80-percent-london-muslims-support-isis
7.4.2016
Kategorie: Politika

Záměrná genocida evropských národů?

Sdílejte článek:

GUILLAUME FAYE 07|04|2016

Ke genocidám dochází odedávna. Z novějších dějin se nabízejí příklady holokaustu, genocidy Arménů, Rwanda a Pol-Potova Kambodža (auto-genocida). Genocida může mít dvě základní podoby: přímo vyhladit cílenou populaci nebo ji nepřímo nechat zmizet jinými zločinnými prostředky. I k nepřímým genocidám došlo v průběhu dějin nesčetněkrát. Součástí projektu tohoto typu je i současná „migrační krize,“ tedy demografické zaplavování evropských národů.

Měkká genocida: dobrovolná a nihilistická

Evropské národy se staly obětmi kradmého pokusu o genocidu, demografické a kulturní nahrazení, podniknutého jejich vlastními etnomasochistickými a xenofilními elitami. V dějinách jde o něco bezprecedentního. Nejaktivněji se tohoto podniku měkké genocidy, fyzické i kulturní, účastní francouzské a belgické elity.

Přes opentlení antirasistickou ideologií jsou jejich cíle nanejvýš rasové a rasistické: postupná likvidace původního evropského – a především francouzského – obyvatelstva. Dochází k pěti způsoby:

1) Podporou migrace neevropských přistěhovalců.

2) Tlakem na pokles porodnosti původních obyvatel a penalizací středostavovských rodin.

3) Represivním zdaněním a následným exilem mladých talentovaných lidí.

4) Sociálním, ekonomickým, právním a kulturním upřednostňováním neevropských populací před původními.

5) Stíháním a trestáním jakéhokoliv odporu proti celému imigračnímu projektu a jeho ideologii.

Část pravice opakovaně tvrdí, že „systém“, moc, stát nebo EU nedokáží zastavit masivní a nekontrolovanou imigraci. Že nedokáží? Naopak – dokáží velice účinně postupovat ke svému cíli: etnickému vyčištění Evropy, počínaje Francií.

Ve Francii se ústřední úlohy v tomto podniku ujala trockistická ideologie. Průkopníky jsou levicová Socialistická strana a její poradci, think-tank Terra Nova. Jeden z jeho předáků se nedávno nechal slyšet, že bychom neměli mít z Front National přehnané obavy, jelikož její vliv bude z demografických příčin postupně upadat. Vidíme rafinovanou, cynickou a vědomou strategii. Nesprávně smýšlející voliči zmizí a nahradí je noví. Cílem tedy zjevně je tato etnická „velká výměna.“

Terra Nova („nová země“, nový lid) se stala velice vlivnou metapolitickou lobby, která působí ve všech oblastech moci. Její volební kalkulace (přilákat imigranty a ignorovat širší a střední vrstvy obyvatelstva) pohání zášť k „etnické“ Francii, jejíž kořeny musíme hledat v marxisticko-trockistické ideologii a jejím jádru „proletářského internacionalismu:“ zničení všech národních příslušností, především těch evropských.

Sexismus, reakcionářství, antidemokratismus atd. islámu není pro trockistické ideology socialistů a Terra Nova, kteří ani v nejmenším nejsou „republikány,“ žádným problémem. Jejich utkvělým cílem je vymýcení evropských etnik a zejména Francouzů. Není snad tato od prvopočátku „internacionalistická“ trockistická ideologie pro své hlasatele sebevražedná? Jistě – no a co? Na to jim nezáleží. Chovají se totiž logicky, protože jsou nihilisté. Usilují o zničení nenáviděné evropské civilizace, ne o vybudování nového světa, v který sami nevěří.

Strategické osy měkké genocidy

Využívají k tomu – především ve své francouzské laboratoři – následují prostředky, které vidíme i na nadnárodní úrovni EU. Jde o zároveň ideologická, ekonomická, soudní a policejní opatření.

1) Podpora imigrace. Umožňují nebo dokonce cynicky prosazují všechny způsoby kolonizace. „Migrační“ krize je jen nejaktuálnějším projevem a důkazem, že jsme přeřadili na vyšší stupeň. Po 30 letech imigrace (po kapkách) přichází záplava milionů imigrantů, humanitáři onálepkovaných jako „uprchlíci.“ Evropské vládní garnitury nejsou „bezmocné“ ve snaze tento pohyb zastavit; naopak jej chtějí urychlit. (Vezměme si za příklad božskou pošetilost paní Merkelové.) Jakýkoliv odsun je pak promptně označen za zcela nemožný.

2) Podpora islamizace. Cokoliv arabsko-muslimské označují elity za posvátné a nedotknutelné, navzdory islamistickým útokům a vojenským gestům směrem k IS. Nadržování islámu se stalo státní politikou, a tím pádem je z „islamofobie“ smrtelný hřích, neodpustitelný prohřešek.

3) Zdanění a zbídačení domorodé střední třídy. Ať platí za ostatní – všechna ekonomická opatření socialistické vlády se řídí touto zásadou: sociální dávky dokonce i pro ilegální imigranty (čerpadlo) financované neustále rostoucími nároky na autochtonní Francouze.

4) Protirodinná politika s cílem snížit porodnost. Rozložením systému rodinných dávek se v roce 2015 vládě podařilo snížit porodnost etnických Francouzů. Nejednalo se o náhodu či omyl – velké rodiny francouzské krve prostě nejsou příliš žádoucí…

5) Pozitivní diskriminace. Upřednostňování cizinců a etnických menšin na trhu práce ve jménu „antirasismu.“ Soukromé společnosti i veřejné instituce dostávají výrazné pobídky systematicky využívat nekvalifikované zaměstnance.

6) Faktická beztrestnost cizích pachatelů. Tento stav, který trvá už přinejmenším 30 let, dále prohloubilo jmenování Christiane Taubirové ministryní spravedlnosti. Její ideologická orientace (jinak ovšem schizofrenní) je zcela jasná: nepřátelství ke všemu „franko-evropskému.“

7) Přerušení procesu přenášení kultury ve vzdělávání. Hledání viny v dějinách, zrušení výuky řečtiny a latiny, likvidace gramatiky a hláskování, degradace výuky francouzštiny a propagace a oslava kultur přistěhovaleckého obyvatelstva – islámské, africké i jiných. Toto odfrancouzšťování a odevropštění se stalo státní politikou. „Socialistická“ ministryně národního vzdělávání a pseudofeministka slečna Vallaud-Belkacemová je po mnoho svých předchůdcích trockistického vyznání jen herečka s širokým úsměvem.

8) Potlačení veškerého odporu proti vládnoucí ideologii. V calaiské Džungli a jejím okolí se na ilegální imigranty dopouštějící se přestupků zákon nevztahuje – naopak na Francouze, kteří vzdorují, demonstrují a snaží se chránit sebe a své blízké, čekají policejní obušky, vězení a stíhání. Potlačení „Demonstrace za všechny“ se řídilo právě touto logikou. Jakoukoliv obranu francouzské identity „francouzský“ stát trestá, což platí i pro média – tištěná, audiovizuální či elektronická. Soudy i policie projevují shovívavost k okupantům a cizákům a nemilosrdnost k odporu. Můžeme klidně mluvit o vichystickém syndromu.

Kolaboranti versus odboj

Obě strany jsou dosti jasně vymezeny. Stát, média, soudy a orgány činné v trestním řízení mají za úkol zabránit šíření a neutralizovat odpor původních obyvatel a jeho obránců. Jestliže se ale domnívají, že už je po boji, velice se mýlí.

Kdo seje vítr občanské války, sklidí bouři. Zřejmě poteče krev. Nepohání je však hloupost ani idealismus, ale vědomá zášť a touha po válce; je to kolaborace s nájezdníkem a sázka na jeho triumf. Samozřejmě ale také riskují, že válku, kterou způsobili, prohrají. Odpor má lepší šance, protože jej podněcuje věrnost svým kořenům, zatímco kolaboranti slouží pánům, které dosud mohou zradit.

Uvidíme, kdo zvítězí, ale podle mě to bude přesně jako v Armádě stínů.

ZDROJ: Guillaume Faye Un projet de génocide des peuples européens? 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč

Celkem za měsíc: 12 078,00 Kč
Vybráno 34.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 157 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.