VALKA2SVETOVA
21.9.2019
Kategorie: Historie

Vyhrál by Sovětský svaz bez západní pomoci válku? (2)

Sdílejte článek:

HYNEK RK

Automobily, motorky a tahače

Velmi významná byla pro SSSR během války s Hitlerem dodávka nákladních automobilů a i jiných vozidel. V průběhu let 1941 až 1945 bylo odesláno do SSSR automobilů 477 785 cca 50 typů od 25 různých výrobců. Dále bylo v USA naloženo 35 170 amerických motocyklů a 8 701 pásových traktorů.

Něco přišlo i z Británie. Přičemž: “Tato motorová vozidla byla pro Rudou armádu v období 1941 až 1942 navzdory své nepočetnosti (37 779 aut dodaných k 1. září 1942) prakticky jejím jediným zdrojem nahrazujícím těžké ztráty autoparku, neboť domácí automobilový průmysl se z důvodu evakuace téměř zastavil. Ve druhé fázi Velké vlastenecké války by bez obrovských západních dodávek terénních osobních a nákladních automobilů nebyly sovětské ofenzivy vůbec myslitelné. Při těchto kalkulacích je nutné mít na zřeteli, že domácí válečná výroba automobilů všech typů, vesměs vycházejících konstrukčně z více jak deset let starých amerických vzorů, dala celkem 205 000 vozů a že nedosahovala technické úrovně těch dovážených. GAZ, největší sovětská automobilka v Gorkém, vyprodukovala pouze 102 300 automobilů všech typů, zejména značně zjednodušeného GAZ-MM o nosnosti 1,5 tuny, ovšem pouze na silnici, neboť měl náhon jen na zadní osu….” (12). Válečná výroba motocyklů v SSSR přesáhla jen lehce 7 000 kusů a to typu M-72, což byl stejně jen licenční německý BMW-72. Výroba pásových traktorů-tahačů brzy po zahájení války zcela ustala a teprve od 1943 se vyráběl tahač Ja-12 vyrobený do konce války v počtu 2 229 kusů. Ten se ovšem mohl vyrábět pouze díky dodávkám motorů GMC-4-71 z USA. Velký význam mělo i dodání stovek tankových dílen (13).

Pokud provedeme propočty, zjistíme, že dodávky automobilů od západních spojenců činily překvapujících 233 % sovětské válečné produkce, v případě motocyklů šlo o asi 500 % (a to nezahrnujeme i nějaké ty motocykly z Británie) a u pásových traktorů-tahačů šlo o 390 %! Ve skutečnosti budou procenta o něco nižší vlivem ztrát. Již citovaný Ch. Winchester uvádí k této pomoci, že: “Obrovské tankové armády, s nimž Rudá armáda v roce 1944 zdolala Wehrmacht, byly závislé na amerických nákladních vozech, které jim přepravovaly zásoby paliva a munice. Jejich dělostřelectvo a podpůrné zbraně, jakož i doprovázející pěchota, byly rovněž na nákladních automobilech závislé.” (14).

Historik Vl. Francev obecně píše: “Otázku, zda lend-lease spasil za Velké vlastenecké války Sovětský svaz a bez něho by tato nepřítelem silně zdevastovaná velmoc nemohla válku vést a v ní zvítězit, je možno si položit, ale nelze na ni jednoznačně odpovědět. Díky nezdolnému charakteru ruského národa a jeho schopnosti přežít v neuvěřitelně těžkých podmínkách by nejspíše i v úplné izolaci Sovětský svaz válku dovedl k vítěznému konci, avšak trvalo by to déle a stálo by to ještě podstatně více lidských obětí. Každopádně výše načrtnutá pomoc jeho západních Spojenců byla v řadě oborů rozhodující a z domácích zdrojů a kapacit nenahraditelná. Prostý sovětský voják byl vděčný, když mohl sníst vydatnou americkou konzervu, zahřálo ho kvalitní anglické sukno a v ‘inostranných’ botách došel až do Berlína.” (15).

Přirozeně bylo by chybou si myslet, že Sověti by se bez tolika nákladních automobilů, motocyklů, tahačů, chemikálií, bot, konzerv a podobně obešli a prostě je nevyráběli. Nejspíše by změnili strukturu výroby a vyráběli těchto položek více na úkor jiné výroby. Vedle menší výroby spotřebních statků, která ovšem byla v době válku už tak velmi nízká, by došlo k omezení výroby zbraní: tanků, letadel, děl, kulometů, munice apod. Tyto výroby by tedy produkovaly menší množství, ale uvolněné výrobní faktory – půda, práce a kapitál by byly použity ve výrobě nákladních automobilů, motocyklů, tahačů, chemikálií, bot, konzerv a podobně. To by však ovšem znamenalo, že bojová síla sovětských vojsk (z hlediska výstroje a výzbroje) by byla na frontě menší než byla s dodávkami lend-leasu, a proto ten předpoklad, že válka by trvala déle a vyžádala by si více obětí. Osobně bych očekával, že diskuse o podílu Sovětského svazu na porážce Hitlerova Německa a o tom nakolik tomuto podílu napomohli západní spojenci, se bude spíše než zbraněmi zabývat právě touto nezbytnou podporou.

Technologie a know-how

To však není vůbec vše, protože diskuse o podílu Sovětského svazu na porážce Hitlerova Německa a o tom nakolik tomuto podílu napomohli západní spojenci má ještě jednu stránku, která se u nás překvapivě vůbec neobjevuje, natož by se diskutovala. Již jsme na ni narazili výše. Kde bylo uvedeno, že například domácí sovětská válečná výroba automobilů všech typů, vesměs vycházejících konstrukčně z více jak deset let starých amerických vzorů, dala celkem 205 000 vozů. Válečná výroba motocyklů v SSSR přesáhla jen 7 000 kusů a to typu M-72, což byl licenční německý typ BMW-72. Od roku 1943 se vyráběl tahač Ja-12 vyrobený v počtu 2 229 kusů. Ten se ovšem mohl vyrábět pouze díky dodávkám motorů GMC-4-71 z USA (viz výše). Jinými slovy Sověti zde využívali technologií a know-how ze Západu a Německa a nikoliv vlastních technologií a know-how. To je ovšem další skutečnost, kterou Západ (a paradoxně i Německo) pomáhal nepřímo sovětskému válečnému úsilí za 2. světové válka.

Stran technologií a know-how je dobré odcitovat část článku “Jak sovětský komunismus přežíval díky kapitalistickým technologiím” od autora Philipa Vander Elsta: “Neuvěřitelný ale málo známý příběh o způsobu a rozsahu jakým západní kapitalismus přispěl k záchraně sovětského komunismu, byl vyřčen s bohatými a fascinujícími detaily před půlstoletím, americkým vědcem doktorem Anthony Suttonem, bývalým výzkumníkem v prestižním Hooverově institutu v Kalifornii, v jeho masivní tří svazkové studii ‘Western Technology and Soviet Economic Development 1917-1965′ (Západní technologie a sovětský ekonomický rozvoj 1917-1965). Klíčový nález tohoto vyčerpávajícího historického výzkumu založeného na doslova stovkách oficiálních a neoficiálních západních a sovětských zdrojích a přetékajících statistickými diagramy, tabulkami, poznámkami pod čarou a přílohami, byl ten, že 90 % všech sovětských technologií bylo západního původu. Abychom vysvětlili tyto fakta detailněji, An. Sutton prozkoumal 75 hlavních technologických procesů v takových důležitých a rozličných sektorech jako je těžba, ropa, chemikálie, stavba strojů, letadel, komunikací, zemědělského zařízení a podobně a odhadl podíl těch, které vznikly v Sovětském svazu. Překvapující výsledky byly: mezi lety 1917 a 1930, 0 %; mezi lety 1930 a 1945, jen 10 %; a mezi lety 1945 a 1965, pouze 11 %. Ačkoliv mezi lety 1930 a 1945 byly nějaké sovětské pokroky ve vývoji kulometů, syntetické gumy, těžby ropy a kotlů, takové pokroky byly dočasné a později byly opuštěny ve prospěch zahraničních konstrukcí a procesů. Mezi lety 1946 a 1965 většina pokroku v sovětských vynálezech byla závislá na „zvětšování“ existujících továren a technologií importovaných a kopírovaných ze Západu. To byl zvláště případ výroby železa a oceli, elektrické energie a raketové technologie.” (16). A tento důležitý fakt si brzy v jiné sérii článků obsáhle demonstrujeme na motorech sovětských (nejen) stíhacích letounů používaných během druhé světové války v boji s armádami Adolfa Hitlera.

 

Poznámky:
(12) Francev, Vl. Sovětské tankové imperium. Praha: Grada Publishing 2016, str. 141-142.
(13) Tamtéž, str. 142-143.
(14) Winchester, Ch. Východní fronta: Hitlerova válka v Rusku 1941-1945. Brno: Computer Press 2005, str. 93-94.
(15) Francev, Vl. Sovětské tankové imperium. Praha: Grada  Publishing 2016, str. 152.
(16) Vyšlo dne 5. IV. 2018 na Mises.org. V češtině ZDE.

ZDROJ

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Soňa Holcová 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 147,00 Kč
Vybráno 37.56%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 637 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
23 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.