OSVOBOZENIRUDAARMADA
12.5.2020
Kategorie: Exklusivně pro PP, Historie

Vysvětlení pro ty, kteří přidali připomínky k článku „Když ne Rudá armáda, tak kdo nás pak osvobodil v roce 1945?“

Sdílejte článek:

JANE K.

V podstatě si Vašich připomínek vážím. Dávají mně najevo, že o těchto záležitostech přemýšlíte a zkoušíte je spojit s historickými fakty, vám známými. Ovšem historická fakta nemusí být vždy fakta; velmi záleží na tom, odkud jsou tyto informace brány a jak nestranný je jejich zdroj. A to je, co mně ve všech českých komentářích na internetu chybí, ta nestrannost. Tím nemyslím pouze tento článek, ale i články jiných autorů. Internetoví čtenáři mají výhrady ke každému článku, tak jak na internetu jsou a dovedou být velmi drsní a urážliví, mnohem horší, než co zanechali čtenáři shora zmíněného článku. A málokdy se vyskytne někdo, kdo by napsal upřímně, že se mu něco líbí, ať se jedná o jakýkoliv článek.

Včera vystavil PP článek Dominika Landsmana, „Jak jsem byl na nákupu.“ Četla jsem ho, přišel mně fantastický, vtipný a výstižný, čímž jsem se ve svém komentáři netajila. Reakce těch ostatních byla naprosto opačná. Podezřívavé, arogantní a urážlivé komentáře se tam jen hemžily. Ani jeden z těch, kteří tam po sobě zanechali poznámku, nepovažoval tento článek za směšný a zábavný. Ty morousovské komentáře mně opravdu nahnaly strach a řekla jsem si – co se to, probůh, stalo s českým národem?

Ovšem toto bylo známo už dávno. Už kdysi, stará balada o Karlu IV. říká:

Eh — vezu révu z Burgund sem,«
král dál a dál si v zlosti svoji vede,
»a takovouhle peluň mně z ní svede
ta velebená česká zem!
Jsem přesvědčen, když broskve vsadím,
že sčesám trpké trnky z nich,
a chceš-li klidit pustý smích,
zde růže sázet radím!
Však jaká země — taký lid!
vás kdyby učit chtěli všichni svatí,
zda všimnou si jich Češi paličatí

buď svatý rád, když není bit!

Píšete třeba, že moje znalosti dějepisu nejsou dvakrát slavné a abych se radši místo psaní začala sebevzdělávat. Já tuto poznámku překládám do své vlastní češtiny tak, jako že mně dáváte najevo, že vaše názory jsou jiné než ty moje. Jakmile s vámi někdo nesouhlasí, tak buď neví, o čem mluví, ničemu nerozumí, nemá patřičné vzdělání, anebo je prostě vůl.

Chápu, je to vaše povaha, nemůžete jinak.

Většina toho, co je psáno v češtině, je ale kvůli tomu příliš často subjektivně zaměřena. Takto píšou i v novinách a všude. Vy sami to možná nevidíte, protože jste na to zvyklí, ale takové psaní ponouká k ještě větší aroganci a k zaujatosti. Když píše autor vlastní životopis, ať si tam nafláká jaké názory chce; ale když se jedná o informativní, nebo snad technické psaní, to musí být pouze objektivní. Čtenář sám si musí vyvodit závěry. A to je, co málokdo v České republice při psaní dodržuje.

Píšete, že mé psaní má v sobě obrovské díry a že potom nedovedu složit ucelenou komplexní mozaiku. „Ucelenou komplexní mozaiku!“ Zjevně nevíte, že slovo „komplexní,“ znamená „složitou.“ Takže chcete složitou mozaiku? Na tu bych potřebovala aspoň 100 stran a vy máte trpělivost tak nejvíc na šest a to ještě půlku nepochopíte. Ne, to nejsem stavu zvládnout. Nakonec, nejsem kouzelník.

Také jsem prý neodpověděla na svoji vlastní otázku, která byla vyjádřena názvem článku. Čtete, čtete a nechápete. Všecko je tam napsáno. Nesmíte však číst pouze nadpis. A další genius se vyjádřil, že „normální rus stalina nenáviděl.normální rus ve válenkách věděl kdo je Berija co je to za hovado, normální rus věděl o katyni a věděl kdo je to stalin …“ (veškeré chyby jsou autora tohoto komentáře) Tady je pravý opak pravda: normální Rus nevěděl nic a ani dnes nic neví. I dnes je v Rusku příliš mnoho těch, kteří se slzami v očích vzpomínají na „báťušku Štálina.“ Ani vy nevíte nic, když si takovou hloupost dovolíte napsat.

Píšete, že mám „patologickou nenávist k Rusku“ – ráda bych se vám vysmála do obličeje. Ale zároveň si uvědomuji, že bych vás měla spíš litovat, protože čtete, čtete a nic nechápete. Asi si sedíte na mozku a pak musíte přemýšlet zadkem. To, o čem píšu, je odhalování pravé tváře tak zvaného “komunismu.” Nakonec Stalin popravil odhadem (ne můj vlastní odhad) asi 80 milionů Rusů a vybíral si své oběti tak, aby opravdu vyhladil bílou rasu. Z kostelů udělal tančírny a bordely. Uvolnil požadavky pro rozvody, takže Rusové se mohli oženit jeden den a za dva dny na to rozvést. Tím vznikly strašné spousty sirotků, kteří žili většinou na ulici a živili se krádeží a prostitucí. V určitém období měla děvčata povinnost se v určitém věku přihlásit na prostituci, později to bylo zrušeno.

Jen na Ukrajině vyhubil několik milionů lidí hladomorem. Jakov Sverdlov (ten zavraždil Cara) a jeho hordy tam pořádaly veřejné popravy, strkali hořící uhlí ženám do pohlavních orgánů, křižovali lidi, znásilňovali ženy kteréhokoliv věku, některé potápěli do vařícího oleje nebo téru, polévali je benzinem a zapalovali, nechávali je sežrat hladovým krysám a mnichům a jiným náboženským osobám lili tekoucí olovo do krku. Sverdlovův synovec je nyní v Americe, kde vydává motivační knihy a dělá přednášky na podobná témata.

Hladovějící Rusové a Ukrajinci jedli trávu a mnozí se uchýlili i ke kanibalizmu. A až teprve množství mrtvých na Ukrajině dosáhlo hranice 10 milionů, Lenin konečně přikázal s tímto terorem skončit a povolil Americe, aby do těchto částí poslala potraviny. Kdyby se tak nestalo, bylo by těch mrtvých aspoň jednou tolik.

Stejně tak je omyl psát, že západní kapitalisté zkoušejí dostat Rusko na to, aby je vyrabovali. Kdepak! Oni zkoušejí dostat celý svět! Máte vidět jak, rabují na příklad Afriku, vlevo vpravo! Jsou přesvědčeni, že všecko, co máme, všecko co vlastníme a i naše peníze, patří jim. To je ta skutečnost.

A vůbec, víte co je rozdíl mezi kapitalismem a komunismem? V kapitalismu mají veškerou moc a peníze kapitalisté a pomocí těchto ovládají stát. V komunismu se stát stará o dohled nad majetkem kapitalistů. Měli byste číst, jak Rusové píšou, jak za Sovětského svazu tam přistávala soukromá letadla a miliardáři ze Západu se nechávali odvážet v bílých limuzínách, aby dohlédli na své podniky a možná vybrali dividendy.

Taky mne kritizujete za to, že posílám tyto články na více stránek. Ano, a to záměrně. Jedná se mi pouze o jedno: informovat co největší množství lidí o tom, co se na nás hrne a zkoušet docílit, aby k tomu nedošlo. Tomuto plánu věnuji naprosto nezištně veškerý volný čas už několik týdnů a za to sklízím posměšky kam se otočím. Mně ale záleží na lidech, abych jim mohla pomoci, oproti vám, kterým záleží jen na vlastním názoru, ať je jak chce špatný nebo dobrý. Stejně se ale obávám, že neuspěju, protože s takovou chápavostí, jakou se vy vyznačujete, na to bych musela být genius, což nejsem.

A jaksi pořád nechápete, že to, co Vám zkouším celkem polopatisticky říct je, že celý válečný konflikt byl manipulován zcela jinými aktéry než Hitlerem a Stalinem. Bylo to všecko divadlo pro nás. Proto Američané říkají válce divadlo (theater), protože to je, co to je, divadlo pro nás. A stejně tak jsme manipulovaní i my a popouzeni jeden proti druhému. Jsme štváni do potyček a podněcováni k nenávisti. Češi nenávidí Němce, Němci nenávidí Čechy, Němci nenávidí taky Francouze a Francouzi nenávidí Němce. S Angličany a Francouzy to stejné a tak můžeme postupovat dál, po celém světě. A taky jsme kdysi, ještě za komunismu nenáviděli Rusy a Rusové nenáviděli nás. Říkali nám “Čechosobáki,” čeští psi a měli k tomu důvod.

Když carský admirál Alexander Kolčak vzal převzal “zlatý vlak,” který obsahoval veškerý carův obrovský majetek, čeští legionáři ho ochraňovali jak daleko se jim to hodilo a pak ho zradili, vydali komunistům a ti ho pověsili. Carův zlatý vlak zmizel do Anglie a odtud asi do Ameriky. Carova rodina byla vyvražděna, snad proto, aby se nemohli svého majetku dožadovat. Čeští legionáři tehdy drželi celou bolševickou revoluci v šachu a byla by bývala nikdy neuspěla; nikdy by nezvítězila. Ale pak vydal Masaryk rozkaz k ústupu. Legionáři odmítli poslechnout. Namítali, že když ustoupí, že bolševici spolehlivě vyhrají. A pak “tatíček” nechal všude rozvěsit plakáty a veřejně rozhlásit, že kdokoliv by viděl českého legionáře, že má právo ho okamžitě zastřelit. Na tyto informace ovšem nesmíte číst pouze Haškův blábol. On a jemu podobní byli právě ti, kteří Kolčaka vydali. Bohužel, zdroje těchto informací nemůžu poskytnout, protože už je nemám. Vím to od legionářů samotných, někteří z nich psali články do českých novin v Americe. Tyto noviny byly dvojí, „Hlasatel“ v Chicagu a „Hospodář“ v Texasu. Pak se přidaly ještě Americké listy v New Jersey.

Za tu válečnou výzbroj, ten „nákupní balíček,“ který Roosevelt Stalinovi poslal, neplatil Sovětský svaz nic. Roosevelt už předtím uvolnil Sovětské peníze, které byly v Americe zablokovány kvůli útoku na Finsko, což Sovětům umožnilo koupit 59 bojových letadel. A ten zbytek, celý ten seznam dostali na základě zákona, ustanoveného v roce 1941, který se jmenoval „Lend-Lease“ a který byl odsouhlasen jako „Akt na propagování obrany Spojených Států.“ Byl to program, pomocí kterého Amerika zásobovala Anglii, Francii, Čínu a později Sovětský svaz a jiné spojenecké národy potravinami, olejem, zbraněmi a další vojenskou výbavou. Článek ZDE.

Hitler nedostával peníze ze Švýcarska. Možná mu byly pouze přes Švýcarsko dodávány. Ale Hitlera financovala Amerika. Otec prvního Bushe presidenta, Prescott Bush, zařizoval většinu těchto plateb. Ale byli i jiní, kteří stranili Hitlerovi a podporovali ho finančně, jako třeba Henry Ford, Edward H. Harriman, Bernard Baruch (poradce F.D.Roosevelta) a někteří hlavní američtí bankéři, jako Jakob Schiff, bratři Warburgové a jiní. Hitler zbrojit musel, protože to byla podmínka všech těch peněz, které dostával z Ameriky. Ale o válku nestál, chtěl budovat. A to, že budoval, mu všichni ti, kteří se dožadovali války, zazlívali nejvíc.

Versailleskou smlouvou byl Německu odcizen přístav Danzig, dnes Gdaňsk, jehož obyvatelstvo tvořili z 95% Němci. Hitler tento přístav a přístup k němu nutně potřeboval. Proto nabídl Polsku, že město vybuduje na ultra-moderní přístav, když ho bude moci používat, včetně přístupu k němu. Poláci tam mohou dále vládnout, ale pouze povolí Německu, aby tento přístav mohlo používat. Poláci, navedení Anglií a Amerikou, Hitlerovi ani neodpověděli. Anglie slíbila, že kdyby Německo Poláky napadlo, že jim pomůže, což nedodržela.

Nějak v té době rovněž začaly hromadné vraždy původního německého obyvatelstva na území, zcizeném Versailleskou smlouvou Německu. Tyto akce vedl polský maršál Rydz-Šmigly. Celé žebřiňáky plné mrtvol umučených lidí, znásilněných žen a ubitých dětí byly odtud odváženy. Hitler si písemně stěžoval celkem dvakrát u Spojených národů, ale na nic mu to nebylo. Ani odpovědi se nedočkal. To byl ten pravý důvod proč nakonec vtáhl do Polska – šel na pomoc jeho vlastním lidem. Na válku nebyl připraven, ani vybaven; surovin na to potřebných měl jen na 3 měsíce. Ale i tady Amerika vypomohla, jen aby cirkus pokračoval.

Předtím ale napsal Hitler otevřený dopis francouzskému presidentovi a žádal ho o uzavření míru, protože si nechtěl rozlít ocet i s Francií. Anglii žádal o mír celkem dvakrát, ale ani tam se nedočkal pochopení. Z nějakého záhadného důvodu měl Hitler pro Angličany značnou úctu, považoval je za jakési polobratry. To stejné se nedalo říct o Angličanech.

Židovská nenávist vůči Hitlerovi vznikla tím, že když se ujal moci a zjistil, že všecka hlavní a důležitá místa ve státě jsou jimi obsazena, tak je nahradil Němci. Židé žádali, aby to odvolal, on odmítl. Proto vyhlásili již v r. 1933 američtí Židé bojkot Německa. Německo nesmělo nic kupovat v zahraničí, ani vyvážet. V Americe byli tak fanatičtí, že se ani Beethovenova hudba nesměla hrát. Máte o tom článek ZDE.

Z důvodu tohoto embarga provozoval Hitler výměnný obchod s různými státy světa. Ale také měl smlouvu se Stalinem, který pro něho nakupoval potřebné zboží a doručoval mu je. Ano, byli to kamarádi! Až pak začal Hitler Stalina podezřívat, že chce napadnout Evropu a zavést komunismus a asi proto vytáhl proti němu. Hitler plánoval spojenou Evropu, to je pravda. Ale chtěl to nastavit jako Federaci, kde by si každý stát spravoval své vlastní území a všichni by byli spolčení pouze formálně. Tím by vytvořil obrovský celek, který by nebyl snadno zničitelný ať komunismem z Ruska, tak kapitalismem z Ameriky.

To stejné chtěl docílit i Ferdinand d’Este, následník rakousko-uherského trůnu. Byl to nesmírně schopný člověk a obratný politik. Toto byl důvod, proč ho v Sarajevu zavraždili. Tajná světová vláda se ho bála. Tajná světová vláda nechce velké územní celky, ty by byly příliš samostatné a příliš velká konkurence pro ně. Chtějí nás rozbít na malé národní kousíčky, protože jen tak nás mohou lépe manipulovat. Tito lidé postupují podle hesla: „Rozděl a panuj.“

Ale ten pravý důvod, proč se Hitlerovi přičítají všecka zvěrstva, která páchali druzí, proč je považován za monstra a proč je pouze všecko špatné o něm vyzdvihováno, ať už pravda či ne, ten pravý důvod je ekonomický. Hitler totiž zavedl v Německu úplně nový ekonomický systém, který založil na učení Gottfrieda Federa. Začal tisknout své vlastní peníze, které podložil prací německého lidu. To je, co dnešní kapitalisté, Iluminátové, manipulátoři a kdoví jak se jim ještě říká, nechtějí, aby se vyneslo do světa. Protože kdyby tento model začaly ostatní státy napodobovat, přišli by o moc. Ztratili by veškerou moc. Přečtěte si o tom v Rakovského protokolech, ten to tam jasně říká. ZDE.

Takže 1. září 1939 Hitler vtáhl do Polska. Už předtím byly nějaké třenice na hranicích, ale o těch se nebudeme zmiňovat. Když vtáhl Hitler do Varšavy, tak zjistil, že na polském Ministerstvu zahraničí byly horlivě páleny nějaké dokumenty. Zabavil je, byly to všecko telegramy, dopisy a jiné zprávy od amerických politiků a podnikatelů, kteří všichni psali na jedno téma: “Kdy už konečně ta válka začne? Nemůžeme se dočkat.” Hitler tyto spisy vydal na svoji obhajobu pod názvem „Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges,“ ale tyto byly celým světem ignorovány. Můžete si je stáhnout ZDE.

Koncentrační tábory Hitler neobhospodařoval. Byly to ve skutečnosti pracovní tábory a patřily obrovskému koncernu I.G. Farben, který využíval tyto lidi na práci. Nebyli tam pouze Židé, ale také komunisté, cikáni, a katolíci. Taky se nikdy nikde nenašly žádné hromadné hroby, že by tam bylo více mrtvých a i kdyby je spalovali, to by bylo tolik popela, že by to nešlo přehlédnout. Byly tam dělány pokusy na lidech, to je pravda, a ti, kteří se těmito pokusy zaobírali, jako byl na příklad Dr. Josef Mengele, byli po válce převezeni do Ameriky, kde v těchto pokusech pokračovali a docílili podstatné výsledky co se týče ovlivňováni lidského chování, mytí mozků, programování „alternativních“ bytostí v jednotlivcích a podobné nelidské pokusy. Dr. Mengele si v Americe říkal Dr. Green.

Co se týče Židů, Hitler měl smlouvu se Zionisty (Haavara Agreement), kterým slíbil vyvézt německé Židy do Israele. Tato smlouva byla prospěšná pro obě strany – Hitler v Německu Židy nechtěl a Zionisté je potřebovali v Israeli, aby mohli navýšit židovskou populaci tamtéž a tím pádem říct, „nás je tam mnoho, nám tato země patří.“ K tomuto účelu založil Hitler zvláštní banku, do které mohli němečtí Židé vložit své peníze a tyto jim pak byly vyplaceny na místě, v Israeli. Obrovské množství lidí bylo tímto způsobem převezeno. Některé dokonce vozili k lodi i limuzínami.

První loď, která vyplula s plným nákladem Židů do Israele, plula pod hákovým křížem a její kapitán byl členem SS. Vedením celé akce byl pověřen Adolf Eichman, který byl Zionisty do Israele pozván na návštěvu a po návratu do Německa opěvoval krásy této země v tisku. Proto ho asi chtěli vydat do Israele k soudu, aby se tenhle detail nevynesl ven. Není proto divu, že dnes je Hitler mnohými považován za zakladatele státu Israele. Byla o tomto napsána i kniha, která se jmenuje „Adolf Hitler – Zakladatel Israele“ (Adolf Hitler – Founder of Israel) ke shlédnutí ZDE.

Další důvod, proč je Hitler demonizován a proč Japonsko není zrovna oblíbeno je ten, že naši manipulátoři už tehdy věděli, že Německo v Evropě a Japonsko v Asii byli schopni zastavit roztahování komunismu po světě. Německo a Japonsko dokonce mezi sebou uzavřeli protikomunistický pakt v listopadu 1973. Vyzvali rovněž Polsko a Britanii, aby se přidali, ale tito odmítli.

A pak bylo po válce. Hitler zmizel neznámo kam, pro Martina Bormanna přijeli Angličané tajně v noci na gumových člunech, pod vedením Iana Fleminga, známého autora knih o James Bondovi. A i ostatní nacisté se rozprchli, neznámo kam. Polovinu nacistických vědců a jiných významných osob si vzala Amerika, kde pak pokračovali ve své práci, ve výzkumu a ve všem tom, co dělali v Německu. Druhá polovina šla do Ruska, kde pravděpodobně také pokračovali v tom, co dělali předtím.

Ale komunismus, tak jak jsme ho poznali byla pouhá procházka parkem proti tomu, co nás čeká v případě, jestli se tento Nový světový řád (New World Order, NWO) dostane k moci. Uvádím pouze několik vybraných bodů z přednášky Dr. Day v r. 1969, kterou zaznamenal a později sepsal tamtéž přítomný Dr. Dunegan. Nic z toho není mnou přidáno ani jinak změněno:

 • Nutnost povolení mít děti;
 • Sexuální výchovou zesmyslnit mládež, aby se stala nástrojem světové vlády;
 • Rodiny pozbydou na důležitosti;
 • Euthanasie a „tablety odchodu“;
 • Odstranění soukromých lékařů;
 • Utajení léčby rakoviny za účelem kontroly a snížení populace;
 • Nové, těžko diagnozovatelné a nevyléčitelné nemoci;
 • Některé knihy zmizí z knihoven;
 • Změna zákonů za účelem nastolení morálního a společenského chaosu;
 • Omezení cestování;
 • Více času bude stráveno ve školách, ale žáci „se nic nenaučí“;
 • Sex a násilí budou vštěpovány pomocí zábavy;
 • Falšování vědeckého výzkumu;
 • Použití terorismu a vyrábění „teroristických“ hrozeb;
 • Vlastnictví domu bude záležitostí dávné minulosti.
 • A další …

Na závěr se chci zmínit, že jsem postupně dospěla k názoru, že Ježíše Krista nemohli ukřižovat Židé. Rozhodně ne, tady se jedná o nějaký historický omyl. Protože jedině Češi by dokázali ukřižovat i svého vlastního Spasitele.

 

 

ZDROJE:

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2020: *****

Vladimír Pospíšil 800,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jiří Sika 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jakub Malinovský 36,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Marie Kouklíková 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč

Celkem za měsíc: 13 678,00 Kč
Vybráno 39.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 981 times, 3 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 2,58 out of 5)
Loading...
loading...
89 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.