VAKCINADOLARPENIZE
27.12.2021
Kategorie: Společnost

Vakcíny a moc

Sdílejte článek:

CHRIS FARRELL

  • Vzhledem k nechvalně známé německé historii brutální stigmatizace různých menšin je šokující a pobuřující, že německý “výzkumný ústav” a zpravodajský magazín Der Spiegel sídlící v Hamburku propadly tak ubohé zášti.
  • Ústava Spojených států amerických nemůže být kvůli nějaké nemoci nebo přírodní katastrofě jen tak “odsunuta stranou”. Musíme si dát pozor na naše politiky a úředníky, kteří se snaží vykonávat moc prostřednictvím “nařízení” bez řádného hlasování a informovaného souhlasu občanů.
  • COVID-19 je vážné onemocnění, ale musíme stále opakovat, že míra uzdravení se nyní pohybuje mezi 97 a 99,75 %.
  • Musíme odolat autoritářským impulsům různých úředníků, kteří se snaží upevnit svou moc a vnutit nám svou vůli bez ohledu na ústavní procesy a záruky. Naše ústava byla navržena a ratifikována přesně pro tyto situace a slouží nám dlouhých 231 let, během nichž jsme se setkali s nesčetným množstvím mnohem závažnějších problémů, než je tento virus.

COVID-19 je závažné onemocnění, které může skončit smrtí pacienta. Dobrou zprávou ale je, že míra uzdravení se nyní pohybuje mezi 97 % a 99,75 %. Blížíme se konci druhého roku, kdy se ještě stále potýkáme na jedné straně s neustále mutujícím virem a na straně druhé s reakcí našich zdravotnických institucí. Některé závažné otázky veřejné politiky si vyžadují naši pozornost:

  • Chtějí někteří lidé využívat osobní očkovací status ke stigmatizaci a marginalizaci svých politických oponentů?
  • Je osobní očkovací status ztotožňován s ideologií nebo dokonce s politickou příslušností?
  • Stane se osobní očkovací status novým společenským diskriminátorem pro ty, kteří pak budou “rovnější” než ostatní?
  • Jsme svědky snahy o kontrolu a nátlak na občany, kteří se opováží klást otázky vládním úředníkům?
  • A co vládní úředníci, kteří za pochodu mění význam pojmů jako “plně očkovaný”, a úplně zapomínají na podmínky, které byly nedávno používány k přesvědčování veřejnosti o nutnosti lockdownu.

Německý časopis Der Spiegel nedávno přinesl článek s titulkem: “Studie nalezla souvislost mezi krajní pravicí a vysokou mírou nakažení koronavirem v Německu.” Podtitulek článku zní:

“Počet nakažených koronavirem prudce stoupá v těch německých regionech, kde se krajně pravicová strana AfD těší větší podpoře. Je to náhoda? Vědci se podrobně podívali na důsledky tohoto zjištění a vyvodili závěry, které je překvapily.”

Reportéři časopisu Der Spiegel Holger Dambeck a Peter Maxwill v článku píší:

“Interdisciplinární tým Výzkumného ústavu sociální soudržnosti (Research Institute for Social Cohesion) a jeden výzkumník z Mnichova systematicky zkoumali souvislost mezi volebními výsledky a šířením koronaviru. Zjištění expertů je jasné: Čím vyšší počet hlasů získala ve volbách v roce 2017 v daném regionu strana AfD, tím rychleji se tam koronavirus rozšířil v roce 2020.”

Širší politické poselství je jasné: Konzervativci jsou troglodyté šířící nemoc, která ohrožuje naši civilizaci.

Toto rádoby senzační zjištění se zaměřuje na korelaci a ne na kauzální vztah, takže tato “studie” a její spekulativní závěry nejsou ničím jiným než lajdáckými pomluvami. Skutečným cílem této “studie” a zpravodajství v časopise Der Spiegel je jednoznačně poškodit politické oponenty tím, že jsou dáni do souvislosti se smrtelnou nemocí.

Vzhledem k nechvalně známé německé historii brutální stigmatizace různých menšin je šokující a pobuřující, že německý “výzkumný ústav” a zpravodajský magazín Der Spiegel sídlící v Hamburku propadly tak ubohé zášti.

Je smutné, že i Spojené státy mají svoje operativce, kteří se snaží marginalizovat nejen ty, kteří zpochybňují příkazy k očkování, ale i občany s platnými výhradami ohledně dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti různých vakcín. V prestižním britském lékařském časopise The Lancet napsal Dr. Günter Kampf, profesor na Institutu hygieny a environmentální vědy na univerzitě v Greifswaldu v Německu, stručný ale nesmírně důležitý článek publikovaný 20. listopadu 2021 s titulkem: “COVID-19: Stigmatizace neočkovaných je neoprávněná.” Profesor Kampf napsal:

“V USA a Německu používají vysoce postavení úředníci termín ‘pandemie neočkovaných, což naznačuje, že lidé, kteří byli očkovaní, nejsou v epidemiologii nemoci COVID-19 relevantní. Oficiální použití této fráze mohlo povzbudit jednoho vědce, aby tvrdil, že ‘neočkovaní ohrožují očkované nemocí COVID-19′. Tento názor je ale až příliš zjednodušený.”

Profesor Kampf dále podrobně popsal podstatné, zdokumentované důkazy o tom, že očkovaní jedinci i nadále hrají významnou roli v přenosu onemocnění COVID-19. Popsal například propuknutí epidemie COVID-19 v červenci 2021 v Massachusetts, kde 74 % případů byli lidé, kteří byli plně nebo částečně očkovaní. Profesor Kampf svůj článek uzavřel prosbou:

“Vyzývám vysoké vládní úředníky a vědce, aby zastavili neopodstatněnou stigmatizaci neočkovaných lidí, mezi něž patří naši pacienti, kolegové a spoluobčané, a aby se především vyvarovali rozdělování společnosti.”

Profesor Kampf není sám. Dr. Paul Elias Alexander je klinický epidemiolog, který vyučuje medicínu založenou na důkazech a výzkumné metodologii. Dr. Alexander byl hlavním poradcem pro politiku pandemie COVID-19 na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb USA. Brownstone Institute publikoval jeho pojednání, kde napsal:

“… před jakýmkoliv očkováním by měla být posouzena existující imunita…. Přirozená imunita je stejně důležitá jako vakcinace a měla by mít stejný společenský status jako jakákoliv vakcínou vyvolaná imunita. Takový přístup by prospěl ke zmírnění společenské úzkosti způsobené nátlakem k očkování a společenskými otřesy způsobenými ztrátou zaměstnání a odpíráním společenských privilegií. Třídění občanů na očkované a neočkované a jejich segregace je lékařsky i vědecky neopodstatněné a nepřijatelné.”

Zdá se, že zpráva Dr. Alexandera o přirozeně získané imunitě vůči onemocnění COVID-19 je ignorována jak médii, tak vládními úředníky. Proč asi? Zdá se, že 130 výzkumných studií pojednávajících o relativních výhodách a ochraně, kterou poskytuje přirozená imunita, je úzkostlivě ignorováno. Člověk by si myslel, že úplný, otevřený a upřímný veřejný dialog by měl probrat celé spektrum lékařských faktů, stavů a ​​léčebných postupů a stanovit ten nejlepší a odpovídající veřejný léčebný plán.

Ministr zdravotnictví státu Florida Dr. Joseph Ladapo, který má tituly MD a PhD z Harvardu, je nápadný svým odmítáním dnešního konvenčního přístupu a podporou širšího, holistického přístupu k onemocnění COVID-19. Dr. Joseph Ladapo je osvěžující výjimkou z autoritářství a zdánlivě nekonečného cyklu oficiální taktiky zastrašování veřejnosti.

Po celém světě jsme svědky rostoucího autoritářství vlád, které se zuřivě snaží proočkovat své občany prostřednictvím vládních nařízení, lockdownů, zaváděním očkovacích pasů a omezováním občanských svobod. A současně jsme svědky spontánního občanského odporu vůči těmto tvrdým vládním opatřením. Napříč Evropou propukly protesty proti obnoveným lockdownům, nařízeným vládami evropských zemí. Proti drastickým vládním nařízením se nyní bouří i Australané.

Bidenova administrativa se pokusila vydat bezprecedentní federální nařízení povinného očkování, které bylo ovšem (prozatím) zmařeno 5. obvodním odvolacím soudem. Soud dal výslovně najevo, že toto nařízení vyvolává vážné ústavní obavy. Bidenův Bílý dům nicméně arogantně “vybízí” – můžeme říci, že nařizuje – podnikům, aby dále nutily své zaměstnance k očkování.

Navzdory šílené snaze Bidenova Bílého domu vzdorovat soudům a zastrašovat podniky a občany je tato země pořád ještě Spojenými státy a má stále platnou Ústavu. I když to vypadá, že vehementní dav hájící potraty a křičící “moje tělo, moje volba” najednou kvůli vakcíně z veřejného prostoru pokrytecky zmizel, obyčejní Američané protestují proti pseudofašistickému partnerství mezi vládou a korporacemi nařizujícímu očkování.

COVID-19 je vážné onemocnění, ale musíme stále opakovat, že míra uzdravení se nyní pohybuje mezi 97 a 99,75 %. Americké veřejnosti nebyl ještě nikdy uložen federální příkaz k očkování. Strach, šok, zastrašování a ultimáta nejsou nástroji rozhodování zastupitelské demokracie. Ústava Spojených států nemůže být kvůli nějaké nemoci nebo přírodní katastrofě jen tak “odsunuta stranou”. Musíme si dát pozor na naše politiky a úředníky, kteří se snaží vykonávat moc prostřednictvím “nařízení” bez řádného hlasování a informovaného souhlasu občanů.

Musíme odolat autoritářským impulsům různých úředníků, kteří se snaží upevnit svou moc a vnutit nám svou vůli bez ohledu na ústavní procesy a záruky. Naše ústava byla navržena a ratifikována přesně pro tyto situace a slouží nám dlouhých 231 let, během nichž jsme se setkali s nesčetným množstvím mnohem závažnějších problémů, než je tento virus. Naše Ústava nám zaručuje, že zůstaneme zemí svobody a příležitostí navzdory pandemii a úředníkům, kteří se tento problém týkající se veřejného zdraví snaží řešit.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 034 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)