migrantichorv
12.12.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Z blogu Vox Populi: Je masová invaze z muslimských zemí plánovaná a řízená?

Loading...
Sdílejte článek:

SLOVANKA

Mainstreamová média nám samozřejmě od začátku tvrdí, že masová migrace (spíš bych ji nazvala invazí) je zcela přirozená, vesměs se prý jedná o ubohé uprchlíky, kteří utíkají před útrapami války nebo z velmi tristních ekonomických podmínek. Anebo nás nezapomenou nakrmit pohádkou o přínosných afrických či blízkovýchodních doktorech, inženýrech a dalších vysoce kvalifikovaných odbornících. A skutečně šílené na tom je, že se stále najde poměrně dost lidí, kteří této verzi o spontánnosti stávající migrace bezmezně věří. A to natolik, že i přes nesporné protiargumenty se této verze vehementně drží.

Proto se těchto zastánců mainstreamové verze ptám:

Proč se začali migranti do Evropy hrnout tak masově až po roce 2015, když v různých zemích Blízkého východu i Afriky se válčilo už dávno předtím?

Proč nepřichází z údajně válkou postižených zemí především ženy, děti a starci, jak je to u většiny válečných uprchlíků pravidlem?

Kde vezme zcela negramotný Afričan peníze na cestu, mobil a instrukce a ještě je schopen dorazit přes půl Afriky do Libye a tam se nalodit na příslušný člun (loď ziskovky)? A i v Evropě ví, co a jak?

Pro mnohé je šílená představa, že celá ta invaze byla plánovaná, je někým řízena a podporována. Prostě veškeré úvahy o tom, že by mohlo jít o řízený proces prvoplánově zavrhnou.

Pokud se ale nad veškerými ději, odehrávajícími se na našem kontinentě či v  místech, odkud sem směřuje masová invaze zamyslíte, nemůžete, než dospět k závěru, že vše je předem plánované a řízené.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že invazi podporují podvratné globální organizace jako OSN, EU, OSF, UNICEF, UNHCR a další a na ně napojené, vysoce ziskové neziskovky z jednotlivých zemí či působící opět globálně (např. Lékaři bez hranic). Podpora těchto organizací je zcela patrná nejen na základě toho, že migraci zaštiťují finančně, ale také různými promigračními pakty a deklaracemi (Globální kompakty, Marakéšská deklarace, Deklarace práv Afričanů v Evropě a další) či se přímo angažují v importu migrantů do Evropy. Neziskovky provozují bezplatné vodní taxi ve Středozemním moři,  v místě původu migrantů či v uprchlických táborech pak migranty instruují a případně jim i vydávají kreditní karty či chytré mobilní telefony. Viz zde:

Proč by to všechny výše uvedené organizace dělaly? Proč by ničily Evropu, kdyby z toho neměly profit? Jak je možné, že se jim ten dovoz invazních muslimských jednotek vyplatí, když se musí o migranty postarat (strava, nápoje, v zimě oblečení, provoz lodě a personál také není zadarmo…)? Odpověď je jednoduchá – jsou za to pohádkově placeni. A jako řadové zaměstnance samozřejmě využívají i skutečně fanatické sluníčkáře, kteří svému “poslání” bezmezně věří. Tedy zcela jistě je zde “někdo”, kdo má na celé migraci a islamizaci Evropy zájem.  A šílené na tom je, že přes EU si tu likvidaci vlastního kontinentu platí sami Evropané ze svých daní, z nichž jdou peníze i do Bruselu!

A ještě pár zajímavostí o migrantech:

  • drtivá většina jsou mladí muži v plné síle
  • 90% migrantů jsou muslimové
  • většina migrantů pochází ze zemí, kde jsou aktivní islamistické bojůvky jako ISIS, Al Kajda, An Nusra, Taliban, Boko Haram, Aš Šabáb a další…
  • z těch, co přišli do Evropy od roku 2015 až dosud,  se integroval jen nepatrný zlomek, absolutní většina je na dávkách v různých evropských zemích nebo se živí kriminalitou (krádeže, prodej drog, organizování prostituce apod.) a dané evropské země o jejich přítomnosti ani neví
  • od roku 2015 dosud přišlo do zemí EU víc muslimských migrantů, než kdykoli předtím nejen za stejné, ale i za mnohem delší období

Připomínám také, že velká část afrických migrantů je zcela nebo částečně negramotných, jejich IQ se pohybuje někde kolem 65, tedy asi na úrovni šimpanze. Je proto velmi nepravděpodobné, že by byli schopni se sami jakkoli organizovat a vydat se na cestu bez podrobných instrukcí, doprovodu a dostatku peněz. Navíc, kde by na cestu do Libye a pak dál do Evropy vzal finanční prostředky nějaký negramotný primitiv z centrální Afriky? V místech, odkud přicházejí, operují různé neziskovky, jak známo, vysoce ziskové. Pak si lze lehce domyslet nejen to, kde berou peníze, ale i to, odkud se asi berou jejich chytré mobilní telefony. Když vidíme jakákoli videa migrantů z Afriky, tak většinou nemají ani žádná zavazadla, tedy musí předem počítat s tím, že mají po cestě zajištěnu i stravu a další servis. Všichni také ví, že mají do Evropy dorazit bez dokladů, vymyslet si identitu a je-li to alespoň trošku možné, vydávat se za nezletilé. Pokud mají doklady, pak falšované, s datem narození 1. ledna jako přes kopírák.

Všimli jste si, že v poslední době se už jen sem tam objeví zpráva o tom, že do Evropy přichází další migranti, ale nikdo neupozorní na to, co je to za migranty? Na to, jak takové invazní vojsko, které politici a sluníčkáři nazývají migranty, či dokonce uprchlíky vypadá, se můžete podívat zde:

A nezapomeňte si pustit i zvuk. Video je z poloviny října 2019 z Bosny, přičemž tyto invazní jednotky směřují za pokřiku “Allahu akbar” dál do Evropy. Skutečně věříte slovům politiků, že jde o chudáky uprchlíky či třeba pouhé ekonomické migranty, kteří jdou Evropu obohatit?  Docela by mne zajímalo, kde se většina  invazistů z videa právě nachází? Kolik už jich je třeba v Rakousku, Německu nebo právě prochází přes ČR, kde máme zcela nehlídané hranice?

Nejste-li pomatený sluníčkář nebo jedinec s IQ prvoka, musí vám být jasné, že nejde o žádné migranty, ale invazní jednotky, které jdou Evropu dobýt a islamizovat.

A nakonec zde uvádím i jasné indicie, díky kterým můžete dojít k jedinému závěru: že za migrací a islamizací stojí také EU:

1. V posledních letech přichází EK a EP se stále novými deklaracemi, které především migraci z Afriky podporují.
2 Je to právě EU, kdo prosazuje nejen přerozdělovací kvóty, ale také zavedení Dublinu IV.
3) Je to právě EK, kdo prosazuje cenzuru názorů, které se staví kriticky k migraci a islámu.
4) EU podporuje Kalergiho teorie míšení ras a jeho “Panevropu”, ne nadarmo je ve Štrasburku vystavena jeho busta a ne nadarmo získali Kalergiho cenu politici, kteří podporují migraci a islamizaci (naposledy např. Merkel)
5) Je to právě EU, kdo požaduje odzbrojení původních Evropanů tak, aby se nemohli invazním jednotkám bránit. Žádný terorista ještě nikdy nepoužil  při útoku legálně drženou zbraň.
6) Rozklad národních armád a tlak na zavedení Evropské armády, do které by měli být přijímáni i migranti. Je nasnadě, že takováto Evropská armáda, složená do značné míry z muslimů, půjde proti původnímu evropskému obyvatelstvu bez sebemenšího zaváhání.
7) Vymývání mozků zejména mladé generaci. Tupé masy se lépe ovládají, je třeba, aby se mladí identifikovali coby euroobčané a ne občané daného státu. Odnárodnění mas je pro globalisty nutností.

Alarmující je pak zejména skutečnost, že drtivá většina Evropanů i v každých dalších volbách volí převážně slouhy těch, kdo migraci a islamizaci podporují. Pokud už někde dojde k tomu, že se občané začnou probouzet, tak k tomu dojde většinou až v momentě, kdy už je země migrací a islamizací velmi citelně zasažena (např. Švédsko, Itálie). Odpor proti migraci a islámu není pro drtivou většinu Evropanů zásadní téma, což je znát třeba i na složení europarlamentu, kam i naši občané zvolili z více než 90% právě slouhy globalistů, kteří reálně migraci podporují.

Poznáte, kdo je slouhou globalistických struktur? U nás je velmi dobrým “lakmusovým papírkem” třeba tzv. Aspen institut, ve kterém má zastoupení drtivá většina parlamentních stran, včetně obou vládních. Tedy všechny tyto strany nikdy nepovládnou v zájmu národa, ale budou dělat vždy jen to, co jim jejich loutkovodiči nařídí. Ostatně, o tom se lze přesvědčit i po nahlédnutí na mnohá hlasování europarlamentu v posledních letech. Velmi zajímavé shrnutí některých podstatných hlasování z minulého volebního období najdete například zde:

Právě v EP se ukazuje, jaká je skutečná politika té které strany. Politici tak jen využívají faktu, že se nikdo o to, co se děje v Bruselu, nezajímá.  Přitom je to právě EU (EK, EP), kdo velmi aktivně tuto invazi podporuje.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2020: *****

František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Alena Fuszteiová 300,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Kamil Potoček 300,- Kč, Ivanka Podzimková 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Iva Floríková 300,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, ing. Josef Musil 200,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč


Celkem za měsíc: 11 014,60 Kč
Vybráno 31.47%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 652 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
58 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.