cenzor
27.6.2020
Kategorie: Společnost

Z blogu Vox Populi: Chodíte na internetové diskuze a neberete si servítky? Pak pozor, udavačská chamraď si na vás brousí zuby!

Sdílejte článek:

SLOVANKA

Udavač, bonzák, práskač. Slova, která vždy poukazovala na nejhorší spodinu společnosti, na bezcharakterní, většinou zakomplexované jedince, kteří si své ubohé životy musí “hojit” na udávání jiných. Byli zde vždy  a každý režim jich více či méně využíval. Úroveň totality daného režimu je znatelná právě i na tom, jak dalece je těchto bezpáteřních individuí režimem využíváno.

holinek23Už jako malé děti jsme nesnášeli žalobníčky. Dětský kolektiv je většinou ze svého středu vyčleňoval, ostatně, kdo by chtěl bezcharakterního práskače za kamaráda. A tak to bylo vždy a nejen mezi dětmi. Pamatuji si, že ještě za minulého režimu jsme přemýšleli o tom, kdo k “nim” asi patří. Samozřejmě mám na mysli tehdejší udavače, estébáky. Nikdo si nebyl jistý, před kým může hovořit “na plnou hubu” a před kým si musí hlídat každé slovo.

Nikdy v minulosti nebyla doba, kdy by se práskačů nevyužívalo. Mám samozřejmě na mysli bonzáky, kteří vždy udávali své spoluobčany, jejichž názory zrovna nesouzněly s režimem, který v té či oné době panoval. Většinou se však udavači za svoji nekalou činnost alespoň styděli. Dnes je však již zcela jiná doba, protože práskači se svojí nekalou činností nadšeně chlubí a dokonce je mladým podsouváno, že udávání je činností bohulibou a pro společnost přínosnou. A mnozí z nich tomu snad skutečně i věří.

Veškerá cenzura, které se u nás říká kulantně “boj proti dezinformacím” je samozřejmě podporována vládnoucím systémem. K cenzuře, bonzování  a následnému stíhání nedochází jen u nás, ale v celé Evropě. Nicméně i tak jsme jistými lídry šmírování, práskání a cenzury a to tím, že hlavní protagonistkou cenzury v rámci 4. říše je Jourová, která má toto portfolio v EK na starosti. 

Ale i na národní úrovni je práskání, bonzování a trestání za často v afektu vyslovené výroky, velmi silně podporováno. Nestačí již pouhé tzv. “ministerstvo pravdy” – CTHH, založené ještě za ministra Chovance, nestačí Kartouzovi práskačtí elfové, Al Hamajdova předsudečná nenávist a různé další individuální cenzorské počiny, k nimž se jejich protagonisté hrdě hlásí.

V minulých dnech tak byl k poměrně slušné stávající udavačské síti vytvořen i samostatný odbor extremismu a terorismu v rámci pražské policie. Ten vznikl v květnu přeměnou původního 9. oddělení obecné kriminality, které se problematikou dlouhodobě zabývalo, a nyní čítá 31 lidí. Čím se má tento odbor zabývat? Cituji z vyjádření tiskové mluvčí pražské policie:

„Jednou z kapitol, které tento odbor řeší, je i problematika předsudečného násilí. Tedy násilí motivovaného předsudky útočníka. Nejčastěji se s ním setkáváme na sociálních sítích ve formě nenávistných příspěvků.“

Předsudečná nenávist, předsudečné násilí. Nové pojmy současného režimu, které může využít proti svým odpůrcům, kteří nebudou v dostatečné míře využívat jisté autocenzury. Nutno podotknout, že už nyní je jisté, že cenzura bude selektivní, nenávist povolená a nepovolená. Tedy nesmíte vyjádřit nenávist k muslimům, islámu, muslimské invazi, EU, menšinám (ať už rasovým či sexuálním) či třeba k těm, kdo vše uvedené bezvýhradně podporují.

Většině z nás se někdy za život stalo, že se nám vůči komukoli, třeba i v rámci přátel či rodiny, podařilo v silném afektu vyslovit: “Já tě zabiju!”. Ale samozřejmě ani na vteřinu jsme toto prohlášení nemysleli vážně. Verbální útok v afektu je často pochopitelný a i ten, kdo je cílem podobného výroku, moc dobře ví, že tento výrok má jen podtrhnout fakt, že se na vás ten, kdo vám něco podobného sdělí, zlobí.

A témuž může docházet u různých diskuzí. Pokud třeba kdokoli komentuje článek, ve kterém se píše o některé ze zrůdností, k nimž díky invazistům dnes a denně po celé Evropě dochází, může dojít k tomu, že v afektu zapomene na autocenzuru a vyjádří se poněkud jadrněji.

A nyní jsme u jádra věci a toho, co se o nás očekává. Autocenzura. Dnes již víme, že žádná svoboda slova neexistuje, tedy ne pro všechny. Vyzvat třeba k podřezání a vykrvení prezidenta můžete, to jsme už zjistili. Ovšem srovnat muslimské invazisty s invazními druhy rostlin a zvířat nesmíte. Přitom neexistuje lepší a politicky korektnější srovnání. Navíc, invazní druhy rostlin a zvířat nejsou proti muslimským invazistům téměř žádným ohrožením pro nás, Evropany.

Jasný signál tomu, že současná cenzura je zaměřena jednostranně nám dávají i případy ze zahraničí. Zatímco člověk, který veřejně prezentuje nápis White lives matter je perzekuován, tak žena, která prohlásí, že na bílých životech nezáleží, je systémem chráněna. Systém nám tedy dává najevo, že to my, bílí Evropané, kteří nehodláme tvrdit, že jsme něco méně než černoši, jsme těmi podřadnými, těmi, jejichž názory musí být perzekuovány a cenzurovány, nejsou-li v souladu s názory režimními.

Už desítky lidí u nás byly souzeny a odsouzeny, většinou za výroky proti muslimům a cikánům. Přitom muslimové dnes a denně vedou nenávistná kázání proti nám, nemuslimům ve svých mešitách, na což existuje dostatek důkazů. Nikdo však nekoná, nikoho to nezajímá. Na diskuzích Romey najdete projevy často až koncentrované nenávisti cikánů vůči většinové společnosti, což ovšem nikomu nevadí. My, bílí, nepatříme-li mezi oblíbence režimu, můžeme být zcela beztrestně haněni, ponižováni, menšiny nám mohou bez jakéhokoli omezení vyhrožovat smrtí. To je totiž nenávist povolená.

Všichni víme, že od v afektu vyslovené verbální výhružky je k reálnému činu velmi daleko. Cenzura jistých výroků či názorů má tedy zcela jiné pozadí, než trestání nějakých “extremistů”. Nikdo z těch souzených a odsouzených autorů různých výroků proti muslimům či cikánům nebyl ani extremistou ani kriminálníkem ani jinak nebezpečným občanem pro tuto společnost. Kriminalizace těchto zcela bezúhonných občanů má za cíl jediné: umlčet nás. 

Problém je, že ti pro Evropu skutečně nebezpeční nám na všech úrovních vládnou. Jsou podstatou tohoto režimu, podporují islamizaci a likvidaci evropských národů, ale i původního Evropana, i když, paradoxně, většinou oni sami se jako Evropané narodili. 

Cenzura má tedy za cíl jediné: umlčet nepohodlné názory. Umlčet ty, kdo upozorňují na nespravedlnost systému, jenž protěžuje jisté skupiny na úkor většiny. Jak bude případů občanů, kteří budou za své výroky trestáni přibývat, bude přibývat i těch, kdo raději odejdou z diskuzí. Ten zbytek bude pod velmi přísnou autocenzurou. Témata, která nebudou diskutována, pak jako by neexistovala.

Nebude se diskutovat o nebezpečí islámu – problém neexistuje. Nebude se diskutovat o invazi – problém neexistuje. Nebude se diskutovat o kriminalitě či protěžování jistých menšin – problém neexistuje.

A přesně to je cílem, ke kterému má vést činnost všech novodobých bonzáků.

A ještě drobná poznámka nakonec. Pokud je toto myšleno vážně a nejde o satiru, pak nelze, než zkonstatovat, že tento režim už nemůže být zvrácenější. 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 717 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...
112 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)