TSS
2.7.2021
Kategorie: Politika

Trikolora Svobodní Soukromníci představili stínovou vládu

Sdílejte článek:

TSS

Strana „Trikolora Svobodní Soukromníci“ představila stínovou vládu, jejímž cílem je seznámit veřejnost s programovými prioritami tohoto pravicového uskupení a zároveň poukázat na to, že je možné stát řídit zcela jinak, než jak to předváděly dosavadní vlády.

„Volební uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci“ vzniklo právě jako jasná alternativa, jak vůči dnešní vládě chaosu a destrukce, tak nástupu novodobých socialistů, kteří budou ještě více regulovat, zdaňovat a poklonkovat se Bruselu. Chceme voličům ukázat, že naši zemi jde spravovat skutečně jinak. Odvážně, suverénně, maximálně úsporně a s velkým respektem k právu a svobodě. Naši stínoví ministři jsou osobnosti, které v daných rezortech mají bohaté zkušenosti, ale zároveň budou mít dostatek kuráže, aby nekompromisně nastavovali zrcadlo současným i hypoteticky budoucím ministrům. Občané naší země mají právo si svobodně vybrat, jakou budoucnost naší země si skutečně přejí,“ uvedla předsedkyně a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která je zároveň předsedkyní stínové vlády Trikolora Svobodní Soukromníci.

Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka je důležité, že společné volební uskupení má ve svých řadách množství kvalitních osobností a odborníků, jejichž názory stojí na stejných programových pilířích. „Jsme připraveni napravit škody způsobené vládou a vrátit se ke svobodnému životu bez omezení a lockdownů. Odstartujeme antibyrokratickou revoluci, snížíme moc státu nad životem i podnikáním, prosadíme štíhlý a efektivní stát s trvale nízkými daněmi. Vrátíme úctu českému právu, a to i tím, že jej nadřadíme nad právo Evropské unie,“ řekl Libor Vondráček, který se ve stínové vládě ujme ministerstva zahraničí.

„Stínová vláda není o funkcích, ale tvrdé práci na všech detailech našeho společného programu a jeho trpělivém vysvětlování. Občané naší země mají právo vědět, co a jak chceme skutečně změnit, abychom se vrátili k normálnímu životu, úctě k právu i svobodnému podnikání. Věřím, že i postoje prezentované naší stínovou vládou přesvědčí všechny malé podnikatele a živnostníky v zemi, aby dali hlas uskupení „Trikolora Svobodní Soukromníci“, které je jejich skutečnou politickou sebeobranou,“ dodal Petr Bajer, předseda Soukromníků a stínový ministr životního prostředí.

Kdo jsou stínoví ministři uskupení „Trikolora Svobodní Soukromníci?“

Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí
Oblast ekonomiky jej provází desítky let. Již v letech 1998 až 2002 působil jako předseda rozpočtového výboru, později se stal jeho místopředsedou. V roce 2006 byl jmenován ministrem financí. Nikdy se nebál veřejně prezentovat svůj názor. Již ve své ministerské pozici např. nechal v médiích zveřejnit inzerát, kritizující státní rozpočet, sestavený předchozí vládou, a odkazující na aktuální dluhy veřejných rozpočtů ČR.

Radomil Bábek, stínový ministr průmyslu a obchodu
Patří k nejhlasitějším zastáncům svobodného podnikání, malých podnikatelů a živnostníků. Je přesvědčen o tom, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky naší země. Současně je spoluzakladatelem a předsedou výboru Podnikatelských odborů, které dnes sdružují více jak 15 tisíc členů. V oblasti podnikání má bohaté zkušenosti. Vybudoval totiž několik úspěšných firem a dosud řídí vlastní podnikatelskou skupinu. Cílem Radomila Bábka je mimo jiné přimět stát k tomu, aby se choval k podnikatelům s úctou.

Miroslav Havrda stínový ministr zdravotnictví
Miroslav Havrda je zkušený lékař – odborník na sportovní medicínu, neurolog, někdejší prezident a tajemník Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví a v neposlední řadě zakladatel oboru podiatrie v ČR, a také České podiatrické společnosti. Věnuje se pořádání odborných sympozií, angažuje se v oblasti vzdělávání či zdravotnického servisu na nejrůznějších sportovních akcích. Je autorem řady vědeckých publikací a držitelem licencí v oblastech: myoskeletální medicína, akupunktura, homeopatie, sportovní lékařství, obezitologie a odvykání kouření.

Václav Klaus ml., stínový ministr školství
Politik, poslanec, pedagog a bývalý ředitel soukromého gymnázia vždy bojoval za své názory. Otevřeně se postavil proti nošení muslimských šátků ve školách, usiloval o vyšší platy pro učitele, větší pravomoci pro ředitele škol a jednu úroveň státní maturity. Staví se proti inkluzi žáků s těžkým mentálním postižením, odmítá jednotné přijímací zkoušky na SŠ a lhostejná mu není ani řada dalších témat z oblasti školství. Je také propagátorem učňovského školství, přičemž považuje za klíčové zapojení podnikatelů a živnostníků do učňovského vzdělávání.

Libor Lukáš, stínový ministr dopravy
Emeritní hejtman Zlínského kraje, aktivní člověk, který nedokáže sedět s rukama v klíně a nesnáší lhostejnost. Původní profesí je stavař se specializací na dopravní infrastrukturu. Právě stavbám cest a zlepšování situace v oblasti dopravní infrastruktury zasvětil značnou část života. Libor Lukáš je současně zakladatelem a dlouholetým předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Aktivně napomáhá s prosazováním jednotlivých dálničních staveb, podporuje vznik vysokorychlostní železnice u nás a je protipólem ekologických aktivistů, kteří kvůli fiktivním záminkám soustavně blokují výstavbu prioritních dálničních tahů v zemi.

David Bohbot, stínový ministr vnitra
Bezpečnostní expert, podnikatel s hlubokými znalostmi bezpečnostní situace na Středním východě a boje proti terorismu, aktivní trenér ozbrojeného i neozbrojeného boje zblízka i střelby a v neposlední řadě profesionál v oblasti bezpečnostní osvěty, které se prostřednictvím seminářů a kurzů věnuje na českých školách. Zde navíc učí sebeobraně učitele i žáky. Mimo vzdělání v oblasti managementu bezpečnosti a krizových situací absolvoval v Izraeli a dalších zemích kurzy, zaměřené na bezpečnost obyvatel a boj proti terorismu.

Miroslav Kostelka, stínový ministr obrany
Oblast obrany je mu blízká a zajímá se o ni prakticky po celý život. Vystudoval totiž vojenskou akademii, později absolvoval NATO Defence College v Římě. Již v roce 1974 začal působit v profesionální armádě. Stal se velitelem praporu, později generálporučíkem a zástupcem náčelníka Generálního štábu. Své zkušenosti již dříve zúročil i ve svém politickém působení. V letech 2003 až 2004 byl ministrem obrany naší země, později pak velvyslancem ČR v Rusku.

Alfréd Šrámek, stínový ministr spravedlnosti
Vláda cestou finanční správy a trestní justice dlouhodobě zkouší, kam až může zajít, na což v konečném důsledku doplácejí všichni občané a firmy. O tom je přesvědčen uznávaný a zkušený advokát Alfréd Šrámek, jehož jméno se dostalo do povědomí veřejnosti především v souvislosti se „zaklekáváním“ podnikatelů a obstavování jejich majetku ze strany finančních úřadů. Ty prostřednictvím zajišťovacích příkazů a nezákonného doměřování daní stále bezdůvodně a nezákonně likvidují podnikatele. Alfréd Šrámek jakožto advokát jedné z postižených firem (FAU) stál u jejího vítězství, kdy soudy rozhodly o tom, že zajišťovací příkazy, které vedly k nedůvodné likvidaci firmy FAU, byly vydány nezákonně. Cílem Alfréda Šrámka je proto, podle jeho vlastních slov, změna, jejímž výsledkem bude vstřícný, odpovědný a zejména příkladný stát, kdy žádnou z uvedených vlastností současný stát a jeho vláda nenaplňuje.

Václav Krása, stínový ministr sociálních věcí
Jméno Václav Krása je spojeno především s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Je totiž jejím předsedou, a to už od roku 2002. Život zasvětil především sociální politice a aktivnímu úsilí o zlepšení kvality života zdravotně postižených osob zejména v oblasti dopravy, odstraňování bariér, zpřístupňování vzdělávacích zařízení a příspěvků na péči. Už v roce 1992 byl zvolen do ČNR a od roku 1993 byl poslancem Poslanecké sněmovny kde byl členem Výboru petičního a od roku 1993 do roku 2002 byl členem Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (v letech 1996–1998 jeho místopředsedou) Má hluboké znalosti o sociální politice ve všech oblastech.

Petr Bajer, stínový ministr životního prostředí
Podnikatel a předseda Soukromníků se věnuje oblasti životního prostředí již více jak třicet let. Od konce osmdesátých let nejdříve jako podnikový ekolog, od devadesátých let pak jako soukromý podnikatel, především v oblasti odpadového hospodářství. Ochranu životního prostředí považuje za důležitou součást fungování moderní společnosti, ale zároveň odmítá všechny projevy ekologického alarmismu či přehnaného aktivismu. Také k ekologii je třeba přistupovat se zdravým rozumem.  

Petr Štěpánek, stínový ministr kultury
Přestože je původní profesí pedagog, kultuře, především hudbě, se profesionálně věnuje již od 80. let. Je muzikant, zpěvák, skladatel a textař. V porevolučním období se začal věnovat také novinářské činnosti. Je spoluzakladatelem soukromého TV vysílání, působil jako redaktor veřejnoprávní televize. Pro tištěná a online periodika vytvořil stovky článků a komentářů. Současně je autorem několika knih. Byl také místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Byl spoluzakladatelem Občanského fóra v Hradci Králové a později tiskovým tajemníkem někdejšího předsedy vlády, Václava Klause.

Libor Vondráček, stínový ministr zahraničí
Předseda Svobodných, který již v rámci studia se zaměřil na ústavní právo. Se svou diplomovou prací dokonce zvítězil v soutěži Cena F. L. Riegra, pořádané Parlamentním institutem, oceňující práce, rozvíjející parlamentarismus. Je zastáncem myšlenky malého státu s nízkými daněmi. Libor Vondráček je kritikem Evropské unie především pro potlačování osobních svobod. Tvrdí, že EU dotacemi a přebujelou byrokracií vytváří prostor pro korupci a klientelismus, navíc poskytuje výhody vyvoleným. Proto navrhuje vystoupení z Evropské unie a přijetí nabídky na vstup do EFTA (Evropské sdružení volného obchodu).

Martin Nejdl, stínový ministr zemědělství
Soukromý zemědělec Martin Nejdl se věnuje chovu plemenného skotu na Klatovsku, kde „od píky“ vybudoval úspěšnou farmu. Právě pohled a zkušenosti malého farmáře uplatňuje při formování nutných změn české zemědělské politiky, která se musí vrátit ke skutečné podpoře malých zemědělců, rodinných farem a rozvoji naší potravinové nezávislosti a kvality lokálních potravin.

Michal Dvouletý, stínový ministr pro místní rozvoj
Své bohaté zkušenosti s regionálním rozvojem čerpá nejen ze svého působení v zastupitelstvu Uherského Hradiště i Zlínského kraje, ale také ze spolupráce na řadě privátních investic především v oblasti cestovního ruchu. Mimo to stál u zrodu skanzenu Park Rochus, podílí se na organizaci několika folklorních slavnostní i jiných akcí a podílí se na činnosti několika neziskových organizací. A právě proto tvrdí, že ministerstvo pro místní rozvoj bude první, které Trikolora Svobodní Soukromníci zruší.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 106 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 4,05 out of 5)
Loading...
27 komentářů

Napsat komentář: Jirka Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)