14.4.2015
Kategorie: Historie, Politika

Vyrovnání se s minulostí aneb Karel Gott je fajn

Sdílejte článek:

BOHUMIL ŘEŘICHA 14|04|2015

Mnoho let po „sametové revoluci“ jsem se dozvěděl v jedné anketě, že nejúspěšnější člověk za rok je Karel Gott. Stejný názor sdílí nakonec i velká část mladých, kteří došli k názoru, podle vyprávění rodičů, že ten komunismus „byl docela fajn“.

Švýcarský kulturní historik Jacob Burckhardt /1818-1897/ říká, že civilizaci tvoří tři věci: kultura, církev a stát. Když převládne síla státu, vznikne orientální despotismus, který rozdrtí kulturu a udělá z ní nástroj státu. Když převládne církev, vznikne jakási teokracie, kdy církev využívá stát pro náboženský útlak lidí, kteří nevěří. Náboženství ničí kulturu a snaží se z ní udělat jakousi prodlouženou ruku církve. Burckhardt dál rozebírá, co se stane, když kultura převáží nad církví a státem. Říká, že všechny tyto tři složky mají důležité funkce. Stát chrání společnost, náboženství ji oduševňuje a humanizuje a kultura činí život příjemný a pohodlný. Kultura nám dává umění, dává nám bohatství, vědecký pokrok. Když však dosáhne převahy, snaží se udělat ze státu svoji prodlouženou ruku. Vidíme to v případě politické korektnosti, která se stala běžnou součástí současné západní civilizace. Kultura přebírá moc všude a zavádí své hodnoty a privilegia. Vystupuje proti autoritářství. Všude upadá autorita, ne v tom pojetí katolickém, ale všeobecně. Pokud se všech točí jen kolem byznysu a vydělávání peněz, což je základ současné pop-kultury, pak se obranná funkce státu začíná vytrácet. A oduševňující funkce kultury komercializuje. Triumf kultury nad státem a církví tedy automaticky znamená katastrofu.

Potřeba někam náležet, být součástí skupiny, být uvnitř a chráněn je vlastní našemu živočišnému druhu. Současná pop-kultura nahradila náboženství, modlami se stali Jacksonové, Gottové a ostatní pop hvězdy nebo skupiny. Lidé, zvláště mladí, potřebují něčemu věřit. Je to však kultura zapomnění. Luise Armstronga i Ellu Fitzgerald jsme milovali ne kvůli nim, ale kvůli písním, které zpívali a nemuseli mít hudební doprovod. Současná pop-píseň bez doprovodu je prázdná.

120996

To je i příklad Karla Gotta, sdílíme ho již skoro padesát let a nejen jeho. Dost se napsalo o údajném dopise, který mu napsal prezident Husák v roce 1972, když chtěl „mistr“ zůstat v zahraničí, cituji: „Milý Karle, my se na vás nezlobíme. Vraťte se, prosím vás, zpátky, uděláme pro vás všechno, co si budete přát. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám…“

A k tomu Dubravka Ugrešič ve své knize Antipolitické eseje a kultura lži dodává: „Přemýšlejte o tom, prosím, chvíli. Husák nechal bez mrknutí oka odejít do emigrace lékaře, vědce,astronomy, sportovce, režiséry, kameramany, dělníky, inženýry, architekty, historiky, novináře, spisovatele, malíře, ale nemohl snést pomyšlení, že by zemi opustil Karel Gott. Protože Karel Gott reprezentoval hudbu bez paměti, tu hudbu, v níž jsou navždy pohřbeny kosti z Beethovena i z Ellingtona, prach z Palestiny i z Schönberga. Prezident zapomnění i idiot hudby patřili k sobě. Pracovali na stejném díle. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám.“

V osobě Karla Gotta je učebnicový příklad neochoty většinové společnosti se vyrovnat se svoji minulostí. Nechce rozumět životu, tím, že se podívá do minulosti, žije budoucností. Karel Gott se stal omluvou pro tuto část společnosti, přece „nakonec ten komunismus byl docela fajn“, žádná katarze, že zde lidé byli pronásledováni za své názory, po tisících zavíráni do vězení, donuceni k emigraci a nebo i popravováni. Přiznání viny je bráno jako slabost, selhání.

Politická korektnost novinářů a intelektuálů nám brání jasně pojmenovat minulost. Máme Ústav pro studium totalitních řežimů, ten je od začátku jinou skupinou intelektuálů kritizován. Jsou mezi námi tisíce příslušníků StB a jejich informátorů, z nichž značná část „úspěšné“ za souhlasu tehdejšího establishmentu privatizovala. Společnost však vše ignoruje. Podle informací z knihy Revoluce 1989 Roberta Buchara, byl jeden z porevolučních hradních pánů agent StB i KGB a společnost k tomu politicky korektně mlčí.

Po „sametovce“ nám chtěly v dobré víře pomoci tisíce emigrantů, jejichž životní osudy ignorujeme, které jsme zavrhli a dodnes se na ně díváme nevraživě a přitom za bolševismu díky jim mohli lidé nakupovat v Tuzexu. Od posledních voleb, kdy společnost čím dál tím více upadá do lhostejnosti a nespokojenosti s politickou situací, nám politická korektnost brání říci, že největším viníkem je politická „elita“ vychovaná v totalitě, vedená fanfaróny s jejich stranickými sekretariáty a cirkumanálními akrobaty, kdy na prvním místě jsou jejich osobní a stranické zájmy a až někde vzadu snad obyvatel ČR.

Komunismus nezmizel, v hlavách velké části společnosti přetrvává. V Kambodži v loňském roce vydal stát učebnici, podle které tisíce kambodžských učitelů vykládá svým žákům o době genocidy Pol-Pota. Rozhodl se tak proto, že rodiče ani učitelé nedokázali pravdivě dětem říci, co se tehdy stalo, anebo mlčeli, i když se děti na to ptali. Kambodžská vláda si slibuje od této učebnice pochopení minulosti od mladé generace a zabránění recidivy. Osobně se domnívám, že dokud komunismus nebude odsouzen stejně jako nacismus nejen u nás, ale hlavně v rámci EU jako ideologie odporující základním principům lidské existence, není možné mluvit o vyrovnání se minulostí.

Jak píše Raymond Aron je „komunismus pokažená verze západního poselství. Ponechává si z něj touhu dobýt přírodu a zlepšit úděl chudých, avšak obětuje to, co bylo a je duší tohoto nekonečného lidského dobrodružství: svobodné bádání, svobodu diskuse, svobodu kritiky a svobodu volby. Hospodářský rozvoj se za komunismu podřizuje přísnému plánování, budování socialismu jediné pravé státní víře… Komunismus se stal náboženstvím materialismu, kde cílem nebyl člověk, ale ideologie.

Ibn Warraq ve své knize Proč nejsem muslim jde ještě dál: „Jakmile jsem byl schopen vlastního úsudku, odvrhl jsem všechna náboženská dogmata, která se mi snažili vnutit. Nyní se považuji za sekulárního humanistu, který všechna náboženství považuje za sny nemocných lidí, za sny falešné, prokazatelně falešné a k tomu zhoubné.“

  • Použité zdroje: Ibn Warraq: Proč nejsem muslim
  • Dubravka Ugrešič: Kultura lži, antipolitické eseje
  • Raymond Aron: Opium intelektuálů
  • Robert Buchar: Revoluce 1989
  • Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře

ZDROJ: CS Magazín

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 205,00 Kč
Vybráno 37.72%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 122 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.