MSMARKSOVA
12.3.2018
Kategorie: Politika

Ukončeme už ty věčné marksistické-tominovské pokusy na dětech

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Malá úvaha nad neo-marxistickou agitkou z idnes.cz – Každá školka zvládne dvouleté děti s podporou státu, říká ředitel jeslí.

Jak se dále dozvíme v textu, pan učitel horlící pro povinné přijímání dvouletých dětí do školek pracuje v soukromé školce, kde se platí měsíčně pro drtivou většinu občanů opravdu velké částky:

 


V jeslích Bambíno se jedna učitelka nebo učitel stará o maximálně deset dětí, kterým tak mohou věnovat dostatečnou individuální péči. Za to však také musí rodiče zaplatit – školkovné pro děti do tří let v případě, že do jeslí chodí každý všední den v týdnu, činí bezmála devatenáct tisíc korun za měsíc.

Řekněme si na úvod, že pan učitel má svým způsobem pravdu. Každá školka, která dostane kromě nynější dotace ze státních a veřejných zdrojů navíc ještě dalších 19 tisíc korun měsíčně na každé jedno dvouleté dítě to zvládne. O tom nepochybuji.

Tak to je dobrá zpráva. Argumentem, proč musí školky přijímat dvouleté děti, bylo, že tím ženy budou moci jít dříve zpět do zaměstnání a státu/ekonomice se to ohromně vyplatí.

To tedy znamená, že v České republice je veliká skupina žen, jejichž plat na pracovním trhu je více než 120 tisíc korun měsíčně a které jediné po návratu do zaměstnání tak odvedou na sociálních odvodech sumu převyšující více-náklad na jejich návrat do zaměstnání, tedy zmíněných 19 tisíc korun měsíčně na jedno dítě resp. 19 tisíc korun měsíčně sociálních více-nákladů na návrat jedné ženy s dvouletým dítětem do zaměstnání.

Vzhledem k úsilí, které tomuto opatření věnovala předchozí neo-marxistická vláda, a vzhledem k tomu, že zákon byl také přijat jako zásadní pozitivní opatření předchozího neo-marxistického parlamentu, pak se musí jednat o tisíce nebo desetitisíce žen, které mají dvouleté dítě a jejichž cena na trhu práce je minimálně 120 tisíc korun měsíčně. Pokud jsou v České republice tisíce nebo desetitisíce žen, jejichž běžný plat je 120 tisíc korun měsíčně a více a zároveň mají dvouleté dítě, které jim brání nastoupit zpět do práce, pak celkem žen, které mají plat více než 120 tisíc korun měsíčně, musí být v České republice desetitisíce spíše statisíce. Je přeci jasné, že ze skupiny žen se stodvacetitisícovým měsíčním platem má dvouleté dítě jen zlomek jejich celkového počtu.

Tak to je skvělá zpráva. Podle úsilí, které bylo věnováno povinnému přijímání dvouletých dětí do školek, jsou české ženy nejlépe placenou skupinou zaměstnanců v rámci celé Evropské Unie. Snad jen s výjimkou neo-marxistických byrokratů z Evropské komise a jiných podobných skupin v Bruseli.

Ale teď vážně. Nebo alespoň vážněji.

Dvouleté děti především neumí samy se najíst, obléknout, dojít na záchod apod. Za minulého režimu, který vedli opravdu pitomci, byly pro péči o takto malé děti určeny jesle – specializované na péči pro takto malé děti, s takto malými dovednostmi, s dovednostmi odpovídajícími věku dvou let. Jesle, kde na jednu učitelku připadalo 5-6 dětí a učitelka měla speciální přípravu a zaměření na péči o takto malé děti. A nemusela přitom zároveň předškoláky učit dovednostem potřebným ke vstupu na základní školu.

Polistopadoví pitomci zrušili jesle, protože asi byly komunistické a hloupé.

A teď zavádějí nikoli jesle, ale požadavek na učitelky (a těch několik málo učitelů) v mateřských školkách, aby navíc tyto již dnes přetížené učitelky dalších 100% své práce věnovaly péči o dvouleté děti a péči o výchovu a rozvoj těchto dvouletých dětí v dovednostech a znalostech velice odlišných od dětí „školkových“, tedy starších a na jiném stupni rozvoje. Samozřejmě, k těm dnes požadovaným 100% (nebo více) práce se školkovými dětmi ve věku, kdy se mají učit příslušným dovednostem a postupně směřovat k řádnému vstupu na základní školu.

(Nezapomínejme, že první roky života člověka jsou obdobím velice bouřlivého a rychlého rozvoje schopností a dovedností ve všech oblastech – dva roky rozdílu ve věku dítěte ve školce jsou obrovským rozdílem v dovednostech a schopnostech; ve vyšším věku pak věkový rozdíl znamená čím dál menší až prakticky nulový rozdíl ve schopnostech a dovednostech.)

Také by učitelky v mateřských školkách měly podle dnešních pitomců ve vedení státu – věnovat dalších 100% vyplňování výkazů a tabulek, aby se pitomci zaměstnaní na zcela zbytečných místech ve státní správě měli čím zabývat a mohli vykazovat „činnost“. Přesně ve stylu hesla „přijmi dalšího úředníka a vymyslí další lejstro, někteří i dvě či tři“.

Tak to je požadavek na hezkých 300% práce každého učitele a učitelky v mateřské školce. To z nich budou EU-stachanovci.

A vsadím se, že další fází bude inkluze v mateřských školkách, kde mateřské školky budou povinny přijímat děti retardované. Samozřejmě, jen v zájmu „zkvalitnění výchovy dětí“.

Čím dál více se zdá, že kromě zrušení stupidní komunistické občanské výchovy, jsou všechny polistopadové reformy školství změnou jen k horšímu. A to ještě dnes stupidní komunistickou občanskou výchovu začíná nahrazovat ještě stupidnější neo-marxistická mutlikulti „občanská“ výchova k lásce k islámu, nenávisti k vlastnímu národu a ke svojí vlasti, obdivu k homosexualitě a k homosexualitě jako vzoru správného chování (které jediné je „in“), nenávisti k tradiční rodině a tak dále.

Jestli veškeré polistopadové „reformy“ ve školství a péči o děti a mládež nejsou úmyslem co nejvíce školství poškodit a zajistit co nejhorší systém vzdělávání pro děti rodičů, kteří si nemohou dovolit platit školné v soukromých školách a na elitních univerzitách, pak jde o důkaz, že Milouš Jakeš by se se svými velice limitovanými schopnostmi mohl naprosto vklidu v dnešní státní správě uplatnit – nijak by tam nesnižoval IQ. Nevím, co je horší – zda varianta, že jde ze strany státní moci o totální hloupost a neschopnost, nebo varianta, že jde o zlý úmysl co nejvíce snížit kvalitu vzdělávání a výchovy dětí.

Mimochodem, pokud naše ekonomika potřebuje tolik pracovních sil, že kvůli tomu musíme zničit, cokoli zůstává funkční v systému školství, je namístě udělat především zásadní revizi počtu státních úředníků, zaměstnanců veřejné správy, parazitů z neziskovek atd. – a udělat nemilosrdnou reorganizaci krizovým managementem: Propustit plošně tolik úředníků a parazitů z neziskovek, aby se jejich počet v poměru k počtu obyvatel dostal na úroveň devadesátých let.

Bez přehánění.

Nejen, že bychom měli pracovních sil v ekonomice nadbytek. Ale navíc bychom zrušili byrokratickou zátěž, opravdový sysifovský balvan, který zatěžuje celou naši ekonomiku a společnost. Uvolnili bychom prostor pro pozitivní a přínosnou činnost ve všech sférách ekonomiky i ve všech sférách fungování společnosti.

Od malých hospůdek a obchůdků na vesnicích dnes zbytečně bolševicky likvidovaných EET, kontrolním hlášením, tunami „účetních vyhlášek“, „hygienických předpisů“ a masou 27 000 zákonů, nařízení a vyhlášek EU, přes malé a střední podniky dnes likvidované byrokratickými opatřeními (nárůst administrativy, předpisy, vyhlášky, nařízení atd.) v zájmu mega-korporací (leč prý v „zájmu ochrany spotřebitele“). Až po skokové zlepšení fungování samotné veřejné správy, která by se konečně mohla začít věnovat službě veřejnosti namísto dnešního věčného vyplňování dotazníků a lejster pro úředníky mezi sebou navzájem a úřednickému vyhodnocování milionů lejster vyplněných nebohými občany, učiteli a učitelkami i podnikateli. Úřady by mohly začít konečně opět plnit funkce, ke kterému mají být určeny, namísto dnešního věčného buzerování těch, kteří ještě něco produkují.

Zrušme desetitisíce úřednických míst, která jen zatěžují a ztěžují ekonomický i společenský život v naší zemi, zrušme neziskovky, které nejen nezlepšují situaci v oblastech, ve kterých se údajně snaží pomáhat, ale přímo tuto situaci zhoršují – ať již vědomě nebo nevědomě ale vždy ve stylu „vyrob problém, získej na něj dotaci“.

Nechme mateřské školky fungovat a nesnažme se je „inkluzivně“ vpravdě „marksisticky-tominovsky“ zlikvidovat.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2019: *****

František Šmíd 600,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 738,00 Kč
Vybráno 19.25%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 14 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (32 votes, average: 4,84 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
39 komentářů

Napsat komentář: Elen Kov Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.