edisonjanda
21.2.2018
Kategorie: Společnost

Útok na školy se daří: Dětem budou vymývat mozky za státní peníze eurohodnotová komanda Jakuba Jandy a podobných

Sdílejte článek:

IN

O tom, že je mládež nejjednodušším cílem příznivců multikulturního uspořádání světa a vede přes ni nejsnadnější cesta k prosazení představ o světě bez hranic, jsme již na stránkách inadhledu několikrát psali. Jako příklad jsme použili prestižní pražské gymnázium Na Zatlance velmi úzce spolupracující s neziskovou společností Člověk v tísni a s Aisecem, přiblížili jsme Vám kdysi i spor rodičů a pedagogů na základní škole v Brně-Bystrci. Nyní tu máme další bezprecedentní případ opět z Brna, nebuďme však naivní, že jde o lokální problematiku, byť Brno a Praha v této disciplíně excelují.  

Česká nezisková organizace Člověk v tísni vedená Šimonem Pánkem a financovaná nejen naší vládou a drobnými dárci, ale i multimiliardářem a velkým světovým škůdcem Sorosem ovládajícím Open Society, jejíž česká pobočka je bohatě dotována i z Norských fondů, se krok za krokem snaží proniknout do všech škol se svým programem Edison a ovlivňovat tak výchovu našich dětí směrem k postupnému smíření se s přísunem neevropských migrantů. Smíření je však slabý výraz. Správnější je to nazvat nadšením z příchodu islám vyznávajících Afričanů. Pokud většina starších občanů České republiky nesouhlasí s autoritativním přístupem Evropské unie, na jejich děti je působeno tak, aby nebyly nijak vázané na staré tradice, zvyky a původní národní hodnoty. Je velmi snadné změnit učební osnovy, zneužít je k postupnému zapomnění na naši minulost. Už nyní mladá generace ví o historii daleko méně, než tomu bylo před čtvrtstoletím. Není li možné k nám importovat inteligenčně nadprůměrné obyvatele Afriky, snaží se systém snížit vědomosti jejich budoucích hostitelů z důvodů vyrovnání možností v dalším uplatnění a ovladatelnosti. Jen upozornění. Role miliardáře Sorose ve světovém dění je obrovská, na posledním ekonomickém fóru v Davosu před cca měsícem prohlásil, že třetí světová válka je téměř nutností, i když může vypadat různě.

Do českých a moravských škol se chystá ,,komando” vyznavačů novodobé evropské víry podobojí, tedy soužití křesťanů a muslimů na evropském kontinentu. Členy této partičky jsou šéf naprosto scestných Evropských hodnot Jakub Janda, Marek Wollner z nekoukatelných Reportérů ČT, Filip Horký kdysi pracující na DVTV patřící Bakalovi, Bakalu zastupují ještě Josef Pazderka z Aktuálně cz. a Silvie Lauder z Respektu. Jak vidíte, nejenom Člověk v tísni, ale i havlista Bakala je velmi činným na poli zvaném multikulturní výchova mládeže. Kde jsou peníze, záměr a snaha, následuje často i odměna. Vynaložené úsilí bude ve finále korunováno z jejich pohledu úspěchem, neboť krásně znějící myšlenka o světu bez hranic se stává doktrínou, jejíž nebezpečí rozeznat prostě není v moci mládeže bez zkušeností . Zcela logicky jí chybí schopnosti vnímat realitu možných dopadů této nesmyslné iniciativy. Už nyní je většina aktivistů hájících imigrační rétoriku lidí typu Schulze a Merkelové mladších 30ti let, taktéž vzestup preferencí nyní již parlamentní Pirátské strany svědčí o tom, že se činnost neomarxistických neziskovek multikulturistům vyplácí. Jejich ideology však zůstávají postarší naivisté a destruktivní elity známých jmen. Šiklová, Šabatová, Halík, Dienstbier, Schwarzenberg…dalo by se pokračovat velmi dlouho a většina z nich je spojována s Václavem Havlem. Otázkou tedy zůstává, zdali slovo humanista není pseudonymem slova jiného na první pohled jiného významu. Napadnout nás může třeba šílenec, idealista, blázen, kolaborant.  Rozhodně mají tito lidé daleko k realitě.

Další školou, která se již dříve naprosto podřídila zájmům Člověka v tísni a Aisecu (jde o největší světovou společnost údajně řízenou studenty), tedy propagátorovy projektu Edison, je brněnská ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Jen pro infirmaci, o co jde. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Podpůrným projektem EDISONu je projekt zvaný Global HOST, díky kterému mohou rodiny a studenti ubytovat zahraniční stážisty přímo u sebe doma a poznat tak zahraniční zemi a kulturu o něco více. Kromě toho si pročvicit angličtinu zdarma, získat přátelé a stát se ambasadorem české kultury. Je potom na dané základní/střední škole, kde projekt EDISON probíhá, jestli se rozhodne pomoct zařídit ubytování v hostitelských rodinách a nebo ne. K výše uvedenému je třeba připomenout, že finančně se na tomto projektu podílí řada společností s korporátním nebo státním vedením.

Fanatismus a snaha zpolitizovat výuku patří k naprosto nepřípustnému přístupu k výuce mládeže. Ta má právo na vlastní názor vycházející z rodiny, ve které žije. Pedagogové mají právo a povinnost seznámit jim svěřené děti s učební látkou patřící do předmětů, jež jsou součástí výuky. Je však nepřípustné snažit se ovlivňovat politické názory, trestat za národní hrdost a povědomí. Díky Edisonovi  nás nečeká osvícení, ale jde o předzvěst temna. Filosofie založená na úvaze, že integrace muslimů do našich poměrů je možná, se po zkušenostech z mnoha zemí, které jsou vedené stejně fanatickými šílenci vyznávajícími postupnou likvidaci nikoliv jen států, ale především vlastních občanů, je naprosto devastující a scestná. Navíc vede k rozmachu násilí a strachu. Copak inteligentní učitelé nevnímají aktuální zprávy ze Švédska, Francie, Německa a Rakouska? Jim nevadí násilí páchané na ženách, dětech a Evropanech? Je snad xenofobií obava o vlastní životy, o budoucnost našich blízkých či celé naší země?

Většina médií v Evropě se snaží působit v oblasti migrace na obyvatele pozitivně. Vyzdvihují jakoukoliv maličkost, která by snad svědčila o počínajícím procesu úspěšné integrace imigrantů, zatímco zamlčují naprosto devastující a dehonestující trestné násilné činy těchto gaunerů. Jako ozubená kolečka hodinového strojku do sebe zapadají oficiální politika Evropského parlamentu, řízená migrace s otevřením hranic a nekontrolovaným pohybem nepracujících černých hord, přehlížení jejich kriminality, snaha nabídnout jim stejné sociální jistoty napříč Evropou, znovu objevená možnost přijmout Turecko do EU, cenzura na sociálních sítích a nabývání moci složek kontrolujících každý náš krok, přímo rozhazovačná podpora spolupracujícího neziskového sektoru a s tím spojená převýchova mládeže. Pokud se Vám to ještě nezdá být dostatečně průkazné, tedy připomeňme, že šéfem evropské Pirátské strany je muslim, sociální demokraté si zvolili do čela islám obdivujícího Hamáčka a velká část vládního ANO je výrazně proimigrační. Šimon Pánek by jednou byl rád prezidentem, Jakub Janda čímkoliv důležitým, páter Halík stojí za dopisem papežovi, mimochodem arcikacíři na stolci sv. Petra sedícím, po kterém chce odvolání český stát chránícího kardinála Duky, či množství umělců ohánějících se nedávno ,,proevropským” kandidátem na prezidenta Drahošem.

Jistě tedy chápete, že za těchto podmínek parazitovat ve školách je skutečně záměr vedoucí k naprosté změně chování mládeže a jde o totální indoktrinaci tam, kde má být naprostá sekularita zajištěná zákony. Množství škol žijících pod vlivem programu Edison je alarmující a lze se obávat toho, že bude hůře. Možnost odejít z EU tak pomalu s blížící se plnoletostí nynějších studentů i při teoretickém schválení referenda mizí. Stáváme se tak pouhou součástí černající masy. Edison má ve znaku žárovku. Ta rozhodně není úsporná a až praskne, bude všude kolem nás opravdu solidní tma. Prostě již zmíněná doba temna.

ZDROJ: inadhled.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2019: *****

Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 1000,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Mgr. Jana Lavičková 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Rliko 200,- Kč, Vlastimil 800,- Kč, Jan Rada 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Marie Kouklíková 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Petr Šantrůček 300,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Martin Pavlíček 1000,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč

Celkem za měsíc: 12 449,00 Kč
Vybráno 35.56%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 75 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (32 votes, average: 4,97 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
74 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.