19.3.2013
Kategorie: Společnost

Víte, kolik nás ročně stojí?

Sdílejte článek:

PŘIŠLO NÁM E-MAILEM 19/03/2013

Kolik peněz vydává stát na svoji vlastní existenci? Kolik je výdajů zbytných, kolik opravdu nezbytných?

 Tak se podívejte:

–        hlava státu (s celou svou kanceláří), která si své nemalé příjmy pro jistotu vylepšuje kradením protokolárních per – 329 258 000 Kč

 

–        poslanci, kteří dokážou schválit roční schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard – 1 068 069 000 Kč

 

–        senát, který nemá žádné pravomoci a je jen odkladištěm vysloužilých politiků – 519 070 000 Kč

 

–        úřad vlády, kde se za dva roky vymění deset neschopných nebo zkorumpovaných ministrů a nestydí se stále nazývat vládou rozpočtově odpovědnou – 676 364 000 Kč

 

–        bezpečnostní informační služba BIS, jejímiž závěry se nikdo neřídí, i když její zprávy upozorňují na prorůstání mafie do státních struktur – 1 105 028 000 Kč

 

–        ministerstvo zahraničí v čele s ministrem, který trpí spavou nemocí a spí téměř vždy a všude – 5 690 938 000 Kč

 

–        ministerstvo obrany se všemi těmi Pandury, transportními letadly CASA, Gripeny, modernizovanými tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válkou v Afganistánu atd. Podle výdajů to vypadá, že se ČR chystá na třetí světovou- 42 041 500 000 Kč

 

–        utajování informací národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), který nás chrání
před tím, abychom se něco náhodou nedozvěděli – 234 764 000 Kč

 

–        ombudsman – ochránce veřejných práv suplující nefunkční soudnictví a nemá téměř žádné pravomoci k sjednání nápravy – 92 401 000 Kč

 

–        ministerstvo financí hospodařící tak, že by každý jiný ekonomický subjekt zkrachoval po prvním roce své působnosti – 14 512 394 000 Kč

 

–        ministerstvo práce a sociálních věcí, které není schopno nalézt cestu na podporu tvorby nových pracovních míst a diskriminuje ty, kdo chtějí pracovat, na rozdíl od těch, kteří nikdy nepracovali a pracovat prostě nebudou – 501 051 468 000 Kč

 

–        „slídivé“ Vnitro (MVČR) – 50 807 775 000 Kč

 

–        kotrmelce ministerstva životního prostředí, kde se jednou podporují obnovitelné zdroje, podruhé zase nové bloky jaderné elektrárny – 10 045 451 000 Kč

 

–        ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), kterému je jedno, že je venkov diskriminován a že se vylidňuje – 27 676 144 000 Kč

 

–        grantová agentura, která sama odčerpá na vlastní provoz velkou část rozdělovaných prostředků – 3 023 794 000 Kč

 

–        ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jež není schopno předložit smysluplná prorůstová řešení a jeho vysoký rozpočet se zcela míjí pozitivním hospodářským účinkem, neboť umí podporovat převážně zahraniční kapitál a na české firmy kašle – 25 247 561 000 Kč

 

–        ministerstvo dopravy s jeho předraženými prolobovanými nekvalitními dálnicemi – 38 374 520 000 Kč

 

–        Český telekomunikační úřad – co za naše nemalé peníze zajistí občanům? Zatím to je zejména rušení pošt a jedny z nejvyšších poplatků operátorům v Evropě – 629 055 000 Kč

 

–        ministerstvo zemědělství, snažící se o alespoň částečné pokrytí pokřivených cen dotovaných potravin v zahraničí. Přitom ale nebylo a není schopno pro ČR v Bruselu prosadit rovné podmínky v přidělování dotací – 48 047 003 000 Kč

 

–        ministerstvo školství a mládeže, když úroveň vzdělání rapidně klesá s narůstajícím počtem škol, které produkují vysokoškoláky (mnohdy i s koupeným diplomem) a středoškoláky, pro které ale společnost nemá uplatnění. Na druhou stranu učňovské obory, které ve společnosti zoufale chybí, zanikají- 135 405 904 000 Kč

 

–        ministerstvo kultury, které navzdory 80 procentům populace země usiluje o prosazení církevních restitucí – 8 198 601 000 Kč

 

–        ministerstvo zdravotnictví, které nečinně přihlíží tomu, jak drtivá většina lékařských odborníků provozuje mimo své zaměstnání ještě svoje soukromé ordinace, a s jehož souhlasem stát platí nemocnicím náklady na lůžka, na kterých ale nikdo neleží atd. – 6 474 613 000 Kč

 

–        ministerstvo spravedlnosti, které není schopno zajistit průchod spravedlnosti a právu. Došlo to tak daleko, že se hovoří o tom, že se musí právo vymáhat. Takže občané zaplatí 20 154 872 000 Kč a dočkají se leda tak „dobře fungujícího“ systému exekucí na občany, jejichž počet dosáhl milionové hranice, práva však nikoli.

 

–        Naše exekutiva spíš zavře chlapa, který na plakát přimaluje tykadla, ale ti, co prohospodaří a rozkradou miliardy (např. brněnský Justiční palác), se nedotčeni natřásají v médiích před celým národem každý den.

 

–        Úřad pro ochranu osobních údajů, když paradoxně DIČ u fyzických osob je povinným údajem, který odpovídá rodnému číslu – 144 535 000 Kč

 

–        Úřad průmyslového vlastnictví, když např. Čína okopíruje vše, co si zamane, úřad nekoná a je mu to v podstatě jedno – 167 400 000 Kč

 

–        Statistický úřad – co prospěšného poskytne občanům za téměř jednu miliardu ročně? – 970 997 000 Kč

 

–        Český úřad zeměměřičský a katastrální, i přes to, že každý úkon, který občan po této instituci požaduje, musí draze zaplatit – 2 660 828 000 Kč

 

–        Český báňský úřad – 125 073 000 Kč ročně, a přitom je většina dolů zavřená.

 

–        Energetický regulační úřad (ERÚ), který vysloveně lže, když jeho představitelé tvrdí, že pár větrných elektráren, které ČR má, přivodí energetické soustavě black-out, ale u fotovoltaiky to jaksi neplatí… – 189 058 000 Kč

 

–        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když se jedná o oblast práva, která spadá zcela do kompetence soudů – 144 712 000 Kč

 

–        Ústav pro studium totalitních režimů- 21 let po pádu komunizmu, jenž připomíná spíše „trafiku“, než smysluplný úřad – 151 414 000 Kč

 

–        Ústavní soud – 15 soudců se snaží hájit výklad ústavy před zákonodárci, tedy mocí zákonodárnou, ale i před samým presidentem, tedy mocí výkonnou. Zdá se vám normální, že zákonodárci neznají Ústavu a že se ji snaží nerespektovat a obcházet? Nebo je to tak, že naše Ústava je nejasná, dvojsmyslná a je třeba dalšího úřadu, který musí její obsah národu vysvětlovat? – 152 552 000 Kč

 

–        Akademie věd České republiky, kde pracuje 6 400 akademiků, kteří nejsou placeni za výsledky své práce, ale za to, že jsou součástí Akademie věd. Statistiky ale jasně říkají, že většina těch největších objevů nebyla objevena v laboratořích státních institucí, ale v garážích geniálních amatérů – 4 668 406 000 Kč

 

–        „hluchá“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která nechala 20 let řvát zesílenou reklamu z televize a neudělala nic pro to, aby toto nehorázné svinstvo zakázala – 52 811 000 Kč

 

–        Správa státních hmotných rezerv – 2 003 841 000 Kč

 

–        Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který nás má ochraňovat před případnou jadernou havárií (ke které ale může opravdu dojít, samotná existence úřadu je toho důkazem). Po neblahých zkušenostech ze světa např. Němci z této oblasti zcela ustupují. Jen naše vláda, ač elektrické energie máme zjevně nadbytek, neboť ji horem spodem vyvážíme, se hrne do výstavby dalších jaderných bloků. Vůbec jí nevadí, že státní kasa je prázdná, zřejmě proto,že jim záleží na té jejich vlastní kasičce, kterou potřebují na poslední chvíli naplnit, než jejich politická kariéra zmizí v propadlišti dějin – 353 725 000 Kč

 

–        Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má být hlídacím psem poctivosti policie, celníků, státních úředníků a vězeňské služby. Jakou činnost vyvíjel tento orgán po dobu 20ti let v oblasti výroby a distribuce pančovaného alkoholu? Jak je možné, že ve věznicích jsou drogy? Jak je možné, že se vynořuje celá řada kauz, kdy politici kradou, a ve většině případů se nic neděje? – 179 699 000 Kč

 

–        Technologická agentura České republiky (TAČR), kde přidělování dotací neprobíhá vždy podle pravidel fair play, ale spíš podle barvy stranické legitimace nebo toho, s kým kdo kamarádí – 2 170 206 000 Kč

 

–        Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má vykonávat kontrolu a dohled nad státním majetkem. Co tento úřad, proboha, celých dvacet let dělal, že dopustil, aby se kradlo na všech úrovních a že nechal zadlužit stát dluhem 1,7 biliónu korun? – 505 019 000 Kč

 

–        Při pohledu na tabulku státních výdajů pochopí i laik, že naši politici jsou banda bezohledných hlupáků, kterým je zcela jedno, jak hospodaří. Jednoduše řečeno, z cizího krev neteče.

 

č. kap.

–        kapitola SR 2012 po vázání výdajů v tis. Kč 301

–        Kancelář prezidenta republiky 329 258 302

–        Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 068 069 303

–        Senát Parlamentu 519 070 304

–        Úřad vlády České republiky 676 364 305

–        Bezpečnostní informační služba 1 105 028 306

–        Ministerstvo zahraničních věcí 5 690 938 307

–        Ministerstvo obrany 42 041 500 308

–        Národní bezpečnostní úřad 234 764 309

–        Kancelář veřejného ochránce práv 92 401 312

–        Ministerstvo financí 14 512 394 313

–        Ministerstvo práce a sociálních věcí 501 051 468 314

–        Ministerstvo vnitra 50 807 775 315

–        Ministerstvo životního prostředí 10 045 451 317

–        Ministerstvo pro místní rozvoj 27 676 144 321

–        Grantová agentura České republiky 3 023 794 322

–        Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 247 561 327

–        Ministerstvo dopravy 38 374 520 328

–        Český telekomunikační úřad 629 055 329

–        Ministerstvo zemědělství 48 047 003 333

–        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 405 904 334

–        Ministerstvo kultury 8 198 601 335

–        Ministerstvo zdravotnictví 6 474 613 336

–        Ministerstvo spravedlnosti 20 154 872 343

–        Úřad pro ochranu osobních údajů 144 535 344

–        Úřad průmyslového vlastnictví 167 400 345

–        Český statistický úřad 970 997 346

–        Český úřad zeměměřický a katastrální 2 660 828 348

–        Český báňský úřad 125 073 349

–        Energetický regulační úřad 189 058 353

–        Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 144 712 355

–        Ústav pro studium totalitních režimů 151 414 358

–        Ústavní soud 152 552 361

–        Akademie věd České republiky 4 668 406 372

–        Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 52 811 374

–        Správa státních hmotných rezerv 2 003 841 375

–        Státní úřad pro jadernou bezpečnost 353 725 376

–        Generální inspekce bezpečnostních sborů 179 699 377

–        Technologická agentura České republiky 2 170 206 381

–        Nejvyšší kontrolní úřad 505 019 396

–        Státní dluh 73 706 488 397

–        Operace státních finančních aktiv 2 390 064 398

–        Všeobecná pokladní správa 133 957 403

–        Celkem 1 166 100 778

 

Zdroj: MF – odbor 11 – Státní rozpočet; odd. 111 – Souhrnné rozpočtové vztahy; TABULKA

 

Výdaje státního rozpočtu na rok 2012 – vázání dle usn.vl. 178/2012; publikováno 29.03.2012;

Ještě se někdo podivuje, proč je státní kasa prázdná a proč je naše země zadlužená tak, že nejsme schopni dluh splácet?

 

Pokud se na státní strukturu podíváme ve vztahu k plnění zákonných povinností, a z toho odvodíme výsledek hospodaření státu jako celku, dostaneme ucelený obraz toho, co je současný politický establišment schopen své vlastní zemi provést. Schválení dalšího razantního navýšení daní a církevních restitucí, čehož je naprostá většina národa nedobrovolným svědkem, je důkazem totální neschopnosti vládnout.

 

Cesta k celospolečenské prosperitě nevede přes vysoké daně, ale přes nízké daně na krytí nízkých nákladů. Vše je důsledek nedokonalých a selhávajících demokratických procesů, které darebáci vždy zneužijí ve svůj vlastní prospěch.

 

 

V období uplynulých dvaceti let došlo ke značné centralizaci, tj. cílenému přesunu moci směrem k centru vládnutí, s cílem oslabit rozhodovací procesy samosprávných územních celků, tj. místních samospráv.

 

A na všech úrovních vznikla gigantická armáda byrokratů hladových po penězích a moci, kterou nelze uživit. Hlavním důvodem tohoto nezdravého procesu, potlačujícího základy demokracie, jsou peníze, nad kterými chce mít každá mocenská struktura absolutní moc, aby ji mohla posléze zneužít pro vlastní záměry, bez ohledu na potřeby celé společnosti.

 

 

Cesta k narovnání výše uvedeného je jediná. Je třeba zrušit instituce a úřady, které odebraly přirozené pravomoci místní samosprávě, tak, aby se tyto procesy vrátily tam, kam přirozeně patří. Budou-li sem ztracené pravomoci navráceny, potom se v oblastech samorozhodování již nikdy nemůže dít to, co páše současný establišment. Dalším nezbytným krokem k nápravě je uzákonění trestněprávní, občanskoprávní a hmotné zodpovědnosti všech veřejných činitelů, po které národ volá.

 

Pod tíhou rostoucího dluhu ČR a postupného upadání do nesplatitelné dluhové propasti a nestability je finanční kapitál občanů se stále větší intenzitou ukládán do zemí, které jsou v této oblasti naopak stabilní. Důkazem mého tvrzení je například Řecko. Řekové nevěří v euro a houfně ukládají svůj kapitál do švýcarských bank. A to samé se děje i u Čechů, kteří disponují dostatkem potřebných ekonomických informací a kapitálem.

 

Svoje úspory neukládají v ČR, ale tak, jak to činili již někteří naši prozíraví předci. Mají je ve švýcarských bankách, neboť švýcarský frank je a vždy byl stabilní měnou, která přežila všechny světové ekonomické otřesy, včetně obou světových válek a několika burzovních kotrmelců.

 

Jeden příklad za všechny. Můj dlouholetý kamarád prodává svoji úspěšnou firmu, neboť nemá pokračovatele a sám odchází do zaslouženého důchodu. Říká:

 

„Mám kupce, který mi za firmu zaplatí 1.5 miliardy, ale v Česku nenechám ani korunu, vše uložím ve Švajcu a budu mít jistotu, že o své peníze nepřijdu.“

 

Toto se děje i v ostatních oblastech, kdy občané nakupují v zahraničí kvalitnější a levnější potraviny, oděvy ale i benzín a naftu. I toto je výsledek vlády tupounů. A tak, vycházeje z tohoto poznání, zajímalo by mne, kde má svoje peníze uložené nejlepší evropský ministr financí Kalousek a ostatní političtí potentáti. A kolik z našich politiků si, nebo své rodině, nadělí pod stromeček české dluhy, pardon, dluhopisy.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 378,00 Kč
Vybráno 26.79%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 483 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.