BarnevernssakNETT
8.8.2016
Kategorie: Společnost

Žaloba na Barnevern

Sdílejte článek:

BP 08|08|2016

Byzantský katolický patriarchát se obrací k Mezinárodnímu trestnímu soudu s cílem pohnání k trestní odpovědnosti před Mezinárodní trestní soud vedoucí činitele Barnevernu či jiné osoby, které určí prokurátor Mezinárodního trestního soudu, za zločiny proti lidskosti a genocidu spáchanou na území Norska, počínaje rokem 1990 až doposud, na něž se vztahují články 5, 6, 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

Barnevern je de facto samostatný fašistický stát v Norsku lovící děti. Má své vlastní zákony, nemusí se zodpovídat norské vládě, norskému králi, norským soudům, ba dokonce ani OSN. Barnevern (Úřad sociálně-právní ochrany dětí a mládeže) je naprosto nepostižitelný. Únosy dětí tzv. sociálními službami se staly fundamentem pro gigantický byznys. V roce 2015 pracovalo pro Barnevern 4300 zaměstnanců. Ročně pronásledují v průměru 53 000 dětí. Některé z nich už ukradli, jiným pirátský únos hrozí. Přitom v Norsku se ročně narodí pouze 60 000 dětí. Celkový počet obyvatel je 5 milionů. Náklady na Barnevern v roce 2015 činily 11,8 miliardy norských korun, což je asi 34 miliard Kč, tedy asi 1,4 miliardy dolarů!

Za co Barnevern děti rodičům krade?

  • Matka nedělá omeletu podle představ psychologa Barnevernu a dítěti krájí chleba na příliš silné krajíce.
  • Matka při mytí dítěte použila hodně mýdla.
  • Otec má zraněnou nohu a nemůže vylézt na žebřík, proto nemůže utřít prach z vrchní části rámů oken.
  • Matka je menší vzrůstem – když bude dcera v pubertě vyšší, matka nebude schopna na ni dosáhnout.
  • Rodiče milují své dítě, a proto nechtějí, aby jim bylo odebráno. Toto prý je důkaz, že rodiče nemohou spolupracovat se sociálkou.

Přestože Evropský soud pro lidská práva poukázal na porušování lidských práv Barnevernem, nic se nezměnilo! Norsko bylo navíc kritizováno i vysokým komisařem OSN za systematické nedodržování lidských práv a základních svobod i za porušování mezinárodních úmluv. Opět se nic nezměnilo, ba naopak, zločinnost se ještě stupňuje! 

Fakta o zločinech:

1) Barnevern má dle statistiky na svědomí 702 smrtelných případů dětí umístěných do tzv. náhradních rodin v období mezi rokem 1990 a 2001. Europoslanec T. Zdechovský zdůrazňuje, že v současné době úmrtnost dětí ostře roste, což je naléhavou příčinou k opětnému vyšetření působnosti Barnevernu. (Zdroj)

2) Barnevern na základě vymyšlených obvinění rodičů zneužívá úřední moc a dopouští se těžkých zločinů. V následku toho v průměru 59 z celkového počtu odebraných dětí ročně páchá sebevraždu! Tento genocidný systém, dopouštějící se zločinů proti lidskosti, odsuzuje rodiče k protizákonnému trestání bez jakýchkoliv důkazů a vin. (Zdroj)

3) „Kurs na čistou národnost může být pro Skandinávii nebezpečným,“ – s tímto titulkem vyšel 23. května 2014 článek v novinách „Aftenposten“. Novináři oznamují, že 9 z 10 invalidních dětí v Norsku zabíjejí jako „defektní“ děti. (Zdroj)

4) „Kdyby oděv mohl mluvit“ – mobilní výstava svědčí o dětech ve věku 0 do 6 let, které se staly oběťmi násilí a krutosti. Je to rovněž ovoce Barnevernu. Expozice vystavuje nejen šaty, ale dokonce i hračky 40 dětských obětí. (Zdroj)

5) Europoslanec Tomáš Zdechovský, který aktivně pracuje v záležitosti navrácení dvou českých dětí uloupených norským Barnevernem, oznámil skandální případ smrti. Tříletý chlapec zemřel v následku četných poranění nožem a úderů do hlavy, které mu způsobil 13letý chlapec, který s ním byl „vychováván“ v tzv. náhradní rodině. (Zdroj)

6) Jak oznámil 6. března 2014 norský televizní kanál NRK, desítky států požadují od Norska, aby zastavilo zasahování do záležitostí rodin migrantů a turistů z jejich států. Diplomaté požadují, aby rodinám byly vráceny všechny děti konfiskované na území Norska státní službou Barnevern: „Jde tu o zločin únosů dětí v masovém měřítku“. (Zdroj) Navrácení ukradených českých dětí opětovně žádal i prezident ČR M. Zeman. Bezvýsledně! Rovněž byly ignorovány petice českých občanů i manifestace před norským velvyslanectvím, jíž se zúčastnilo asi 500 lidí.

7) Kniha „Zrada norské matky“ byla napsaná 26letou ženou, kterou jako děvčátko podrobili sexuálnímu násilí v náhradních rodinách od 4 do 12 let. Hlavními postavami této knihy jsou rovněž spolupracovníci norského sociálního systému „Barnevern“, kteří nejenže přispívali k sexuální tyranii dětí z náhradních rodin, ale přímo se orgií účastnili. (zdroj)

8) Barnevern postupuje tak, že nejprve děti rodičům uloupí a teprve potom hledá odůvodnění svého zločinu. Barnevernu stačí anonymní telefonát a absurdní obvinění: příliš mnoho nebo příliš málo hraček,smutný pohled dítěte… Jde o masové justiční zločiny. Podobnou praxi měli fašisté při právní evidenci svých zločinů. (Zdroj)

9) Barnevern odebral matce tři děti za to, že upekla na narozeniny svému dítěti příliš jednoduchý sváteční dort. Oznámily to ústřední norské noviny „VG“. 2. května 2014 byl zveřejněn článek, který potvrzuje, že Barnevern (dětská policie Norska) „zachránila“ děti před touto nedbalou matkou v externím pořádku a bez varování. (Zdroj)

10) 14. ledna 2013 oznámil norský advokát ruské občance Irině Bergset, že její povinností je vyplatit daň norskému pedofilovi ve výši milion rublů za tyranii jejího syna Michala Bergseta. Barnevern rozhodl dát syna ruské občanky pedofilovi. Ruskou matku a bratra zbavil všech možností kontaktu s dítětem včetně prostřednictvím Skype a telefonu. Právě takový je systém odebírání dětí umísťovaných do náhradních rodin. Vlastní matka musí tyranii svých ukradených dětí ještě i financovat! (Zdroj

11) Protestní manifestace proti juvenilním četníkům z norského Barnevernu se v minulých letech konalyvelvyslanectví Norska v Rusku, na Srí Lance, v Indii, Somálsku, i v samotném Norsku. Protesty před norskými velvyslanectvími probíhají i v letošním roce 2016 v mnoha zemích – bezvýsledně: Varšava, Vilnius, Tallin, Stockholm, Bratislava, Londýn, Edinburgh, Dublin, Moskva, Riga, Stavanger, Vídeň, Praha, Brno… (Zdroj)

12) 3. května 2013 v norském městě Trondheim proběhl sankcionovaný mítink proti Barnevernu. V interwiev Elisabeth Bettan Kielstad, organizátorka mítinku, řekla: „Pracovala jsem v Barnevernu, mí tři vnuci jsou v jejich ‚péči‘. Viděla jsem tento systém zevnitř a chci, aby lidé věděli, jaké zločiny se tam odehrávají.“ Motorem zločinnosti Barnevernu je obrovský byznys s ukradenými dětmi. (Zdroj)

13) V norské mateřské škole dávají nemluvňatům i ostatním dětem teplé jídlo jednou týdně. Matky to znepokojuje a žádají, aby dětem byla teplá strava v mateřských školách dávána alespoň dvakrát týdně. Norští vychovatelé za to ale zprostředkují odebrání dětí těm matkám, které jsou s jídelním režimem nespokojené. Tyto děti bere do svých zločinných chapadel Barnevern. (Zdroj)

14) V Norsku 1/5 všech dětí (200 tisíc z jednoho milionu) je už rodičům odebrána. (Zdroj)

15) Pan Morozov přijel do Norska se synem. Chlapci bylo 6 let, začal chodit do školy a zalíbil se učitelce. Dítě bylo rozumné a vychované a učitelce se zachtělo vzít si ho pro sebe. Zatelefonovala na Barnevern, pomluvila otce, pracovníci Barnevern přijeli a vzali otci syna. Tato cynická a prolhaná žena dostala dítě a k tomu milion korun od zločinného Barnevernu. (Zdroj)

16) 1. listopadu 2014 LifeNews oznámil podrobnosti odnětí děvčátka v Norsku, kterou sebrali rodičům jen proto, že doma objevili neumyté nádobí. (Zdroj). 

Vzhledem k tomu, že uvedené protiprávní skutky obsahují znaky zvlášť závažných zločinů proti lidskosti spadajících do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu, Byzantský katolický patriarchát, který hájí Boží zákony a morální hodnoty, se obrací na Mezinárodní trestní soud s žalobou. Žádá označení viníků páchajících zločiny proti lidskosti dle článků 5, 6, 7 Římského statutu mezinárodního trestního soudu a pohnání k trestní zodpovědnosti vedoucí činitele Barnevernu a jiné osoby, které určí prokurátor Mezinárodního trestního soudu. 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Kopie žaloby:

  • Státnímu sekretariátu Vatikánu a katolickým biskupstvím
  • Moskevskému a Konstantinopolskému patriarchátu a pravoslavným biskupstvím
  • Představitelům jiných křesťanských církví
  • Prezidentům a vládám států Evropy
  • Prezidentům a vládám USA, Kanady, Brazílie, Číny 

Dovětek: Apelujeme na církevní vedení Vatikánu, rovněž na vedení pravoslavných patriarchátů i na vedení protestantských denominací, ale i na různé občanské organizace a jedince, aby zasílali žaloby na Barnevern podle našeho příkladu. Lidé všech národů, spojte se! Pište, tlučte, křičte, dokud zločinný Barnevern nebude spravedlivě potrestán a zrušen!!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 130 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...