EXEK
31.3.2017
Kategorie: Společnost

Tisíce dětí v exekuci

Sdílejte článek:

KAREL JANUŠKA

Několik tisíc dětí je v exekučním řízení. Exekutoři vyčkávají, až se děti stanou plnoletými a pak po nich začnou vymáhat dluh. Jaké máme soudy, když se dítě může dostat do exekuce?

Každý soud řeší spor je mezi dvěma subjekty. Subjektem může být stát, instituce nebo svéprávný občan. Svéprávnost dětí řeší soudy pouze na jejich vlastní žádost.

Spravedlnost rozhodování soudů patří mezi základy každé společnosti. Váda nebo panovník stanovují, jak mají soudci rozhodovat. Stabilita společnosti je závislá na kvalitě soudů. Jsou země, ve kterých nejsou psané zákony, přesto se občané do takových zemí rádi stěhují.

Soudci si nemohou přisvojit žádnou věc ani právo, které dosud neměli. Pokud tak učiní, škodí nejen společnosti, ale také své soudcovské cti. Soudní systém může být stabilní pouze tehdy, kdy obdobné případy soudy rozhodnou obdobně.

Je-li spor mezi dvěma subjekty A a B, povinností soudu je rozhodnout, která strana je v právu, čili která strana má pravdu. Soud musí určit, zda některá strana jednala v rozporu se zákonem, nebo přímo zákon porušila. Na základě takového zjištění soud rozhodne. Rozhodnutí vynáší soud vždy vůči žalobci. Rozhodnutí soudu může znít: „Žalobce je v právu. Žalovaná strana je povinna učinit následující… Žalovaná strana hradí žalobci soudní náklady.“

Jestliže soud dospěl k závěru, že v právu je žalovaná strana, výrok soudce musí znít: „Žaloba se zamítá. Žalobce je povinen uhradit žalované straně soudní náklady.“ Bez ohledu na to, která strana se na soud obrátí, je druhý výrok opakem prvého výroku. Oba výroky jsou pravdivé.

Uvedenou metodu objevili už v antice a nazvali ji důkazem opaku. V naší zemi platila od roku 1849 až do nástupu komunismu. (Reichsgesetzblatt 1849-1918 – česky § 270: Skutky, pro jejichž existenci zákon stanoví domněnku, nepotřebují důkazu. Důkaz opaku jest dovolen, pokud jej zákon nevylučuje.)

Jestliže soud neřeší skutek (krádež, ublížení na zdraví..), ale nějakou domněnku (vlastnictví, smluvní podmínky,..), pak soud musí použít důkaz opaku. Řeší-li spor konkrétní zákon, použije soud znění zákona.

Vždy musí platit, že výrok soudu ke straně A, je opakem výroku ke straně B. Zamítnutí žaloby vždy znamená, že žalující strana nemá pravdu, tudíž není v právu. Když k zamítnutí žaloby použije soud odstavec ze soudního pořádku (kdyby nemocnice odmítla léčit těžce nemocného na základě Nemocničního řádu), vždy se dojde k nesmyslným rozsudkům. Povinností každého soudu je vzít v úvahu všechny důkazy (které žalobce předkládá). Každý žalobce podáním žaloby projevil ten nejnaléhavější právní zájem, protože se s odpůrcem nedokázal domluvit.

Soudy musí být stabilizujícím prvkem společnosti. Nesmí sloužit k obohacování jiných „občanů s právnickým vzděláním“.

Vynášení nespravedlivého výroku soudu je jedna z nejhrubších chyb, kterou jsme zdědili po totalitním systému. Nechápu, jak mohou právnické fakulty vychovávat své studenty v bludech.

Náprava je jednoduchá. Ministr spravedlnosti nebo zákonodárce by měl soudu přikázat (§ 120 Osř), aby se i v civilním řízení vypořádal se všemi předloženými důkazy. Dále soudcům vysvětlit, co je termín „Zákon“, podle kterého musí soudy rozhodovat. Třeba takto:

1. Zákon je hierarchické uspořádání:

1.1) všech zákonů přírodních a matematických věd, nejnovějších poznatků věd lékařských a technických,

1.2) Ústava, Listina práv a svobod,

1.3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU),

1.4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

1.5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněni nařízení vydávat.

2. Soudce vyššího soudu může rozhodnutí soudu nižšího stupně potvrdit, upravit, nebo vynést své rozhodnutí.

Odstavec 1.1 by vrátil do „Zákona“ tisícileté poznání, že rozhodnutí soudce k oběma stranám sporu musí být pravdivý výrok (důkaz opaku), protože je součástí matematiky.

Odstavec 2. plyne z článku 82. Ústavy: Rozhodnutí soudce nesmí nikdo ohrožovat. Tudíž odvolací soud má právo rozhodnutí nižšího soudu potvrdit, opravit, nebo vynést své nezávislé rozhodnutí. Tím skončí hra ping-pong v soudních rozhodnutích. Každý soud se zodpoví za své rozhodnutí. Počet soudních řízení se scvrkne nejméně na polovinu.

Soudci mohou získat zpět důvěru a úctu, kterou u občanů ztratili.

Vláda by měla využít zbývající čas do voleb, a dát soudnictví do stavu, kdy nemůže docházet k porušování zákona. Občané by to jistě zhodnotili. Nevládní strany by se měly vyjádřit, zda v případě svého úspěchu přinutí justici k tomu, aby i v naší zemi byla spravedlnost respektována.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč

Celkem za měsíc: 10 156,00 Kč
Vybráno 29.01%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 34 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 4,13 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
3 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.