27.9.2015
Kategorie: Multikulturní soužití

Xenofobie není špatná, je projevem vícegenerační zkušenosti a lidského pudu sebezáchovy

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

JOZEF KRCHŇÁK 27|09|2015

Ano, přiznám se, jsem xenofobní. Ano bojím se, bojím se černých a muslimských cizinců, ale nikoli na základě jejich barvy pleti či náboženství, ale na základě vícegeneračních zkušeností se špatným chováním několika z nich.

Na základě příkladů z minulosti se také bojím o budoucnost obyčejných Evropanů, bojím se, že se Evropa za pár století zbarbarizuje. Pod barbarstvím si představuji nesvobodu projevu, vysokou kriminalitu v podobě častých vražd, loupeží, krádeží, nepořádek, města plná odpadků a zchátralých budov.

Myslím, že vzájemné soužití lidí různých ras a kultur je velmi problematické a takové soužití pouze zbytečně vyvolává roztržky, nenávist, rozbroje ba až války. Dokonce už soužití dvou národů stejné rasy a kultury vyvolává vzájemné roztržky a obviňování. Toto tvrzení lze doložit řadou příkladů z minulosti i současnosti – viz příklady jako Slováci a Maďaři na Slovensku, Češi a Němci v první Československé republice, Valoni a Vlámové v Belgii, Španělé, Katalánci a Baskové ve Španělsku, Muslimové, Chorvaté a Srbové v Bosně a Hercegovině. X případů národnostních a náboženských rozbrojů, válek a občanských válek v afrických státech díky kolonizátory zcela idiotský určeným hranicím nerespektující osídlení jednotlivých kmenů, národů a kultur. A mohl bych pokračovat dál a dál.

Dobré soužití různých národů /ras/kultur na daném území (čtvrti, obci, městě, regionu) je možné pouze pokud zastoupení menšinového národa/rasy/kultury je zanedbatelné, řádově maximálně pár procent. Pokud na daném území dojde ke zvýšení počtu příslušníků menšinového národa/rasy/ kultury, dochází k napětí, konfliktům i násilí mezi národy/rasami/kulturami. A čím větší je rozdíl mezi způsobem života a chováním jednotlivých národů/ras/kultur tím spíše dochází k napětí, konfliktům a násilí. Toto lze zdokumentovat na množství případů. A od těch, kteří tvrdí, že soužití rozdílných ras a kultur je možné, prosím o uvedení konkrétních případů!

I u nás víme z vlastní zkušenosti jak problematické je soužití dvou různých ras. Romové zde žijí už asi 600 let. Dokázali se za ten čas začlenit do většinové společnosti? Ano, mnozí se začlenili, ale stejně mnozí jiní ne. Pokud se mnozí Romové nedokázali začlenit do většinové společnosti ani za několik století, máme si myslet, že to černoši nebo muslimové dokáží lépe? Osobně si myslím, že to nedokážou a tak jako dnes máme hodně izolovaných romských osad a sídlišť, bude mít Evropa, v případě masivního přistěhovalectví, za pár desetiletí podobně izolované černošské a muslimské čtvrti. Vždyť první takové čtvrti již v evropských velkoměstech existují. Netřeba připomínat, že v takových čtvrtích je mnohonásobně více kriminality než v čtvrtích obývaných bělochy.

Ano, kriminalitu zvyšuje chudoba, ale jsou bílí lidé zodpovědní za jejich chudobu? Špatný je i estetický vzhled těchto čtvrtí – nepořádek, odpadky po zemi, zanedbané budovy. Vůči bělochům panuje v těchto čtvrtích nevraživost až nenávist, způsobená závistí na jejich větší materiální bohatství. Proto se i běloši bojí vstoupit do takových čtvrtí a tudíž se vlastně chovají jako praví xenofobové! Ale nejsou xenofobové na základě barvy pleti či náboženství, ale na základě špatných zkušeností jiných lidí s pobytem v těchto čtvrtích.

Možná ještě není problém s první generací přistěhovalců. Tito přistěhovalci mohou být dokonce milí, neboť porovnávají svou životní úroveň v mateřských státech s životní úrovní, kterou žijí v Evropě. A přestože patří v Evropě k úplně nejchudším přece vidí, že jejich životní úroveň se zvýšila oproti životní úrovni jakou měli ve své vlasti. Proto jsou většinou spokojení a jsou rádi i za to málo co jim Evropané darují. Díky průměrně horšímu vzdělání ve srovnání s bělochy, průměrně horšímu intelektu i chybějícímu rodinnému zázemí, však ve většině nedosáhnou životní úroveň bělochů. A toto nedosažení životní úrovně bělochů způsobuje problém s druhou generací přistěhovalců.

Druhá generace už nemá zkušenost s chudobou ve vlasti jejich rodičů. Proto svou životní úroveň neporovnávají s touto životní úrovní, ale srovnávají ji s životní úrovní bělochů v zemi ve které žijí. A protože závidí bělochům vyšší životní úroveň, tato závist u nich vyvolává nenávist vůči bělochům, odmítání jejich kultury a životních norem, vymezují se vůči bělochům a upínají se k zděděné kultuře a normám chování svých rodičů. A tak dochází ke vzájemnému odcizení a konfliktům mezi bělochy a potomky přistěhovalců.

Xeno3

Dalším velkým problémem je islámská víra většiny přistěhovalců. Islám pokládám za náboženství, které má v sobě zahrnuty šíření víry násilím, diskriminaci, pronásledování ba až vraždění jinověrců, zotročení žen. Stačí vzpomenout známý verš z koránu proti jinověrcům:”Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíž posvátné Mešity, dokud oni s vámi jsou zde nezačínejte bojovat. Jestliže však vás tam nápadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!

Z historie je známo, že při prvních dobyvačných válkách muslimští velitelé podrobeným křesťanům a židům uložili zvláštní diskriminační daň a ostatním jinověrcům dali na výběr buď přijmout islám nebo být zavražděni. A jak vidíme i dnes, existují muslimové, kteří se těchto zásad drží, kteří plánují zabíjení a zabíjejí jinověrce. Uvedu pouze malý výběr nábožensky motivovaného “jen tak” zabíjení jinověrců (do roku 2012 čerpám z časopisu Epocha Special – 99 Děsivé teroristické útoky):

 • Egypt 1997 – vraždění v chrámu královny Hatšepsut v Luxoru,
 • USA 11. 9. 2001 (motiv nemusel být náboženský, ale mohlo se jednat o pomstu USA jako světovému četníkovi),
 • Thajsko 2002 – výbuchy na ostrově Bali,
 • Španělsko 2004 – výbuchy čtyř vlaků,
 • Egypt 2004 – tři letoviska na Sinaji – Taba, Ras al-Seíst, Tarabeen,
 • Velká Británie 2005 – čtyři výbuchy v Londýně,
 • Egypt 2005 – letovisko Šarm aš-Šajch, 88 mrtvých, mezi nimi jeden Čech
 • Jordánsko 2005 – výbuchy v hotelích Radisson a Grand Hyatt,
 • Irák 2007 – vražda 520 až 796 Jazíd v vesničkách Kahataniya a Jazzera,
 • Nigérie 2010 – první útok teroristů z Boko Haram, do 500 zavražděných křesťanů ve městě Jos,
 • Irák 2010 – vraždění křesťanů v bagdádské kostele,
 • Nigérie 2010 – do vzduchu vyhozené 3 křesťanské kostely a 32 mrtvých,
 • Nigérie 2011 – při 4 útocích během roku zabili teroristé celkem přes 300 lidí,
 • Nigérie 2012 – útok na město Kano,
 • USA 2013 – bostonský maraton (toto sem počtem obětí ani nepatří, vždyť byli zabiti “jen” 3 lidé a asi 170 zraněných
 • Pákistán 2013 – mučení a následná vražda horolezců, z toho 2 Slováků
 • Keňa 2014 – vražda nemuslimských cestujících v autobuse
 • Keňa 2014 – vražda křesťanských horníků při Mander
 • Francie 2015 – vraždění Paříži (částečně se jednalo o pomstu za karikaturu Mohameda)
 • Libye 2015 – přiřezán hlav 21 koptským křesťanům
 • Pákistán 2015 – vraždění křesťanů v Láhauru
 • Tunisko 2015 – vraždění v muzeu Bardo
 • Keňa 2015 – vraždění nemuslimů na univerzitě v Garissa
 • Tunisko 2015 – vraždění v letovisku Sousse

Ať nikdo neobhajuje islám jako normální náboženství, činy islamistů svědčí o naprostém opaku. Ano, velká většina muslimů nejsou teroristé, ale proč se téměř všichni teroristé hlásí k islámu? Bohužel už neumím najít průzkum mezi muslimy ohledně podpory terorismu, a proto si přesně nepamatuji procenta, ale alespoň přibližně – s činy teroristů podle jednotlivých zemí souhlasilo od pár procent až po více než 10% muslimů. V druhé kategorii – muslimů, kteří za jistých okolností souhlasí s terorismem – bylo podle jednotlivých zemí asi od 10% do několika desítek procent. Při takovém velkém podílu sympatií s terorismem mezi muslimy, se nemůžeme divit, že zabíjení nevinných cizinců a jinověrců probíhá nejen ve velké většině muslimských zemí, ale také v Evropě. A ještě častěji, téměř denně, se stávají obětí nastražených bomb nebo sebevražedných útočníků i nevinní muslimové na tržištích, v mešitách, atd.

Něco špatného musí být na islámu, když se najde dost muslimů, a to asi ve všech muslimských zemích, který islám chápou tak, že přikazuje vraždit jinověrce. Dovolím si citovat jistého muže který kdysi řekl: “Chraňte se falešných proroků: přicházejí k vám v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po ovoci. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.”

Pokud vlna přistěhovalectví bude pokračovat tak jako dosud, s Evropany to nedopadne dobře. Jak to může vypadat v Evropě za několik desetiletí až pár století můžeme vidět již dnes na příkladu jihoamerických měst, jejichž centra jsou obklopena černošskými a indiánskými čtvrtěmi s vysokou kriminalitou, špínou, nepořádkem. Nebo se podívejme na Detroit, kdysi pýchu amerického průmyslu, ale teď už dlouhá léta nejnebezpečnější město USA. Podle sčítání obyvatel žilo v roce 1950 ve městě 83,6% bělochů a 16,2% černochů. V roce 2010 zde žilo 10,6% bělochů a 82,7% černochů. Kromě vysoké kriminality je město pověstné i chátrajícími budovami a jako jediné zbankrotované velké město USA (bankrot v roce 2013). A extrémním příkladem je černošský stát Haiti v Karibském moři. Nezávislost na koloniální mocnosti, v tomto případě na Francii, získal dávno před africkými státy. Bylo to ještě v roce 1804 a byl to po USA vůbec druhý stát na světě, který se osvobodil z pod koloniální nadvlády! Jelikož ho již dlouho nevykořisťují kolonialisté, měl by to být rozvinutý stát … ve skutečnosti je to jeden z nejchudších a pro život nejnebezpečnějších států světa.

Kombinace tří faktorů – předpokládaná vyšší porodnost přistěhovalců ve srovnání s bělochy, nenávist značné části zejména druhé generace přistěhovalců vůči bělochům a islámská víra většiny přistěhovalců – může mít již o několik desetiletí velmi těžký dopad na evropskou civilizaci a za pár století dopad zničující.

PS: Pojmy jako černoch, běloch nepoužívám z důvodu, že bych takovým pojmenováním chtěl příslušníky těchto ras nějak hanět, případně vyzdvihovat, ale pokládám takové pojmenování za lépe vystihující příslušnost k rase jako pojmenování Afričan, Evropan a pod., neboť rodilým Afričanem je např. běloch Christopher Froome, v současnosti dvojnásobný vítěz Tour de France, a rodilým Evropanem byl např. černoch Amed Coulibaly který zastřelil v Paříži 5 lidí během útoků teroristů v lednu 2015 (nejsem rasista, když jsem vybral kladného bělocha a záporného černocha, raději bych zmínil kladného černocha Evropana, ale bohužel neumím si rychle na nikoho vzpomenout).

ZDROJ: Jozef Krchňák

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2018: *****

Ludmila Karská 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Meder 250,- Kč, Věra Vladyková 1000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Anonymní dárce 300,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Petr Čermák 100,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Libor Heidler 500,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč, Tomáš Foldyna 1006,20 Kč (40 eur)

Celkem za měsíc: 9 039,20 Kč
Vybráno 25.82%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
28 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.