŽL – živnostenské oprávnění, HPP – hlavní pracovní poměr

Ujídá mi z mého prasátka

Vykřikují zaměstnanci na adresu OSVČ a statistiky jim dávají za pravdu. OSVČ odvádí na daních, SP i ZP průměrně opravdu jen zlomek odvodů zaměstnanců na počet hlav. Jak je to možné? Tak v prvé řadě jsou na vině mrtvé duše. Údaj z roku 2017 říká, že v ČR je v současnosti platných neuvěřitelných 3,7 milionů živnostenských oprávnění. To ovšem nic neříká o tom, kolik jich je aktivních. Kdo nemá žádný příjem, nic nedaní a jede se dál. Dále má mnoho lidí více ŽL, ale práci může dělat jen jednu současně. Reálnější číslo hovoří o tom, že zde máme 1 milion aktivních ŽL. Ovšem jak aktivních?

Třeba jako souběh se zaměstnaneckým HPP. To vám daně nedělá zaměstnavatel, nýbrž veškerý svůj příjem a odvody z HPP, které jste za celý rok poctivě odváděli, přenesete do svého ŽL, k tomu přicmrndnete svých 50 000kč ročně z vedlejšky a to celé zdaníte. Doplatek daně a odvodů je potom oproti příjmům minimální. A pokud jste marodili, tak díky slevě na poplatníka (což je záporná daň, tzn. že vám ji naopak stát proplácí, pokud ji nemůžete uplatnit), máte ve finále ještě přeplatek. Ten stejný má i zaměstnanec, jenže ten si bude myslet že opravdu státu přeplatil, kdežto vaše OSVČ vyúčtování s příjmem 400 000kč a následným doplatkem od státu, vypadá fakt dost divně. Tady vzniká potom ještě ta pikantnost, že vás statisticky počítají do obou skupin, OSVČ i zaměstnanecké.

Dalším příkladem Potěmkinových ŽL jsou důchodci a různí brigádníci. Jejich přivýdělek 50 000kč/rok je sice o ničem, ale ve statistice počet OSVČ versus kolik v průměru odvádějí, to hodí taky docela slušnou závist. Takže takové pseudostatistiky raději nečtěte a věnujte se jen těm, které počítají pouze OSVČ na plný úvazek. Těch bývá v průměru tak 550 000 (poslední dva roky díky výkonu ekonomiky toto číslo stouplo na cca 590 000 kusů) a říkejme jim živnostníci. I když ani ti nemusí být plně aktivní, protože zatímco do práce chodit musíte, jinak by byla pracovní smlouva porušena, do živnosti ne.

Odepíšu, umažu a celé to pak zoptimalizuju do nuly

Ano, ty odpisy. Můžou být jmenovité a dokladované, anebo paušální. U těch druhých platí kolik a do jaké výše celkových příjmů. Je to dáno tím, jaké obory činnosti stát podporuje a jak si cení jejich obslužné náročnosti. Takže jsou od 80% hrubých tržeb v řemeslných činnostech, zemědělství, lesnictví a rybníkářství až po 30% v pronájmech nemovitostí. To je však pro nás nepodstatné, my to budeme nazývat souhrnně jako odpočet nákladů. Náklady odepisuje i zaměstnavatel, zaměstnanec už ne. Proč? Protože on není třetí strana, nýbrž polovina té jedné. Jako fakt nechtějte zaměstnanci vědět, co všechno si na vás zaměstnavatel odepíše z daní. Od první tkaničky pracovních bot, přes nářadí, nástroje, obědy, teplo, vodu, elektřinu, školení, pojištění až po poslední ruličku na wc. Tak zatímco OSVČ je svůj zaměstnavatel i zaměstnanec současně, tedy takový doktor Jakyll a pan Hyde v jedné osobě, právnická firma je zaměstnavatel a zaměstnanec jako jeden tým.

Takže OSVČ vezme tržby za celý rok, odečte od nich náklady, rozdělí to vejpůl na zisk firmy a svou mzdu (tzv. rozhodná částka ke zdanění), a z té pak zaplatí daně a odvody. Zaměstnavatel to udělá obdobně, jen s tím rozdílem, že větší část odvodů zaplatí za zaměstnance a ty i s jejich mzdou si pak dá zpátky do nákladů, což OSVČ nemůže. Zaměstnanec potom platí odvody ze své mzdy a daně i z té části odvodů zaplacené zaměstnavatelem (superhrubá mzda). Největším jablkem svárů se pak stává 1) že si zaměstnanec nemůže taky nic odepsat (to jsem vysvětlil proč ne) a že 2) OSVČ neplatí daně a odvody z celé částky svých čistých příjmů.

1) zaměstnanec si nemůže nic odepsat, protože jeho mzda není hrubým obratem vytvořených hodnot, nýbrž sama daňovým odpisem této hrubé tržby. Tedy nákladem na vytvořenou nadhodnotu.

2) kdyby měl zaměstnanec taky platit daně a odvody z celé nadhodnoty kterou vytvořil, nezbylo by mu ze mzdy nic. Zde příklad: vy v provozovně uděláte za šichtu 200 makových závinů a všechny se prodají za 30kč (bez DPH). To je 6000kč denně. Veškeré náklady na materiál a energie jsou 50%. Vaše práce tedy pro firmu činí 3 000kč čistého zisku denně, to je 66 000kč měsíčně (21 dní). Otázka zní, je tohle vaše mzda? Dá vám to zaměstnavatel? Nedá, protože není padlý na hlavu a nechce zkrachovat. Spočítá si, kolik za vás odvede když vám dá tolik a tolik. Dá vám tedy 25 000 hrubého a další jeho odvody jsou 8500kč na SP a ZP = 33 500kč. Čistý zisk, který potom zbude firmě z vaší práce je 32 500kč, tedy polovina z oněch původních 66 000kč, které jste pro firmu vytvořili. A věřte, že daně a odvody z oněch 66 000kč by nechtěl platit žádný zaměstnanec. A přesně takhle to dělá i ten OSVČ (zjednodušeně řečeno, modelový příklad). Jenže OSVČ k tomu nemá možnost dalších xx bestialit, jako je placená dovolená, 13 státních svátků, což je mimochodem v součtu 1+3/4 proplaceného měsíce zadáčo navíc a následně odepsaného z firemních daní, OČR, odstupné, noční, přesčasové a sváteční příplatky a mnoho dalších socialistických okrádaček.

Je tedy nad slunce jasné, že ty pseudoanalýzy porovnání zdanění a odvodů, které začínají blábolem: zaměstnanec i OSVČ mají stejný příjem 360 000kč/rok a přesto odvedou každý jinak…můžete rovnou zahodit taky.

Kde je tedy zakopaný hafan?

Daně zaměstnance i OSVČ jsou 15% (rovná daň u všech fyzických osob) a odvody také. Zde: SP zaměstnanec 6,5% + zaměstnavatel 25% = 31,5%, OSVČ 29,2% + 2,3% dobrovolné na nemocenskou = 31,5%. ZP zaměstnanec 4,5% + zaměstnavatel 9% = 13,5%, OSVČ 13,5%. (první odkaz)

A přesto platí, že: OSVČ na HPP odvádějí v průměru a na hlavu jen část objemů odvodů oproti zaměstnancům (druhý odkaz)

Je to dáno tím, že OSVČ nedosahují průměrných celorepublikových mezd, nemají ve svém průměru nadstandardně příjmové kusy jako zaměstnanci (manažeři, ředitelé apod.) a naopak svým malým počtem nemohou bagatelizovat počet nízkopříjmových mezi sebou jako zaměstnanci (dva soustružníci svým platem smáznou jednu uklizečku). Takže se zde dostáváme do sociálního paradoxu, kdy středně a méně příjmoví dělníci vyčítají ještě méně příjmovým a mnohdy pracovitějším dělníkům, že jsou to paraziti. A to je dost tristní zjištění, že?

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč


Celkem za měsíc: 14 787,78 Kč
Vybráno 42.24%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 267 times, 4 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.