muslimislamukbrit
10.5.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Velká Británie: Radikální muslimové jsou vítáni, pronásledovaní křesťané vítáni nejsou

Sdílejte článek:

RAYMOND IBRAHIM

  • Zamítnutím žádosti o azyl muže, který konvertoval od islámu ke křesťanství a jeho vynuceným návratem zpět do Íránu, ho britská vláda účinně odsuzuje k smrti.
  • “Ze 4 850 syrských uprchlíků přijatých ministerstvem vnitra v roce 2017 k přesídlení do Británie bylo pouze jedenáct křesťanů, což představuje pouze 0,2 % všech syrských uprchlíků přijatých Spojeným královstvím.” – Fond Barnabas.
  • Ve stejné době zároveň povolilo ministerstvo vnitra pákistánskému klerikovi Syedovi Muzaffarovi Shah Qadrimu, který je považován za extremistu a je zakázán i ve svém rodném Pákistánu, aby přijel a přednášel v britských mešitách.
  • “Je neuvěřitelné, že zatímco Spojené království vítá islamisty pronásledující křesťany, říká perzekuovaným křesťanům z regionů kolébky křesťanství, že “v hostinci pro ně není místo”… Je to rozhodně vážný systémový problém, když islamističtí lídři, kteří schvalují pronásledování křesťanů, mají při žádostech o víza zelenou, zatímco víza pro krátkodobé pobyty ve Spojeném království křesťanským představitelům, jejichž věřící čelí genocidě, jsou zamítána. Je to velmi vážný problém, který si musí britské ministerstvo vnitra uvědomit a musí ho napravit.” – Dr. Martin Parsons, Fond Barnabas.

Ve dvou nesouvisejících případech odmítlo Spojené království poskytnout azyl dvěma pronásledovaným křesťanům a odůvodnilo to bizarní citací Bible a Ježíše. Křesťané – muž a žena – jsou bývalí muslimové, kteří hledali azyl mimo Íránskou islámskou republiku –Írán je v perzekuci křesťanů devátá nejhorší země na světě – zejména těch, původně muslimů, kteří konvertovali ke křesťanství.

Nedávno se k tomu vyjádřil Nathan Stevens, pracovník zabývající se azylovou politikou Spojeného království, který pomáhá křesťanských azylantům s vyřizováním jejich žádosti o azyl. Zmínil například zamítací dopis britského ministerstva vnitra, které má na starosti imigraci, v němž bylo Íránci sděleno, že následující biblické pasáže jsou “v rozporu” s jeho prohlášením, že se obrátil ke křesťanství, jako k mírumilovné víře. Dopis citoval několik úryvků z různých částí Bible – například z Exodu a Leviticu, a z Evangelia podle Matouše, a snažil se tak dokázat, že i Bible je plná násilí. V dopisu bylo dále napsáno, že Zjevení svatého Jana je naplněno představami pomsty, zkázy, smrti a násilí.” A dopis z ministerstva pak dospěl k tomuto závěru:

“Tyto příklady jsou v rozporu s vaším tvrzením, že jste konvertoval ke křesťanství poté, co jste zjistil, že je to “mírumilovné” náboženství, na rozdíl od islámu, který obsahuje násilí, hněv a pomstu.”

V reakci na to Nathan Stevens, zástupce žadatele o azyl, tweetoval:

“… V průběhu let jsem toho viděl hodně, ale i já jsem byl opravdu šokován, když jsem si přečetl tuto invektivu, která byla použita k ospravedlnění zamítnutí žádosti o azyl.”

Nathan Stevens ještě dodal:

Ať už jsou vaše názory na víru jakékoli, jak může vládní úředník svévolně vybrat úryvky ze svaté knihy a pak je použít k tomu, aby odmítl něčí upřímný důvod pro osobní rozhodnutí přestoupit na jinou víru?”

Zdá se, že navzdory občasným veršům o násilí v Bibli je hlavní poselství Starého i Nového zákona obsaženo ve třetí knize Bible – v Leviticu 19:18“Milujte svého bližního jako sebe samého.”

Zamítnutím žádosti o azyl tohoto muže, který konvertoval od islámu ke křesťanství a jeho vynuceným návratem zpět do Íránu, ho britská vláda účinně odsuzuje k smrti.

Ve druhém případě bylo v zamítacím dopisu íránské žadatelce o azyl napsáno toto:

V záznamu azylového rozhovoru [AIR, Asylum Interview Record] jste prohlásila, že Ježíš je vaším spasitelem, ale pak jste tvrdila, že vás nebude schopen zachránit před íránským režimem, a proto je jasné, že nejste o své víře plně přesvědčená a vaše víra v Ježíše je jen vlažná.”

Tato žena, která si přála zůstat v anonymitě, nedávno v rozhovoru pro BBC Radio 4řekla:

“Když jsem v Íránu konvertovala ke křesťanství, situace se náhle změnila a úřady mne začaly pronásledovat a já jsem musela z Íránu uprchnout. Když v mé zemi někdo konvertuje ke křesťanství, tak následuje jediný trest a tím je smrt.”

K průběhu azylového řízení řekla, že kdykoli odpověděla na otázku úředníka ministerstva vnitra, který s ní vedl pohovor, tak se při pohovoru buď jen pochechtával, nebo byl uštěpačný… Také se mě ptal, proč mi Ježíš nepomohl s mými problémy s íránskými úřady.”

Tyto dva nedávno odhalené případy se zdají být příznačné nejen pro dech beroucí nedostatek logiky, tváří v tvář historii – Bůh zjevně ne vždy zachránil ty, kteří v něho věřili – ale také kvůli tomu, co se zdá být na vzestupu. A to je nepřátelská zaujatost britského ministerstva vnitra proti pronásledovaným křesťanům. Když například sestra Ban Madleen, křesťanská jeptiška z Iráku, která uprchla z území Islámského státu, požádala ministerstvo vnitra o povolení návštěvy své nemocné sestry v Británii, bylo jí vízum zamítnuto – a to hned dvakrát. Další zpráva cituje množství jiných zamítnutých křesťanských žádostí o vízum, které byly zamítnuty, včetně případu další jeptišky s titulem Ph.D., která vystudovala biblickou teologii na Oxfordské univerzitě; žádost jeptišky o vízum byla zamítnuta, protože neměla osobní bankovní účet. A případ katolického kněze, jehož žádost o vízum byla zamítnuta, protože nebyl ženatý.

V dalším případě ministerstvo vnitra nejenže odepřelo vstup do země třem hrdinným křesťanským představitelům – arcibiskupům oceňovaným za jejich pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii a Iráku a pozvaným na vysvěcení první britské katedrály Syrské pravoslavné církve ve Spojeném království – události, které se zúčastnil i následník trůnu princ Charles – ale bylo jim i posměšně řečeno, že v hostinci pro ně není místo“. (Odkaz na Lukášovo evangelium, kapitola 2 Ježíšovo narození, verš 7 – poznámka překladatele)

Deportováni jsou dokonce i křesťané žijící v Británii již dlouho. Začátkem letošního roku, byl deportován zpět do Pákistánu 41letý křesťan Asher Samson, který žil ve Velké Británii již 15 let a vystudoval zde teologii. V Pákistánu byl v minulosti zbit a ohrožován islámskými extremisty“. (Pro křesťany v Pákistánu – v perzekuci křesťanů páté nejhorší zemi na světě – je takové zacházení normální.) Samsonův bývalý britský pastor řekl:

“Dostal jsem od něj z Pákistánu nějaké zprávy. Je velmi vyděšený a má strach o svůj život… Někde se ukrývá a jeho rodina se o něj strašně bojí… Nemá práci a nemá žádné prostředky na živobytí… Spojené království posílá lidi zpět do zemí, kde jsou jejich životy v nebezpečí.”

Naproti tomu zpráva Fondu Barnabas zjistila, že při poskytování azylu Spojené království “diskriminuje křesťany ve prospěch muslimů.” Statistiky toto tvrzení potvrzují:

“Údaje získané Fondem Barnabas na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ukazují, že ze 4 850 syrských uprchlíků přijatých ministerstvem vnitra v roce 2017 k přesídlení do Británie bylo pouze jedenáct křesťanů, což představuje pouze 0,2 % všech syrských uprchlíků přijatých Spojeným královstvím.”

Statistiky z předchozích let ukázaly stejné rozdíly. Ačkoli křesťané představovali přibližně 10 % syrské předválečné populace, drtivá většina Syřanů, kteří od britského ministerstva vnitra obdrželi azyl, bylisunnitští muslimové. Tato nerovnováha vypadá ještě bizarněji, když si člověk uvědomí, že Islámský stát (ISIS) je sám sunnitskou organizací, která útočí na ne-sunnity, především na Jezídy, křesťany a šíitské muslimy, tj. na všechny menšiny, které vláda Spojených států označila jako oběti genocidy.

Lord David Alton z Liverpoolu, doživotní člen Sněmovny lordů,napsal ministrovi vnitra Sajidovi Javidovi toto:

“Džihádisté se nejvíce zaměřovali na křesťany, kteří tvořili před válkou asi 10 % obyvatel Sýrie… Jak loňské statistiky více než dostatečně dokazují, tato (poměrná nerovnováha mezi přijímanými muslimskými a křesťanskými uprchlíky) není jen statistickým výkyvem. “Je to důkaz jasné diskriminace a vláda má zákonnou povinnost podniknout konkrétní kroky k nápravě této situace.”

Vzhledem k tomu, že pronásledovaným křesťanským menšinám – včetně kněží a jeptišek – jsou víza odepírána, lze se domnívat, že ministerstvo vnitra má velmi přísné požadavky na udělení azylu. Tento dojem se však rychle rozptýlí, když zjistíme, že ministerstvo vnitra pravidelně uděluje vízum a status uprchlíka extremistickým muslimům. Dosud nikdo neslyšel o muslimovi, kterému by byla zamítnuta žádost o azyl s odůvodněním, že v Koránu je příliš násilí, nebo proto, že “nemá dostatek víry” v Mohameda.

Ahmedovi Hassanovi byl dva roky před tím, než spáchal v září 2017 teroristický útok na londýnském nádraží a zanechal po sobě 30 zraněných, poskytnut azyl navzdory tomu, že neměl osobní doklady a navzdory tomu, že se ministerstvu vnitra přiznal, že je vycvičený voják ISIS.

Ministerstvo vnitra také umožnilo zahraničnímu muslimskému klerikovi Hamzovi Sodagarovi přijet do Londýna a přednášet tam, navzdory tomu, že obhajuje uřezávání hlav, upalování za živa a svrhávání homosexuálů z útesů.

Podle další zprávy“jsou britské dívky nuceny vdát se v zahraničí, jsou tam znásilňovány a uváděny do jiného stavu, zatímco ministerstvo vnitra před tím zavírá oči‘ a uděluje jejich (většinou muslimským) manželům víza.”

Případ Asie Bibi – křesťanské matky pěti dětí, která strávila posledních deset let svého života v Pákistánu v cele smrti pro zpochybnění autority Mohameda – je pro imigrační situaci ve Velké Británii možná symbolický. Když byla Asia Bibi v listopadu 2018 definitivně osvobozena, muslimové po celém Pákistánu se bouřili a požadovali její okamžité a veřejné pověšení, jako například více než 11 000 muslimů účastnících se jedné demonstrace.

Protože Pákistánci tvoří majoritu muslimů ve Spojeném království – ministr vnitra Sajid Javid je sám Pákistánec – a když dostali echo, že by Spojené království mohlo nabídnout Asii Bibi azyl, tak začali také protestovat. V důsledku toho premiérka Theresa May osobně zablokovala žádost Asie Bibi o azyl – “navzdory tomu, že Spojené království hostí [muslimské] únosce, extremisty a násilníky,” jak zněl jeden novinový titulek“Poté, co bylo ministerstvu vnitra nařízeno, aby Velká Británie neudělilo Asii Bibi politický azyl …” napsal deník The Guardian, že Spojené království si otevřeně nechává “azylovou politiku diktovat pákistánskými davy.”

Ve stejné době povolilo ministerstvo vnitra pákistánskému klerikovi Syedovi Muzaffarovi Shah Qadrimu, který je považován za extremistu a má zakázáno kázat i ve svém rodném Pákistánu, aby přijel a přednášel v britských mešitách. Qadri schvaloval zavraždění politika, který Asii Bibi hájil.

Stručně řečeno, názory místních muslimů hrají významnou úlohu v britské imigrační politice: radikální muslimové jsou vítáni s otevřenou náručí, křesťanští “nevěřící” ať se o azyl ani neobtěžují žádat.

V souvislosti s obtížemi, které má křesťanská minorita žadatelů o azyl, vedoucí výzkumu Fondu Barnabas Dr. Martin Parsons poznamenal, že “v červenci 2018 byla udělena víza dvěma pákistánským islámským vůdcům, kteří vyzývali k zabíjení křesťanů obviněných z rouhání.” Situacishrnul takto:

“Je neuvěřitelné, že zatímco Spojené království vítá islamisty pronásledující křesťany, říká perzekuovaným křesťanům z regionů kolébky křesťanství, že “v hostinci pro ně není místo“… Je to rozhodně vážný systémový problém, když islamističtí lídři, kteří schvalují pronásledování křesťanů, mají při žádostech o víza zelenou, zatímco víza pro krátkodobé pobyty ve Spojeném království křesťanským představitelům, jejichž věřící čelí genocidě, jsou zamítána. Je to velmi vážný problém, který si musí britské ministerstvo vnitra uvědomit a musí ho napravit.”

 

Autor: Raymond Ibrahim, překlad původního textu: UK: Radical Muslims Welcome, Persecuted Christians Need Not Apply, překlad: Josef Janeček

Raymond Ibrahim je autor nové knihy Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (Meč a turecká šavle: Čtrnáct století války mezi islámem a Západem), vedoucí spolupracovník Gatestone Institute a spolupracovník nadace Judith Rosen Friedman při Fóru pro Blízký východ (Middle East Forum).

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 9 306,00 Kč
Vybráno 26.58%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 148 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.