marxislamismus
21.2.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Z blogu Vox Populi: Islamizace Evropy je nezvratná

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Je bezesporu jasné, že právě dochází k procesu, o který se po staletí muslimové marně pokoušeli. Evropa se dostala do procesu přechodu k jednomu velkému chalífátu. Stále více lidí si to sice začíná uvědomovat, nicméně pořád je jich velmi málo. A nejhorší na tom, je, že ti, kdo jsou k tomu slepí nejvíce, jsou mladí, tedy generace, které se zásadní problém proměny společnosti od civilizace ke středověku nejvíc dotkne. V tomto článku chci především podat zcela jasné důkazy jen stěží zpochybnitelné skutečnosti, že je islamizace v současné době, půjde-li  vše stejnou cestou, zcela nezvratná. A týká se to i naší republiky.

Bagatelizaci nesporné hrozby islamizace napomáhají často – nejspíš i nevědomky –  i ti, kdo na zvyšující se počet muslimů v Evropě upozorňují. Ani ty nejtragičtější odhady totiž často neodpovídají skutečnosti. Podle nejčastěji udávaného odhadu by mělo být v roce 2050 nejvíce muslimů v těchto zemích: Francie (18 %), Velká Británie (17,2 %), Nizozemsko (15,2 %), Belgie (18,2 %), Itálie (14,1 %), Německo (19,7 %), Rakousko (19,9 %), Norsko (17 %).

Ve výše uvedeném odhadu jsou zahrnuty země, které mají být islamizovány nejvíce. To, že bude skutečnost zřejmě horší, si můžeme ukázat na příkladu Rakouska. Tam právě došli na onu magickou hranici 10% muslimů v populaci, což se udává jako počet, kdy je islamizace nezvratná. Přitom v roce 2050 se počítá “pouze” s necelými 20%. To je samozřejmě nesmysl, jedná se o příliš malý nárůst, který viditelně nebere do úvahy všechny aspekty, které k islamizaci přispějí.

V Rakousku žije asi 8,5 mil. obyvatel, z toho je asi 850 tisíc muslimů. U zbývajících 8 mil. nemuslimů je porodnost asi 1,5 dítěte na jednu ženu a počítá se s poklesem až k 1 dítěti (v celé EU jede protirodinná politika). Muslimka v Evropě běžně porodí  4-5 dětí (na muslimy protirodinná politika neplatí, žena je u nich jen inkubátor na plození dětí), přičemž začíná rodit dřív.

Nyní narozené nemuslimky, budou nejspíš v roce 2050 většinou bezdětné, protože rodí zpravidla až po třicítce, přičemž dnes desetileté nemuslimky budou mít v průměru jedno nedospělé dítě.

Takže – 2 ženy – nemuslimky (jedna nar. 2010, druhá 2020) – rok 2050:  1 dítě – nemuslim. 

Nyní narozené muslimky budou mít v roce 2050 již asi 4-5 dětí, dnes desetileté dívky už budou pětinásobnými matkami a několikanásobnými babičkami. Tedy v roce 2050 připadne v součtu – děti a vnoučata na muslimku narozenou v roce 2010 (bude-li mít v té době dejme tomu 8 vnoučat) celkem 5 již dospělých dětí + 8 vnoučat, v součtu 13 dětí. K tomu připočtěme 4 děti druhé, mladší muslimky, letos narozené.

Tedy 2 ženy – muslimky (jedna narozená 2010, druhá 2020) – rok 2050: celkem 17 dětí – muslimů.

Musím počítat dál? Myslím, že ne. A to jsem do toho roku 2050 nějakou tu generaci přeskočila a u muslimky, čtyřicetileté babičky nejspíš  dojde k dalšímu nárůstu počtu vnoučat na konečných cca 20-25. Přitom až se stane stejně stará nemuslimka babičkou, bude mít jen jedno vnouče. Rozumíte těm rozdílům??

To je ale pouhý přírůstek porodností. U zmíněného rozdílu v počtu muslimů a nemuslimů chybí jeden velmi důležitý fakt, že úměrně s rostoucím věkem klesá procento muslimů v populaci. Tedy nejvíce nemuslimů je v generacích 50+. Naopak nejvyšší percentuální zastoupení muslimů v evropské populaci je v generaci nejmladší, tedy mezi mladými, narozenými zhruba po roce 1990 (0-30 let). To znamená, že vymírající generace – starší – je ta, kde je vysoký podíl nemuslimů. Generace nejmladší je ta, kde je muslimů nejvíce. Během let 2020-2050 bude procento muslimů v populaci výrazně stoupat. Ve fertilním věku bude v následujících 30 letech stále více muslimek a stále méně nemuslimek.

Prognózy dále nepočítají s masovými konverzemi nemuslimů k islámu. Půjde jak o konverze sňatkem (nemuslimka, vdaná za muslima, se automaticky stává muslimkou), ale i konverze mužů k islámu. Ostatně, v současné době probíhá mohutná proislámská propaganda napříč Evropou. Ve Velké Británii se propagují konverze k islámu i v televizních filmech a seriálech. Přitom k opačným konverzím NIKDY nedochází, konverze od islámu je totiž trestána smrtí. Zatímco tedy do roku 2050 velmi pravděpodobně konvertují k islámu statisíce původních Evropanů a Evropanek, konvertité od islámu zde prakticky nebudou.

Další příčinou úbytku nemuslimů a přibývání muslimů bude emigrace nemuslimů. Se zvyšujícím se počtem muslimů bude v jednotlivých zemích docházet k rostoucím problémům, souvisejícím právě s islamizací. Půjde především o stoupající kriminalitu, nárůst počtu no-go zón, přičemž pro nemuslima bude stále obtížnější najít vhodné a klidné místo k životu. Je třeba si uvědomit, že nemuslim je v muslimské společnosti považován za podřadného. Raketově narostou i počty znásilnění nemuslimek a průběžně, s postupující islamizací dojde i k zavádění prvků práva šaría do zákonů, neboť islámské strany začnou v některých zemích vítězit ve volbách. To podnítí nemuslimy jednak ke konverzím k islámu nebo k migraci. Zprvu jen po Evropě tam, kde bude “klidněji”, časem emigrují na jiné kontinenty.

Odhady také nepočítají s narůstající muslimskou migrací nejen ze zemí Blízkého východu, ale především z Afriky, která je také do značné míry islamizována. Invaze muslimů stále pokračuje, denně jich do Evropy přijdou z Turecka či Libye stovky, až tisíce. Zatím se nezdá, že by se invaze měla zastavit. Ostatně, je podporována globalisty, prahnoucími po zničení Evropy. A islám je ideální zbraní.

Všimněte si další zajímavosti, která plně nasvědčuje skutečnosti, že islamizace je záměrně použitou zbraní na zničení většiny evropských zemí. Všude v EU, včetně ČR, je “liberály” hojně využíván pojem “islamofobie”, jde o výraz poměrně nový, zcela záměrně využívaný. Provozovatelé sociálních sítí se zaměřují především na cenzuru kritiky islámu, migrace a multikulturalismu, případně LGBT agendy.

Ostatně, slyšeli jste, že by někdo používal slovo ateistofobie, křesťanofobie či třeba buddhistofobie? Přitom tím vším muslimové trpí. Ale podobná slova ve slovní zásobě současných politiků, multikulti neziskovek a vítačů migrantů neexistují. Zato islamofobií se ohánějí dnes a denně.

Politické strany, které prosazují zákaz islámu či jeho významné potlačení, se nemají šanci dlouhodobě dostat do jakékoli vlády v rámci EU, jsou prohlašovány za extremistické. I to je jeden z důvodů, proč zatím nikde podobná strana nevyhrála drtivě volby. Tyto strany nejsou zpravidla připouštěny ani do vládních koalic, ale jsou z politiky vytlačovány i na nižších úrovních, jako jsou kraje a obce (vzpomeňte si na poslední aféru kolem AfD). V Itálii a Rakousku k podobným koalicím došlo, obě však byly zcela záměrně brzy zlikvidovány a byla tam vytvořena proislámská a probruselská vláda. V současné době nenajdete v zemích EU ani jednu vládu, která by měla boj proti islámu v programu. Voliči budou o podobný program zřejmě stát až tehdy, kdy už bude příliš pozdě. Jak se zdá, tak první podobná vláda by mohla vzniknout v Itálii, pokud na Salviniho nedopadne zkonstruovaný proces.

Mladé generaci jsou na školách vymývány mozky tak, aby byli mladí k islámu vstřícní (např. “Jeden svět na školách”). Vždyť i Piráti, což je strana, která je u mladých tak silně propagována, jsou velkými podporovateli muslimské migrace. Ostatně, sami se tím ani nijak netají. Mladí si, bohužel, většinou neuvědomují, koho volí, pak je na rodičích a prarodičích, aby je patřičně poučili. Budou to přece oni, kdo v té islamizované Evropě bude muset jednou žít.

Připomínám, že k islamizaci nemusí docházet pouze formou masové nelegální migrace, ale velmi často k ní dochází cestou legální migrace, tzv. “za prací” (viz Turci v Německu). Vždyť i u nás nakupují bohatí Arabové pozemky a nemovitosti ve velkém, aniž by jim v tom kdokoli bránil. Všude v Evropě mají možnost si stavět mešity a najdete zde i halal jatka a producenty halal potravin. Zázemí pro praktikování islámu je tedy v Evropě dokonalé a politický establishment se snaží, aby bylo ještě dokonalejší.

Mezi velmi horlivé podporovatele islamizace Evropy patří také Bergoglio, tedy papež František. Ten se dlouhodobě zasazuje o přijímání muslimských migrantů, líbá jim nohy a sbližuje se s nejvyšším muslimských imámem, Mnohé “ovečky” ho tupě následují a v zaslepenosti vítají muslimské migranty, aniž by jim docházelo, že podporují likvidaci vlastního kontinentu. Ovšem některé ovečky to dělají zcela záměrně, plní tak, podobně jako Bergoglio, své zadání.

Shrnutí důvodů, proč nelze islamizaci odvrátit:

  1. Mnohem vyšší porodnost muslimek
  2.  Počet muslimů v populaci s klesajícím věkem stoupá, nejvíc jich je tedy v nejmladší generaci, zatímco nemuslimové vymírají.
  3.  Konverze nemuslimů k islámu – konverze žen sňatkem s muslimem nebo konverze pod vlivem propagandy – zde půjde o konverze mužů i žen.
  4.  Nekončící migrace muslimů do Evropy – invaze, která začala v roce 2015 nekončí. Muslimové Evropu obsazují mnohdy jen na základě výzvy jejich imáma, jejich zadání je jasné – islamizovat Evropu.
  5.  Emigrace původních Evropanů z míst zasažených islamizací tam, kde bude muslimů málo, časem už mimo Evropu.

Záměrně v důvodech neuvádím teroristické útoky nebo občanskou válku, protože zde půjde o ztráty na životech na obou stranách. Jak bylo vidět i na posledním případu z Německa, půjde o vzájemná střetnutí muslimů s nemuslimy. I proto nyní dochází k úporné snaze o odzbrojení obyvatel Evropy.

A nesporně zásadním důvodem pak bude sám Evropan, který si ten chalífát sám zvolil. A to už volbou politiků, kteří nyní Evropu ovládli a dle zadání ji zdárně likvidují. 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Marin Svoboda 100,- Kč, Ladislav Oudes 500,- Kč, Miloslav Gajdušek 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Sika 238,54 Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Lukáš Vašíček 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martinek 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Anonym 400,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Anonym 100,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 571,54 Kč
Vybráno 50.20%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 236 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
politicon.cz
27 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.