SPIDLAVALKA
28.4.2018
Kategorie: Politika

Válečný štváč Špidla

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ

Tak soudruh Vladimír Iljič Špidla se nám poněkud rozpinďouřil, když poskytl rozhovor extrémně levicovému serveru A2larm.cz, v němž mimo jiné zahovořil o tom, že buď přijmeme euro, nebo bude v Evropě válka. Na jeho víceméně skandální rozhovor reagovala celá řada politiků, v drtivé většině s posměchem a odmítnutím. V nějakém souhlasu zůstaly pouze eurohujerské, jinými slovy neosocialistické strany.

Abych nebyl nařčen z toho, že vytrhávám výrok z kontextu, pak Špidlu cituji doslova:

„Zavést euro a účastnit se tohoto procesu je pro nás nutnost. A jestli integrace narazí na výrazný odpor středovýchodní Evropy, je jasné, že nás nechají stát opodál. Asi nás nevyhodí, ale EU nás prostě nechá vysublimovat. Otázka zní krutě realisticky: pokud chci udržet stabilitu eurozóny, musím ji integrovat. Můžeme to shrnout do sloganu: Buď euro, nebo válka. Málokdo si totiž dovede představit, co by rozpad eurozóny, potažmo EU způsobil. Nastal by ohromný politický chaos s občanskými válkami a hrozivými konflikty.“

spidlin_n.jpg (15,980 kiB)
Buď euro, nebo válka!

Při čtení takového textu (který se však primárně zabývá tím, že je prý třeba „zachránit“ Sociální demokracii, aniž by si Špidla sám byl schopen uvědomit, že právě on a jeho křídlo neomarxistických našeptávačů je především vinen bídným výsledkem Sociální demokracie v posledních volbách), se člověk musí ptát, zdali Špidlovi zůstal v hlavě nějaký zbytek rozumu, anebo jestli pobyt v Bruselské, respektive Štrasburské centrále, nemá trvalý destruktivní vliv na psychiku jedinců.

Samozřejmě umím pochopit jedno, a to, že Evropské unie se zmocnila klika kulturních socialistů, takže je vcelku pravdivým výrok europoslankyně, soudružky Kateřiny Konečné (KSČM), která se v televizi vyjádřila veřejně, volně citováno: „…kolem nás (rozuměj České republiky) již neexistují žádné kapitalistické státy, … Evropská unie je projekt so-ci-a-lis-tic-ký…“

Ovšem to nebylo prapůvodním cílem vzniku Evropské unie (pokud nepřistoupíme na ne úplně nesmyslnou konspirační teorii o Coudenhove Kalergim a jeho panevropě — Andrea Merkel je nositelkou jeho ceny od roku 2010 —, Waltera Hallsteina apod., či pravděpodobnější teorii o dominantním vlivu takzvané frankfurtské školy, plíživé kulturní revoluce, a jejím „tažení institucemi“ které se neomezilo pouze na Evropu ale i na Spojené státy, kde všude v posledních dekádách vidíme neuvěřitelný nárůst moci takzvaného neomarxismu, nebo jinak řečeno kulturního marxismu, tedy významně levicové, neosocialistické doktríny). Ale abych se vrátil k původní myšlence: nelze se divit neosocialistickým stranám, ani těm, které se sice formálně v názvu termínem „socialistická“ nehonosí, ale myšlenkově jsou s evropským/světovým socialismem konformní, takže Evropskou unii pokládají za určitou formu interpretace socialistické internacionály a zcela logicky se k ní otevřeně hlásí. Podívejme se proto, jak na Špidlův výrok reagovali nejrůznější politici:

Například pan Okamura (ať už si o něm myslíme cokoliv), poměrně věcně konstatuje:

„Pan Špidla z ČSSD je jako vždy popletený — chaos do ekonomiky tu vneslo právě euro a nereálná snaha sjednotit tak rozdílné ekonomiky jako třeba Německa a Řecka. Ano, čekají nás krize, například v Řecku, Itálii a možná ve Španělsku a Portugalsku a všude tam je jedním z kořenů euro a nemožnost srovnat neboli sjednotit ekonomiky vyspělejších zemí s jižními zeměmi eurozóny. Každý ekonom to ví, ale humorným faktem je, že nikdo takové znalosti nežádá po člověku, který byl eurokomisař a šéf poradců premiéra Sobotky. Naše hnutí SPD je zásadně proti přijetí eura v ČR.“

Jeho stranický kolega, Jiří Kohoutek je ve výroku ještě tvrdší:

Výroky pana Špidly tradičně patří do absurdního divadla, a ne do reálné politiky.… Ano válka bude a v prvé řadě to bude propagandistická válka lidí pomatených eurofederalismem. Jejich tlak na neuskutečnitelnou a nebezpečnou unifikaci EU povede k přesnému opaku, tedy k odporu k takové ekonomické i politické idiocii a růstu odstředivých sil v celé EU. Až se EU rozpadne, nebude to vina Marine Le Pen, nebo Tomia Okamury, ale politicky a ekonomicky hloupých lidí typu pana Špidly.

Dokonce i „demokratický“ komunista Filip Špidlu stírá výrokem: „Pan Špidla ať si své katastrofické scénáře nechá. …“ I komunista Leo Luzar si smočil: „Pan Špidla opět nezklamal a v duchu‚ čí chleba jíš, toho píseň zpívej, nás straší v zájmu bruselských byrokratů.“ A obdobně, i značně levicový (ovšem z europeismu poněkud vystřízlivělý), sociolog Jan Keller:

„Především se domnívám, že se jedná o ukázkový případ šíření poplašných zvěstí. Na jedné straně se říká, že se Evropané dopracovali k nejvyšším hodnotám lidskosti, na straně druhé se tvrdí, že se mezi sebou servou jako koně, pokud se jim nebude dále velet z Bruselu. Evropská komise sama vypracovala pět různých scénářů budoucnosti evropského soužití. Troufám si tvrdit, že ani jeden z nich by nevyústil v chaos a občanskou válku. Stejně nešťastné je černobílé vidění ve věci eura. Nemůžeme přece míchat ekonomickou rozvahu s citovým vydíráním…“

Obdobně se nechává slyšet i místopředseda ODS Kupka: „Je to nesmysl. Víc nemá smysl to hloupé ideologické strašení komentovat“. Dokonce i jinak eurohujerský europoslanec, stále věřící na reformovatelnost EU, Jan Zahradil (ODS) se rozčertil: Pan Špidla se podle mě definitivně zbláznil. Doufám, že už ho nikdo nezaměstná jako poradce. Je nepochybně nejbohatším důchodcem v ČR, tak ať užívá eurodůchod a nestraší lidi nesmysly.“ Za ODS ještě trefná glosa senátora Jaroslava Zemana: „Vůbec Špidlovi nerozumím, nevím, o čem mluví, on možná také ne. Myslím, že nejpregnantněji to za ostatní odpůrce zformuloval pan Václav Klaus ml.: Měli by na něj hodit síť — nebezpečný šílenec!

Podobně hovoří i poslanec Patrik Nacher (ANO 2011): Jestli takhle, téměř vyděračsky, zní ta otázka, buď euro, nebo rozpad EU a hrozba konfliktů, znamená to absolutní rezignaci na argumenty, na demokracii a svobodu volby. Euro bych u nás, po zkušenostech z posledních let, nezaváděl a nátlak tohoto typu mě jen utvrzuje, že je tento postoj správný.“ Ovšem je třeba podotknout, že jeho stranický šéf Babiš se (pro jistotu) nijak nevyjádřil.

Dokonce i místopředseda ČSSD, klasický soc-dem Jaroslav Foldyna soudí, že spolusoudruh Špidla nedělá dobře:

„Zkušenosti ale ukazují, že společná měna je pro státy s odlišně výkonnou ekonomikou problematická. Integraci proti vůli integrované země a jejích obyvatel se říká okupace. Taková země pak není integrovaná, ale okupovaná. S tím máme své zkušenosti a já si na rozdíl od pana Špidly myslím, že se to neosvědčilo. Obyvatelstvo okupované země má obyčejně (a naštěstí!) tendence se bránit a jediné, co by tedy násilné pokusy o větší integraci přinesly, jsou právě občanské nepokoje, v krajním případě občanské války a chaos. Je také vcelku lhostejné, zda je okupantem jiný stát, konkurenční etnikum, velká korporace, nebo nadnárodní byrokratický moloch. Současná podoba Unie je kombinací všech, a proto je sílící odpor Evropanů k EU zcela pochopitelný. Vzniklá situace je důsledkem konání právě takových politiků, kteří odmítají reflektovat realitu. Evropské národy si čím dál silněji uvědomují svoji identitu a přes vynaložené úsilí unijní vrchnosti se jí nehodlají vzdát. EU se musí reformovat směrem k větší svrchovanosti států.“

Nebudu dále kopírovat ty četné hlasy, které Špidlínovo extempore kritizovaly, jen jinými formulacemi. Podívejme se raději do opačného tábora těch, kterým Špidlův názor konvenoval, nebo přinejmenším mají podobný názor. Není proto překvapením že například poslanec TOP-09 Karel Schwarzenberg komentuje: „Souhlasím s tím, že euro je nutnost. Ostatně jsme to slíbili. Nesdílím názor, že buď euro, nebo válka. Spíše buď euro, nebo bída.“ Jeho stranický šéf je sice ve formulaci opatrnější, ale eurohujerskou linii drží také:

„Můj názor je, že pro Českou republiku a pro její občany je výhodnější v dohledné době euro přijmout než ho nepřijmout, ale určitě ne z tak dramatických důvodů, které řekl pan doktor Špidla. Myslím si, že to naprosto zbytečně dramatizuje. My se naopak snažíme o naprosto věcnou diskusi. Přijetí eura totiž znamená řadu výhod i řadu rizik a nákladů. Jsem přesvědčen, že ty výhody převažují, ale samozřejmě respektuji, že jsou tam i rizika a náklady a že někdo jiný myslí, že převažují rizika a náklady. K výsledku je potřeba dojít věcnou diskusí, nikoli strašením.“

No a kapitolou samou pro sebe je Socialistický svaz evropské internetové mládeže, eh, co to plácám, Piráti. Takový Ondřej Profant například míní: „Myslím si, že euro je budoucnost. Dávno nejsme omezený a uzavřený pseudotrh. Jsme menší stát v srdci Evropy a je logické, že mnoho našich vazeb směřuje do zahraničí…“ A jeho stranický kolega František Kopřiva:

„České vlády se bohužel k této otázce dlouhodobě staví velmi laxně. Podle mě by vláda měla respektovat vůli občanů, kteří se v rámci referenda už v roce 2003 vyslovili pro vstup do EU, a tedy i pro přijetí eura. Vláda by podle mě měla na úrovni EU vyjednat, aby EU vymáhala dodržování Maastrichtských kritérií a dalších opatření, vedoucích ke stabilizaci eurozóny. Měla by vzniknout jasná pravidla pro bankroty států a finanční ústava. Zároveň by měla začít příprava ČR na přechod k euru, aby se zvýšila prosperita ČR, životní úroveň občanů a vztahy s našimi sousedy. Není vhodné tento proces uspěchat, ale také nezaspat.“

Takže vlastně největší hujeři jsou dnes TOP-09 a Piráti…

Nedá mi to, abych sem nedal ještě několik odmítavých názorů:

„Chci ‚integrovanému‘ Špidlovi sdělit, že nemusíme vůbec nic, a už vůbec ne pod tlakem jeho ultimativních vývodů. Připadá mně velmi zvláštní, že nás straší zrovna pan Špidla, který nese velký díl odpovědnosti za stav, který zde je. Pan Špidla byl předseda naší vlády, který podepsal a přijal podmínky vstupu do EU, poté eurokomisař s celoživotní rentou a je dostatečně materiálně integrován.“ (Veleba, SPOZ)

Vladimír Špidla je pomatenec, který dlouhodobě poškozuje české národní zájmy. Je moc dobře pro náš stát i občany, že již nemůže prostřednictvím Bohuslava Sobotky reálně ovlivňovat politiku. (Hrnčíř, SPD)

„Co je to za strašení? Zavedení eura nepovažuji za nutnost. A jaká válka, když nebude euro?“ (Burian, ODS). (Zdroj komentářů.)

Zřetelně tak můžeme konstatovat, že pan Špidla jde ve svém fanatismu naprosto proti zájmům občanů ČR. V Česku totiž (naštěstí) převažuje odmítavý prostoj k přijetí eura. Loni bylo podle průzkumů veřejného mínění proti přijetí eura 72 procent Čechů a pro jen 21 procent.

Klíčovým ovšem je to, co jsem v úvodu nakousl, ale nedořekl. Vystoupení z Evropské unie tohoto socialisticko-byrokratického typu je sice možné (a eurosoudruzi se ho velice obávají), ale ne nemožné. Ovšem vystoupení z eurozóny je přinejmenším mimořádně nákladné a technicky téměř neproveditelné. Ergo kladívko, jakmile se jednou přivážeme k Evropské unii i měnou, budeme její součástí natrvalo a nevypověditelně, buď až do temného krachu celého politického projektu, anebo do politické a ekonomické poroby úplné. Pak můžeme vcelku s klidným svědomím rozpustit parlament a jen poslouchat příkazy momentálního říšského protektora.

Mimochodem, nebezpečný není jazykový a kulturní nacionalismus, kterým Evropská unie ráda straší a pokládá jej za zdroj potenciálních konfliktů. Daleko nebezpečnější je snaha o vytvoření jednotně kakaového, promíchaného, průměrného evropana bez kořenů. Ale nejvíce nebezpečný je právě nacionalismus ekonomický a hospodářský, který byl pra-důvodem vzniku EHS respektive ESVO/EFTA. Protože prastará moudrost ví, že státy, které spolu obchodují, spolu neválčí. Není to výhodné. Hospodářskými válkami to začíná a žhavými válkami to končí. (Z čehož nám ovšem lehce plyne, že mnohé obchodní bariéry, které Evropská unie klade mezi sebe a zbytek světa, jsou daleko nebezpečnějším zdrojem antagonismů a nepřátelských postojů. Ať už jde modelově o Ruskou federaci, Afriku, anebo o Čínu či Spojené státy.)

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2019: *****

František Šmíd 600,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 738,00 Kč
Vybráno 19.25%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 26 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
97 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.