12.9.2015
Kategorie: Společnost

Vzpomínky na budoucnost ČR

Sdílejte článek:

KAREL JANDA 12|09|2015

Reportér televizního kanálu se ptá premiéra Českého státu na tiskové konferenci vlády, která má za sebou 1 rok úřadování a ve veřejném slyšení skládá účty svým občanům po roce své činnosti, jaké změny  se vládě podařilo udělat za toto období a jaký to má dopad na celou společnost. Je to vysíláno mnoha domácími a zahraničními médii, občané mohou prostřednictvím sociálních sítí klást otázky ministrům a premiérovi a dostávají na ně seriozní odpovědi.

Premiér odpovídá:

Nerad bych zabíhal hlouběji do historie těchto zemí, jež se dohodly na tom, že budou koexistovat ve společném státě. Chci říci jenom to, že Češi, Moravané a Slezané zde žijí již mnoho staletí a během této doby se mezi mini vytvořila státotvorná soudržnost, která nám vydržela až do dnešní doby. Zhruba před rokem se nám díky většinovému občanskému tlaku podařilo udělat zcela zásadní změny ve vládě a vedení státu, jako takovém.

Reportér: Pane předsedo vlády, můžete v kostce vyjmenovat klíčové změny, ke kterým za tuto dobu  došlo?

Premiér:  Prosím, můžeme začít.

1/ Společenská změna, která zde nastala, proběhla cestou nenásilnou, ale se zapojením tlaku veřejného mínění, opřená o využití správně interpretovaného práva po konzultacích se zástupci policejního sboru a velení armády. Prezident využil svého ústavního práva po jednáních s občanskými iniciativami vybral a jmenoval novou vládu, zcela apolitickou, do jejíž rukou byla předána moc vlády předešlé.

2/ Byl rozpuštěn senát a vláda měla veřejné slyšení v parlamentu, kde přednesla pořadí nutných změn ve státní správě nastupujících po sobě tak, aby nebyl vážnějším způsobem narušen život občanů v období přechodu k občanské společnosti. Je apelováno na poslance, aby se zapojili do konstruktivní práce, v případě nesouhlasu jednotlivců s tímto přístupem je jim umožněn odchod z veřejného života.

3/ Je okamžitě zrušen statut poslanecké imunity a veřejní zástupci se stávají trestně odpovědní za své jednání. Případy protiprávního jednání veřejných zástupců budou řešeny nezávislým soudem podle platné legislativy. Byly provedeny nutné změny v ústavě, aby odpovídaly svrchovanému právnímu statutu Českého státu a garantovaly občanské svobody s důrazem na rovné postavení občana a státu.

nejista-budoucnost1

4/ Pokud jsou známi aktéři korupce z politických kruhů, je jim okamžitě dočasně pozastavena dispozice s majetkem do té doby, než se věci objektivně neprošetří. V nutných případech je vydán zákaz opuštění území státu, popř domácí vězení, v případech vlastizrady regulérní zadržení a umístění do vyšetřovací vazby. Použití přiměřené represe bylo zcela nezbytné a obešlo se to bez perzekuování osob a politických procesů.

5/ V právu se nastoluje svrchovanost domácího práva na našem území nad právem jiných zemí. Za korupci v justici jsou stanoveny tak vysoké tresty, aby právníci nabyli přesvědčení, že tento fenomén se skutečně nevyplácí.

6/ Ruší se kraje jako nadbytečné územní celky, pravomoce přecházejí zpět na okresy. Krajská působnost je ponechána jen koordinačním dispečinkům policie a IZS a krizovým štábům.

7/ Reviduje se účelnost setrvání různých vyslanců v různých evropských komisích současně s revizí jejich platů, převážná většina těchto postů se ukázala jako zcela zbytečné.

8/ Odpojují se státní penězovody do neproduktivních neziskových organizací. Tyto sou ponechány ke spontánnímu zániku. Provádí se analýza činnosti neziskovek,placených ze zahraničí a posuzuje se, zda jejich činnost je v souladu se zákony státu. Zapojení BIS v této fázi bylo nutné, neboť činnost některých z nich přímo ohrožovala vnitřní bezpečnost občanské společnosti.

9/ Výběr daní a struktura redistribuce prostředků jsou zveřejňovány pravidelně. Je zaveden okamžitý zákaz odchodu peněz do daňových rájů, všechny  zahraniční firmy s působností na našem území, platí daně do naši státní pokladny.

10/ Je zadáno s nejvyšší prioritou zrevidovat tzv.“černé díry ve státních penězovodech“ a okamžitě úniky financí zastavit.

11/ Jako další krok je nutné zabezpečení hranic státu společně s ustavením armády, založené na občanské domobraně, podléhající jednotnému velení a jednotnému výcviku. Současně zrušení základen cizích armád na našem území a odchod jejich příslušníků z našeho území. Zrušení všech vojenských zahraničních misí a návrat vojenského perzonálu do vlasti. Vytvoření profesionálních vojenských jednotek  rychlé reakce s použitím výhradně na naší půdě s úkolem obrany proti vnějšímu nepříteli, a jako pomoc při ochraně obyvatel v případě výbuchu násilí, terorismu a výskytu živelných pohrom.

12/Po tomto kroku nastává revize smluv a vazalských závazků vůči EU a k jejich jednostrannému vypovězení i s tím, že EU jako protitah zastavuje přísun evropských dotací do naši země. V poslední době však stejně docházelo k jejich radikální restrikci, neboť evropské finance stále více směřují na sanaci imigrantské krize ve velkých zemích unie. Ale k financím se ještě vyjádřím v některém z dalších bodů.

13/Došlo ke stabilizaci a posílení koruny i přes to, že byly nadále vyloučeny zásahy ČNB směrem k jejímu periodickému oslabování vůči zahraničním měnám.

14/Politické strany byly odříznuty od státních dotací a financují se samy.

15/Byla provedena zásadní revize volebního řádu s důrazem na preferenci přímé volby zástupců.

16/ Došlo k oddělení církví od státu, církve se zabývají pouze duchovní a charitativní činností a nemají možnost zasahovat do politiky. Církve se financují samy.

Reportér: Pane předsedo vlády, to je sada opatření a změn obrovského rozsahu. Jak jste to mohli během jednoho roku zvládnout a kde jste na to vzali prostředky?

Premiér: Pane reportére, prostředky jsme nemuseli složitě hledat, protože aplikací výše zmíněných opatření se státní rozpočet dostal velmi brzy z červených čísel do čísel přebytkových a nutné změny bylo možno financovat. Zrušením nadbytečných správních celků došlo k až k astronomické úspoře peněz, jež mohly být využity jinde. Přechod pravomocí na okresy nebyl až tak složitý, protože většina funkcí bývalých okresů fungovala i paralelně s existencí krajů.

Díky tomu,že občané mají paměť a včas byli schopni a ochotni rozpoznat rizika, plynoucí z občanské pasivity a netečnosti k věcem veřejným, zformovali si – a to zcela bez pomoci a vlivu jakýchkoliv ideologů, svůj obecný postoj a názor a díky tomu si ho také prosadili. Myslím, že až se sejdeme za rok, bude mnoho témat, o nichž budeme dále hovořit, neboť celý proces rekonstrukce společnosti není ještě zdaleka dokončen.

Reportér: Děkuji za rozhovor, pane premiére.

No, pak jsem se vzbudil, dal si kafe a cigáro a dlouho zíral do neurčita …

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Pavel Klika 222,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Silvia Ambrogini 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vladimír Votřel 1000,- Kč, Anonym 0,01 BTC, Pavel Burget 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Ludmila Kárská 250,- Kč, Zdenka Brancuská 500,- Kč, Karel Zangl 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Teplý 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, MUDr. Iva Neimcová 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Anonym 150,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Hana Hoffmannová 666,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Petr Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč

Celkem za měsíc: 16 471,00 Kč
Vybráno 47.06%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 37 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,31 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.