virus3
2.4.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Trestní oznámení z důvodu šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

DUDRV Evropě nyní umírá s covidem asi 3500 lidí denně, to je 19 x více než v Asii v přepočtu na obyvatele, což vyvolává podezření, že to není náhoda, a navíc tento počet právě teď stoupá. Proto zde předkládáme k posouzení návrh na trestní oznámení z důvodu podezření, že se jedná o úmyslné cizí zavinění, aby do problému byli zapojení i kriminalisté, protože virologové, epidemiologové a lékaři řeší hlavně následky, ale nikoli příčiny této pandemie.………

My, níže podepsaní, podáváme tímto trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podezření z páchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci dle § 152 trestního zákoníku úmyslným šířením infekční choroby způsobené virem covid-19.

Odůvodnění

Od března 2020 se v celém světě šíří infekce chorob způsobených virem covid-19. Tato infekce se šíří v mnoha vlnách, přičemž tou první se zde nezabýváme, protože již byla zvládnutá. Jedná se o následné vlny a kmeny, které jsou více patogenní a způsobují mnohem více lidských úmrtí. V Evropě už jejich celkový počet dosáhl jednoho miliónu. Z toho vzniklo podezření, že se jedná o úmyslné cizí zavinění, a proto požadujeme, aby do problému byli zapojení i kriminalisté, neboť virologové, epidemiologové a lékaři řeší hlavně následky, ale nikoli příčiny této pandemie. K tomu uvádíme následující důvody :

1. Poměr Asie k Evropě, Americe a Africe je 0 : 6 při vzniku agresivních variant covidu.
Pro varianty covidu byl vytvořen registr (1), kde je uvedeno už asi 1000 variant, z nichž nejvíce patogenních 5 uvádí server GISAID (2), Wikipedie jich uvádí 7, viz tabulka (3):

1

Všechny tyto varianty pocházejí z Evropy, Afriky a Ameriky, ale ani jedna z Asie, což vyvolává podezření, že jejich původ není přirozený. V Asii žije asi 4,4 miliardy lidí, což je víc než ve zbytku světa. Z toho počtu můžeme sice odečíst 1,443 mld. obyvatel Číny a 26 mil. Sev. Koreje, kde jsou totalitní režimy a lze tam nařídit cokoliv, a také Japonsko, Již. Koreu a Tchaj-wan, kde lidé ochotně dodržují všechna vládní nařízení, ale přesto zůstávají 3 miliardy lidí, což je zhruba tolik, co v ostatních kontinentech dohromady. Jsou tam obrovské městské aglomerace, kde nařizovat rozestupy, home office, či mytí rukou by asi nemělo význam. Např. Dillí 29 mil., Dháka 20 mil., Mumbai 20 mil. obyvatel. Četné varianty covidu tam vznikly, ale žádná nebyla tak agresivní jako výše uvedené.

2. Celkový počet úmrtí je v Evropě 13 x vyšší než v Asii v přepočtu na milión obyvatel.
Podle statistik Univerzity J. Hopkinse, která shromažďuje údaje z celého světa, zemřelo v souvislosti s covidem od začátku pandemie v Evropě 1212 osob v přepočtu na milión obyvatel, což je 13,2 krát více než v Asii, kde zemřelo 91,7 lidí k datu 29.3.2021, (4). Na námitku, že v Asii se přece nedělají běžně testy zemřelých na covid, lze odpovědět, že úmrtí na covid pozná dnes každý lékař i bez testů. Nyní je však situace ještě horší, v Evropě umírá denně s covidem kolem 3500 lidí, což je 19 x víc než v Asii, v přepočtu na obyvatele (5). A přitom úroveň zdravotnictví v Evropě je nepochybně mnohem vyšší než v Asii.

3. Druhá vlna pandemie vznikla v šesti zemích téměř současně.

Když vznikne nějaký požár na dvou místech současně, tak se z toho vyvozuje, že byl úmyslně založený. Ale v EU vznikl covidový „požár“ v šesti zemích téměř současně a nevyvozuje se z toho nic.
Jedná se o druhou vlnu covidové pandemie a o dobu, kdy první vlna už končila, takže nové životaschopné mutace už neměly prakticky z čeho vznikat.

Následuje graf, který ukazuje, jak končila první vlna ve 13 zemích EU. Je zde patrný pokles až do 4.7.2020, hned potom následuje druhá vlna, ale jen někde. V následujících zemích uvádíme také dobu, kdy tam druhá vlna nastoupila. Lucembursko na grafu není patrné, protože má jen 0,6 mil. obyvatel a zde jsou celkové počty za každou zemi. (6)

Lucembursko…….25.6. 2020
Francie ……………28.6. – 4.7.
Španělsko ………..5.7.
Velká Británie ……9.7.
Polsko ……………10.7.
Nizozemí ……….. 11.7.

/ Datum lze z grafu odečíst, když si zobrazíte jen konkrétní zemi s přepočtem na 1 mil.obyvatel. /
Pokud by tato druhá vlna pocházela z jednoho epicentra, Lucemburska, potom by to musela být stejná varianta, jenže jich bylo mnoho.

CovidII

K tomu lze jistě namítnout, že jsou zde vybrány pouze státy, které této vyšetřovací verzi vyhovují.
Je to tak, ale ve Švédsku v té době ještě plně probíhala první vlna a diskutovalo se tam o tom, jestli to byl dobrý nápad, nechat promořit celou zemi.
V Rusku také ještě probíhala první vlna, protože je to velká země a tam trvá delší dobu, než se pandemie rozšíří.

4. Britská varianta B.1.1.7 – cizí zavinění je téměř jisté

Tato varianta se ve Velké Británii šíří od září 2020 z hrabství Kent v jihovýchodní Anglii. Je snadněji přenosná z člověka na člověka než dříve cirkulující varianty a má vyšší reprodukční číslo, takže šíření je obtížnější zvládnout. Její možný vznik je popsán zde :
„„Mezi vzorky sekvenovanými loni v létě byly vzorky muže v jeho 70 letech s lymfomem, který byl v květnu přijat do cambridgeské nemocnice k léčbě Covid-19. …. Ani po několika kolech léčby, včetně plazmy s protilátkami od uzdravených pacientů, virus nezmizel.
Místo toho to zmutovalo. Britské úsilí o sekvenování otevřelo okno do těchto změn: Více než 101 dní v nemocnici byly virové částice proudící mužovými plicemi sekvenovány 23krát, což je pokladnice informací.

Pacient zemřel v srpnu, možná bez infikování někoho jiného. Mutace v jeho viru však nakonec poskytly vědcům důležitou teorii o tom, jak britská varianta vznikla: vyřazením imunitní obrany někoho, jako je pacient z Cambridge, který měl oslabený imunitní systém a dlouhotrvající infekcí.“ (7)
Podle (1) ovšem v Anglii vzniká velmi mnoho mutací a variant covidu-19, např.:
B.1.1.3, B.1.1.4, B.1.1.8., B.1.1.12, B.1.1.309, 355, 361, 365, 369, 372, B.1.160.23, B.1.165, a ještě asi 15 dalších.

Anglie tedy může být považována za centrum infekce, ze kterého se to šíří. Je sice fakt, že v Anglii je také mnoho laboratoří, které jsou schopny tyto varianty sekvenovat, ale kdyby to nedělaly, provedly by to jiné laboratoře tak, jako byla objevena brazilská varianta na letišti v Japonsku.

5. Vznik jihoafrické varianty B.1.351 – úmyslné zavinění

Jihoafrickou mutaci vědci zaznamenali poprvé loni 17.2. v Nizozemí, kde se ovšem nešířila. Šířit se začala až za 8 měsíců v říjnu v Jihoafrické republice, 8.10.2020. Potom se v Nizozemsku probudila a byla sekvenována 3.1.2021. Tato varianta ve státě na samém jihu Afriky naprosto převládla nad dosavadní variantou viru a nyní se také šíří v Evropě. A toto má být přirozený průběh epidemie? Zde je podezření, že infekce byla do JAR dovezena úmyslně, aby nebylo někomu divné, že všechny agresivní varianty vznikají v Evropě. Navíc tato varianta je příbuzná s britskou více než s tou, která byla v JAR na jaře.
Tyto agresivní varianty se šíří kdykoliv a jejich šíření nemá sezonní charakter. Není tedy důvod, aby jejich viry nějakou dobu jen tak přežívaly, jako je tomu u chřipky, jejíž epidemie má sezonní charakter.
Zde je evoluční strom této varianty covidu-19: Nizozemský výskyt jsou dva oranžové body vlevo nahoře.

JARvarianta

6. Sezónní nebo nepředvídatelný průběh šíření epidemie ?

Virus covidu můžeme porovnávat s virem chřipky, protože oba jsou typu RNA, šíří se hlavně vzduchem a oba vytvářejí četné mutace. Je zde ovšem jeden zásadní rozdíl. Chřipková epidemie mívá sezónní charakter, zatímco vlny covidové pandemie vznikají neustále, v některých zemích běžně 2 až 3 krát do roka. Jenže existují země, kde i covidová epidemie má sezónní charakter. Na serveru Univerzity J.. Hopkinse (6) jsme jich našli 12 a jako naschvál žádná z nich není v Evropě. Z nich jsme vybrali 6, kde je tento charakter nejzřetelnější. Jsou to Indie, Indonésie, Irák, Maroko, Malajsie a Angola. Je to graf denních přírůstků nakažených covidem v přepočtu na milión obyvatel od 17.3.2020 do 17.3.2021, tedy v průběhu jednoho roku. Na všech grafech je patrný pouze jeden vrchol a právě tím je dán sezonní charakter epidemie. Největší z těchto zemí je Indie, 1,4 mld. obyvatel, k čemuž je nutno dodat, že zmíněný pokles, který začíná v září minulého roku, spadá do doby, kdy tam končí období dešťů, které má také vliv na průběh pandemie a právě nyní tam epidemie opět narůstá, takže zde také asi bude sezónní průběh. Do těchto zemí zřejmě nebyly dovezeny ve velkém množství agresívní varianty jako třeba k nám, a žádná taková varianta tam také nevznikla. Z čehož vyplývá, že sezonní průběh epidemie covidu je přirozený, kdežto nepředvídatelný průběh bude mít nejspíš umělý původ.
SezonniPruběh

 

7. Nová francouzská varianta

Ve Francii byla nyní objevena další neobvyklá varianta covidu-19, což potvrzuje reálnost této vyšetřovací verze, na které je tedy nutno pokračovat.
Tato nová varianta byla objevena v Bretani, ve městě Lannion na severozápadě Francie, a vyznačuje se tím, že má 13 nových mutací a nelze ji detekovat běžně používanou metodou PCR, ale rozborem krve nebo jiným postupem. Takže denní počet nakažených ve Francii opět stoupá navzdory tvrzením epidemiologů, že s přicházejícím jarem by měl klesat.

Jako experty doporučujeme vyslechnout:

  • MUDr. Soňa Peková, Ph.D., TILIA LABORATORIES s.r.o.
  • prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc, Karlova Univerzita, Praha
  • MUDr. Vladislav Rogozov, lékař pracující v Česku i Anglii

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.

Prameny :
(1) https://cov-lineages.org/lineages.html
(2) https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Variants_of_SARS-CoV-2
(4) https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=293..latest&pickerSort=desc&pickerMetric=total_cases&hideControls=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=DEU~EuropeanUnion~Europe~Asia
(5) https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=293..433&pickerSort=desc&pickerMetric=total_cases&hideControls=true&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=EuropeanUnion~Europe~Asia
(6) https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=USA~GBR~CAN~DEU~ITA~IND~CZE~FRA~BEL~SWE~SVK~RUS~UKR&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
(7) https://www.nytimes.com/2021/01/16/world/europe/uk-coronavirus-variant.html

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 244,- Kč
Vybráno 34.98%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 870 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
57 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)