2021
31.12.2020
Kategorie: Společnost

Velký reset v kouřové cloně Covidu … co nás asi čeká v roce 2021?

Sdílejte článek:

COM/CHM 

V průběhu tohoto roku se z Covidové mlhy, podobně jako lidé v tureckých parních lázních, vynořovala a zase mizela různá slova a pojmy, které pak v ústech politiků a lidu zněly jako fanfáry ohlašující příští rok. Byla tam vakcína, evropská zelená politika, ekonomická krize, klimatická krize, nouzový stav a v neposlední řadě Velký reset.

Toto slovní spojení, tak nutkavě připomínající Velký skok čínského vůdce Mao Cetunga nebo Velkého bratra z Orwellova románu 1984, je stále pro většinu lidí záhadou. Nicméně poté, co se papež František přihlásil ke snaze o změnu ekonomického a politického stylu řízení planety, zdá se být pro katolíky vhodné trochu se nad tímto pojmem, který bude pravděpodobně klíčový pro rok 2021, zamyslet. Navíc, když nyní Vatikán přistoupil k  Radě pro inkluzivní kapitalismus , která se svými globálně-ozdravnými levicově-kapitalistickými úmysly nijak netají.

Klaus Schwab – otec Velkého resetu

Za autora projektu Velký reset, který bývá nazýván také Čtvrtou průmyslovou revolucí (4IR), považují média Klause Schwaba, výkonného předsedy a zakladatele Světového ekonomického fóra, který je autorem stejnojmenné knihy – Čtvrtá průmyslová revoluce (2018). Celkově se jeho knižní produkce v názvech podezřele kryje s nejčastěji používanými globálními slogany, např .: Covid-19: Velký reset (2020) a příští rok se má objevit titul s názvem – Angažovaný kapitalismus . Čili vidíme, jaká pak musí panovat mezi světovými lídry dojemná shoda, kdy všichni, včetně papeže Františka, opakují tytéž slogany nebo alespoň slogany z nich vycházející.

V roce 2004 založil Schwab nadaci, na kterou získal peníze z ceny Dana Davida, udělené státem Izrael za ” inovativní a interdisciplinární výzkum “. Tato nadace s názvem Fórum mladých globálních lídrů (The Forum of Young Global Leaders) si vzala za úkol ” vytvořit dynamické globální společenství výjimečných lidí – do 40 let – s vizí, odvahou a vlivem na podporu pozitivních změn ve světě “. V roce 2011 rozšířil tuto instruktáž a vyhledávání nových lídrů a založil organizaci Global Shapers Community Globální síť místních ” komunit ” a ” uzlů“Mladých výjimečných lidí. Jinými slovy vytvořil síť mladých, štědře dotovaných elitářských lídrů, řízených z globalizačního centra a plnících jeho očekávání. K 9. červnu 2020 existovalo 421 takových uzlů s 9 731 nadějnými lídry. Kdoví kolik nám je běhá po Slovensku a Česku …

Kromě těchto aktivit seděl Schwab ještě v množství představenstev koncernů jako: The Swatch Group, The Daily Mail Group, Vontobel Holding, byl členem řídícího výboru Bilderbergské skupiny, čestným členem FC Bayern Mnichov, byl povýšen do rytířského stavu královnou Alžbětou II., Dostal německý rytířský kříž, japonské nejvyšší vyznamenání, francouzskou Čestnou legii, cenu tajemníka OSN a medaili Čínského reformního přátelství. Jak vidno, je to člověk v celém světě známý a nanejvýš oblíbený. Kdo by měl podezření, že to je všechno hoax, tak ať si otevře například Wikipedii.

Už se to peče …

Světové ekonomické fórum, které Klaus Schwab založil, se setkává každoročně ve švýcarském Davosu, a světové ekonomické a politické elity tam ” pečou ” naši budoucnost. Letos tam přišel i kardinál Turkson, který doprovázel před pár dny do Vatikánu delegaci nejvyšších finančníků z  Rady pro inkluzivní kapitalismus . No a právě na letošním setkání v Davosu se vynořil z Covidové mlhy pojem Velký reset , shodný se Schwabovou stejnojmennou knihou.

A už je i rozhodnuto. Přijde velký zlom. Mladí lídři jsou již pravděpodobně za 26 let vychovaní, správné rozmístění po světě, v různých nevládních či vládních institucích a čas zřejmě dozrál na změnu politického a ekonomického systému.

Velký reset je úzce propojen na agendu OSN 2030, která např. pod pláštíkem pomoci proti Covidu-19, šíří v Jižní Americe ideologii LGBT, potratů a eutanazie. Schéma je klasické: finance jsou podmíněny přijetím určitých nanejvýš ” tolerantních ” legislativních opatření. Samozřejmě, že všechny tyto globální ” agendy “, neboť jsou řízeny z jednoho globálního centra, mají programy na jedno kopyto. To, že vycházejí z různých ” uzlů “, jak je plánoval i sám Schwab, by nám nemělo zakrývat celkový pohled na síť.

Ambice Schwaba a jeho následovníků však jdou dál, než jen k elementární sodomii, potratům a odklízení starých lidí, jak ho popsali Aldous Huxley v  Krásném novém světě nebo Benson v  Pánu světa . Oni chtějí totální biologickou, mentální a duchovní transformaci člověka. Schwab uvádí: ” Čtvrtá průmyslová revoluce povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity .” Čili, jde o vytvoření jakéhosi homunkula – sen všech gnostických alchymistů, člověka stvořeného vědou a technikou, nezávislého na Bohu a neměnných danostmi.

To je věčná obsese všech pokrokářů. Přímo nepřeberné množství důkazů o této vůli a kontinuitě sekulární-socializační projektů od osvícenství až po dnešek, najdeme přímo na oficiální stránce Světového ekonomického fóra 1 . V oddělení s názvem Velký reset se můžeme dočíst standardní žvásty popírající křesťanské učení o dědičném hříchu a modifikace Rousseauovských fantazií o dobrotě člověka. Zde je ukázka z jedné kapitoly:

” 1. Změňte své myšlení

První změna bude muset nastat v našem nastavení mysli. Dvě vynikající nové knihy od Thomase Pikettyho Kapitál a ideologie a od Rutgera Bregman Lidstvo ukazují, jak je naše současné myšlení vystavěné na základě zásadně špatných předpokladů, a že zásadní transformace jsou možné právě jen se změnou našeho myšlení.

Piketty zpochybňuje základní předpoklad kapitalismu – že nerovnost je jen nešťastným vedlejším produktem pokroku. Nerovnost je podle něj politickou volbou založenou na chybné ideologii, kterou poskytne trh, a není nevyhnutelným důsledkem technologie a globalizace. Dokazuje, že to není ani pravda, a že to není ani nevratné.

Rutger Bregman boří ještě hlouběji zakořeněný mýtus: že lidé jsou vnitřně sobečtí, nespolupracující a agresivní, a že bez civilizačního vlivu vlád a vůdců by se brzy rozbil řád a vládl chaos. Jeho výzkum více než 200 000 let lidské historie ukazuje, že ve skutečnosti jsme pevně zakořeněni v tom, abychom byli laskaví, kooperativní a starostliví. 

Těžko si představit dokonalejší shrnutí utopických šílenství, jak je známe a posloucháme už několik století:

  • – nerovnost není přirozená, ale je jen důsledkem politiky a systému
  • – lidé jsou dobří, jen špatný systém jim brání být dobrými
  • – vlády, civilizace, státy již nebudou potřebné pro lidský život

Co jsme se jen toho naposlouchali na hodinách občanské výchovy za socialismu, co se jen soudruzi nasnažili, aby změnily myšlení a nahledali ve dne v noci “nového člověka”! Naštěstí i soudruzi nakonec pochopili, že je to nesmysl a snažili se nějak, aby se i “vlk nažral a ovce zůstala celá “.

Bez feudálně-buržoazních prožitků …

Tak tato otřepaná socialisticko-komunisticko-anarchisticko-marxistická písnička, spojená s nadnárodními korporacemi, finančnických klany a lichvářů, to je ten slavný Velký reset .

Co to však bude znamenat v ekonomice a každodennosti? V první řadě začne ideologická masáž, podporující omezení a později možná úplné zrušení soukromého vlastnictví. Zcela dobrovolné to samozřejmě nebude. Neustále volání největších koncernů a korporací po ” přerozdělení světového bohatství ” se asi nemůže spoléhat na dobrovolnost. Bude třeba trochu přitlačit.

Lidé se budou muset omezit a vzdát se ” sobeckosti “, čili i reakčního a tmářského pohledu na soukromé vlastnictví. Nepůjde to snadno. Ale jak se říká: těžko na cvičišti, lehce na bojišti. Rychlý a ničím neodůvodněný skok z pohodlí do krize a nouze, by zřejmě vyvolal příliš velký odpor. Proto nyní svět pravděpodobně zažívá nejprve Velké covidové cvičení , které připraví mentalitu občanů planety na určité utahování opasků, ekonomickou krizi, ztráty příliš svobodného nakládání se svým majetkem a životem a dostane je do pozice, ve které uvítají ” zachránce “. Zatím si můžeme vychutnat krátké propagační video ze Světového ekonomického fóra, ve kterém usměvavý mladý muž hlásá do světa: ” Nebudete nic vlastnit a budete šťastní “,2 abychom se nadechli vůně nového šťastného světa.

Pomalu se tedy začíná vynořovat z mlhy naše budoucnost. Většina je ještě těžko rozeznatelná, ale něco už bylo naznačeno. A co nám zatím prozradili o Velkém resetu páni z Davosu?

” Velký reset pomůže nastavit budoucí stav globálních vztahů, směrování národních ekonomik, priority společností, povahu obchodních modelů a správu společných globálních věcí. Stručně řečeno, Velký reset představuje novou sociální smlouvu pro svět . Nesrovnalosti, nedostatky a rozpory více systémů – od zdravotnictví a financí po energii a vzdělávání – jsou více přítomny než kdykoliv předtím. “ A opět ta záliba sekulárního náboženství v pseudo-biblických výrazech: Nová sociální smlouva – je očividná aluze na křesťanskou Novou smlouvu, čili na spásu, předěl mezi Starým a Novým.

K jejím ohlašování se přidává i britský princ Charles : “Máme obrovskou příležitost chytit se něčeho dobrého z této krize – její bezprecedentní rázové vlny mohou lidi přimět více vnímat velké vize změny. Je to příležitost, kterou jsme nikdy předtím neměli a možná už nikdy nebudeme mít.  Elity jsou tedy už rozhodnuty – nyní nebo nikdy.

Klaus Schwab dodává : “Svět musí jednat společně a rychle, aby přepracoval všechny aspekty našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. Každá země, od Spojených států po Čínu, se musí zúčastnit a každý průmysl, od ropy a plynu po technologie, se musí změnit. Stručně řečeno, potřebujeme Velký reset kapitalismu . “

Na své internetové stránce hovoří WTF už detailněji, co globální páni plánují, pokud bude možné, tak hned: změny v daních z majetku, zrušení dotací na fosilní paliva, nová pravidla upravující duševní vlastnictví, obchod a hospodářskou soutěž, zkrátka ” všechny aspekty našich společností” .

Leden 2021 – máme plán

Konkrétní detaily plánu na Velký reset, by měly být projednány a zveřejněny během lednového zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. Jelikož však logika věci a činnost socializační, globalizačních a protikřesťanských sil jsou od Francouzské revoluce téměř stejné, co do cílů, netřeba si příliš lámat hlavu nad tím, co konkrétně přinese rok 2021. Zkusme to odhadnout. To, co zde však budeme popisovat, je běh na dlouhé tratě a na příští rok se jen začne. Nezapomínejme, že globální elity jsou mistry v ” salámové metodě “. Každopádně však budou chtít definitivně a oficiálně tento proces odstartovat. Zda se jim to podaří, to už je jiná otázka. Co nás tedy zřejmě čeká:

Prodloužení Covidové kouřové clony – kulminace pandemických opatření s blížícím se lednovým setkáním v Davosu dává tušit, že pandemie tu s námi ještě zůstane, protože se ukázala jako velmi vhodná pro práci s planetou a davy. Signály francouzského prezidenta Macrona, nebo německé kancléřky Merkelové, že Covid-19 zde bude nejméně do léta 2021, naznačují, že se příští pololetí bude usilovně pracovat na Krásném novém světě . A aby občané moc nečuchali a nestěžovali se, tak je třeba je těkavou a zvídavou mysl zaměstnat něčím výjimečným. Nejlepší stavem. Jak řekl sám Schwab: “ Pandemie představuje vzácné, ale úzké okno příležitostí na promítnutí, reimaginaci a resetování našeho světa .”

Vakcinace obyvatelstva – v programu na stránce WTF se však nemluví jen o jedné vakcíně. Píše se tam, že je třeba “ zřídit testovací centra; vytvořit mechanismy pro sledování infekcí “, čili to vypadá tak, že tato pandemicko-očkovacích látek diktatura pánům zachutnala, budou ji opakovat a tak vyselektují neposlušné, popírače a odpírače, od zbytku populace. Pak pravděpodobně přijdou sankce za nezodpovědnost.

Tvrdé prosazování ekologické agendy – už jsou na stole i požadavky na prohlášení klimatického nouzového stavu. Ten pěkně doplní pandemický nouzový stav, navodí atmosféru ještě většího strachu a paniky, přičemž zároveň zvýší očekávání “ zachránce “. Omezení v používání soukromé půdy, soukromého chovu zvířat připraví půdu na pomalé odumírání soukromého vlastnictví. Heslo: Tam kde stát všechno spravedlivě zajistí, tam netřeba soukromé vlastnictví, které ničí planetu , bude postupně vtloukáno do hlav.

Postupné omezování hotovostních plateb – peníze šíří virus, třeba se jich zbavit. Čím méně, tím lépe. Navíc, placení v hotovosti je zdlouhavé a tisk bankovek, jejich emise a skladování náročné. To umožní, podobně jako v Číně, lépe trestat městské obyvatelstvo, které má podle globalizačních plánů tvořit většinu na planetě, aby Matka Země méně trpěla, za nedodržování solidarity, sobectví, zdravotní nezodpovědnost apod.

Práce z domu a atomizovaný život v bublině – omezení kontaktů mezi lidmi bude zajišťovat dlouhodobá práce z domu. Společnost Google například prohlásila, že do léta 2021 zůstanou její zaměstnanci doma. Spojí se tak příjemné s užitečným. Globální elity budou moci spokojeně pracovat, podpůrná práce bude atomizovanou a odpor paralyzován v “ bublinách “, které nám doporučuje vytvořit i naše vláda. A z “ bubliny ” nevycházet.

Přesouvání migrantů – nový plán EU na relokaci migrantů je na světě, podle inkluzivního kapitalismu mají i jiné světadíly nárok na přesun světového bohatství, případně na přesunutí za světovým bohatstvím.

Odpovědné křesťanství – bude se prosazovat nové zaměření křesťanství k tzv. odpovědnosti, čili křesťanství bude takové, aby neškodilo nové společnosti. Jednak svou netolerancí a exkluzivitou a zároveň i svým sobectvím, rozuměj snahou zachovat si své tradice i na úkor sociálního dobra a kolektivní planetární odpovědnosti. Již nyní je v médiích šířen obraz křesťany jako nejméně zodpovědných, požadujících svých mší a vyvíjejících podvratnou nelegální činnost.

A více udavačství – sociální odpovědnost předpokládá angažovanost. Kdo je sociálně odpovědný, ten se nebude jen dívat na škůdce, ale ho nahlásí.

No a nakonec, ještě ne v roce 2021, ale pokud vše dobře půjde později, přijde strach pro křesťany a blažená nirvána rovnostářské tuposti pro všelidské stádo. Transhumanismus mu umožní intenzivnější zábavu, více a rozmanitější sexuální zážitky, zbaví ho starosti o majetek a základní potřeby. Zkrátka, čeká ho pravý ráj na zemi.

  • Branislav Michalka

 

1 https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

2 https://www.youtube.com/watch?v=lBBxWtKKQiA&feature=emb_title

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 2 655,00 Kč
Vybráno 7.58%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 537 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
politicon.cz
30 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.