pandemic-4933793SPOLVIR
27.10.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Výzva … obracím na vás, kteří něco znamenáte

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Jsem obyčejný člověk. Obyčejný občan této země, České republiky.

Jeden z milionů.

Neznamenám nic.

A přesto, nebo možná právě proto, se obracím na vás, kteří něco znamenáte:

Obracím se na vás, české vědce a vědkyně,

Obracím se na vás, české lékaře, lékařky a zdravotní sestry,

Obracím se na vás, české politiky a političky,

Obracím se na vás, české vojáky a vojačky,

Obracím se na vás, české policisty a policistky,

Obracím se na vás, české hasiče a hasičky,

Obracím se na vás, české novináře a novinářky

A obracím se i na vás všechny ostatní, „obyčejné“ občany této země:

Tato země nevzkvétá. Tato země nevzkvétá, protože je devastována opatřeními vlády a parlamentu hůř než kdyby čelila cizí okupaci nebo nájezdům divokých hord.

Pod záminkou pandemie poslanci a vláda této země vrší další a další opatření, která jen omezují naše nejzákladnější práva a svobody. Likvidují ty nejobyčejnější lidské zvyky a radosti v našich životech.

Zakazují nám potkávat se.

Zakazují nám usmívat se na sebe.

Zakazují nám podat si ruku na znamení přátelství a dobrých úmyslů.

Zakazují našim dětem získávat a mít kamarády.

Zakazují našim dětem hrát si s ostatními.

Zakazují starým lidem povídat si spolu navzájem i s vnoučaty.

Zakazují nám chodit ven, vylézt z vězení, zatím ještě „domácího“ ale vězení.

Zakazují nám potkávat se s našimi přáteli, s našimi kamarády a kamarádkami.

Zakazují nám naše přátelství.

Zakazují nám milovat. Zatím jen jako „plukovnický humor“ na twitteru, ale i zákaz vycházení vypadal ještě před několika dny jako hloupý „vtip“ a dnes je vyhláškou.

Zakazují a ničí všechno milé, hezké a lidské na našich životech.

Tvrdí, že vše konají jen pro naše dobro. Stejně jako totéž tvrdil vždy kdokoli, kdo konal i to sebevětší zlo. Každý se vždy zaklínal Velkým Dobrem, kdykoli páchal Velké Zlo.

Tvrdí, že je tu strašná pandemie. Ale přitom – jen na základě pozitivního výsledku jednoho pomocného testu – vědomě a úmyslně vykazují v kolonce „nakažený“ lidi, kteří jsou v drtivé většině zcela zdraví nebo jen se zcela mírným průběhem nemoci, s průběhem nemoci podobným běžným sezónním nachlazením nebo běžným chřipkám.

Tvrdí, že je tu strašná pandemie. Ale přitom například na Slovensku dávají finanční prémie, které povzbuzují testující firmy a pracovníky k vykazování co nejvíce pozitivních.1

Tvrdí, že je tu strašná pandemie. Ale přitom musí v nemocnicích ležet i pacienti zcela zdraví (tzv. „bezpříznakoví“), jenom aby se vytvořil dojem krize a postupně vyrobila krize opravdová.

Tvrdí, že je tu strašná pandemie. Ale do karantény odesílají zdravé lidi, a to zejména ty, kteří jsou v každé krizi nejvíce potřeba.

Tvrdí, že je tu strašná pandemie. Ale přitom jako úmrtí na nemoc covid vykazují cíleně a vědomě kohokoli, kdo zemře a jenom má pozitivní jeden podpůrný test. Včetně obětí dopravních nehod nebo úmrtí na rakovinu.

Tvrdí, že to s námi myslí dobře. Ale už teď plánují odebrat děti rodičům, sebrat děti matkám – všem bez rozdílu. Prý na školu v přírodě. Prý jen dočasně. Jako všechna jen dočasná opatření. A samozřejmě – prý pro naše dobro.

Tvrdí, že to s námi myslí dobře. Ale cokoli, co dělají, všechna jejich opatření, nařízení a zákazy vedou jen ke zhoršení všech těch parametrů, ukazatelů, kterými se oni sami zaklínají a kterými oni sami odůvodňují všechna svoje opatření a nařízení a zákazy.

Tvrdí, že se snaží vyřešit pandemii. V pondělí oznámí zákazy a příkazy platné od středy. A už v úterý oznámí, že od středy platná opatření jsou neúčinná, že je to naše vina a že proto na nás „musí“ být přísnější a vydat hned od čtvrtka platné nové zákazy a příkazy.

Tvrdí, že se snaží vyřešit pandemii. Ale jimi vykazované údaje se jen zhoršují. Zákazy a příkazy se zostřují. A za všechna jejich selhání prý můžeme my všichni ostatní. A tak jim prý nezbývá, než na nás nasadit ještě více příkazů a zákazů.

Evropské politické a mocenské elity se nesnaží řešit pandemii viru SARS-CoV-2. Ani současné české politické a mocenské elity nebojují proti pandemii. Bojují proti nám všem. Bojují proti Vám.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ zavádí totalitu horší, nekonečně horší než byla ta předchozí totalita, totalita komunistická.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ likvidují všechna práva lidí, i to nejzákladnější právo každé lidské bytosti –

právo na obyčejný normální šťastný život.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ rozvrací a devastují ekonomiku této země.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ likvidují existenci statisíců živnostníků, zaměstnanců malých a středních firem, zaměstnanců hotelů, restaurací, zaměstnanců mnoha prodejen a obchodů, zaměstnanců a živnostníků v dopravě a zaměstnanců a živnostníků v mnoha a mnoha dalších sektorech našeho hospodářství.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ si vzali neomezené právo nás zadlužovat na generace a generace dopředu a stovky miliard rozdělují v přítmí restaurací uzavřených pro veřejnost.

Pod záminkou „boje proti pandemii“ vystavují statisíce a miliony lidí strachu a stresu. Statisícům a milionům lidí zkracují život a působí v konečném důsledku více úmrtí a utrpení, než virus sám.

Obracím se na vás, české vědce a vědkyně,

Obracím se na vás, české lékaře, lékařky a zdravotní sestry,

Obracím se na vás, české politiky a političky,

Obracím se na vás, české vojáky a vojačky,

Obracím se na vás, české policisty a policistky,

Obracím se na vás, české hasiče a hasičky,

Obracím se na vás, české novináře a novinářky

A obracím se i na vás všechny obyčejné občany této země:

Pojďme řešit problém nemoci Covid-19 opravdu medicínsky a na základě vědy, nikoli nastolováním totalitního režimu a nahrazením medicíny šarlatánstvím a diktaturou podpůrných testů.

Zaměřme se na jasné identifikování a pochopení problému

  • Nevykazujme pozitivně testované jako nakažené a nemocné

  • Nevykazujme zdravé jako „nemocné bezpříznakové“ jen kvůli jednomu podpůrnému testu

  • Nevykazujme jako úmrtí na Covid-19 kterékoli úmrtí s pozitivním testem bez ohledu na příčinu smrti

Zaměřme se na ochranu zranitelných skupin, ne na devastaci země a života všech lidí.

Zaměřme se na vyhledávání opravdu nemocných a jejich léčení, ne na zahlcování zdravotnictví zdravými lidmi s pozitivním výsledkem jednoho podpůrného testu.

Pokud neidentifikujeme správně problém, nemůžeme ho řešit. Pokud zaměníme pozitivně testované za nemocné a pokud zaměříme zemřelé s pozitivním testem na RNA viru za zemřelé na nemoc Covid-19, pak nerozumíme vůbec problému a nejsme ho schopni vůbec nijak řešit. Pak můžeme jen zavádět další a další opatření, která nic nezlepšují a naopak vše jen zhoršují. Můžeme jen zavádět další a další opatření, která ničí tuto zemi a životy všech lidí v ní. A ničí tuto zemi a životy všech lidí v ní mnohem drastičtěji a brutálněji a s větším počtem skutečných obětí, než jakákoli viróza.

Pojďme řešit problém nemoci Covid-19 racionálně a věcně.

Pojďme řešit problém nemoci Covid-19 bez hysterie a uměle vyvolávané paniky.

Pojďme řešit problém nemoci Covid-19 jako jakoukoli jinou podobně nebo i více nebezpečnou nemoc, jakých je okolo nás vždy a stále desítky a desítky.

Pojďme řešit problém a pojďme hledat rozumná řešení a ne napodobovat cizí chyby. Už jsme udělali zkušenost, že chyby, a často i obrovské chyby, dělají i země, ke kterým jsme mnohdy vzhlíželi jako ke vzorům. Je to jenom pět let, kdy řada zemí udělala obrovskou chybu, zatímco náš přístup nás ušetřil mnoha problémů, jakými jsou terorismus, nadbytečné a rostoucí zátěže sociálních systémů, násilí, strach obyčejných lidí chodit po ulici, no-go zóny. I tehdy se ozývaly hlasy „oni to dělají dobře, my to musíme dělat stejně, je nesmysl, abychom my měli pravdu a oni se mýlili“. Ty hlasy se sice ozývají i dnes, ale je zřejmé, že se mýlit mohou i ti, ke kterým v jiných oblastech možná po právu vzhlížíme jako ke vzoru.

Nenechme už tuto zemi dále devastovat pod falešnými, vylhanými záminkami.

Nenechme už dále ničit životy starých lidí, kteří trpí samotou a zlovolně a zbytečně vyvolávaným strachem.

Nenechme už dále ničit životy rodin, které zbytečně nemohou žít normální, obyčejný lidský život.

Nenechme už dále ničit život dětem zbytečným a zlovolným vytvářením paralyzující atmosféry hrůzy, strachu a stresu.

Nenechme už dále ničit budoucnost této země, mojí i Vaší vlasti.

Nenechme už dále ničit budoucnost tohoto národa, budoucnost Vás, Vašich dětí i Vašich vnoučat.

Obracím se na vás, české vědce a vědkyně,

Obracím se na vás, české lékaře, lékařky a zdravotní sestry,

Obracím se na vás, české politiky a političky,

Obracím se na vás, české vojáky a vojačky,

Obracím se na vás, české policisty a policistky,

Obracím se na vás, české hasiče a hasičky,

Obracím se na vás, české novináře a novinářky

A obracím se i na vás všechny obyčejné občany této země:

Politické a mocenské elity se obrátily proti svým vlastním zemím a proti svým vlastním občanům.

Politické a mocenské elity neřeší a ani nechtějí řešit problémy občanů.

Politické a mocenské elity naopak považují občany za problém, který se „musí vyřešit“ a pandemie jim k tomu dává vítanou a vytouženou příležitost a záminku.

Represe proti občanům se stupňují. Výhrůžky mocenských elit se stupňují.

Mocenské elity začínají vyhrožovat internacemi, prý „nakažených“. Na základě pozitivního výsledku testu, který je sám o sobě neprůkazný a neprokazuje nemoc a může tak být velice snadno zneužit.

Mocenské elity začínají vyhrožovat omezeními i těch nejzákladnějších občanských práv a svobod pro různé skupiny občanů.

Mocenské elity už zase chtějí třídit občany na ty více-cenné a na ty méně-cenné. Übermenschen vs. Untermenschen.

Tato země nevzkvétá. A celá politická reprezentace, včetně tzv. „opozice“ se stará jen o to, kdo z nich bude vydávat ty samé totalitní a kontraproduktivní zákazy a příkazy. A celá politická reprezentace, včetně tzv. „opozice“ se stará jen o to, kdo z nich sedět na utajených pokoutních schůzkách, kde se v přítmí „nouzového stavu“ a „legislativní nouze“ rozdělují miliardy. Miliardy z rozpočtu, jehož deficit, vládní život na dluh vytváří ‚otroctví dlužníka‘ pro Vás i všechny Vaše potomky až po vnoučata vnoučat Vašich vnoučat.

Mocenské elity zavádí další a další totalitní opatření. A každý týden, často i každý den, přináší další posun hranice nemyslitelného a další a další rozšíření totality. Prý jen dočasně. Ale víme, že jednotkou dočasnosti je „jeden furt“.

Co bylo včera v kategorii „to nemohou zavést“, je hned zítra nebo ještě dnes večer zavedeno.

A čím dál více se zřejmě blíží chvíle, kdy řada lidí, řada z Vás bude postavena před volbu – zda se postavit otevřeně proti vlastnímu národu nebo zda svůj národ nezradit. Mocenské elity rády staví jednotlivé skupiny proti sobě. Poštvou jednu skupinu proti jiné a pak podvedou, zradí a hodí přes palubu obě dvě tyto skupiny. Mějte to, prosím, na paměti Vy všichni, na které se obracím.

Doba vymknutá z kloubů šílí a v divokém tempu probíhajících událostí co bylo ještě ráno nemyslitelné, je večer novou strašnou skutečností.

I v této době, či spíše v této době více než kdy jindy mějme každý z nás na paměti, že národ nikdy nezradí žádného ze svých synů ani žádnou ze svých dcer, pokud se sám od nich nejprve nedočká zrady.

Ve zběsilém tempu vývoje se blíží doba, kdy bude víc než kdy jindy platit:

Opustíš-li mne, nezahynu,

Opustíš-li mne, zahyneš

Mějte to, prosím, na paměti. Každý den. Každou hodinu. Každou minutu.

Prosím Vás o to. Jednoho každého z Vás.

V zájmu Vašich dětí.

Mějte to na paměti.

V Praze, 27.října 2020  v předvečer státního svátku ČR

Obyčejný, zcela bezvýznamný, občan České republiky Michal Brand

  • 1 20€ za každý vykázaný pozitivní výsledek testu jako zvláštní prémie od slovenské vlády
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Anonym poštou 222,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Petr Čermák 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Martin Golombek 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ludmila Kárská 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Vítězslav Nováček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 221,00 Kč
Vybráno 54.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 485 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (42 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
politicon.cz
203 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.