SKOLKA
23.1.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Z blogu Vox Populi: Vytváření bezpohlavních entit

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Snaha vytvořit z každého občana jakousi bezpohlavní entitu je stále patrnější. Jak jinak si vysvětlit, že “genderově vyvážená výchova” má být aplikována již na ty nejmenší? Už před časem vydalo MPSV – tedy ministerstvo v gesci Maláčové – příručku pro mikrojesle, kde se zdůrazňuje nutnost genderově vyvážené výchovy, což znamená, že dětem budou dávány k dispozici hračky, vhodné pro druhé pohlaví a  nebudou se jim vštěpovat jakékoli genderové stereotypy (např: žena = matka, muž = silnější apod.). Příručka také doporučuje používat hračky různých barev pleti, což má podpořit multikulturalismus.

Bylo mi jasné, že se jedná o nějaké nařízení shora, které plně koresponduje s tím, co prosazuje současná, v Evropě vládnoucí ideologie. 

Jak známo, všechno se v rámci Evropy nejprve odzkouší ve Švédsku, resp. skandinávských zemích.

Multikulturalismus, LGBT ideologie, klimatický alarmismus – Gréta, ničení rodin – Barnevernet, zavádění čipů pod kůži, rušení hotovosti. V tom všem jsou skandinávské země napřed. A především pak Švédsko, které je také průkopníkem právě genderově vyvážené výchovy.

Proto mne zaujal článek v jednom mainstreamovém plátku, kde se redaktorka přímo rozplývá nad školkou, která se věnuje genderově vyvážené výchově už od roku 1998. Tedy více, než 20 let! Nadšená redaktorka se tedy rozjela do Švédska, aby udělala reportáž z této pokrokové školky.

Takže copak tak světoborného podobná školka nabízí?

  • Hračky nejsou děleny na hračky pro dívky a pro chlapce, každý si může hrát, s čím chce. Na tom nespatřuji nic podivného. Pokud si vybavím školku třeba v době, kdy ji navštěvoval můj, dnes již dospělý syn, tak už tehdy bývaly hračky tak nějak pohromadě a nikomu učitelky nenařizovaly, s čím si musí hrát. Myslím, že totéž snad bylo už za nás, tedy tento bod “genderově vyvážené” výchovy nespatřuji jako cosi nenormálního, není-li dětem přímo vnucováno, s čím si musí hrát.
  • Dětem jsou čteny výhradně takové pohádky, kde nejsou vyjádřeny genderové stereotypy. Tedy – lépe řečeno – školka zásadně nečte jakékoli klasické pohádky a celkově nic, kde by vystupovaly princezny, čekající, až je vysvobodí princ a podobně. Školka tak zřejmě čte jen pohádky, ve kterých nevystupují lidé nebo možná moderní pohádky, které jsou psané školce “na míru”.  To už se mi zdá docela postavené na hlavu. Podobné snahy totiž můžou časem – až takto vychovaná generace převezme moc – dojít až tak daleko, že bude spousta knih, ale i filmů, kde jsou jasně viditelné “genderové stereotypy” zakázána. Už nyní se podobné snahy o cenzuru alespoň některých pasáží knih či filmů objevují.
  • Děti nejsou oslovovány “ona” nebo “on”, tedy tak, aby bylo oslovením jasně patrné pohlaví dítěte. Školka hledala nějaké neutrální zájmeno, které však ve švédštině nenašli. Vzali si jej tedy z finštiny a toto zájmeno používají k oslovení dětí. Zájmeno je neutrální a má vštípit dětem především to, že se časem mohou samy rozhodnout, jestli budou jednou ženou nebo mužem (nebo snad jiným z mnoha pohlaví). Tak toto mi už šílené připadá a je jasné, co mají dítěti podprahově vštípit. Minimálně tím udělají takto malému dítěti v hlavě zmatek.

Podle článku oslovila reportérka i rodiče, kteří jsou se školkou a tímto stylem výchovy spokojeni. Proto předpokládám, že podobný styl výchovy aplikují i doma. Redaktorka nezapomněla ani s radostí podotknout, že se školka nachází v báječně multikulturní oblasti, nicméně pochybuji, že by si do ní umístil své dítě i nějaký muslim. Možná by se tam našlo nanejvýš nějaké černošské nemuslimské dítě.

Podobné školky jsou už i jinde ve Švédsku, v některých se už po uvedené průkopnické školce “opičí” a někde dokonce zavádí i oslovení pro rodiče rodič 1 a rodič 2. Otec a matka je příliš genderově stereotypní a pro pokrokové školky nepřijatelné. Ostatně, oslovení “rodič 1 a rodič 2″ už je povinné ve školských zařízeních ve Francii, což bylo poměrně nedávno uzákoněno i francouzským Parlamentem. Zde nejde jen o genderové stereotypy, ale míří to především na předpoklad, že stále více rodičů bude homosexuálních, s adoptovaným dítětem. Nikde jsem se však nedočetla jedno: jakpak se určí, kdo je rodič 1 a kdo rodič 2? To jaksi genderoví inženýři, kteří zákon vymysleli, neřeší….

Jen pár let nazpět se usnesl europarlament, že by se do zákonů všech zemí EU měla postupně implementovat možnost operace změny pohlaví pro děti od 12 let a to bez potřeby souhlasu rodičů. Tento zákon už v několika zemích EU platí a je nasnadě, že dřív či později přijde na pořadí dne i v našem Parlamentu.

Je jasné, že cílem zavádění všech výše uvedených šíleností je maximální snížení populace původních Evropanů. Podobný styl výchovy povede k jedinému: k omezení rodinného života, ještě nižší porodnosti a samozřejmě i psychickým problémům mladých lidí, dlouhodobou “genderovou masáží” neschopných se identifikovat sami se sebou. Bude mnohem víc těch, kdo si nechají operativně měnit pohlaví (už nyní je to trendem v mnoha zemích EU), což je ještě víc zjednodušeno i tím, že je tato operace i veškerá další léčba s ní související (zejména hormonální léčba) všude v EU, tedy i u nás, plně hrazena ze zdravotního pojištění. Následky podobných operací v případě, že si to dotyčný jedinec po letech rozmyslí a uvědomí si, že tu operaci vlastně nechtěl, jsou fatální. Takový jedinec už totiž nikdy nebude schopen další reprodukce. A o to jde především, také proto se tlačí na podobné operace u co nejmladších dětí. A v některých zemích se na žádost rodičů povolují operace změny pohlaví i u velmi malých dětí.

Genderová výchova, 100 a více pohlaví, bezplatná operace změny pohlaví a podpora LGBT mají za účel jediné: protirodinnou politikou maximálně snížit evropskou populaci. Tedy pouze populaci původního bílého Evropana, muslimské komunity se to nikterak nedotkne. O to rychleji se Evropa islamizuje. 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 846 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (30 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
47 komentářů