euflag
23.11.2020
Kategorie: Politika

Trojský kůň v rozpočtu EU – podmínka vlády práva

Sdílejte článek:

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

Každého z nás by mělo zajímat polsko-maďarské veto evropského rozpočtu. Proč? Třeba kvůli uprchlíkům na našem území. Protože rozpočet obsahuje Trojského koně – podmínku „vlády práva“, která je hrubě zneužitelná. A proto tam také nepochybně je.

EU chce vládu evropského práva bez ohledu na právní řády jednotlivých zemí; tím, že nás bude vydírat přes dotace. Bude moci zakazovat „nevhodné“ myšlenky a chování, a přikazovat nám to, co ona sama uzná za vhodné. Zkrátka EU míří mílovými kroky k totalitní diktatuře. A jak bychom měli reagovat my? Vzkázat jí důrazně: Děkujeme, nechceme! My už to máme totiž “vládu jedné strany” za sebou. Nechceme proto vládu jedné EU podobného stylu.

Začněme od Adama, a poděkujme Maďarsku a Polsku, že zablokovalo přijetí rozpočtu EU na léta 2021 – 2027, a že hrozí dokonce jeho vetováním. A protože je zde snaha postavit obě země do negativního světla v tom smyslu, že ve svých zemích nechtějí dodržovat právo, je nutné říct, že opak je pravdou. Jako jediné země se postavily proti vážné hrozbě, která je nepochybně záměrně a zákeřně skryta v kritériích pro přidělování dotací. Tou hrozbou je vytvoření výkladového prostoru pro vydírání „neposlušných“ evropských zemí ve formě zakotvení tzv. zásady „vlády práva“. Na první pohled se jeví daný požadavek jako ušlechtilý, a v tom tkví ona jeho zákeřnost. Ve své podstatě je to v překladu něco zcela jiného – buď budete realizovat naši, bruselskou představu práva, nebo nebudete moci čerpat z EU finanční prostředky, a ty si pak rozdají ostatní státy, u kterých bude konstatována ona „vláda práva“, v překladu devótní poslušnost.

Třeba:
Nepřijmete povinnou solidaritu, tedy uprchlíky na své území? Není u vás vláda práva, a nedostanete nic. Nezakotvíte do svého právního řádu deset pohlaví? Nezakážete „závadné filmy“ bez jiných etnik? Nebudou u vás běžet reklamy s černošskými modelkami? Nebude u vás povinné očkování proti covidu? Nebude u vás na základních školách povinná romština? Není u vás vláda práva, a proto vám EU nic nedá. Ano, tak by to mohlo vypadat.

Když opominu svůj názor, že dotace jsou zlo dnešní doby, ještě větší zlo by bylo, kdyby se ze společného rozdávalo jen poslušným – tím by poslušní bohatli, zatímco ostatní by se stali de facto jejich „poddanými“. Opět by tu byly státy rovné a rovnější. Tady opět bychom se plíživě dostali k nerovnosti, nadřízenosti a podřízenosti. Jen by se o tom nesmělo mluvit, protože by to bylo zaobaleno do boje o vládu práva. Houby. Jde o boj o moc. Ostatně tím vším, co bylo jmenováno, se EU blíží k onomu eurosocialismu a k principům „nejsi poslušný, nedostaneš práci, roli, cestovní pas… byt a dítě do školky…“

A proč je to takto nenápadně skryto v dotačních podmínkách? EU zjistila, že jí nestačí Lisabonská smlouva, protože ta ve svém základním principu připouští dvě právní roviny – centrální evropskou a rovinu práva národních států. Připustit to musela, protože jinak by smlouva nikdy neměla šanci na přijetí. Jenže EU nechce dvojí právo. Chce, aby mohla diktovat svým členům vše. Tragikomické normy, určující, že salátové okurky musí procházet testy, zda jejich zahnutí nepřesahuje limit 10 milimetrů na 10 centimetrů délky, už naštěstí padly, ale desítky dalších zůstávají, a EU by ráda měla pod palcem další, ve svých důsledcích mnohem závažnější věci. Třeba to, jak se má u nás nakládat s menšinami, co vše kam musíme pouštět za chemii, co máme či nemáme píchat za očkovací látky do dětí, jak se má u nás učit o historii, na kterou má pochopitelně každý stát svůj pohled, a kolik si k nám vezmeme muslimů, které pozval náš německý soused. A tak dále. To by byla vláda práva v očích Bruselu.

Tedy dnes nejde o rozpočet EU na léta 2021 – 2027, je to boj o moc. O moc EU nad námi, členskými zeměmi. Protože co se EU nepodařilo v Lisabonské smlouvě (tedy dveřmi), chce vpravit podmínkou „vlády práva“ (tedy oknem); ovšem vláda práva dle představ EU je třeba akceptace povinné solidarity. Protože výklad pojmu „vláda práva“ bude zcela v jejích rukou. To nikdy nesmíme připustit.

Ono docela stačí, jaký výkladový chaos máme v našich zákonech, kterých by se měla aspoň polovina zrušit, a měl by vzniknout srozumitelný právní řád, ve kterém zásada „neznalost zákona neomlouvá“ nebude vtip. Kdybychom si nechali vnutit z Bruselu ještě jejich výklad „vlády práva“, v překladu vlády bruselského práva, míříme k diktatuře tentokrát ne proletariátu, ale Bruselu. O chaosu nemluvě.

Tedy nejde dnes ze strany Polska a Maďarska de facto o vetování rozpočtu v tom smyslu, že jde primárně o onen rozpočet. Vůbec ne. A nejde ani o to, že by ony dva státy nechtěly dodržovat právo, jak některá mainstreamová média tvrdí. Jde o ochranu právních řádu národních států, které se snaží Brusel jasně zneužitelnou dotační podmínkou tzv. vlády práva, v překladu skryté zakotvení vládnoucí role evropského práva, odstavit na vedlejší kolej. Tedy jde třeba o to, že výkladově by již nebylo u nás na prvním místě české právo, ale bruselské. Jehož výklad by si volil Brusel sám.

Je tedy smutné, že se k vetu nepřidala Česká republika. Té podmínky si přece všichni museli všimnout. A to, že je daný pojem výkladově zneužitelný, to je více než jasné. Nadále bychom měli důsledně trvat na tom aby EU respektovala náš právní řád, a společně aby se upravovalo to, co je k dobru Evropy. Dotační podmínky mají určovat podmínky akcí, které budou dotovány, a nezasahovat do oblasti „vlády práva“. Považuji to za zneužití dotačních podmínek. A proto tento rozpočet, jež se skrytě snaží udělat z Bruselu diktátora ve výkladu práva, musí být nepřijatelný i pro Českou republiku.

EU by měla přistoupit k jedné velmi prospěšně věci – měla by se konečně zaměřit na vnější zahraniční politiku, chránit Evropu před vším, co jí v této době hrozí, a vykašlat se na snahy stát se novou totalitní diktaturou pro členské země. A Česká republika by se měla přidat k vetu daného rozpočtu. Ne kvůli rozpočtu, ale právě kvůli tomu, o co se tento rozpočet skrytě snaží. Dotace samy jsou další velké téma, které není předmětem tohoto blogu. Ale hrozba, která byla jejich prostřednictvím vytvořena, je tak velká, že jen stát bez zkušenosti s totalitou může pro daný rozpočet hlasovat.

Nechci, aby Česká republika a její občané byli poslušnými poddanými EU. Nechci, aby jiné státy mohly rozhodovat o jiných státech, zda mají či nemají na něco nárok proto, jak se chovají uvnitř svých zemí v mezích svých právních řádů. I to už v historii bylo. A to, co je nazváno jako „vláda práva“, může být ve své realizaci velmi snadno „vládou bezpráví.“ Ve světle všeho, jaké máme nyní s EU zkušenosti, je to více než pravděpodobné. Ta „vláda práva“ tam není kvůli nám, a už vůbec ne kvůli právu a spravedlnosti. Je tam proto, aby nás měl Brusel v kleštích. A to se prostě nesmí stát. Rozpočet může projít jen bez této výkladově zneužitelné podmínky. Jinak je na místě veto i od České republiky.

Nevěřím, že by si tohoto nebezpečí ve vztahu k České republice a její názorové svobody vůči EU naši politikové nevšimli. Spíše jen naivně doufají nebo raději chtějí doufat, že EU jde opravdu o ty ušlechtilé myšlenky. Někdo by jim měl říct – zapomeňte. V rozpočtu jde o Trojského koně směrem k našemu právnímu řádu tam, kde zatím vzdorujeme. A proto vaše odpověď nechť zní: „Veto, nebo škrtnout podmínku vlády práva ála Brusel.“ Nic víc, ale také nic míň. Protože bojujeme o český právní řád a fér pravidla v EU. Což je důležité jako nikdy dřív.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 9 828,00 Kč
Vybráno 28.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 424 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
politicon.cz
39 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.