AYAN
28.1.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Trestní oznámení na soudce Nejvyššího soudu kvůli hidžábu

Loading...
Sdílejte článek:

PAVEL DUDR

DUDRV prosinci 2019 rozhodl Senát Nejvyššího soudu ve prospěch somálské azylantky Ayan J. Ahmednuurové v jejím sporu se Střední zdravotnickou školou v Praze 10, z čehož vyplynulo následující trestní oznámení, které zde předkládáme k diskusi:
Nejvyšší státní zástupce
JUDr. Pavel Zeman
Jezuitská 585/4
602 00, BRNO

Věc: Trestní oznámení

My, níže podepsaní, tímto plníme svoji občanskou povinnost a podáváme trestní oznámení na
JUDr. Roberta Waltra, JUDr. Hanu Tichou a JUDr. Martinu Vršanskou, soudce Nejvyššího soudu se sídlem Burešova 20, 657 37 Brno, pro podezření z přípravy trestného činu dle § 403, odst. 3, Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, kterého se dle našeho názoru dopustili tím, že v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2019 ve věci žaloby Ayan Jamaal Ahmednuurové sp. zn. 25 Cdo 348/2019, vyjádřili jednoznačnou podporu radikálnímu islámu, jehož ideologie je v zásadním rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Jejich výroku „Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, tzn. především nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů„ (15) rozumíme tak, že ČR musí akceptovat a tolerovat i perverzní ideologii, která dovoluje znásilňovat děti (dětské nevěsty), mrzačit jim genitálie (FGM), upírá jim právo na vzdělání, de facto povoluje znásilňovat evropsky oblečené dívky i ženy a dokonce povoluje i vraždy Židů. Na počátku ovšem je pouze povinné nošení hidžábu, to ostatní následuje později, jak je dnes patrné i v západní Evropě.

Odůvodnění

Pražský městský soud pravomocně zamítl žalobu somálské dívky Ayan Jamaal Ahmednuurové na střední zdravotnickou školu, s níž vedla spor o nošení hidžábu ve výuce, již v roce 2017. Cizinka v žalobě tvrdila, že ji škola nepřímo diskriminovala, protože jí zakázala nosit na hlavě šátek. Požadovala omluvu a odškodnění 60 tisíc korun.

Celá kauza v lednu 2018 zamířila k Nejvyššímu soudu, kam advokátka cizinky podala dovolání. Nejvyšší soud se somálské dívky zastal začátkem prosince 2019. Senát Nejvyššího soudu zrušil předchozí rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017 a Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 1. 2017 a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení. Senát Nejvyššího soudu své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zákaz muslimského šátku při teoretické výuce nemá žádný legitimní cíl. A také že „Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů.“

Náš právní řád sice “není systémem precedentů”, ovšem právě Nejvyšší soud reálně precedenty vytváří. Proto záležitost považujeme za tak závažnou, že jsme podali toto trestní oznámení.

§ 403 hovoří o podpoře a propagaci hnutí, ale používá se i při trestním stíhání neonacistů, přičemž všichni dobře víme, že nacismus není hnutí, ale zrůdná ideologie. Proto i my se odvoláváme na tento paragraf.

Somálská azylantka Ayan Jamaal Ahmednuurová během svého pobytu v ČR prokázala, že vyznává radikální islám, pro který je nošení hidžábu povinné a samozřejmé. To je ovšem pouze jeden z aspektů této perverzní ideologie, která považuje právo šaría za nadřazené zákonům ČR. Toto „právo“ též dovoluje znásilňovat děti, kterým říká „dětské nevěsty“ a jen v Německu bylo uzavřeno 813 dětských sňatků za dva roky (1,2). Přičemž těmto beztrestně znásilňovaným dětem též upírá právo na vzdělání, protože dětské nevěsty rozhodně do školy nechodí. Také dovoluje mrzačení genitálií (FGM), i když je to podle evropských zákonů trestné, ale stíháno není. „V celé Anglii bylo za 3 měsíce zaznamenáno 1 015 nových případů, z nichž 40% bylo v Londýně a 14% v Birminghamu.(3)
Existují průzkumy, které zjistily, že zavedení islámského práva šaría podporuje 72 % muslimů ve Francii a 69 % v Británii (4).

Podle serveru (14) je v ČR nyní 50.000 muslimů, ale tento zdroj už 5 let jejich počet nezvyšuje. Kolik z nich podporuje zavedení práva šaría, by mohl objasnit znalec islámu Lukáš Lhoťan, viz níže.
§ 185, odst. 5, Znásilnění.
Podle práva šaría na důkaz svého znásilnění musí mít žena čtyři mužské svědky, jinak je to považováno za nemanželský sex (6). Tedy toto „právo“ de facto znásilnění legalizuje. Takže evropsky oblečené dívky a ženy se už stávají v některých západoevropských zemích lovnou zvěří, 400 000 žen je sexuálně napadeno v Anglii a Walesu každý rok, ale pouze 15% těchto útoků je hlášeno policii (5). Server Statista udává, že v Anglii a Walesu bylo zaznamenáno policií v roce 2017 celkem 53.977 znásilnění (7). To v přepočtu na 100.000 obyvatel znamená 93 znásilnění ročně, což je nejvíc na světě (9). Tyto statistiky však pochopitelně neříkají, kteří z pachatelů jsou zastánci radikálního islámu. Ale dá se to usoudit z toho, jak tam narůstá počet migrantů z islámských zemí a z počtu spáchaných trestných činů.
Jedna oběť muslimského znásilňovacího gangu ve Velké Británii uvedla, že násilníci jí během znásilňování četli Korán a věřili, že jejich jednání je ospravedlněno islámem.(8)

Švédské soudy právo šaría aplikují tak, že násilníkům dávají směšně nízké podmíněné tresty, nebo je dokonce osvobozují „pro nedostatek důkazů“.

V roce 2018 bylo ve Švédsku hlášeno 7 960 znásilnění, což představuje nárůst o 589 trestných činů za rok. Je to 78,2 /100.000 obyv., v Česku bylo hlášeno 5,6 případů, tedy 14 x méně (10).
Zde (11) můžeme číst: „ Ve Švédsku byla znásilněna 11letá dívka dvěma muži. Pachatelé jsou volní a smějí se jí do tváře.“

Lukáš Lhoťan, bývalý muslim a expert na islám, říká o právu šaría:

„ Pokud muslim zabije žida či křesťana, nesmí být za to potrestán smrtí (pokud je usvědčen jiným muslimem, svědectví židů a křesťanů není možné) „. (12)

Některé francouzské soudy už toto právo šaría uplatňují:

„V roce 2017, dva roky poté, co byli Židé zavražděni teroristickým útokem v košer supermarketu v Paříži, byla židovská žena Sarah Halimi mučena a zavražděna v jejím pařížském bytě jejím sousedem, Kobilim Traoré, který křičel: „Allahu Akbar.“ Odvolací soud nedávno rozhodl, že Traoré, protože kouřil konopí, není „trestně odpovědný“ za své činy. Jak řekl francouzský hlavní rabín Haim Korsia , jedná se o „licenci zabíjet Židy“. (13)

U zmíněného trestného činu dle § 403 je také příprava trestná, přičemž zákon neříká, kdo tuto přípravu má vykonávat. Máme tedy za to, že ji mohou vykonávat všichni ti, kteří pro tuto trestnou činnost vytvářejí vhodné podmínky a budoucím pachatelům zajišťují beztrestnost a právní servis, bezplatnou právní pomoc atd.

Úmyslné zavinění pak lze doložit tím, že tímto trestním oznámením jsou dotyční na závažnost a nezákonnost svého počínání upozorněni a přesto v něm pokračují. Můžeme citovat § 4 odst. b) trestního zákona: „Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.“

Také lze namítnout, že zde neexistuje kauzální souvislost s výše uvedenými případy, ale je zcela jisté, že k této souvislosti dojde, pokud se i nadále nebude přihlížet k ideologii a náboženskému vyznání migrantů, a potom obětem trestných činů moc nepomůžeme, když tyto zločiny začneme vyšetřovat až po té, co se uskuteční, zatímco jejich evidentní přípravu budeme ignorovat.

Jako svědky navrhujeme vyslechnout:

1. Ayan Jamaal Ahmednuurovou a položit jí následující otázky:
Je islámské právo šaría nadřazeno zákonům ČR ?
Je dovoleno, aby si muslim vzal desetiletou dívku za ženu a měl s ní sexuální styk?
Je dětská nevěsta povinna chodit do školy?
Jaký máte názor na Židy ?
Co si zaslouží ten, kdo zesměšňuje nebo uráží islám?
Co je to hidžra, džízja, takíja ?
2. Lukáše Lhoťana, bývalého muslima a znalce islámu.
3. Spisovatele Benjamina Kurase, který žije střídavě v Anglii a v Česku.
4. Spisovatele Martina Janečka, který žije ve Francii i v Česku,  autora knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. 

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.
Prameny:

(1) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-detske-snatky-deti-snatek-manzelstvi-zakon-nucene-nasili-ze-cti.A190924_123920_zahranicni_dtt?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop
(2) https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/wiesbaden-trotz-gesetzlichem-verbot-125-verheiratete-minderjaehrige-in-hessen-64813454.bild.html
(3) https://www.jihadwatch.org/2018/10/uk-ten-baby-girls-in-birmingham-less-than-a-year-old-subjected-to-female-genital-mutilation
(4) ) https://www.securitymagazin.cz/security/zavedeni-islamskeho-prava-saria-podporuje-72-procent-muslimu-ve-francii-1404050824.html
(5) https://www.oxfordrapecrisis.net/content/myths-facts
(6) Alí Síná, Jak porozumět Mohamedovi a muslimům, str.300, 302
(7) https://www.statista.com/statistics/283100/recorded-rape-offences-in-england-and-wales-uk-y-on-y/
(8) https://www.jihadwatch.org/2019/12/uk-muslim-police-officer-among-15-muslims-charged-with-sex-offense-against-teens
(9) https://www.epshark.cz/epshark/www/clanek/1467/anglie-je-v-poctu-znasilneni-uz-prvni-na-svete
(10) https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e4fb6/1553761868570/Sammanfattning_anmalda_2018.pdf
(11) https://voiceofeurope.com/2018/11/11-year-old-girl-gang-raped-in-sweden-perpetrators-walk-free-and-laugh-in-her-face/
(12) https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Lukas-Lhotan-Velky-serial-o-islamizaci-Evropy-2-dil-je-o-tom-proc-je-kostel-horsi-nez-hanbinec-604299
(13) https://www.gatestoneinstitute.org/15412/france-islamic-republic
(14) http://www.muslimpopulation.com/Europe/
(15) Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2019 sp. zn. 25 Cdo 348/2019, Odůvodnění, bod 31.
https://www.irozhlas.cz/sites/default/files/uploader_unmanaged/vyhlas._zneni_rozsud_191206-114154_cib.pdf

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč


Celkem za měsíc: 16 237,78 Kč
Vybráno 46.39%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 9 205 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (42 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...
85 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.