16.2.2015
Kategorie: Ekonomika, Společnost

Totalitní zákony: Vyhodíte je dveřmi a ony se vrátí oknem

Sdílejte článek:

URZA 16|02|2015

V posledních letech lze pozorovat neutuchající snahu o státní zákazy kouření v soukromých restauracích; že tato snaha měla zatím jen částečné úspěchy a poslední návrh zákona úplně zakazující kouření v restauracích neprošel, mě až doposud těšilo. Své nadšení však možná začínám opatrně přehodnocovat, když vidím, jaké monstrum – navrhované a prosazované ministrem zdravotnictví socialistou Němečkem – tento zákon nahradí.

Poslední návrh protikuřáckého zákona má takové parametry, že pokud projde (což je bohužel celkem pravděpodobné), bude asi mnohým rozumným lidem paradoxně líto té minulé zamítnuté verze, jež byla také hrozná, leč zdaleka ne tolik; pro ty, kdo nejsou obeznámeni s tím, jak konkrétně chce socialista Němeček v této zemi instalovat totalitu, zde přináším zevrubný seznam opatření:

  • Kouření má být úplně zakázáno v uzavřených prostorách nejen restaurací, ale i barů, hospod, čajoven a tak dále.
  • Zakázány mají být nejen cigarety klasické, ale i elektronické a vodní dýmky (které tvoří značný podíl na obratu a zisku čajoven).
  • Prodej cigaret chce führer Němeček zakázat ve stáncích, automatech a v prostorách nemocnic.
  • Když už byl pan Totalita v tom, skoro stejná (malinko přísnější) omezení rovnou stanovil i pro prodej alkoholu.
  • Internetové obchody prodávající tabákové výrobky či alkohol mají zavést „systém ověřování věku“ (zde nevím, zda jde jen o odkliknutí, nebo něco víc).
  • V rámci „boje proti alkoholismu“ by měl být v každém nápojovém lístku nejlevnější nápoj nealkoholický.
  • Hardcore svinstvo: Provozovatel musí zajistit, aby se v jeho podniku nevyskytovali opilí nezletilí; v opačném případě bude trestán tak, jako kdyby jim alkohol prodal.
  • Nejvyšší pokuta za porušení tohoto zákona je stanovena na milion korun; v určitých případech může být provozovna, kde k porušení zákona došlo, ihned dočasně uzavřena.

Proč je celý koncept zakazování kouření v restauracích úplně špatně, zde nechci do detailu rozvláčně rozebírat, neboť jsem to již udělal například zde; ve zkratce jen shrnu, že by měla být každého věc, jaká pravidla si stanoví ve své hospodě, přičemž zákazníci mají samozřejmě právo do takové hospody nechodit, pokud se jim to nelíbí. Na nejobvyklejší námitku: „Ale hygienické předpisy musejí též dodržovat,“ rovnou odpovídám: „I to je naprosto špatně.“ Hostinský by měl mít právo určit si zcela libovolné podmínky a pravidla svého podmínku (nelže-li o nich zákazníkům); každý s nimi pak může souhlasit (a využít jeho služeb), nebo je odmítnout (a daných služeb nevyužít). Neexistuje ničí „právo na nezakouřenou hospodu“; nelíbí-li se lidem kouř, ať jdou jíst jinam. Ostatně když někde není hospoda vůbec žádná, též nikoho nenutíme, aby ji tam postavil, přičemž existence kuřácké hospody v nějakém místě není pro nekuřáky o nic horší než neexistence hospody žádné.

kuraci

Za zmínku rozhodně stojí, že celá tato situace je praktickou ukázkou toho, jak demokracie nevyhnutelně spěje k socialismu, o čemž jsem v obecné a spíše teoretické rovině psal v tomto článku. Od roku 1989, kdy byl přijat první (a velice mírný v porovnání s tím, co se chystá teď) protikuřácký zákon, neustále jen přituhuje, aniž by byla patrná nějaká cesta ven: loni či předloni přišel se zákazem kouření tehdejší ministr zdravotnictví „pravičák“ Heger z „pravicové“ TOP 09; pokud si dobře pamatuji, naštěstí tehdy o jeden hlas neuspěl, i když otázka zní, jak moc je na místě slovo „naštěstí“, když výsledkem jest (krom nějakého období klidu), že zupák Němeček tento návrh přepracoval k obrazu totality ještě tvrdší, přičemž se zdá, že tentokrát zákon již projde. A jaká je reálná šance, že se někdo někdy bude ještě zabývat nějakou deregulací či zmírněním výše uvedeného svinstva? Přeji si, aby k tomu došlo (nebo ještě lépe, aby zákon znovu neprošel), ale obávám se, že má přání nebudou vyslyšena. Bohužel je toto naprosto typický stav v boji o regulace: je-li regulační zákon zamítnut, vrátí se za nějaký čas znovu (často v ještě děsivějším znění), což se děje tak dlouho, dokud není přijat; jakmile je jednou přijat, už jej téměř nikdy nikdo nezruší, všichni jej akceptují a dále už se řeší jen další regulace.

Nejzábavnějším (ve smyslu, že by to bylo k smíchu, kdyby to ovšem nebylo k pláči) na celém zákonu shledávám tu povinnost mít na nápojovém lístku nejlevnější nápoj bez alkoholu. Ne že by to byl v praxi až tak velký problém, prostě si každý podnik přidá do jídelního lístku obyčejnou vodu o trochu levnější než pivo; je to však další opruz a buzerace, v rámci které musejí lidé dělat něco, co nechtějí, jen proto, že si tak nějaký socialista usmyslel. Krom toho je naprosto směšná představa, že by to mohlo být k něčemu dobré, ač se v důvodové zprávě píše cosi o „boji proti alkoholismu“; jak by asi fakt, že bude v nápojovém lístku o jednu položku (typicky obyčejnou vodu) navíc, mohl jakkoliv pomoci (potenciálním, praktikujícím či vyléčeným) alkoholikům? Tohle je tak špatné, že zde nelze použít ani oblíbený pseudo-argument: „I kdyby to mělo zachránit jen jediného alkoholika, stojí to za to.“

Navrhovaný zákon může být pro mnohé provozovny likvidační; ačkoliv restaurace (zejména ve velkých městech) až takovými problémy trpět nemusí, zkušenosti z ostatních evropských zemí, kde byly podobné zákony uvedeny v praxi, ukazují, že hospod v menších městech a na vesnicích se to často dotýká velmi zásadně. Leckterým čajovnám též dost možná zvoní hrana, neboť vodní dýmky tvoří přímou a nemalou část jejich zisků (osobně se znám s jedním majitelem čajovny, kterému vodní dýmky přinášejí 40 % obratu). Takové věci jsou politikům v zájmu jejich „páchání dobra“ samozřejmě zcela ukradené, jejich provozovny to nejsou a z cizího krev neteče, takže proč nepřipravit ty lidi o práci; alespoň pak budou ještě užitečnější, neboť vzniklou nezaměstnanost budou moci „řešit“ a svádět ji na kapitalismus.

A nakonec to nejhorší: Budou-li v něčím podniku přistiženi opilí nezletilí, podnik bude dočasně uzavřen a dotyčnému bude uložena (v typickém případě likvidační) pokuta. S tímto nařízením se samozřejmě pojí mnoho praktických problémů: nezletilí lidé, jsou-li chtiví alkoholu, prokazují značnou vynalézavost (doléváním zakoupené limonády přineseným rumem počínaje, pitím nápoje zakoupeným někým starším konče), nemluvě o tom, že se v páteční či sobotní večer takové partičky rády přesouvají mezi různými podniky (bary, hospody, diskotéky), což v podstatě znamená, že aby jednotlivé podniky dokázaly tento zákon reálně dodržovat, musejí se z jejich obsluhy stát částečně drábové. Dále dává tento zákon celkem užitečnou zbraň do ruky těm, kdo chtějí skrze stát zlikvidovat svou konkurenci: dostat opilé dítě do něčí hospody (případně jej tam dostat střízlivé a koupit mu alkohol na místě) a zavolat tam kontrolu, by mohlo být mnohem jednodušší, než snažit se poskytovat lepší služby.

Krom výše uvedených praktických problémů zde spatřuji ještě jednu obecnější hrozbu: do (již tak dost pokřiveného) právního řádu ČR se poslední dobou začínají dostávat prvky presumpce viny. Když stát není schopen dokázat spáchání přestupku či trestného činu, určí osobu, která takovému jednání musí zabránit, jinak za něj bude zodpovědná. Povinnost majitele zajistit, že v jeho podniku se nebudou nacházet opilí nezletilí, přibližně odpovídá povinnosti provozovatele vozidla zajistit, že s ním nebude spáchán přestupek. Za děsivou shledávám nulovou snahu sociálního inženýra Němečka tento aspekt jakkoliv skrývat, neboť otevřeně prohlašuje, že důvodem k tomuto opatření je právě obtížnost nalévání mladistvým někomu prokázat. Znamená to tedy, že je-li obtížné něco prokázat, prostě zapomeneme na presumpci neviny? A moc nikoho to neznepokojuje; většina lidí v ČR si přeje schválení tohoto zákona. Jenže jak daleko to ještě zajde? Bude za třicet let koncept presumpce neviny považován za přežitek, na který bude nahlíženo asi jako dnes na volný trh? A tak se ptám každého, kdo s Němečkovým totalitním zákonem souhlasí: Quo vadis?

ZDROJ: mises.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 17 966,00 Kč
Vybráno 51.33%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 36 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...