MIGRANTIEU
26.12.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Z blogu Vox Populi: Slouží EU ke genocidě Evropanů?

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Už snad jen největší zaslepenci nevnímají, že tzv. “migrační krize”, která začala v roce 2015 a prakticky dodnes kontinuálně pokračuje, je ve skutečnosti invazí. V jiném článku jsem rozebírala důkazy toho, že je tato invaze plánovaná a řízená. Zopakujme si tedy základní fakta která toto dokazují:

  1. Invaze začala ve stejnou dobu – v roce 2015, přičemž zejména první rok tato migrace probíhala masově.
  2. Pozvání – všichni známe výrok Merkelové “My to zvládneme”, kdy sice pozvala do Německa syrské migranty, nicméně k invazní vlně se přidaly i další národnosti – Afghánci, Pákistánci, Iráčané, Bangladéšané či kosovští Albánci. Mnozí přišli bez dokladů, vymysleli si falešnou identitu a samozřejmě i věk tak, aby byli nezletilí a měli tudíž automatický nárok na azyl.
  3. Ve stejnou dobu vyzval jeden z nejvyšších muslimských imámů své soukmenovce k obsazení Evropy a její islamizaci.
  4. V tutéž dobu se začaly přímo “rojit” promigrační dokumenty, zaměřené především na podporu migrace do Evropy. Jen mezi lety 2015 – 2018 bylo většinou vlád zemí EU či europarlamentem schváleno hned 5 promigračních dokumentů
  5. Samotná EU se od roku 2015 snaží protlačit tzv. kvóty, které však dosud dodržela pouze Malta. Proto je tento nefunkční projekt, který měl zajistit rychlejší a především rovnoměrnější zaplevelení Evropy migranty, momentálně u ledu. Občas se kvóty v různých obměnách někdo pokouší znovuotevřít, ale zatím marně. Žádná z navržených variant totiž nezajistí, že se podaří migranta usadit v zemi, do které bude přidělen.
  6. EU se pokouší o sjednocení sociální politiky, což má zajistit tzv. “Evropský pilíř sociálních práv”.
  7. Před migrační invazí došlo k rozvrácení Sýrie a likvidaci Kaddáfího, což mělo za následek otevření migrační trasy z Afriky do Evropy.
  8. K invazi přispělo i rozvracení zemí Blízkého východu a následné vytvoření islamistických bojůvek z původně “umírněné opozice” (Al Kajda, ISIS, An Nusra, v Africe Boko Haram apod…).

Migrace  je soustavně podporována i dalšími podvratnými organizacemi jako OSN  – UNHCR, OSF, Vatikánem (záměrné dosazení jezuity Bergoglia) či politickými, vysoce ziskovými neziskovkami, které organizují migraci v místě původu migrantů, spolupracují s pašeráky, předávají migrantům ve spolupráci s EU kreditky, působí v záchytných táborech pro migranty (např. v Řecku), kde jim dávají instrukce na další cestu a samozřejmě působí v koordinaci s pašeráky i ve Středozemním moři, kde lodě neziskovek migranty záměrně loví z moře u Libyjských břehů, odkud je dopraví do Evropy (většinou Malta, Itálie).

Nicméně tento článek má především podrobněji odhalit skutečné účely a činnost této globalistické podvratné organizace pod hegemonií Německa a Francie, tedy jakési  4. říše. Ostatně tím, že EU považuje národní státy i původního bílého Evropana za zlo, se tato organizace nijak netají. Na jednom místě europarlamentu je nápis, který označuje národní státy za největší zlo a v budově Rady Evropy je přímo vystavena busta Kalergiho, který ve svých tezích podporoval vznik smíšené hnědé rasy a zánik původního bílého Evropana. Ostatně, Kalergiho cenou, pravidelně udělovanou ve Vídni, v sídle jím založené Panevropské unie,  se mohou pochlubit přesně ty “osobnosti”, které se nejvíc zasazují o globalizaci a migraci v čele s Merkelovou.

Tato busta se nachází ve foyeru Rady Evropy ve Strasburgu

O podvratné činnosti EU ve věci invaze jsem se podrobněji zmínila už dřív, zde bych ráda zdůraznila, že Brusel podporuje především migraci z Afriky. To dokládá Marakéšská deklarace, což je dokument, který legalizuje migraci z velké části Afriky do Evropy (zajímavé je, že se jedná o převážně muslimské africké země). Tato deklarace, kterou na jaře 2018 za nás podepsal tehdejší ministr vnitra (dnes obrany) Metnar (ANO), přímo nabádá k migraci zejména mladých Afričanů do zemí EU. Jistě jste si všimli, že Německo nedávno zřídilo pro migranty i leteckou linku z Addis Abeby, odkud létají do Berlína již v Africe legalizovaní migranti. Zdá se, že právě na africké půdě dochází k jejich legalizaci na základě schválené Marakéšské deklarace, kterou jako jediné odmítlo podepsat Maďarsko.  Marakéšská deklarace zcela jistě není jen takový nezávazný dokument. Ostatně, proč by se dlouhé měsíce zabývaly týmy právníků, politiků, neziskovek a dalších zainteresovaných organizací nějakým bezvýznamným pamfletem? Dokument plně navazuje na jiné, už dříve schválené promigrační dokumenty – Global Compact a  Agendu 2030. Tedy oba slučuje a doplňuje o detaily, je zde mimo jiné uvedeno: “Je třeba usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “

Dalším počinem Bruselu – konkrétně EP – byla tzv. “Deklarace práv Afričanů”, která nadřazuje práva Afričanů, žijících na území Evropy,  nad právy Evropanů. Tuto deklaraci ještě v minulém volebním období schválil europarlament (z našich europoslanců pro ni tehdy hlasovali poslanci z ANO, KDU, TOP-STAN, ČSSD, KSČM). Předpokládám, že má mít návaznost právě na výše uvedenou Marakéšskou deklaraci. Deklarace schválená EP mimo jiné vyzývá EK například ke zřízení komise pro potírání afrofobie. Zcela jasnou “pozvánkou” Afričanů ke stěhování do Evropy je pak článek 23, který říká: “Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.”

V neposlední řadě je třeba zmínit i Dublin IV, který je úpravou stávajícího Dublinu III. Podle Dublinu IV by měli být migranti na za tím účelem zřízených hot pointech přerozdělováni do zemí, kde jich je nejméně. Najednou lze přerozdělit až skupinu 30 migrantů (nemusí jít o příbuzné) a daná země tyto migranty musí přijmout. Za nepřijetí každého migranta je udělena pokuta  ve výši 250 tis. Eur, což má zabezpečit, že země určení migranty neodmítne, neboť by ji to ekonomicky zruinovalo.  Tento dokument je – naštěstí – prozatím u ledu, nicméně většina zemí EU (včetně ČR) se na konferenci v Lucembursku na jaře 2018 shodla na tom, že může být tento dokument v případě potřeby znovuotevřen. Dokument zcela odmítlo 7 zemí, 5 se zdrželo. My jsme se tehdy jako jediná země V4 přidali k té většině, která Dublin IV do budoucna podpořila.

K výše zmíněným dokumentům, které vycházejí z EU, můžeme samozřejmě přidat oba Globální kompakty (o migraci a o uprchlících), se kterými před časem přišla OSN a Istanbulskou úmluvu, která mimo genderových šíleností podporuje také migraci. V dokumentu se totiž uvádí mimo jiné i to, že signatářská země je povinna dávat azyl  týraným ženám, což by de facto mělo sedět na 95% muslimek. Pak by mohlo dojít k tomu, že migrantky z muslimských zemí zaplaví Evropu a po legalizaci svého pobytu si sloučí rodinu, včetně onoho “násilníka”, tedy manžela, kvůli kterému údajně ona týraná žena původně prchla do Evropy.  Je jen otázkou času, než na tuto možnost, vyplývající z Istanbulské úmluvy, začnou neziskovky muslimky upozorňovat a využívat i této cesty k nasunutí muslimů – potažmo černochů a Arabů – do Evropy.  Právě europarlament vyzval před pár dny všechny země, které Istanbulskou úmluvu zatím neratifikovaly, aby tak neprodleně učinily. V případě, že k tomu v dohledné době nedojde, hodlá europarlament schválit Istanbulskou úmluvu hromadně, za celou EU. To je demokracie, že? Taková správná, “po bruselsku”…

EU je organizací nejen globalistickou, tedy takovou, která má zajistit likvidaci národních států, potažmo i národů a vytvořit jeden superstát, ale má za úkol také zajistit postupný zánik bílého Evropana. Jak jinak si vysvětlit to, že se tak vehementně snaží legalizovat především africkou migraci?! A čím jiným si lze zdůvodnit adoraci právě Kalergiho, který podporoval vznik “hnědého Evropana”? Jak ještě vůbec může existovat Evropan, který tuto podvratnou organizaci podporuje? Jak ještě někdo může nadšeně mávat modrou fanglí se žlutými hvězdami? Fanglí, která je znamením genocidy evropských národů?

Organizace s původně nacistickými kořeny nemůže a prvoplánově není určena k žádným bohulibým účelům. Ostatně, o (ne)demokratičnosti této instituce svědčí i její struktura. Nejníže je europarlament, který je jako jediný volený občany EU. Ten jen hlasuje k tomu, co přijde od eurokomise – ta už je nevolená, eurokomisaře si vybírají vždy vládní strany z dané země. Podmínkou pro eurokomisaře je “oddanost hodnotám EU” (nepřipomíná vám to oddanost ke 3. říši?), tedy eurokomisař nesmí být euroskeptik. I proto není v žádných strukturách vedení  EK nebo EP jediný zástupce frakce ID, tedy jediné skutečně protibruselské Salviniho frakce, která bude po odchodu Velké Británie z EU dokonce 4. nejsilnější frakcí! Například Salviniho Liga má bezkonkurenčně nejvíc europoslanců ze všech stran napříč EP a přesto nemá jediného zástupce jak v EK tak ani ve vedení či předsednictvu EP. Proti této zavržené frakci byl vytvořen “cordon sanitaire”, čímž dali najevo voličům stran této frakce, že jsou v rámci EU občany druhé kategorie. Tímto nám eurohujeři ukazují, jací jsou skutečně “demokraté”! O všem tedy rozhoduje EK, do které musí být ze zásady dosazeni výhradně oddaní eurohujeři (za nás Jourová). EK rozhoduje na základě toho, co jí doporučí korporátní lobby. V Bruselu totiž sídlí lobbisté, zastupující desítky korporací. Jejich jedinou prací je působení na EK, která na jejich “objednávku” připravuje zákony, směrnice a regulace. I proto se například nikdy nezruší dvojí kvalita potravin, není to v zájmu největších korporací – globálních potravinářských komplexů. Je jasné, že si velmi pravděpodobně přijde na své i eurokomise, ostatně celá EU je na korupci založena už systémem přidělování dotací. EU je tedy jeden velký korupční celek.

EU podporuje migraci, islamizaci a genocidu původních Evropanů. Paradox je, že drtivá většina Evropanů si volí politiky, kteří podvratnou činnost EU nadšeně podporují a hlasují obvykle v souladu s EK, což prokázaly i poslední eurovolby, které ty protinárodní strany vyhrály v celoevropském měřítku s přehledem.

Co je tedy EU? EU je globalizace, EU je likvidace národních států a národů, EU je korupce, EU je korporátní fašismus, EU je genocida bílého Evropana, EU je islamizace.  EU je hlavním nástrojem likvidace Evropy. 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč

Celkem za měsíc: 11 000,00 Kč
Vybráno 31.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 872 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...
42 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)