coronavirus-graphic-web-feature
10.10.2020
Kategorie: Společnost

Testování racionality v době koróny – těžký je v životě člověka okamžiku, kdy se musí spolehnout na svůj vlastní rozum

Sdílejte článek:

TOMÁŠ GUTTMANN

guttmanMnoho lékařů kritizuje neustále se měnící ochranná opatření, zahrnující například zavření hospod v deset hodin místo v jedenáct, nebo rozestupy 2 metrů před pokladnou do divadla, v němž se nakonec tísní 1000 diváků. Mnoho jiných lékařů naopak kritizuje to, že hospody jsou vůbec otevřeny a že se v divadlech ještě hraje. Obyčejný člověk z ulice může být zmaten a ocitá se v situaci, kdy se musí spolehnout na svůj vlastní rozum. Starší si mohou vzpomenout a jiné situace, kdy k nim z televize promlouvali doktoři a profesoři, všichni prezentující jeden a ten stejný povolený názor; v demokracii se samozřejmě můžeme spolehnout na odborné názory daleko více, ale bohužel v tom demokratickém zmatku nevíme na které.

V úterý (6. října) proběhla tiskem zpráva, že „lékařům z první linie už jen potlesk nestačí“, žádají, aby vláda zabránila zbytečné různosti názorů a aby zakázala škodlivé pochyby o nebezpečnosti viru. Prostě chtějí, aby byl zas jen jeden povolený názor (ten jejich). Tito „lékaři z první linie“ žádají „lékaře, kteří se nespecializují na infekční nemoci, aby nekomentovali závažnost koronavirové pandemie“. Situaci označují za válku; připomíná to komunisty, ti též označovali každou práci za boj, buď o zrno nebo o uhlí nebo s mandelinkou a nebo s ideologickými nepřáteli. Sebe dnešní bojovníci označují za vojáky na frontě a všechny ostatní jsou podle nich v týlu. Jejich problémem ovšem jsou specialisté na infekční nemoci, kteří jejich názory nesdílí – ty nezbyde než označit za zrádce v době války.
 .
„Lékaři z fronty“ hlásí, že „nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím.“ Oni prý bojují o životy lidí, kteří by bez koronaviru měli před sebou dalších deset až 20 let kvalitního života, a tvrdí: „Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás. Proto žádáme odborníky z různých oblastí medicíny… raději MLČTE!“ S těmi 20 lety kvalitního života to ovšem přehnali, jelikož se sami zmiňují o mnoha neduzích, kterými kromě koróny zemřelí trpěli; kromě toho, bílí Američané umírají na korónu v průměru ve věku, který odpovídá jejich očekávané délce života a ne o 20 let dřív (zde). Takže „lékaři z fronty“ poněkud přehánějí, a taky poněkud vyhrožují. Lichotí dnešní vládě, ale nevysvětlují, proč se virus vrátil s větší silou i přes razantní přístup vlády. Prostě se má mlčet a plnit další razantní opatření, ať jsou jakákoli a aniž by bylo jasné, kdy už se zase bude smět mluvit.
 .
Otázka je, proč se má tleskat doktorům co měří teplotu pacientům s covidem a ne třeba chirurgům provádějícím osmihodinové operace; a proč netleskat pokladním v samoobsluze, které jsou také v první linii, a za daleko méně peněz. Jasné ale je, že ona vychvalovaná vládní opatření válku, a ani žádnou bitvu, proti koróně nevyhrála, takže není důvodu, aby všichni občané, včetně lékařů s jinými názory, dál drželi pusu a krok podle nařízení nespolehlivých činitelů. Mezi tyto činitele patří ministr zdravotnictví s kořeny v komunistické armádě a se sklony k čínské medicíně, který byl navíc zapleten do mnoha afér, například, když bral odměny od výrobců vakcín, které prosazoval (např. zde). Na straně vlády a bojovníků v první linii jsou i exotičtí vědci, kteří straší veřejnost masovým vymíráním; patří mezi ně například Jaroslav Flégr, nositel parodické Nobelovy ceny za nesmyslné objevy. Vedle výhružek a strašení ze strany odpovědných i neodpovědných činitelů přispívají k celkové hysterii, s přispěním všech médií, také hypochondrie a strach ze smrti u mnoha lidí.
 .
Chceme-li se oprostit od emocí a udělat si nějaký vlastní názor na koronovou situaci, nesmírně nám pomůže internet. Především zjistíme, že situace je skoro stejná ve všech zemích; všude vlády střídavě zavírají a otvírají hospody a vychvalují se, jak zachránily tisíce lidí. Dále pochopíme, že většina nakažených korónou nemá příznaky, takže není možné nakažené vychytat, je jen možné šíření zpomalit (zde). Koróna je zvláštní tím, že na ni umírají především lidé staří a trpící dalšími neduhy, ve věku nepříliš vzdáleném očekávané délce života, takže stačí chránit rouškou ohrožené, mají-li o to zájem. Ke strachu ale nejsou důvody, vždyť i u seniorů starších 85 let je v USA pravděpodobnost smrti na korónu menší než 0,8% (zde). Když se dozvíme, že 1% obyvatel umírá každý rok (100 000 lidí v Česku a 3 milióny v USA), pochopíme, že dramatické oznámení smrti dalšího obézního starce ve večerních zprávách je mimo mísu. Navíc bylo oznámeno, že od počátku roku zemřelo v Česku (a i dalších státech) méně lidí než ve stejném období předchozího roku.
 .
V internetu zjistíme, že u virových nákaz roste celkový počet nakažených po esovité křivce rychlostí, která roste dokud se polovina lidí nenakazí a pak klesne k nule (křivka denních nákaz má zvonovitý tvar). Nejpochopitelnější postup proto je nechat nevyhnutelné šíření viru proběhnout bez narušení normálního života a s co nejmenšími škodami; tak učinil kupodivu jen jeden demokratický stát, Švédsko. Snadno zjistíme, že hlavní vlna nákazy již Švédskem doběhla v červenci (zde), zatímco v ostatních státech vlády zápasí s druhými a dalšími vlnami bez konce v dohledu; to se týká i států zpočátku dávaných za příklad, jako jsou Austrálie, Izrael, Taiwan, Japonsko a Korea. Švédsko je v počtu zemřelých na milion (600) až na čtrnáctém místě, za četnými státy, které zaváděly všemožná nesmyslná opatření. Je jisté, že mnohé státy nakonec Švédsko v počtu zemřelých doženou či předeženou, jelikož ještě nedošly na křivce nákazy do poloviny, a počet zemřelých samozřejmě roste s počtem nakažených.
 .
Česko může být v jedné čtvrtině či třetině celé křivky, takže může očekávat třikrát či čtyřikrát více zemřelých než současných 800, tj. asi 3000 (asi 300 na milion). Izrael, který se též polovině křivky ještě nepřiblížil, má již nyní téměř 2000 zemřelých, takže Švédsko asi nakonec dožene, přestože byly v Izraeli zavřeny školy a podniky, všechny společenské akce včetně svateb a pohřbů byly omezeny a lidem je zakázáno se navzájem navštěvovat (včetně rodičů a dětí). V klidu získané objektivní informace nám tedy ukazují, že opatření působící nesmírné škody přirozenou křivku šíření nevymažou a na počet obětí nemají velký vliv. Dnešní atmosféra strachu a iracionality připomíná středověké případy davové psychózy, fantastických pověr, vyhánění duchů a upalování čarodějnic. Rozdmychávači hysterie ve všech státech též používají metody totalitních vládců, zastrašování oponentů, delegitimaci jiných názorů a též sledování občanů (trasování). Zuřiví hypochondři podstrkávají kriticky myslícím lidem pohrdavé výrazy „rýmička“ a „chřipečka“, přestože sami sotva chápou rozdíl mezi čeleděmi Coronaviridae (koróna), Picornaviridae (rýma) nebo Ortomyxoviridae (chřipka).
 .
Během našeho zkoumání si uvědomíme, že pro odhad dalšího vývoje je nutné znát zlomek populace, která již byla infikována (promořenost); toto číslo nám umožní odhadnout kdy epidemie skončí a kolik na ni celkem zemře lidí. Budeme překvapeni, když zjistíme, že žádný z 200 států světa tuto hodnotu systematicky nezkoumal, a padne na nás tíseň, protože si potvrdíme své podezření, že svět není v rukou racionálních vůdců. Dále pochopíme, že přestože virus ničící západní kulturu pochází z čínských laboratoří, odváží se málokdo volat Čínu k zodpovědnosti. Uvažujeme, jaké biologické experimenty asi může Čína se světem provádět v budoucnu, a k čemu nás během těchto pokusů budou nutit naše vlády?
 .
Schopnost utvořit si svůj názor a spolehnout se na svůj rozum je testem naší racionality v době globální hysterie, kdy jsme obklopeni řvoucími ampliony a davem spoluobčanů, kteří amplionům slepě věří. Dnes nám ještě pomáhá internet – kdoví jak se v něm bude vyvíjet censura v budoucnu. Dnes ještě lidé smějí podepisovat petice. Časem možná zůstane každý z nás sám jako pochybující občan Winston Smith v románu „1984“. Dnes jsme ještě schopni dospět k názoru že, kromě ochrany starých a nemocných, všechna opatření ve všech zemích byla škodlivá, a že jediná správná byla cesta Švédska (i když vláda žádné země svůj omyl nikdy nepřizná). V testu racionality jsme prošli, ale důvodů k radosti nemáme více než měl Winston Smith.
 .
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč

Celkem za měsíc: 8 728,00 Kč
Vybráno 24.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 893 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,27 out of 5)
Loading...
politicon.cz
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.