Belgický virolog a vývojář vakcín MVDr. Geert Vaden Bossche Ph.D. volá po okamžitém ukončení kampaně masového očkování na COVID-19. V otevřeném dopise adresovaném Světové zdravotnické organizaci (WHO) a světovým lídrům varuje, že probíhající očkovací kampaň povede k vytváření nebezpečnějších mutací a že je „největší a nejtragičtější chybou, která byla učiněna obecně v historii veřejného zdraví a konkrétně na poli imunizace“.

Je třeba, aby ve veřejné diskusi zaznívaly všechny hlasy. Nikoliv pouze výběrově ti, kteří posvěcují a podporují nějaké řešení, ale také ti, kteří upozorňují na možné závažné chyby v navrhovaných postupech. Podle Bossche plošné očkování vytváří „bezpříznakové roznašeče virů“.

V otevřeném dopise (pdf + příloha) z 6. března 2021 pro WHO Bossche uvádí: „Současná mimořádně kritická situace mě nutí šířit tuto naléhavou výzvu. Vzhledem k hrozícímu riziku, že bezprecedentní rozsah lidského zásahu do pandemie COVID-19 vyústí v globální katastrofu, která nemá obdoby, tato výzva nemůže být dostatečně hlasitá a důrazná.“

Bývalý spolupracovník Billa Gatese v dopise dále píše, že podle jeho znalostí povede plošná vakcinace k vytváření mutací viru.

V rozhovoru, který Bossche poskytl 9. března 2021 pořadu Discernable Interviews, virolog upozorňuje, že vakcíny používané na COVID-19 viry nezabíjejí, ale pouze chrání lidské tělo před symptomy, a tím vytvářejí bezpříznakové roznašeče virů. A nejen že netvoří kolektivní imunitu, působí právě opačně, nutí viry vytvářet nebezpečnější mutace.

Jinými slovy viry, které jsou ohroženy, bojují podle Bossche o přežití pomocí nakažlivějších mutací.

Jednou z příčin mutací viru je podle Bossche „imunitní únik“. Vysvětluje ho následovně: „Je takový všeobecný princip, když živý organismus, ať bakterii nebo virus vystavíte tlaku, ať už to uděláte pomocí protilátek, chemoterapie nebo antibiotik, když tyto mikroorganismy vystavíte životu ohrožujícímu tlaku a když to děláte tak, že těmto mikroorganismům stále umožníte, aby se rozmnožovaly, pokud nemůžete zcela zabránit infekci, začnou vytvářet mutace, aby mohly přežít.“

Bosche se domnívá, že za mutacemi viru SARS-CoV-2 (původně označovaného jako wuchanský virus) mohou být i chybná protiepidemická opatření.

„Všechna preventivní opatření proti infekci vedou k nakažlivějším mutacím viru,“ tvrdí Bossche a své tvrzení opírá o princip, že protiepidemická opatření (roušky, rozestupy, izolace apod.) na virus kladou tlak, ohrožují jeho život, a proto využije každou situaci, aby se stal infekčnějším.

Naproti tomu přirozený průběh epidemie by si podle Bossche vybral pouze minimální daň na lidských životech. Nyní se v krátkodobém hledisku může zdát, že epidemii oslabujeme, ale z dlouhodobého hlediska mohou opatření přivodit ještě větší škody.

V rozhovoru pro Discernable Interview dále analyzoval přirozený průběh epidemií, když do nich nezasahují lidská (vládní) opatření. „Když mluvíme o akutních virových epidemiích jako je COVID-19 nebo chřipka, nemluvím o HIV, pak si uvědomíte, že evoluce a společná evoluce patogenu spolu s imunitním systémem hostitele fungují tak, že daň, kterou si vybírají na lidských životech a na nemoci, je omezena na absolutní minimum, které jsou potřebné, aby virus byl schopen přežít. Ale daň, kterou nyní zaplatíme, bude ohromná,“ předjímá Bossche.

Svoji zprávu doplnil o vědecké důkazy 13. března 2021 je publikoval on-line.

Imunitní systém člověka je třeba cvičit

Podle Bosche je nesmírně důležitý vrozený imunitní systém člověka. Říká, že děti a zdraví lidé mají velmi dobrou imunitu vůči koronavirům a původní kmen wuchanského viru u těchto lidí nevyvolával žádné nebo jen mírné příznaky.

„Vrozený imunitní systém ale nemá paměť a je třeba ho trénovat. A cvičením pro imunitní systém je vystavovat se všem druhům různých vlivů prostředí. Uzavření škol a univerzit bylo tedy úplně špatně,“ dodává Bossche.

Virolog se hrozí toho, že následky plošného očkování mohou být katastrofální. „Je stále obtížnější si představit, že následky rozsáhlého a chybného lidského zásahu v této pandemii nepovedou k vyhlazení velké části populace.“

Kdo je Geert Vaden Bossche

Na webových stránkách evropského summitu o vakcínách a očkování (Euro Global Summit and Expo on Vaccines & Vaccination: dostupné on-line), kde Bossche v roce 2019 přednášel, je uvedeno mimo jiné následující:

Poté, co Vaden Bossche získal titul MVDr. na univerzitě v belgickém Gentu a doktorát z virologie na univerzitě v Hohenheimu v Německu, přednášel na fakultách v rodné Belgii a například na stuttgartské univerzitě (University of Stuttgart). Po opuštění akademické dráhy pracoval pro několik společností vyrábějících vakcíny, např. GSK Bilogicals, Novrtis Vaccines, Solvay Biologicals, kde se na podílel na vývoji R&D vakcín.

Později se přidal k výzkumnému týmu Nadace Billa a Melindy Gatesových jako hlavní programový manažer a později pracoval s GAVI jako manažer programu Eboly. Následně působil jako šéf německého centra pro výzkum infekcí. V současné době provádí vlastní výzkum vakcín založených na imunitních NK buňkách (NK – natural killer – „přirození zabijáci“).

Životopis (pdf).