eussr-
25.3.2017
Kategorie: Politika

Totalita

Sdílejte článek:

MARP

Totalita nebo také totalitarismus je politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života. Základními znaky totality jsou autokratická vláda a prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života. Totalitní stát zcela ovládá a řídí ekonomiku, potlačuje svobodu slova a kritiku režimu. Totalitní režim zasahuje do všech stránek veřejného i soukromého života, přesněji smazává rozdíl mezi soukromým a veřejným životem a neuznává svobodného jedince ani žádnou hranici své moci.

Mezi ideologie inklinující k totalitárnímu režimu lze zařadit fašismus, komunistickou diktaturu proletariátu, nacismus a státní kapitalismus.

Totalitní systém se obvykle charakterizuje těmito rysy:

  1. státem vynucovaná ideologie,
  2. jediná strana ovládající státní aparát,
  3. policejní kontrola a sledování občanů včetně používání mimosoudní represe a zastrašování,
  4. centrální řízení ekonomiky,
  5. monopol na prostředky masové komunikace.

Zdroj: Wikipedie

Každá totalita stojí tedy hlavně na třech základních pilířích:

  1. Ideologie
  2. Centrální moc a plánování
  3. Likvidace lidských práv a svobod

Totalita je spojována se státem nebo se svazkem několika států. Každá totalita potřebuje určitou dobu, aby se prosadila na centrální úrovni a plně zasáhla do všech aspektů státu a života lidí. Nepřichází ihned, je nutné připravit živnou půdu pomocí demokratických procesů, které totalitní uskupení, stranu, ideologii prosadí jako legální. Pomocí demagogie, cílené propagandy a dehonestace oponentů ovlivňuje veřejné mínění ve svůj prospěch, zejména díky prostředkům masové komunikace. V politické sféře se totalita prosazuje hlavně ignorací a následnou likvidací demokratických stran, v případě zákonodárných sborů pak obstrukcemi ve schvalovacím řízení a narušováním demokratického hlasování o zákonech. Tím dochází k jisté letargii a znechucení demokratických stran, které se poté projevuje i navenek u obyvatelstva, které vidí, že demokratické strany selhávají a dávají si to do spojitosti s „úspěchem“ totalitní strany, jež poté ve volbách získává více a více hlasů a sympatií.

Všechny totalitní režimy probíhaly podle stejného scénáře: Nesouhlas se stávajícím státním zřízením, založením politického uskupení a sepsáním hlavní ideologie, která navenek byla jakoby demokratická, postavená na vůli lidu, ale pod povrchem dřímal netvor. Netvor, který se skrýval v propagaci jedné strany (vždy pod vedením jednoho muže – Vůdce) a naprosté podřízenosti lidu této jediné straně. Podřízenost lidu byla a je vždy nutná. Pro totalitní režim je lid jen výrobní a konzumní silou, která vytváří hodnoty, majetek a současně konzumním stylem života udržuje ekonomiku na dostatečné úrovni. Lid pak pomocí vytváření omezujících zákonů, zákazů a příkazů, které značně omezují svobodu, udržuje v neustálém strachu z perzekuce a trestů.

Bylo by mylné se domnívat, že totalitnímu režimu jde jen a pouze o politickou moc a o moc nad obyvatelstvem, opojení z ovládání mas a řízení jejich životů na všech úrovních. Tohle je jen doprovodný jev. Politická moc je jen cestou a moc nad lidem je prostředkem. Prostředkem k získání ekonomické moci. Totalitám šlo vždy o majetek,  bohatství, luxus a bezpracný život pro elity. Každý představitel totalitní moci přicházel k nějakému majetku a dále ho hromadil, rozmnožoval. Každá totalita je postavená na moci peněz a zlata a o tohle jde v první řadě. Běžná, demokratická strana se k peněžním prostředkům dostává na bázi pomoci a solidarity, totalitní strana se dostává ke všem peněžním prostředkům státu i lidí násilím nebo podvodem (třeba vydáváním pro ně vyhovujících zákonů). Prostě si je vezme bez ptaní. A tohle je hlavní rys totalitních režimů – vzít si bohatství a majetky, respektive je pomocí centralizované moci přelévat z místa A na místo B, aby vzápětí skončily na kontech a v sejfech elit. Proto je každá totalita odsouzena k záhubě pomocí sebedestrukce. Zhroutí se díky vysání a rozkradení všech prostředků. Kde nic není, ani čert nebere.

Takhle se zhroutil fašismus v Itálii a ve Španělsku, nacismus v Německu a jeho vazalech, komunismus v Sovětském svazu a jeho satelitních socialistických státech ve střední Evropě a brzy se zhroutí i uměle vytvořený hybrid nacistické a socialistické ideologie zvaný Evropská unie.

ZDROJ: Marp

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2020: *****

Václav Tykvart 200,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ivan Domkář ml. 300,- Kč, Vladimír Rozinek 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jana Skřenková 150,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Otakar Kohoutek 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Hruška 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libuše Polášková 500,- Kč, Stanislava Ekartová 100,- Kč, Oldřich Lhoták 1000,- Kč, MUDr. Eva Niemcová 100,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jiří Hejhálek 2000,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milan Sobotka 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Jan Sabo 1000,- Kč, Martin Dřímal 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Jiří Linhart 300,- Kč, Miroslav Splítek 200,- Kč, Mgr. Luděk Tesatčík 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 18 831,00 Kč
Vybráno 53.80%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 78 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
loading...

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.