23.3.2014
Kategorie: Společnost

Už dost!

Sdílejte článek:

OD: JAN BREZÁNI 23|03|2014

Narodit se v dělnické rodině je fakt terno, zvláště,je li v době dospívání změněn režim.Tohle, když tě potká,tak můžeš mít ambice, plány, můžeš být inteligentní, ale je ti to k ničemu, když není nikdo, kdo by tě naučil svůj potenciál využít. A kam až může člověk s potenciálem sklouznout je k nevíře. Štěstí prý přeje připraveným. Blbost. Člověk má po narození jen dvě možnosti, stejně jako zvěř ve volné přírodě. Buďto uspěješ,nebo tě sežere dravec.

 

 

Bohužel nejde současně chtít uspět a zároveň nebýt dravcem. Jenže někteří z nás stále hledají střední cestu, prostě snaha stát se úspěšným a zároveň nebýt svině je v některých z nás zakořeněna. Není to žádné genetické předurčení, k tomu se dá dospět jen vlastním vývojem už v dětství a dospívání, kdy si většina z nás určuje životní priority.Před rokem 89 bylo toto sebeurčení víceméně snadné. Nechci tady rozebírat přínos, nebo svinstva tehdejšího režimu, to nechám na jiných, chci se jen podívat na utváření člověka ve dvou světech, kdy jsem tu přelomovou dobu zažil.

 

Je podstatný rozdíl mezi narozenými před a po revoluci. Říkejme tomu třeba rok nula. Osobnost člověka v době před dospělostí ovlivní neskutečný objem faktorů, mezi kterýma vybalancovat s čistým štítem je mistrovský kousek.V prvé řadě jsou to rodiče a jejich náhled na svět, které nás ovlivní, jsou to jejich povahy, je to jejich láska k vám, je to jejich pracovitost, nebo život ovlivňující názor, jejich postoj ke kultuře, politice, k rodině. Dalším neopominutelným faktorem je prostředí, ve kterém vyrůstáme, jsou to kamarádi, přátelé, běžní lidé kolem nás, kteří nás ovlivní, ale může to být jediná situace v životě, která nás může potkat kdykoliv a kdekoliv. Mezi největší ovlivňovatele osudu samozřejmě patří škola. Škola je instituce, kde se vlastně poprvé setkáme se životem, kde jsme víceméně poprvé odkázáni sami na sebe, všichni na ni vzpomínáme, ať v dobrém, či zlém. V té základní ani tak moc o nic nejde co se života týče, střední, popřípadě vysoká škola, to už je naprosto odlišná úroveň.

 

V té době už jde o zcela zásadní utváření člověka, jde o vztahy, o politické smýšlení, o vztah k majetku i životní cíle a cesty k nim, jde o světonázor, jde o hodnocení sebe sama i druhých, jde o priority. Je toho tolik a nahuštěno do tak krátkého časového úseku, že vyrovnat se s tím dá fušku. Můžeš se snažit sebevíc, ale na téhle cestě se netolerují chyby. Můžeš mít veškeré předpoklady být úspěšným dravcem,ale jediné zaškobrtnutí tě pošle na vedlejší kolej na celý život. Můžeš udělat chybu sám, nebo se na tobě někdo dopustí křivdy, někdo ti ublíží, někdo blízký ti umře, rozejde se s tebou první holka, nebo máš tělesnou vadu, toto a mnoho dalších možností jsou život utvářející faktory, na které se nedá připravit.

 

Můžeš se ovšem narodit i v rodině, kde tě učí být dravcem odmala, ale to taky není v pořádku, sice propluješ životem jako štika, ovšem tvá morálka a tvoje postoje můžou a zaručeně negativně ovlivní spousty těch obyčejných, které v životě potkáš, a které potom nevnímáš jako lidské bytosti, ale jako zdroje svých potřeb. Tohle se děje dnes, ale dělo se tak i před rokem nula. V zásadě se nic nezměnilo, dobro i zlo v různých formách bylo předtím a je i teď, jediné co se myslím změnilo, jsou hodnoty a rozměr dobra i zla.

 

Před revolucí měl každý svůj život víceméně nalinkovaný předem, dalo se to změnit málo způsoby, ale ty možnosti tu byly, mezi drtivou většinou obyvatel byla i jakás takás morálka, nahoru se vyšvihl kdokoliv, kdo se morálkou moc nezabýval, ten kdo byl ochoten pro své cíle kolaborovat se systémem, stejně tak ten, kdo uměl využít jeho slabiny.

Současné prostředí už není ani tak o politice, jako o penězích a osobním prospěchu hrstky vyvolených, kteří si umí koupit zákony, či představitele tohoto systému. Politika je zase svinstvo, které je doslova v rodinném vztahu s byznysem, všichni to ví, všichni o tom svobodně mluví, ale změna ne a ne přijít. Unie, státy i jednotliví politikové se prakticky nikomu nezodpovídají, vše je sešněrováno byrokracií a spravedlnost nefunguje, domoci se čehokoli je nadlidský úkol, na který běžný občan naprosto není připraven. A nikdy nebude.

 

To je důvod, proč má komunismus, nebo sociální nacionalismus stále své přívržence, pořád tu máme vybrané skupiny obyvatel, které buďto mají nepřiměřené výsady na úkor ostatních, anebo naopak skupiny obyvatel, které jsou na samém dnu společnosti a nemůžou se z něj vyhrabat, protože existují důvody vyvolených je tam udržet. Tato spodina je tam držena zcela záměrně a je zastrašována a nucena se podřídit, ovšem je zcela nevyhnutelné, že tam nebude chtít zůstat navždy a jednou se z ní zrodí generace novodobých revolucionářů a zase poteče krev, to je naprosto nevyhnutné a stane se tak v době, kdy tato skupina obyvatel rezignuje na snahu o řešení nenásilné, které nikam v jejich očích nevede.

 

V současném světě totiž naprosto chybí vůle vyvolených vyslyšet názorovou většinu, společnost vedou obchodníci a podnikavci, kteří vlastní prospěch maskují ideály prostých lidí a časem již tento stav nabyde do takových rozměrů, že zcela logicky nebude udržitelný. Je to nekonečný bludný kruh defenestrací, nových vlád s novými ideály, novými ambiciozními vůdci, novými odpůrci změn a novými lidmi, kteří nové zřízení dostanou časem opět do neudržitelného stavu. Historicky nepřežilo prakticky žádné zřízení, žádný systém, který byl založen buďto na strachu, či na ekonomickém vykořisťování, jediná společnost, která mně napadá,že je v nezměněné podobě a funguje snad několik tisíciletí, jsou skupinky pralesních lidí, kteří se nedostali do kontaktu s takzvanou civilizací.

Stát ztratil naprosto kontrolu nad majetkem této země, ročně se ukradou stovky miliard, které skončí v kapsách prostředníků státních zakázek, není ovšem politická vůle to řešit, což znamená pouze jediné, že v tom tito zloději nejedou sami, mně osobně je to jasné a řeknu to klidně nahlas, jsem přesvědčen o desítkách milionů korun ulitých v zahraničí, pod podlahami anebo roztroušených po rodině u mnoha politiků minulých i současných navenek se prezentujících jako politiků, kteří vše dělají pro blaho lidu.

 

Hovno. Jak je možné, že jsme to nechali zajít tak daleko? Jak je možné, že stát dělá zákony pro rádoby podnikatele a prosazují je s klidným svědomím? Jak je možné, že se běžný občan nedomůže svých práv? Jak je možné, že ti, kteří lobují za takovéto zákony, jsou vyslyšeni? Jakto,že nikdo není potrestán za to, že zneužívá svého postavení? Jak to, že nikdo nenese trestní zodpovědnost? UŽ DOST !

 

Je čas to změnit. Určitá skupina ekonomických dobrodruhů má zákonem přiznány výsady, které používají na ožebračování lidí, my tu přeci nejsme proto, aby se měli ti nahoře dobře, to oni by tu měli být pro naše blaho. O provázanosti politiky a byznysu už toho bylo napsáno hodně,víme o tom všichni, ale co s tím?Někdo bude tvrdit,že vše co píšu je jen blábol někoho nového s ambicemi, ale když se zamyslíte nad fungováním současné společnosti, dáte mi za pravdu, nepamatuji si snad jediný zákon schválený výhradně pro dobro lidu.

 

Jak je například možné, že exekutor smí narušit posvátnou půdu soukromého majetku například vstupem do bytu bez povolení soudu, když to samé nesmí ani policie? Není toto krásný příklad špatného zákona, který byl schválen politiky pro prosazení ekonomických zájmů soukromých exekutorů na úkor běžného občana? A to vše za přispění soudů, které místo, aby občany chránily, tak bezmyšlenkovitě vydávají exekuční příkazy na desetitisícové částky za dluhy v řádech desetikorun a ještě mají tu drzost je doručovat v drtivé většině fikcí, čímž většině dlužníků upírají možnost se účinně bránit. Zase je v tom jen ekonomický zájem určité skupiny podnikavců, kteří jsou buďto příbuzensky, nebo ekonomicky navázáni na současnou politickou reprezentaci.

 

 

Jiné vysvětlení neexistuje, protože osobně nezainteresovaný politik by se nikdy nepodepsal pod takovýto paskvil. Jak je možné, že zákony tolerují monopolní instituce a obchodníky, kteří si účtují marže tak neskutečné, že to silně ovlivňuje koupěschopnost obyvatel. Jak je možné, že vlastníci miliardových podniků mohou platit minimální mzdu tak nízkou, že nepostačuje na nájem a sami mít miliardy? To je zase jejich zásluhou schválený zákon. Politika se změnila v něco hnusného, už dávno to není o zájmech společnosti,všichni nově příchozí se tímto kasají, ale opakovaně sklouzávají k osobnímu prospěchu a je jim to tolerováno a to musí skončit.

 

O příkladech zákonů, které byly schváleny a prosazeny na míru úzkému okruhu lidí se dá psát donekonečna, sami jich znáte několik. A v tomto světě jsme nuceni žít a podřídit se mu. 

Je třeba změnit celkové myšlení národa a Vy vážení politici jej stále jen udržujete v pozici, která Vám naprosto vyhovuje, tímto Vás veřejně žaluji za škody, jež působíte tomuto národu a této zemi. Všichni, kteří se zasloužili o rozkradení naší země mají být trestáni a ne amnestováni, počin pana Klause je jasným důkazem, že obyčejný občan je pouze hnojivem na zahrádce vyvolených, když ti, kteří o miliardy okradli běžné občany byli osvobozeni účelovou amnestií a to také za přispění liknavých soudů, které šmahem odsoudí malého zlodějíčka, ale toho, kdo zničil životy tisíců rodin není ani po osmi letech schopen odsoudit a donutit vrátit nakradené majetky zpět poctivým občanům.

 

Soudy jako nástroj pro trestání viníků trestných činů fungují pouze okrajově, v drtivé většině svých rozhodnutí pouze legalizují zisky lumpům, kteří profitují na těch nejchudších, osobně by mne zajímal poměr mezi rozsudky o vině pravých zločinců a rozsudky o nutnosti  zaplatit někomu třeba 20 tisíc za nezakoupenou jízdenku MHD.

 

Styďte se Vy všichni, kteří v tom máte prsty. Umožněte běžným občanům žít v klidu bez strachu, že pracují jen proto, aby je někdo legálním způsobem za přispění výkonné moci obral o jejich celoživotní snahu, či úspory. Pomalu přestávám věřit, že se někdy dožiju toho, že stát bude fungovat jak má. Všem Vám přeji, aby jste se toho dožili se mnou.

 

 

ZDROJ a celý článek: Fcb Jan Brezáni

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 101 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...