AYAN
28.1.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Trestní oznámení na soudce Nejvyššího soudu kvůli hidžábu

Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

DUDRV prosinci 2019 rozhodl Senát Nejvyššího soudu ve prospěch somálské azylantky Ayan J. Ahmednuurové v jejím sporu se Střední zdravotnickou školou v Praze 10, z čehož vyplynulo následující trestní oznámení, které zde předkládáme k diskusi:
Nejvyšší státní zástupce
JUDr. Pavel Zeman
Jezuitská 585/4
602 00, BRNO

Věc: Trestní oznámení

My, níže podepsaní, tímto plníme svoji občanskou povinnost a podáváme trestní oznámení na
JUDr. Roberta Waltra, JUDr. Hanu Tichou a JUDr. Martinu Vršanskou, soudce Nejvyššího soudu se sídlem Burešova 20, 657 37 Brno, pro podezření z přípravy trestného činu dle § 403, odst. 3, Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, kterého se dle našeho názoru dopustili tím, že v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2019 ve věci žaloby Ayan Jamaal Ahmednuurové sp. zn. 25 Cdo 348/2019, vyjádřili jednoznačnou podporu radikálnímu islámu, jehož ideologie je v zásadním rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Jejich výroku „Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, tzn. především nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů„ (15) rozumíme tak, že ČR musí akceptovat a tolerovat i perverzní ideologii, která dovoluje znásilňovat děti (dětské nevěsty), mrzačit jim genitálie (FGM), upírá jim právo na vzdělání, de facto povoluje znásilňovat evropsky oblečené dívky i ženy a dokonce povoluje i vraždy Židů. Na počátku ovšem je pouze povinné nošení hidžábu, to ostatní následuje později, jak je dnes patrné i v západní Evropě.

Odůvodnění

Pražský městský soud pravomocně zamítl žalobu somálské dívky Ayan Jamaal Ahmednuurové na střední zdravotnickou školu, s níž vedla spor o nošení hidžábu ve výuce, již v roce 2017. Cizinka v žalobě tvrdila, že ji škola nepřímo diskriminovala, protože jí zakázala nosit na hlavě šátek. Požadovala omluvu a odškodnění 60 tisíc korun.

Celá kauza v lednu 2018 zamířila k Nejvyššímu soudu, kam advokátka cizinky podala dovolání. Nejvyšší soud se somálské dívky zastal začátkem prosince 2019. Senát Nejvyššího soudu zrušil předchozí rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017 a Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 1. 2017 a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení. Senát Nejvyššího soudu své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zákaz muslimského šátku při teoretické výuce nemá žádný legitimní cíl. A také že „Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů.“

Náš právní řád sice “není systémem precedentů”, ovšem právě Nejvyšší soud reálně precedenty vytváří. Proto záležitost považujeme za tak závažnou, že jsme podali toto trestní oznámení.

§ 403 hovoří o podpoře a propagaci hnutí, ale používá se i při trestním stíhání neonacistů, přičemž všichni dobře víme, že nacismus není hnutí, ale zrůdná ideologie. Proto i my se odvoláváme na tento paragraf.

Somálská azylantka Ayan Jamaal Ahmednuurová během svého pobytu v ČR prokázala, že vyznává radikální islám, pro který je nošení hidžábu povinné a samozřejmé. To je ovšem pouze jeden z aspektů této perverzní ideologie, která považuje právo šaría za nadřazené zákonům ČR. Toto „právo“ též dovoluje znásilňovat děti, kterým říká „dětské nevěsty“ a jen v Německu bylo uzavřeno 813 dětských sňatků za dva roky (1,2). Přičemž těmto beztrestně znásilňovaným dětem též upírá právo na vzdělání, protože dětské nevěsty rozhodně do školy nechodí. Také dovoluje mrzačení genitálií (FGM), i když je to podle evropských zákonů trestné, ale stíháno není. „V celé Anglii bylo za 3 měsíce zaznamenáno 1 015 nových případů, z nichž 40% bylo v Londýně a 14% v Birminghamu.(3)
Existují průzkumy, které zjistily, že zavedení islámského práva šaría podporuje 72 % muslimů ve Francii a 69 % v Británii (4).

Podle serveru (14) je v ČR nyní 50.000 muslimů, ale tento zdroj už 5 let jejich počet nezvyšuje. Kolik z nich podporuje zavedení práva šaría, by mohl objasnit znalec islámu Lukáš Lhoťan, viz níže.
§ 185, odst. 5, Znásilnění.
Podle práva šaría na důkaz svého znásilnění musí mít žena čtyři mužské svědky, jinak je to považováno za nemanželský sex (6). Tedy toto „právo“ de facto znásilnění legalizuje. Takže evropsky oblečené dívky a ženy se už stávají v některých západoevropských zemích lovnou zvěří, 400 000 žen je sexuálně napadeno v Anglii a Walesu každý rok, ale pouze 15% těchto útoků je hlášeno policii (5). Server Statista udává, že v Anglii a Walesu bylo zaznamenáno policií v roce 2017 celkem 53.977 znásilnění (7). To v přepočtu na 100.000 obyvatel znamená 93 znásilnění ročně, což je nejvíc na světě (9). Tyto statistiky však pochopitelně neříkají, kteří z pachatelů jsou zastánci radikálního islámu. Ale dá se to usoudit z toho, jak tam narůstá počet migrantů z islámských zemí a z počtu spáchaných trestných činů.
Jedna oběť muslimského znásilňovacího gangu ve Velké Británii uvedla, že násilníci jí během znásilňování četli Korán a věřili, že jejich jednání je ospravedlněno islámem.(8)

Švédské soudy právo šaría aplikují tak, že násilníkům dávají směšně nízké podmíněné tresty, nebo je dokonce osvobozují „pro nedostatek důkazů“.

V roce 2018 bylo ve Švédsku hlášeno 7 960 znásilnění, což představuje nárůst o 589 trestných činů za rok. Je to 78,2 /100.000 obyv., v Česku bylo hlášeno 5,6 případů, tedy 14 x méně (10).
Zde (11) můžeme číst: „ Ve Švédsku byla znásilněna 11letá dívka dvěma muži. Pachatelé jsou volní a smějí se jí do tváře.“

Lukáš Lhoťan, bývalý muslim a expert na islám, říká o právu šaría:

„ Pokud muslim zabije žida či křesťana, nesmí být za to potrestán smrtí (pokud je usvědčen jiným muslimem, svědectví židů a křesťanů není možné) „. (12)

Některé francouzské soudy už toto právo šaría uplatňují:

„V roce 2017, dva roky poté, co byli Židé zavražděni teroristickým útokem v košer supermarketu v Paříži, byla židovská žena Sarah Halimi mučena a zavražděna v jejím pařížském bytě jejím sousedem, Kobilim Traoré, který křičel: „Allahu Akbar.“ Odvolací soud nedávno rozhodl, že Traoré, protože kouřil konopí, není „trestně odpovědný“ za své činy. Jak řekl francouzský hlavní rabín Haim Korsia , jedná se o „licenci zabíjet Židy“. (13)

U zmíněného trestného činu dle § 403 je také příprava trestná, přičemž zákon neříká, kdo tuto přípravu má vykonávat. Máme tedy za to, že ji mohou vykonávat všichni ti, kteří pro tuto trestnou činnost vytvářejí vhodné podmínky a budoucím pachatelům zajišťují beztrestnost a právní servis, bezplatnou právní pomoc atd.

Úmyslné zavinění pak lze doložit tím, že tímto trestním oznámením jsou dotyční na závažnost a nezákonnost svého počínání upozorněni a přesto v něm pokračují. Můžeme citovat § 4 odst. b) trestního zákona: „Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.“

Také lze namítnout, že zde neexistuje kauzální souvislost s výše uvedenými případy, ale je zcela jisté, že k této souvislosti dojde, pokud se i nadále nebude přihlížet k ideologii a náboženskému vyznání migrantů, a potom obětem trestných činů moc nepomůžeme, když tyto zločiny začneme vyšetřovat až po té, co se uskuteční, zatímco jejich evidentní přípravu budeme ignorovat.

Jako svědky navrhujeme vyslechnout:

1. Ayan Jamaal Ahmednuurovou a položit jí následující otázky:
Je islámské právo šaría nadřazeno zákonům ČR ?
Je dovoleno, aby si muslim vzal desetiletou dívku za ženu a měl s ní sexuální styk?
Je dětská nevěsta povinna chodit do školy?
Jaký máte názor na Židy ?
Co si zaslouží ten, kdo zesměšňuje nebo uráží islám?
Co je to hidžra, džízja, takíja ?
2. Lukáše Lhoťana, bývalého muslima a znalce islámu.
3. Spisovatele Benjamina Kurase, který žije střídavě v Anglii a v Česku.
4. Spisovatele Martina Janečka, který žije ve Francii i v Česku,  autora knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. 

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.
Prameny:

(1) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-detske-snatky-deti-snatek-manzelstvi-zakon-nucene-nasili-ze-cti.A190924_123920_zahranicni_dtt?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
(2) https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/wiesbaden-trotz-gesetzlichem-verbot-125-verheiratete-minderjaehrige-in-hessen-64813454.bild.html
(3) https://www.jihadwatch.org/2018/10/uk-ten-baby-girls-in-birmingham-less-than-a-year-old-subjected-to-female-genital-mutilation
(4) ) https://www.securitymagazin.cz/security/zavedeni-islamskeho-prava-saria-podporuje-72-procent-muslimu-ve-francii-1404050824.html
(5) https://www.oxfordrapecrisis.net/content/myths-facts
(6) Alí Síná, Jak porozumět Mohamedovi a muslimům, str.300, 302
(7) https://www.statista.com/statistics/283100/recorded-rape-offences-in-england-and-wales-uk-y-on-y/
(8) https://www.jihadwatch.org/2019/12/uk-muslim-police-officer-among-15-muslims-charged-with-sex-offense-against-teens
(9) https://www.epshark.cz/epshark/www/clanek/1467/anglie-je-v-poctu-znasilneni-uz-prvni-na-svete
(10) https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e4fb6/1553761868570/Sammanfattning_anmalda_2018.pdf
(11) https://voiceofeurope.com/2018/11/11-year-old-girl-gang-raped-in-sweden-perpetrators-walk-free-and-laugh-in-her-face/
(12) https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Lukas-Lhotan-Velky-serial-o-islamizaci-Evropy-2-dil-je-o-tom-proc-je-kostel-horsi-nez-hanbinec-604299
(13) https://www.gatestoneinstitute.org/15412/france-islamic-republic
(14) http://www.muslimpopulation.com/Europe/
(15) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2019 sp. zn. 25 Cdo 348/2019, Odůvodnění, bod 31.
https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/uploader_unmanaged/vyhlas._zneni_rozsud_191206-114154_cib.pdf

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč

Celkem za měsíc: 11 594,- Kč
Vybráno 33.12%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 9 425 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (42 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
85 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)