volby20172
27.4.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Trikolora apeluje na senátory, nebourejte systém sčítání volebních výsledků. Nevnášejte do voleb nejistotu a chaos!

Sdílejte článek:

JIŘÍ SUDÍK

SUDIKJménem Trikolory, ale troufám si říci i jménem většiny občanů naší země chci apelovat na náš senát, na poslaneckou sněmovnu, na předsedu senátu pana Vystrčila z ODS: Žádáme vás, nenarušujte zaběhlý a vyzkoušený systém sčítání volebních výsledků, nesnažte se do voleb násilím vnášet zcela cizí prvek, kterým je korespondenční hlasování.

Bez nadsázky mohu říci, že to, jak jsou u nás organizovány volby nám závidí celý svět. U nás nevidíme dlouhé mnohahodinové fronty před volebními místnostmi, tak jak je to běžné v zahraničí. Každý volič je odbaven během několika minut. Dále, kdokoliv v rámci volebního okrsku požádá, navštíví jej u něho doma dva členové volební komise s přenosnou urnou a umožní mu tak hlasování.

Nevnášejte prosím chaos do sčítání hlasů, neberte lidem důvěru, že volby jsou spravedlivé, a že hlasy voličů jsou poctivě sečteny. Piráti, TOP09 a další probruselské strany nám tvrdí, že účelem jejich korespondenčního hlasování je umožnit občanům v cizině zúčastnit se voleb. Nevěřím, že toto je ten skutečný důvod, nevěřím, že těmto stranám záleží na našich občanech v zahraničí, Myslím si, že hlavním důvodem a hlavním motivem pro korespondenční hlasování je vnést nepřehlednost a netransparentnost do dosud přehledného sčítání hlasů.

Jsem si jist, že k tomu mohu hodně co říci. Působil jsem na okresním oddělení Českého statistického úřadu, z toho několik jako zástupce ředitele. Zúčastnil jsem se prvních svobodných voleb v roce 1990 a 1991, kdy jsem měl společně z kolegy tehdejšího PVT na starost počítačové zpracování výsledků voleb na úrovni okresu. Později, když již jsem na statistickém úřadu nepracoval, tak jsem působil více než 20 let v okrskových volebních komisích, zpravidla jako předseda okrskové volební komise.

I když si to mnohdy neuvědomujeme, součástí voleb, nejsou jen vlastní volby, jsou to i tzv. odhady předvolebních výsledků, předvolební průzkumy. Myslím, že i k tomu mohu hodně říci. Přípravy mnoha nejrůznějších výběrových šetření jsem se zúčastnil. (Netýkala se voleb) Výběrová šetření neznám jen prakticky, ale i teoreticky. Po revoluci jsem na VŠE absolvoval dvouletý postgraduální kurs Ekonomické statistiky, a vím, jak by měla taková šetření probíhat. Jsem si jist, že tak, jak by měla probíhat je provádí nezávislý Český statistický úřad. U ostatních různých komerčních agentur, zvláště u některých, není má důvěra v publikované výsledky příliš vysoká. Nechci unavovat podrobnostmi, ale zdaleka nejde jen o to, jak je velký vzorek respondentů a jaký je jejich věk. Jde o to, zda tazatel šetření provádí na vesnici, ve městě, nebo v Praze, před školou, nebo před domovem důchodců, před fabrikou, nebo před úřadem? Jsou to severní Čechy, Ostrava, Šumava, nebo Praha? Velký rozdíl bude také v tom, zda se šetření je prováděno před Vysokou školou humanitního směru, která vychovává „sociální inženýry“, nebo před medicínou, nebo před technikou? Toho jsou si agentury samozřejmě velice dobře vědomi. Z uvedeného vyplývá, že nemusí agentura, která šetření provádí přímo podvádět, výsledek šetření velice snadno ovlivní tím, kam se postaví a kde šetření provádí. Netvrdím, že se tak chovají všechny agentury, ale určitě takové jsou, ostatně je to veřejné tajemství. A jaké mám důkazy? Důkazy samozřejmě existují. Stačí porovnat předvolební výzkumy s výsledky voleb. Pokud je rozdíl mezi předvolebním výzkumem a vlastními výsledky voleb opakovaně vyšší než statistická chyba, kterou lze vypočítat, pak byl předvolební výzkum hodně „cinknutý“, nebo v lepším případě provedený zcela diletantsky a neprofesionálně. Bohužel, takové rozdíly vidíme téměř po každých volbách, ale to již je po volbách, účel byl splněn a nikdo to nemá zájem to řešit. Myslím, že je to velká chyba. Jedno řešení bych možná viděl. Průzkumy by měl provádět také nezávislý Český Statistický úřad a veřejnoprávní sdělovací prostředky by tomuto výzkumu měli věnovat dostatečnou váhu ve svých výstupech. A dál … agentury, jejichž rozdíly se mezi odhadem a skutečnými výsledky opakovaně pohybují za hranicemi statistické chyby, ty by měli přijít o svoji licenci.

Předvolební průzkumy mají obrovský vliv na voliče, působí na ně vědomě, ale také podvědomě. Neměly bychom to podceňovat. Proč ten dlouhý úvod? My si necháváme „cinknout“ předvolební průzkumy, nenechme si „cinknout“ i volby. Viděli jsme jak korespondenční hlasování ovlivnilo hlasování při posledních prezidentských volbách v USA. Viděli jsme to v Rakousku. V Rakousku už tak křičelo, že kvůli korespondenčnímu hlasování musely být celé volby opakovány. Náklady na jedny volby u nás jsou minimálně 600 milionů Kč. Máme i my volby kvůli korespondenčnímu hlasování opakovat? Vyhazovat znovu 600 milionů Kč? Hlavně si však za zahráváme s důvěrou voličů, ale také tím pohrdáme prací tisícovek členů volebních komisí.

Jak to u nás probíhá při volbách v okrskové volební komisi? Předně komise je složena ze zástupců různých politických stran. Prakticky si každá strana může do okrskové komise navrhnout svého zástupce. Ve volební komisi se pracuje ve dvojicích. Po celou dobu je tam vzájemná kontrola. Dále, volební komise má seznam oprávněných voličů v příslušném volebním okrsku, každého voliče, který se dostaví k volbám si v seznamu odškrtne, takže nikdo nemůže přijít dvakrát. Každý volič obdrží úřední obálku, i ty jsou evidovány. Když volič vhazuje obálku s volebním lístkem do urny, děje se tak před zraky celé volební komise. Večer první den voleb je volební urna zapečetěna, zapečetěna je i volební místnost. Rozpečetěno je druhý den před zraky celé volební komise.

A nyní to nejdůležitější, druhý den po skončení voleb začíná vlastní sčítání. Obálky z urny i z přenosné urny se sesypou dohromady. Kolik má být maximálně obálek v hlavní urně i v přenosné urně je předem známo.

Před vlastním sčítáním si komise sečte počet voličů, kteří přišli k volbám a kterým byla vydána obálka. Počet odevzdaných obálek od voličů nesmí být vyšší než počet obálek vydaných voličům. Obálky se otevírají po dvojicích, v každé obálce smí být jen jeden hlas, pokud je tam více hlasů, hlasovací lístky se odloží jako neplatné. Platných hlasovacích lístků tedy nesmí být více, než počet odevzdaných obálek. Dále se sčítají hlasy pro jednotlivé strany. Opět celkový počet platných hlasovacích se musí rovnat hlasům pro jednotlivé strany.

Vypadá to složitě, ale členové okrskových komisí to již velice dobře znají. Jen dodám, že za dvacet let ve volebních komicích jsem se nesetkal s tím, že by některý člen volební komise zkoušel podvádět. Vždy by se na to rychle přišlo. Zájem členů volebních komisí vždy byl, aby byly hlasy správně spočítány. Tím ovšem neříkám, že se volební komise nemůže dopustit chyby. Je to ojedinělé a jsem si jist, že v tom nikdy nebyl záměr. Důležité také je, že po skončení sčítání každý člen okrskové komise zná výsledky voleb ze svého okrsku a má možnost tyto výsledky předat své straně, která zasedá v Okresní volební komisi. Jeho strana má možnost alespoň namátkou provést kontrolu v příslušných výstupních sestavách za okres, kde jsou i výsledky jednotlivých okrsků.. A tak to postupuje .. až k Ústřední volební komisi. V Ústřední volební komisi jsou přidávány ještě další hlasy z velvyslanectví atd, ale a k tomu se již nemohu vyjadřovat.

Ke korespondenčnímu hlasování: U nás by měly být volby přímé. Pokud si to volič přeje, zástupci volební komise přijdou k němu domů. Když není volič fyzicky schopen sám vhodit lístek do urny, může mu pomoci třetí osoba, příbuzný, známý, kolemjdoucí, ale ne člen volební komise. Volič musí být přítomen.

A do čeho nás tlačí Piráti? STAN, TOP09? Volby by již nebyly přímé. Volič předem obdrží kód. Ale, nedá se s tím kódem kšeftovat? A nebo, rodiče sdělí synkovi, „Já tomu nerozumím, tady máš kód a udělej to za mne“. Mnohem větší nebezpečí však vidím v tom, že volby se znepřehlední, budou obtížně kontrolovatelné, právem vznikne nedůvěra k výsledkům voleb. Osobně jsem stále více přesvědčen o tom, že nejde o to pomoc voličům, kteří mají dvojí občanství, nebo kteří jsou dlouhodobě v zahraničí (ostatně možnost volit mají i oni).. Myslím si, že hlavní smysl korespondenčního hlasování je vnést do volebního systému nepřehlednost a téměř znemožnit kontrolu.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 150 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
24 komentářů

Napsat komentář: Pišta Hufnágl Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)