refugee-germany-welcome-740x490
2.1.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Z blogu Vox Populi: Další náhled do mysli sluníčkáře

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Vzhledem k tomu, že můj původní článek o tzv. “sluníčkářích” vyvolal nečekaný ohlas, rozhodla jsem se věnovat této sortě lidí znovu a částečně i reagovat na kritiku.

Nejprve bych se chtěla vyhradit k obvinění, že někoho nálepkuji. Ne, nikoho nenálepkuji, jen se snažím nahlížet do poněkud rozporné mysli lidí, kterým se dnes říká “sluníčkáři”.  Pokud si navíc uvědomíte, že právě  sluníčkáři nálepkují své názorové oponenty za xenofoby, islamofoby, rasisty, fašisty či extremisty, tak si myslím, že je ta “nálepka” sluníčkář ještě velmi mírná, není tak dehonestující jako nálepky, které používají oni sami.

Přitom hlavním znakem sluníčkáře je jeho nadšení pro multikulturalismus, tedy vítání migrantů z pro nás zcela nekompatibilních kultur. Jak jsem uvedla už původním článku, nemusí jít výhradně o ideologické nadšence,  velmi často se jedná o prospěcháře, kteří “vítají” jen proto, že to prostě “sype”.

Ať už se však jedná o ty nadšence nebo prospěcháře, v obou případech jde především o jedince, kteří zcela nepokrytě podporují muslimskou invazi. Invazi, která má Evropu takovou, jakou ji známe zničit a islamizovat. Je mi jasné, že mnozí z nich to nechápou stejně, jako nechápou politickou podstatu islámu, který je v podstatě založen na vlastní expanzi, netoleranci jiných názorů, totalitě a ponižování žen a bezvěrců. Tedy sluníčkáři jsou právě svými tendencemi zaplavovat Evropu islámem v podstatě velmi nebezpeční, to oni jsou extremisté, to oni jsou fašisté, nedopouštějící jiný názor. Na jejich vrub jdou i všechny teroristické útoky, vraždy, znásilnění, loupeže a krádeže, ke kterým v Evropě došlo právě ze strany migrantů, které tak nadšeně vítají. To sluníčkáři se zasazují o dovoz pro nás velmi nebezpečných migrantů, invazních islámských jednotek, často velmi pravděpodobně dobře cvičených bojovníků z některé z islamistických bojůvek, působících v oblasti Blízkého východu, či v afrických zemích.

Tristní je, že sami sluníčkáři si toto v podstatě neuvědomují. Tím mám na mysli ty přesvědčené, ne prospěcháře, kteří moc dobře ví, co dělají a kam jejich podpora invaze v budoucnu povede.

Už dvanáct let nazpět se objevilo toto varování před islamizací Evropy a myslím, že je nyní ještě naléhavější, než tehdy. Bylo to sedm let před invazí a od té doby se situace značně přiostřila. A kvůli komu? Je mi jasné, že sluníčkáři toto neorganizují, nicméně jsou v hierarchii těmi nejníže postavenými slouhy těch, kdo mají na zničení Evropy zájem. Bez jejich podvratné činnosti v neziskovkách, jejich volby poplatných politiků a bez ideologické indoktrinace mládeže by nebylo tak jednoduché Evropu muslimskou invazní armádou zaplavit.

Názory, které sluníčkáři prezentují, jsou ideologicky totožné s tzv. Frankfurtskou školou, také proto se jim jinak říká i neomarxisté. Neomarxismus – na rozdíl od marxismu, prosazujícího diktaturu proletariátu – prosazuje diktaturu menšin. Tedy sluníčkář zpravidla podporuje nejen migraci, menšiny (sexuální i rasové) a islám, ale je také vyznavačem LGBT ideologie. Tedy, jak jsem se zmínila už dříve, najdete je jak na demonstracích na podporu přijímání muslimských migrantů, tak i na průvodech typu Prague Pride. Proto jsou sluníčkáři  velmi často i ti, kdo se sami hlásí právě k té LGBT.. komunitě a to i přesto, že jimi muslimové nejen hluboce pohrdají, ale na základě toho, co káže šaría, jsou právě příslušníci těchto menšin v islamizované zemi mezi prvními, na kom je vykonán rozsudek smrti. Stejně tak se k sluníčkářům velmi často řadí militantní feministky. Je otázka, co může feministky přitahovat na islámu, snad jen to, že v jejich případě jde často o ženy, které nejsou schopny o partnera byť jen zavadit, tudíž možná doufají, že si ho přivezou. Jak známo, Afričané rádi tělnaté ženy, které jsou v Africe známkou bohatství muže.

V prvním článku jsem se věnovala takovým těm typickým sluníčkám, tedy těm, co do důsledku podporují nejen muslimskou migraci a islám, ale i LGBT ideologii a klimaalarmismus. A šlo mi především o sluníčkáře přesvědčené a ne až tak o čisté prospěcháře, typu Šojdrové či jiných politiků, kteří hodlají na podpoře migrace budovat kariéru. Ti se v případě jakékoli změny včas otočí.

Co ale neumím pochopit, tak je ten rozpor – tedy sluníčka, můžete mi někdo objasnit, jak se slučuje vaše podpora islámské migrace a islámu na jedné straně a LGBT na té druhé? Mohou mi třeba homosexuálové a feministky, vítající muslimské migranty vysvětlit, jak se jejich vítání muslimských invazních jednotek slučuje s tím, že patří k těm, které muslimové nenávidí ze všeho nejvíc? A samozřejmě i k těm, jejichž život by byl ve státě, ovládaném právem šaría ukončen nebo – v případě feministek – by byly považovány za tvora s hodnotou asi stejně velkou, jako je hodnota kozy?

Sluníčkáři, mohl by mi někdo z vás vysvětlit, proč vítáte toto?

Žádného logického vysvětlení od jakéhokoli sluníčkáře jsem se dosud nedočkala. A vím, proč jsem se ho nedočkala a ani v budoucnu nedočkám. Protože prostě tento rozpor logicky vysvětit NELZE. 

Chcete vědět, jak takový muslim v Evropě bere nás, bezvěrce? Co si o nás myslí?

A něco takového se do Evropy dostává s vaší plnou podporou, (ne)vážená sluníčka!

Takže k mým kritikům, kteří tvrdí, že někoho nálepkuji: ne, já nenálepkuji, já jen apeluji na zdravý rozum. Pokud ho tedy ještě ti, kdo něco podobného podporují, mají.

Argumentační nouze většinou nutí samy sluníčkáře začít útočit proti názorovým oponentům (tedy jak oni říkají xenofobům) s tím, že hovoříme o něčem, co neznáme. Že jsme nikdy neviděli migranta, muslima a nevíme, co je islám. Takže níže předem odpovídám:

V muslimské zemi jsem už byla a ne v jedné. A ne někde u hotelu, bez kontaktu s místní komunitou, byla jsem i mimo turistická centra. Muslimů jsem už viděla dost. A nejen při svých pouze několikatýdenních pobytech v islámských zemích, ale žila jsem několik let i v jedné z nejvíc islamizovaných evropských zemí. Muslimové žili v naší ulici, dva kolegové v zaměstnání byli také muslimové, jejich mentalitu jsem tedy měla možnost poznat velmi dobře.

O problematiku nenávistné islámské ideologie se zajímám už více, než 30 let, mimo osobních zkušeností s islámem jsem přečetla mnoho literatury, zejména pak literaturu faktu, která o nenávistném islámu a životě pod právem šaría vypovídá nejlépe. Tudíž o tuto problematiku se zajímám déle, než je většina z vás – sluníčkářů –  na světě.

Tímto jsem poukázala i na vaši stupidní nálepku “xenofobů” – mnozí z nás, odpůrců muslimské migrace, totiž moc dobře ví, co je islám, tedy nebojíme se neznámého. A i těm, kdo islám nezažili z vlastní zkušenosti, stačí získávat informace na základě toho, co se v posledních letech dnes a denně děje  ve více či méně islamizovaných zemích Evropy, ale informace lze získat třeba i z literatury faktu. Odpor k islámu totiž značí především přítomnost zdravého rozumu, ne xenofobii či rasismus (islám není rasa!!).

Já jsem tedy na nejčastější útoky vás, sluníčkářů, vůči nám, islamofobům odpověděla (za islamofoba se skutečně považuji, neboť islámu se zcela oprávněně bojím).

A teď čekám na odpověď a argumentaci od všech obhájců muslimské migrace na jedné a zároveň i LGBT ideologie a feminismu na druhé straně. V čem se vaše podpora něčeho tak vzájemně nekompatibilního slučuje? Jak si tuto podporu dokážete logicky zdůvodnit?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 631 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (38 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
52 komentářů