choudary
2.11.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

UK: Islámský extrémista Anjem Choudary byl propuštěn z vězení

Sdílejte článek:

SOEREN KERN

  • Richard Walton, bývalý šéf protiteroristického velitelství Scotland Yardu řekl: “Domnívám se, že podceňujeme potenciál a nebezpečí radikálních kazatelů, kteří zjevně nenosí nože nebo zbraně a neplánují teroristické útoky, ale zato matou mysl mladých muslimských mužů.”
  • Fiyaz Mughal, vedoucí antiextremistické skupiny Faith Matters řekl: “Zeptal jsem se toho chlapíka, který s ním hovořil, jestli ten program deradikalizace fungoval, a on mi řekl: ‘Ne, je to teď horší, protože se úplně zatvrdil. Má za to, že je obětí, že se stal mučedníkem, kterého se stát snaží umlčet.'”
  • Podle deníku The Daily Telegraph uvažuje nyní Choudary o tom, že se odvolá proti přísným podmínkám svého propuštění. Bylo oznámeno, že požádal o “právní pomoc”, která je placena z peněz daňových poplatníků. “Právní pomoc” mu umožní podat žalobu proti vládním ministrům, ve které bude argumentovat, že podmínky jeho propuštění porušují jeho lidská práva.

Islámský kazatel Anjem Choudary, buřič označovaný jako “nejnebezpečnější extremista” Británie, byl propuštěn z vězení poté, co si odseděl pouze polovinu pěti a půl letého trestu, který dostal v roce 2016 za to, že přísahal věrnost Islámskému státu.

Vězeňské orgány nemohly zabránit jeho propuštění: Podle britského práva mají odsouzenci – dokonce i ti, kteří stále ohrožují veřejnost – právo na automatické propuštění na čestné slovo (parole) poté, co si odseděli polovinu svého trestu.

Předsedkyně vlády Theresa May bagatelizovala obavy z propuštění Choudaryho. Britské orgány pro boj proti terorismu však tvrdí, že mají strach, že Choudary bude po svém propuštění znovu ovlivňovat stovky svých přívrženců. Očekává se, že policejní dohled nad Choudarym bude po jeho propuštění stát víc jak 2 miliony liber (2,25 milionu eur) ročně, samozřejmě na náklady britských daňových poplatníků. Pro srovnání: Věznění Choudaryho by stálo kolem 50 000 liber (57 000 eur) ročně.

Choudarymu je 51 let a narodil se v Británii v rodině pákistánských přistěhovalců. Choudary v Británii již více než třicet let aktivně propaguje islámský fundamentalismus. V roce 1986 Choudary a exilový kazatel Omar Bakri Mohammed založili islamistickou skupinu Al-Muhajiroun (arabsky: Emigranti), což byla síť salafistických džihádistů, kteří byli rozhodnuti šířit právo šaría po celé Británii.

Organizace Al-Muhajiroun – která v roce 2001 oslavovala džihádistické útoky na Spojené státy – byla v lednu 2010 zakázána podle zákona o boji proti terorismu z roku 2000.

Poté se však skupina Al-Muhajiroun znovu objevila pod celou řadou následných aliasů. Mezi ně patří Islam4UKVýzva k poslušnosti, Islámská cesta, Islámská asociace Dawa, Škola práva Šaría v Londýně, Muslimové proti křížovým výpravám a Nezbytnost chalífátu. Všechny tyto organizace a iniciativy byly ovšem také zakázány.

Vyšetřovací zpráva z listopadu 2013, zveřejněná antiextremistickou organizací Hope Not Hate, dospěla k závěru, že organizace Al-Muhajiroun se stala “největší líhní terorismu v novodobé britské historii”.

Studie vydaná v září 2014 londýnským think tankem Henry Jackson Society zjistila, že jeden z každých pěti odsouzených teroristů v Británii má vazby na organizaci Al-Muhajiroun.

V říjnu roku 2018 během debaty ve Sněmovně lordů objasnil lord Anderson, bývalý nezávislý posuzovatel protiteroristických právních předpisů, že platné britské právo dostatečně neřeší problém islámských radikálních kazatelů a radikalizátorů:

“Je na místě zmínit se o Anjemu Choudarym. Až 25 % britských džihádistů odsouzených v letech 2001 až 2015 mělo vazby s jeho organizacemi, což daleko převyšuje 10 % džihádistů s vazbami na al-Káidu a 5 % džihádistů s vazbami na ISIS (Daeš). Jeho organizace měly také velký vliv v severní Evropě. Mezi lety 2002 a 2015 nahlásila policie desetkrát Choudaryho aktivity Korunní prokuratuře (Crown Prosecution Service). Podle stávajících zákonů však žádné stíhání nebylo možné ani za podněcování k náboženské nenávisti nebo nepřímé povzbuzování k terorismu, ani za podněcování k terorismu v zahraničí nebo podněcování k vraždám, ani za jiné zapovězené činy.”

Choudary, vzděláním právník, po celé roky tancoval na tenkém ledě mezi výbušnou rétorikou islámské nadřazenosti a právem na svobodu projevu. A vždy se mu podařilo zůstat“v mezích zákona”. Choudary vyzýval k tomu, aby byla nad sídlem ministerského předsedy v Downing Street vztyčena vlajka Islámského státu, chtěl, aby se Buckinghamský palác, sídlo královny, přeměnil na mešitu a aby královna nosila burku. Ale nikdy nebyl odsouzen za žádný přestupek, což muselo být pro britské úřady velmi frustrující.

Situace se změnila poté, co Islámský stát vyhlásil zřízení islámského chalífátu v Iráku a Sýrii v červnu 2014. Policie uvedla, že Choudary se stal mnohem odvážnějším a opakovaně překročil zákonnou hranici pro trestní stíhání za povzbuzování k terorismu.

V září 2014 Choudary slíbil věrnost Islámskému státu a prohlásil, že vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdadí je “chalífa všech muslimů a princ všech věřících”. V období od 29. června 2014 do 6. března 2015 Choudary také nahrál sérii přednášek na YouTube, v nichž vyzýval k podpoře Islámského státu. V té době byl Choudary zřejmě ve spojení až s 500 džihádisty, kteří opustili Británii, aby se připojili k Islámskému státu.

Policie uvedla, že přísaha věrnosti byla “bodem obratu”, a od té doby jej mohli stíhat. Dne 25. září 2014 byli Choudary a Mohammed Mizanur Rahman, z londýnské čtvrti Palmers Green, obviněni podle sekce 12 zákona o boji proti terorismu z trestného činu vyzývání k podpoře Islámského státu.

V rozhovoru pro televizní stanici Sky News před svým odsouzením Choudary tvrdil, že uplatňuje své právo na svobodu projevu a že zákon neporušil:

“Pokud se podíváte na mé projevy, tak říkám ty samé věci už 20 let a pro mě je to otázka víry. Pokud lidé zavádějí právo šaría, pak se nemohu vyhýbat komentářům o tom, co k tomu říkají svaté texty. Pokud se nesmíte vyjádřit k tomu, čemu věříte, a když svůj názor nemůžete sdílet, tak v naší zemi nemáme opravdovou svobodu slova.”

Choudary také uvítal možnost, že stráví nějaký čas ve vězení: “Jestli mě zatknou a uvězní, tak budu ve vězení pokračovat – všechny tam zradikalizuji.”

Dne 28. července 2016, po soudním procesu u slavného londýnského soudu Old Bailey, byli Choudary a jeho spoluobžalovaný Rahman shledáni vinnými z podpory Islámského státu. Oba byli odsouzeni k pěti a půl roku vězení nepodmíněně.

Aby byl omezen jeho případný vliv na ostatní vězně, strávil Choudary část svého trestu ve zvláštní “oddělené jednotce” pro nebezpečné extremisty ve Franklandské věznici v kraji Durham. 19. října 2018 byl propuštěn z věznice Belmarsh v jihovýchodním Londýně.

Je pravděpodobné, že se Choudary bude chovat tak jako předtím: Podle BBC se během svého pobytu ve vězení odmítl zúčastnit jakýchkoliv deradikalizačních programů.

Choudary stráví zbytek svého trestu v občanské komunitě v rámci pokusu o jeho opětovné začlenění do společnosti a snížení rizika recidivy. Musí dodržovat 25 podmínek, které jeho propouštěcí tým složený z probačních a policejních úředníků považuje za nezbytné a přiměřené ke zvládnutí rizika, které jeho osoba může stále ještě představovat. Pokud je poruší, riskuje, že bude muset opět nastoupit do vězení.

Několik britských vládních úředníků význam Choudaryho propuštění bagatelizovalo. Premiérka Theresa May uvedla, že “je zjevně extremistickým kazatelem”, ale “vždy, když je nějaký teroristický delikvent propuštěn, tak jsou spuštěna dobře připravená opatření, aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti”.

Mark Rowley, bývalý zástupce komisaře Metropolitní policie v Londýně a bývalý hlavní velitel britské protiteroristické policie, upozornil, že je důležité, aby nikdo nepřeceňoval Choudaryho vliv:

“Konec konců je to jen takový patetický kecal. To je všechno, co v minulosti dělal. Není to nějaký geniální Satan, kterého se všichni musíme bát. Myslím si, že musíme mít vždy na paměti, že radikální kazatelé si chtějí vytvořit profil a snaží se pak vyžívat na zranitelných lidech. A my se musíme zamyslet nad tím, jakou si jejich činnost zaslouží publicitu.”

Rowley také kritizoval to, že média dávají lidem jako je Choudary příliš mnoho prostoru:

“Je docela deprimující, že pokud zadáte do Googlu třeba ‘UK Muslim spokesman’ (mluvčí britských muslimů), tak se vám objeví Choudary jako první odkaz. Vždyť máme, proboha, pozoruhodného muslimského starostu Londýna a muslimského ministra vnitra a přitom se na prvním místě objeví Choudary. Na YouTube má čtyři z prvních 10 videí.

“To mu dává úžasný profil, protože tyto společnosti honí vaši pozornost díky oplzlým a sporným věcem spíše než díky věcem přesným a zodpovědným. Je to hanba. Dává to lidem jako je on, patetickému jednotlivci, daleko větší důvěryhodnost a větší pozornost než si zaslouží.”

Jiní vehementně nesouhlasí. Ministr vězeňství Rory Stewart připustil, že Choudary zůstává “skutečně nebezpečným” jedincem, ale dodal, že tento “škodící” kazatel bude pod “velmi, velmi pečlivým dohledem” policie a bezpečnostních služeb.

Richard Walton, bývalý šéf protiteroristického velitelství Scotland Yardu, řekl, že britské úřady podceňují hrozbu, kterou Choudary představuje:

“Popsal bych ho jako zatvrzelého teroristu, někoho, kdo po dlouhé roky vážně ovlivňoval extremistickou islamistickou scénu v naší zemi. Domnívám se, že podceňujeme potenciál a nebezpečí radikálních kazatelů, kteří zjevně nenosí nože nebo zbraně a neplánují teroristické útoky, ale zato matou mysl mladých muslimských mužů.”

Bývalý člen al-Muhajiroun Adam Deen, který je nyní ředitelem antiextremistické skupiny Quilliam, varoval, že “je velmi nepravděpodobné, že by se změnil a až vyjde z vězení, bude u svých stoupenců požívat obdiv a důvěru.” Deen dodal:

“Nějaká omezení Anjema nezastaví. Najde si cestičku, aby měl vliv, třeba skrze nějaké prostředníky. Byl bych velice překvapen, kdyby byl nějakým způsobem ve vězení napraven. Mnozí lidé si myslí, že mluví do větru, ale on to myslí smrtelně vážně. To je na tom to nejděsivější.”

David Videcette, bývalý policejní důstojník pro boj proti terorismu, dodal:

“[Choudary] si je velmi dobře vědom toho, co mu zákon dovoluje říkat a o čem mluvit nesmí. Zřídkakdy překročil tuto hranici, a rozhodně věděl, jak se vyhnout potížím. Měli jsme velké štěstí, že jsme nakonec našli nějaký materiál, kde [Choudary] propaguje Islámský stát, a to nám umožnilo, abychom ho zavřeli. Je nebezpečím pro každého, s kým přijde do styku – zejména pro ty, kteří jsou zranitelní a citliví.”

“Provokace je součástí jeho strategie – chce vrazit klín mezi muslimskou komunitu a většinovou sekulární společnost. Terorismus způsobuje polarizaci náhledů. Muslimové se nemísí s většinovým obyvatelstvem a to umožňuje extremistům v této komunitě prosperovat.”

“Choudary je jedna z mála veřejných tváří islámského extremismu. Mnoho lidí tak jako on veřejně nevystupuje, ale několik stovek lidí šíří jeho názory za zavřenými dveřmi. Choudary je na vrcholu hierarchické struktury, jejíž základnou je asi 20 000 lidí, o nichž víme, že mají kontakt s těmito stovkami poradců.”

Lídr antiextremistické skupiny Faith Matters Fiyaz Mughal popsal svůj rozhovor s imámem, který se měl ve vězení pokusit Choudaryho deradikalizovat:

“Choudary byl držen na zvláštní jednotce, aby se nemohl stýkat s ostatními vězni. Byla mu poskytnuta pastorační péče, aby se zjistilo, zda se mu mohou dostat na kobylku. “Zeptal jsem se toho chlapíka, který s ním hovořil, jestli ten program deradikalizace fungoval, a on mi řekl: ‘Ne, je to teď horší, protože se úplně zatvrdil. Má za to, že je obětí, že se stal mučedníkem, kterého se stát snaží umlčet.'”

“On [Choudary] si měl odsedět celý trest. [Jeho předčasné propuštění] je hrozný den pro oběti teroristických útoků, které pomohl podnítit. Potřebujeme změnit zákony tak, aby někdo, kdo je usvědčen jako podněcovatel dvou teroristických útoků, si musel automaticky odsedět celý trest.”

Choudary zinscenoval fotografickou příležitost pro média jen pár hodin poté, co dorazil do ‘domu na půli cesty’, ve kterém stráví dalších šest měsíců, než se bude moct vrátit domů. Smál se a mával kamerám, ale neřekl ani slovo, protože si byl velice dobře vědom, že nesmí porušit podmínky svého propuštění, a tyto podmínky mu zakazují komunikovat s médii.

Podle deníku The Daily Telegraph uvažuje nyní Choudary o tom, že se odvolá proti přísným podmínkám svého podmínečného propuštění na čestné slovo. Bylo oznámeno, že požádal o “právní pomoc”, která je placena z peněz daňových poplatníků. Tato “právní pomoc” mu umožní podat žalobu proti vládním ministrům, ve které bude argumentovat, že podmínky jeho propuštění porušují jeho lidská práva.

Autor: Soeren Kern, překlad původního textu: UK: Anjem Choudary Released from Prison, překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 11 094,- Kč
Vybráno 31.69%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 35 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...