CESKOBABIS
2.3.2021
Kategorie: Politika

Zakázali psát a zakázali zpívat … aneb naše země nevzkvétá

Sdílejte článek:

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

Karel Kryl – Veličenstvo kat

Byl hrozný tento stát
když musel jsi se dívat
jak zakázali psát
a zakázali zpívat
a bylo jim to málo
Poručili dětem
modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat

modlit se jak si přálo
veličenstvo Kat

S úšklebkem Ďábel viděl
pro každého podíl
Syn otce nenáviděl
Bratr bratru škodil
Jen motýl Smrtihlav
se nad tou zemí vznáší
kde v kruhu tupých hlav
dlí – veličenstvo KAT
kde v kruhu tupých hlav
dlí – veličenstvo KAT

Když si pustíte tu píseň Karla Kryla, až zamrazí, protože přesně tam směřujeme. Ke společnosti, kde občan nepřemýšlí, slepě plní příkazy a zákazy, aniž hodnotí jejich správnost, logiku a smysl, kde se začíná šlapat po základních lidských právech, Ústava se trhá na kusy, Listina základních práv a svobod rovněž tak, o zákonech této země nemluvě. Dobrovolné se mění na povinné, protože se stává podmínkou základních práv a svobod (jen namísto stranického průkazu to bude očkovací pas), aktuálně se nám zakázal pohyb mimo katastr rodné obce a cestovat mimo okresy, a to, zda si obyvatelé obce půjdou nakoupit do blízkého obchodu jiného okresu, podléhá někde ministerské výjimce. A ta radost, že se to podařilo dojednat, je až neuvěřitelná. Podobnou radost prožívali kdysi ti šťastní, kteří dostali výjezdní doložku za hranice.

Odlučují se rodiny, blízcí se nemohou rozloučit ani se svými umírajícími, a dnes se dokonce zakazují jakékoli návštěvy blízkých. Není poskytována běžná zdravotní péče, odkládají se operace, což škodí oněm nemocným; to, že mají na péči právo podle ústavy, nechává všechny klidnými. Mnoho zápalů plic bylo zanedbáno, protože se lidem doporučovalo, aby raději k lékaři ani nechodili, a pak končili právě na těch JIP v nemocnicích. Děti ani dospělí nemohou sportovat, distanční výuka ničí psychicky i jejich rodiče, a právo na vzdělání se už jeví jen jako teoretické. A kdo se chce očkovat, tak nemůže, protože vakcíny jaksi nejsou. I kdyby byly, a dal se očkovat, nezaručuje mu to vůbec nic – ani ono zdraví.

A aktuálně?

Chceme-li cestovat mimo okres, musíme prokázat proč. Když přehlédneme velkoryse, že zcela padá ochrana osobních údajů, a celé GDPR je náhle „zrušeno“, a že ochrana soukromí náhle přestala být ústavně chráněným právem, je ono prokazování největší tragikomedií doby. Ve své podstatě si můžete napsat jakýkoli papír, který strčíte některému z těch tisíců policistů, vojáků a celníků pod nos, a jedete, kam chcete. Ta vaše prohlášení totiž nekontrolují, nemají si je jak ověřit, zkrátka je to buzerace tak stupidní, že horší tady snad ještě nebyla. Navíc obsah těchto prohlášení nikde nezazněl, nebyl nijak legalizován, a nikdo nemá právo je po nás vyžadovat. Nejsou uvedena ani v onom slavném nařízení vlády. Přesto je lidé poslušně sepisují, a je to už jako kdysi s účastí na prvního máje – nechce se, ale než se s nimi hádat a upozorňovat na sebe… Tak raději srazíme paty a půjdeme. Dnes – sepíšeme.

Nekritizuji nikoho za to, že to udělá. Za dva dny jedu na důležité pracovní jednání. Takže si sednu ke stolu, a napíší, že Prohlašuji, že jedu ze své rodné Mohelnice do onoho městečka za účelem pracovní cesty, a sama si papír podepíšu, protože jsem sama sobě zaměstnavatelem. Někde ho někomu ukážu, on si ho přečte, zdrží mne pět minut, a pustí mne dál. Jen ty tisíce lidí na hranicích okresů budou stát desítky milionů, a odnesou to za ty pány nahoře, co o této stupiditě rozhodli. A to proto, aby četli listiny, které mají nulovou hodnotu, které mohou být smyšleného obsahu, a které tedy nemohou zabránit vůbec ničemu. Tedy ani oněm cestám.

A proč to všechno je?

Aby na nás mohli hodit to, že za celý rok s ničím nepohnuli ani o centimetr. Vršili chybu za chybou, od radostného prohlášení, jak je vše ok, a zrušení všech opatření před létem, až po příkaz dvou roušek nedávno, kdy musel zasáhnout vyděšený výrobce, že to probůh ne. Jsou to všechno amatérská rozhodování, překotné přijímání všeho, bez jakýchkoli odborníků vedle sebe, a podle toho to tak vypadá. „Drama“ s nedávným neprodloužením nouzového stavu snad ani nebudu připomínat, jaká to byla fraška. A nejen pro právníky. Apropó – ty sliby hejtmanům už jsou dávno v propadlišti dějin. Situace pouze umožnila přijmout pandemický zákon, který zavedl likvidační sankce – což se doposud bál ministr vnitra předložit.

Dělají si tam zkrátka nahoře, co chtějí, dělají to jako neskuteční amatéři, a když je průšvih, řeknou, my nic, to vy jste nedodržovali ta naše opatření. A kdo se tomuto trendu postaví, je téměř lynčován, protože rok mediální masáže udělal své. Lidé se bojí, a každý člověk poukazující na to, že to odtud vir nevyžene, a že takto nemůžeme žít věčně, je jim podáván jako nepřítel. Ostatně takto dříve podávalo Rudé právo disidenty. A udavači mají opět žně, a pikolíci, kteří mají s bídou základní školu, vás v obchodech peskují. Podobné nakládání s naší důstojností je nutno rázně odmítnout. My nemůžeme za to, co se dělo nahoře, a ti nahoře evidentně neznají, co se děje dole.

A cože autoři těch všech nápadů? Sami si odskočí do kavárny, uspořádají párty, stanou se velvyslanci někde na severu, odběhnout na fotbal či odletí do Dubaje. Je tam prý hezky, restaurace fungují, sluníčko svítí… Takže pokud dnes zakázali závodní jídelny, a nezavřou i sněmovní a senátní restauraci, mohla by to být poslední kapka, kdy pohár trpělivosti přeteče.

Situace je proto vážná. Ale ne primárně kvůli covidu-19. Tím ho absolutně nezlehčuji, a uvědomuji si jeho zákeřnost a nebezpečnost. Kdo ho prodělal, ví – a mám mnoho lidí ve svém okolí, kteří tu zkušenost měli. Bohužel i ony zanedbané zápaly plic. Právě proto odsuzuji to, co se tu děje poslední rok. Namísto posílení vybavení nemocnic o další lůžka, když víme, že nám scházejí, namísto nákupu dalších dýchacích přístrojů, kterých je prostě potřeba víc, namísto vytvoření finanční motivace pro posílení personálu nemocnic a vytváření top podmínek lékařům a sestrám, aby nám neutíkali do Německa a Rakouska, namísto včasné léčby nemocných antibiotiky a nově dalšími léky, namísto jasných návodů, jak se má člověk s možnými příznaky zachovat, kdy zůstat doma a kdy vyhledat lékaře, zkrátka namísto opatření, které pomohou hlavně nemocným, likvidujeme a buzerujeme zdravé, a tím celou zemi – psychicky, ekonomicky, sociálně. Na základě čísel a teorií, jejichž důvěryhodnost je vysoce sporná, ne-li žádná.

obchody kvetoucí kolem toho všeho nás ještě jednou asi překvapí. Testy, roušky, respirátory… Nouzový stav nevyžadující veřejné zakázky… A naopak zákaz některých léků, jinde běžně dostupných… Polní nemocnice bratru za sto milionů, přestože bylo jasné, že pro ni není personál, se v tichosti zrušila… A na druhé straně stojí opatření protiústavně likvidující malé obchůdky, služby, restaurace… A lidské osudy.

Mysleme proto. Nebuďme nemyslící ovce. Řada opatření mohla a měla být na bázi doporučení. Protože nikdo nechce umřít ani být v nemocnici ani být nemocný. Toto divadlo s téměř vojenským cvičením a nastavenými likvidačními sankcemi je skutečně jen divadlo. Aby se mohlo říct – vy za to můžete, protože jste často nedodržovali to, co my jsme vymysleli. A to za situace, když to, co vymysleli, nás dovedlo po roce tam, kde jsme. Jako dáma to nemohu vyslovit, ale všichni to víme. A za to máme tleskat? Ne. Máme se ptát – proč máme po roce málo lůžek? Co jste udělali proto, aby jich bylo více? Proč tu nejsou léky jinde dostupné? Proč neřešíte péči o nemocné, a ničíte zdravé? Proč to po roce vypadá hůř, než na počátku? Proč lidé nevědí, co mají dělat při prvních příznacích?

Vadí mi, že lidé začínají říkat – jen ať se ústava a zákony porušují, jde nám o zdraví. Skutečně si někdo myslí, že zavřením životů nás všech za dveře našich bytů se vir za tři týdny lekne a zmizí? Nebo se objeví znovu, jen co z těch dveří zase vylezeme?

Tedy nic z toho, čemu nyní čelíme, samo o sobě nepomůže vůbec ničemu. Musíme naopak vytvořit podmínky pro včasnou léčbu nemocných. A nejen léčbu covidovou. Musíme začít naplňovat péči o zdraví lidí obecně. Musíme mít lůžka, musíme mít léky, musíme mít personál. Na to je třeba se soustředit. A v tomto směru se neudělalo za rok zhola nic, a je načase, aby se začalo.

Zda je onou cestou tisíce prohlášení, že někdo jede z okresu do okresu za prací, si odpovězte sami. Zdali je tou cestou to, že nemůžeme sportovat a zpívat, si odpovězte sami. Zda je tou cestou dušení se v rouškách a respirátorech x hodin, a to i venku na slunci, si odpovězte sami. Zda to, co se děje, ten vir vyžene za hranice Česka jednou provždy, si odpovězte sami.

A to, že se stává běžnou normou pošlapávání našich práv, je nebezpečné stejně jako ten vir. Protože se na to “můžeme si dělat co chceme, oni nás poslechnou”,hezky zvyká. Odstrašujícím příkladem budiž výjimka ministra na nákup v obchodě, který je blízko, nad kterým se jásá, jako by to neměla být samozřejmost. A ty tisíce prohlášení, která doma tvoříte, abyste předložili něco, co je k ničemu, na co nemá nikdo právo, co je ve své právní podstatě bez jakékoli hodnoty, a co víc, je po vás žádáno bez jakékoli zákonné legitimity, jakbysmet.

Ano, ochrana zdraví má přednost. Ale u nás žádná ochrana zdraví neprobíhá. Probíhá pošlapávání našich práv bez jakéhokoli efektu, a bez řešení toho podstatného – stavu našeho zdravotnictví.

A pokud se to řešit nebude, čeká nás za nějakou dobu projev nové prezidentky (už jsem deklarovala své přání, aby to byla žena), s tímto úvodním slovem:

“Vážené dámy, vážení pánové.
V posledních letech jste z tohoto místa poslouchali, co všechno vláda udělala, kolik opatření zavedla, a jakých úspěchů dosáhla. Předpokládám však, že jste mne nezvolili proto, aby Vám i já lhala… Proto k Vám budu upřímná: Naše země nevzkvétá…”

Uvidíme.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 035 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...
156 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)