trumpamelania
29.9.2018
Kategorie: Politika

Trump mezi diplomaty a diktátory v OSN: Odmítáme ideologii globalismu a přijímáme doktrínu patriotismu

Sdílejte článek:

TOMÁŠ GUTTMANN

Téměř všechny sdělovací prostředky světa, stejně jako tzv. kulturní elity, Trumpa zesměšňují nebo zlehčují. Od začátku byl Trump odpůrci označován za zmateného a nevypočitatelného člověka bez jasného programu. Nezaujatého pozorovatele však od počátku Trumpovy kandidatury a jeho presidentování musela překvapit konzistentnost nejen jeho názorů, ale i jeho jednání. Nepamatuji  státníka,  který  by   mluvil   jasněji  o  svých  plánech  a  méně  diplomatickou  řečí  než  Trump, jehož  plány by šly přímočařeji na kořen problémů a který by navíc své plány realizoval a své sliby plnil. Pravdu měl Trump, když hlášky médií a elit označoval za fake news. 

Již po krátkém období své vlády, a na vzdory nesčetným sabotážím ze strany svých nepřátel i spojenců, se Trump může pochlubit nevídanými úspěchy jak v ekonomice, tak při upevňování amerického postavení ve světě. Na Valném shromáždění OSN 25. září svými úspěchy začal, a bez pokrytecké skromnosti posluchačům sdělil, že během méně než dvou let v Bílém domě dosáhla jeho administrativa více úspěchů než jakákoli jiná vláda v historii země. Oponenti v publiku z řad evropských sarkastiků se posměšně smáli, ale Trump publikum odzbrojil svým klidným a upřímným údivem: „Takovou reakci jsem nečekal, ale budiž“, za který se mu dostalo potlesku. Fakt je, že burza je nyní na své nejvyšší historické hodnotě, zatímco nezaměstnanost menšin je na své nejnižší historické hodnotě. Trump prosadil největší daňovou reformu a snížení daní snad v celé americké historii. Byla posílena bezpečnost na neklidné mexické hranici a americká armáda dostala rekordní finanční rozpočet. Podle pravdy řekl Trump, že Spojené státy jsou dnes silnější, bezpečnější a bohatší než byly, když nastoupil do úřadu a správně poznamenal, že je to v zájmu nejen Američanů ale celého světa, s čímž mnozí levicoví filosofové či proruští dialektikové nebudou souhlasit. Ale kdo zná historii minulých sta let ví, že to byly hlavně Spojené státy, které přispěly k vítězství a záchraně západního světa v První světové, Druhé světové a i Studené válce.

Trump říká to, co si normální západní člověk sice myslí, ale ne vždy si to troufá říci, jelikož takový názor neslyší z úst běžného úlisného diplomata nebo jiného příslušníka tzv. kulturní elity. Normální člověk proto Trumpovy dobře rozumí, na rozdíl od zdrogovaného sluníčkáře/ feministy/ antropologa/ politika/ herce. Trump na Valném shromáždění řekl, že nekontrolovaná migrace je hrozbou pro suverenitu státu, že pašování lidí je nehumánní a vede k vytváření kriminálních sítí, surových gangů a k přísunu drog. Pouze dobře chráněná hranice může udržet řád a prosperitu. Trumpovo prohlášení na Valném shromáždění lze vnímat i jako reakci na snahy přerozdělovat migranty v Evropě: „My uznáváme právo každého národa v tomto sále na svou vlastní imigrační politiku v souladu se svými národními zájmy, a od ostatních zemí žádáme, aby respektovaly naše právo na totéž… To je jeden z důvodů, proč se Spojené státy nestanou účastníkem nové Globální dohody o migraci (Global Compact on Migration). O migraci by nemělo rozhodovat mezinárodní těleso, které není zodpovědné našim občanům.“ Trump dále řekl, že citlivá politika vůči migrantům zahrnuje jejich umisťování co nejblíž jejich zemi, aby se mohli co nejsnadněji vrátit a účastnit se obnovy své země. Nad tím by se měli zamyslet čeští vyhledávači syrských sirotků. Jediným dlouhodobým řešením migrační krize tkví podle Trumpa v pomoci lidem budovat nadějnější budoucnost ve vlastních zemích a „make their countries great again.” Od amerického presidenta nejde o plané žvanění, neboť Spojené státy jsou nejštědřejším světovým poskytovatelem finančních darů.

Ohledně americké štědrosti Trump poznamenal, že Spojené státy jsou sice největším dárcem, ale málokdo dá něco jim, přičemž měl na mysli nejen Evropu, která se nechá od Ameriky zadarmo chránit, ale i různé „humanitární“ organizace přijímající zcela samozřejmě od Ameriky peníze, přičemž systematicky Ameriku zostouzejí. Trump se distancoval od Rady pro lidská práva při OSN a od Mezinárodního trestního soudu, které kryjí teroristy a pravidelně odsuzují Spojené státy a jejich spojence. Legračním příkladem je palestinský president Abu Mazen, který sice nazval Trumpa „synem psa“, ale urazil se, když Trump zastavil tok stovek milionů dolarů, z nichž velká část končila na Mazenově osobním kontě a na kontě dalších teroristů. Trump nyní řekl, že pomoc dostanou pouze ti, kteří Ameriku respektují, a zároveň vyzval spřátelené státy, aby si začaly přispívat samy na svou obranu. Samozřejmě jde o logické jednání, ale celé generace předchozích politiků, už od Hitlerovy doby, si nechávaly plivat od různých diktátorů do obličeje a přitom se zdvořile tvářili a diplomaticky žvatlali. Trump se nekompromisně vyjádřil o Iránské diktatuře a řekl, že režim, který skanduje „smrt Americe“, nesmí získat rakety s jadernými hlavicemi.

Zajímavá se mi zdála Trumpova zmínka o „americké politice zásadového realismu“, v souladu s níž se prý Amerika již nenechá svázat „starými dogmaty, zdiskreditovanými ideologiemi, a tak zvanými experty, kteří se stále znovu a znovu po celá léta mýlí.“ Trump se zmínil o dvou miliónech ekonomických uprchlíků z dříve bohaté Venezuely, kterou zničil socialismus a neodpustil si poznamenat, že úplně všude, kde zkusili socialismus či komunismus, nastalo utrpení, korupce a rozpad. Špatní experti jsou podle Trumpa též odpovědni za nesymetrické podmínky a nespravedlivý obchod Ameriky s jinými státy. Mnohé státy zneužily americké otevřenosti a používaly nekalé obchodní praktiky, což podle Trumpa vedlo k ročnímu deficitu 800 miliard dolarů, ztrátě tří milionů pracovních míst a zavření 60 000 podniků v Americe po té, co se Čína připojila ke Světové obchodní organisaci. I nejostřejší kritiku pronášel Trump klidným hlasem a dost zdvořile. Řekl například, že i když cítí velkou úctu a náklonnost ke svému příteli, čínskému presidentu Xi, Amerika nedovolí, aby její podniky byly podváděny.

Také svou upřímnou a otevřenou kritičností k protivníkům i spojencům, se Trump liší od běžných hladkých politiků. Například napadl zcela nevybíravě producenty nafty sdružené v organizaci OPEC, přestože v ní jsou i američtí spojenci. Řekl: „OPEC a národy sdružené v OPEC oškubávají jako vždy ostatní svět… my chráníme mnoho z těchto národů a to za nic a oni nás pak využívají a zvyšují nám ceny nafty… žádáme, aby ceny snížily a začaly samy přispívat ke své obraně.“ Trump napadl i evropské spojence, a jmenovitě Německo, protože se stávají zranitelnými k vydírání a zastrašování, když se spoléhají jen na Ruskou energii.

Nejdůležitější pro současnou situaci mně však připadá Trumpova doktrína patriotismu a lpění na národní suverenitě. Řekl: „Nikdy nepředáme americkou suverenitu nějaké nezvolené globální byrokracii, která se nemusí nikomu zodpovídat… Americe vládnou Američané. Odmítáme ideologii globalismu a přijímáme doktrínu patriotismu.“ Zástupcům mnoha národů na Valném shromáždění řekl Trump, že každý je emisarem zvláštní kultury a hodnot, které činí každou zemi jedinečnou. Proto Amerika vždy zvolí nezávislost a spolupráci před globální nadvládou a kontrolou. Trump má podle mě pravdu v tom, že pestrost různých kultur bude před zmizením spíše zachována tím, že budou kultury v míru žít jedna vedle druhé, než když budou divoce míchány tak, jak to podporují aktivisté nuceného multikulturalismu. Trump poeticky srovnal soubor národů k nádhernému souhvězdí, v němž každá hvězda září svým zvláštním světlem. Lze pochopit, že po nesmyslné První světové válce byli všichni idealisté rozhodnuti zrušit nacionální šovinismus, ale po socialistických pokusech o zrušení národů se kyvadlo vrací zpět. Patriotismus nemusí obsahovat nacionální nenávist. Patriot se snadněji domluví s patriotem z jiného státu než s ideologem usilujícím o zničení vlastní země. Heslo „Patrioti všech zemí spojte se“ mně nepřipadá paradoxní. 

Na závěr svého projevu se Trump pokusil shrnout americké krédo: „V Americe věříme v majestát svobody a v důstojnost individua. Věříme v samovládu a ve vládu zákona. Ceníme si kultury, která udržuje naši svobodu, kultury vybudované na silné rodině, hluboké víře a pevné nezávislosti. Oslavujeme naše hrdiny a ceníme si našich tradic, a nade vše milujeme naši zemi.“ Politicky korektní Američané by samozřejmě s tímto krédem ze zásady nesouhlasili, ale Trump je u moci a jim nezbývá než kout pikle, skřípat zuby a trpět tím, že poprvé v historii je u moci politik, který plní co slíbil a vyzývá vlastence všech zemí, aby se spojili – proti lidem zrazujícím vlastní zemi.

Autor: Tomáš Guttmann

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 173 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...