sorryjako
3.2.2017
Kategorie: Ekonomika

Tak to teda sorry jako! Tohle už je moc

Sdílejte článek:

MARTIN PRÁŠEK

Jsem živnostník. Tedy pro pana Babiše sprostý zloděj. Přinejmenším ze zlodějiny sprostě podezřelý. Ostatně, největší akce páně Babiše, tedy kontrolní hlášení a EET o tomto přístupu k živnostníkům dokonale svědčí. O výroku, že “přeci všeci kradnů” a bombastické reklamě, která žongluje miliardami, které prý živnostníci ukradnou ani nemluvě.

Dobrá řekněme, že tento záměr byl od pana Babiše vpravdě poctivý a křišťálově čistý. A že sám půjde příkladem. Už ale causa Čapí hnízdo a čachry kolem dotací na tento slavný projekt tento obraz dosti podstatně nabourala.

Nyní má však pan JeštěkřišťálověčistějšínežStandaGross výrazný problém. Tím problémem jsou DLUHOPISY AGROFERTU.

Kontroverzi vyvolává nejen podezření že si vlastně na nákup těchto dluhopisů nemohl legálně vydělat, ale i to, že při jejich vydání účelově obešel zákon, aby jejich výnosy nemusel zdanit. Dobře to shrnuje týdeník Echo24, cituji:

…. protože když si provedeme jednoduchou kalkulaci a shrneme fakta, vyjde nám následující: Andrej Babiš nakoupil v roce 2013 od společnosti Agrofert dluhopisy v celkové hodnotě 1,252 mld Kč, zdaněných příjmů na tento nákup však měl pouze ve výši 1,1 mld Kč. Kde vzal oněch 152 mil. Kč? Pozdější vysvětlení, že měl ještě dalších 668 mil. Kč osvobozených příjmů, je rovněž velmi podivné. Není těch osvobozených příjmů najednou nějak moc? Kromě osvobozených příjmů právě z těch nakoupených dluhopisů, které mají roční výnos ve výši 6 %, což představuje nezdaněných 75,12 mil. Kč ročně, ještě dalších nezdaněných 668 mil. Kč? Náhoda? Určitě nikoliv. zdroj

A najednou jest pan Babiš, a zřejmě důvodně, sám roli sprostého podezřelého – v roli, kterou tak vášnivě uklohnil pro statisíce živnostníků on sám . Jeden by řekl něco o božích mlýnech či karmě. A zatímco v případě živnostníků se diví jejich reakcím, sám to, že se ocitl v podezření z daňových úniků a neetického jednání snáší dost špatně. Viz nadávky reportérům do “zkorumpované pakáže“. Jako MINISTR a jako ministr dokonce financí, který se proti všem, co ať již skutečně či domněle okrádají republiky tvrdě vymezuje, musí však očekávat, že jeho transakce, současné i budoucí, budou pod drobnohledem.

Jaká však byla jeho reakce, když se ho na to média přišla ptát ? Místo, aby podezřelé transakce osvětlil ? SORRY JAKO. Kterážto hláška se stala za pár minut snad ještě legendárnější, než Jakešův projev na Červeném Hrádku.

Druhý neméně populární výrok “Pinďíka vám ukazovat nebudu” ve smyslu, že nikomu nebude ukazovat původ svých peněz – následoval.

Zvláště výrok o ukazování pinďoura je zábavný a výživný. Jako by pan Babiš zapomněl, že tady právě JEMU musí “ukazovat pinďoury” zatím jen hospodští, ale od prvního března i všichni maloobchodníci. Elektronicky, online a v reálném čase. O kontrolních hlášeních nemluvě. Megastriptýz.

Pan Babiš chce vidět všem podnikatelům obrazně řečeno až opravdu do těch trenek. Na poslední chlup na koulích a na polední muňku na tom chlupu. Udělal si s toho dokonce hlavní heslo své politické kariéry. Ale běda, když se někdo zajímá o jeho slipy a co má pod nimi. Pak je to zkorumpovaná pakáž pracující na politickou objednávku. Co kdyby se národ dozvěděl, že ten hnědý flek není od bionafty, že…

Podle rozborů na netu však se zdá, že případ účelových dluhopisů je dle zákonů když ne jasný, tak alespoň zakládá velmi vážné podezření. Cituji z FB profilu TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. :

Dne 31. 1. 2017 veřejně v debatě na zpravodajském kanálu ČT24 přiznal, že si dluhopisy Agrofertu koupil pouze on sám a že Agrofert potřeboval tyto peníze na investice, čímž zcela zřetelně potvrdil, že emise dluhopisů Agrofertu byla velmi závažným daňovým únikem.

Právním základem tohoto tvrzení je ustanovení § 8 odst. 3 daňového řádu, kde je uvedeno, že „Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní.“

Toto ustanovení zákona je právními soudy vykládáno tak, že pokud smluvní strany uzavřou smlouvu či provedou právní úkon určitého charakteru, aby zastřely skutečnost tím, že formálně uzavřely smluvní vztah zcela jiný nebo provedly formálně zcela jiný úkon, než ve skutečnosti zamýšlely, je třeba v rámci daňového řízení přihlížet k tomu, co chtěly uzavřít doopravdy, nikoliv k tomu, co skutečně uzavřely (tzv. dissimulace).

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 13. 5. 2010 č.j. 1 Afs 11/2010-94 uvedl, že „Výjimečná aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, pokud není aplikovatelné některé konkrétní zákonné ustanovení, jako např. dissimulace podle § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (tento zákon platil do roku 2010, nyní nahrazen daňovým řádem – pozn. autora). Institut dissimulace a obecnou zásadu zákazu zneužití práva nelze v daňovém řízení směšovat. Pokud smluvní strany předstírají darovací smlouvu, ač ji ve skutečnosti nechtějí, a zastírají tím právní úkon jiný, který ve skutečnosti chtějí, totiž úplatu za vzdělávání na střední škole, bere se pro daňové účely v úvahu skutečný obsah tohoto úkonu, tedy platba školného (§ 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).“

Andrej Babiš, jak sám uvedl v debatě na ČT24, chtěl půjčit do Agrofertu peníze na investice, tedy chtěl s Agrofertem uzavřít smlouvu o půjčce, přičemž úrok z takové půjčky by podléhal u fyzické osoby zdanění.

Na místo toho nechal v Agrofertu, kde je jediným akcionářem, vydat korunové dluhopisy, z nichž úrok fyzické osoba nezdaňuje. Tyto dluhopisy si on sám následně jako jediný koupil. Tímto úkonem tak zastřel svůj skutečný úmysl půjčit do Agrofertu peníze, čímž se vyhnul zdanění. Navíc vydání korunových dluhopisů je mnohem zdlouhavějším a administrativně a finančně náročnějším úkonem, než uzavření obyčejné smlouvy o půjčce mezi Agrofertem a Andrejem Babišem.

Jednání Andreje Babiše má pak z hlediska daní dvě protiprávní roviny. První rovinou je skutečnost, že Andrej Babiš poskytl Agrofertu půjčky, které zastřel formálním vydáním dluhopisů, na takový postup je třeba aplikovat ust. § 8 odst. 3 daňového řádu, druhou rovinou je zneužití práva, neboť dluhopisy byly namísto půjčky vydány účelově (mohla být uzavřena výhodnější půjčka), aby uměle vytvořily úroky ve výši 6 %, resp. uměle vytvořily náklady ve firmě Agrofert v podobě tohoto úroku.

Nabízí se i třetí rovina, a to rovina trestněprávní, neboť se nabízí otázka, zda takovým jednáním nebyla vědomě poškozena společnost Agrofert, čímž by se Andrej Babiš dopustil „Porušování povinnosti při správě cizího majetku“.

Proč mlčí Finanční správa a co dělají orgány činné v trestním řízení? Podstatou celé podivné transakce je však “díra” v zákoně, která vznikla na základě novely zákona o daních z příjmů s účinností k 15. 7. 2011, když se náhle v § 36 odst. 3 tohoto zákona objevilo, že daň vybíraná srážkou se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Již dříve bylo totiž v zákoně uvedeno, že se daň spočítá za každý dluhopis samostatně. Šestiprocentní daň z korunového dluhopisu tak činila na konci roku 6 haléřů, což představuje zaokrouhleno na celé koruny dolů nula korun českých!!! A Andrej Babiš má takových korunových dluhopisů 1,252 mld kusů. Výše uvedená díra byla zákonodárci “napravena” novelou zákona o daních z příjmů, a to konkrétně zákonem č. 192/2012 ze dne 25. 4. 2012, kdy s účinností od 1. 1. 2013 byl uvedený § 36 odst. 3 novelizován tak, aby nedocházelo k daňovým únikům v podobě vyplacených úroků z korunových dluhopisů. Je nutno podotknout, že novela byla přijata dne 25. 4. 2012, avšak účinnost novely byla schválena parlamentem až k 1. 1. 2013, takže do 31. 12. 2012 bylo možno ještě vydávat korunové dluhopisy, aniž by z nich v budoucnu mohl stát vybrat daň. Emise provedené po 25. 4. 2012, kdy bylo jasné, že korunové dluhopisy jsou obcházením zákona, je tak nutno považovat za zcela účelové. Agrofert však klidně až dne 28. 12. 2012 (viz http://akcie-cz.kurzy.cz/emise/CZ0003509507/) emitoval 3 mld takových korunových dluhopisů, tedy 3 dny před nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která zdanění výnosů z korunových dluhopisů již znovu zavedla. Emise provedená pouhé tři dny před novelou určitě nebude náhodným jevem, ale zcela účelovým jednáním.

Dalším aspektem celé emise je skutečnost, zda si vůbec Agrofert prostředky ve výši 3 mld Kč potřeboval ve formě dluhopisů půjčit s úrokem 6 %, když v roce 2012 mohl bez problémů dosáhnout na bankovní půjčky ve výši 2 %, maximálně 3 %, či zda vůbec takové množství půjčených prostředků ve formě dluhopisů potřeboval, zda neměl dostatek prostředků vlastních. O účelovosti celé transakce svědčí i fakt, že Andrej Babiš si dluhopisy vydané již 28. 12. 2012 nakoupil až v roce 2013, kdy patrně na ně teprve sehnal dostatek finančních prostředků, proč by je jinak nenakoupil již ihned po jejich emisi v roce 2012? I tato skutečnost zpochybňuje tvrzení, že si tyto dluhopisy koupil z již dříve zdaněných peněz.

Pokud se někdo domnívá, že Andrej Babiš a Agrofert jenom využili díru v zákoně a že se ničeho nedopustili, je zcela na omylu, neboť Soudní dvůr Evropské unie již léta judikuje, že jakýkoliv účelový právní úkon, jehož smyslem je pouze vyhýbání se zdanění, je neplatný, neboť se jedná o obcházení zákona. Ostatně stejnou optikou pohlíží na účelové úkony i Nejvyšší správní soud.

Takže shrnuto a podtrženo, Agrofert si neoprávněně zahrnuje do svých výdajů úroky z korunových dluhopisů, neboť celá jejich emise byla pouze účelová a stejně tak neoprávněně inkasuje Andrej Babiš a další držitelé těchto dluhopisů Agrofertu z nich úroky a navíc neoprávněně úroky nezdaněné.

Paradoxní na celé situaci je to, že Finanční správa v čele s ing. Janečkem nutí své podřízené, aby doměřili každou korunu komukoliv, korporacím, fyzickým osobám, neziskovkám.  … Je to paradox v situaci, kdy Agrofert mají na dlani a přesto neudělají nic. Je to ukázka toho, jak u nás funguje arogance moci a jak stát se umí bránit jenom proti svým občanům, a nikoliv proti těm, kdo na něm skutečně parazitují.

Co by udělal normální politik, když by zákon jeho firmám zakázal se ucházet o státní zakázky? Přestal by se o státní zakázky ucházet, neboť by respektoval zákona. AB však zuří a přemýšlí, na koho Agrofert převede, aby mohl státní zakázky ždímat dále. Ale kdo má nejlepší přísun informací o těchto zakázkách? Přece ten, kdo stát řídí… A soudě podle nic nedělajících koaličních partnerů mlčky přihlížejících největší blamáži politika po listopadu 1989, ten stát skutečně řídí pouze AB.

Takže ještě jednou … Kde je finanční správa? Jak to, že nekoná ? Vím o dosti firmách, kterým jen pouhé podezření zlikvidovalo nadobro byznys, vím o dosti lidech, na kterých se financové zhojili tak , že se s toho dosmrti nedostanou pro pouhé podezření z čehosi a částky, které jsou naprostým zlomkem toho, co létá v cause Dluhopisy. A najednou nic ? Proč už nemá pan Babiš finanční správou třeba obstavené účty? Berňák je vždycky rychlý jak blesk, když se týká možnosti hodit klacek pod nohy (viz KOMBAJN a OHRADA NA BÍLÝ KONĚ z jejich metodiky ke kontrolním hlášením) a teď mu to jde jak hladovýmu tentononc. Je to proto, že daně patrně obešel jejich nadřízený ? V tom případě už zbývá jen otázka: Qui custodiet ipsos custodes? KDO HLÍDÁ HLÍDAČE?

Kdy nakluše zásahovka na Ministerstvo financí a vyvede sprostého podezřelého pod samopaly v poutech do mnohaměsíční vazby? S největší pravděpodobností nikdy. Věřím totiž, že tohle riziko má pan Babiš velmi dobře pokryto. Když například to, zdali podivným nákupem dluhopisů krátil daně nebo ne – zkoumá jemu podřízený úřad. (zdroj. ČT)

A tak bude dál velký zloděj daňová optimalizátor křičet “chyťte zloděje o sto řádů menší” a sám si daňově optimalizovat až se budou lány řepky zelenat. A přítom se rozkřikovat na hospodskýho v nějakých Výšných Vlkodlakách, kde dávají lišky dobrou noc i na vrcholu turistické sezony, že dal místnímu strejci jakýsi uslimpaný pivo bez účtenky, nebo na účtence z babišátoru nemá vteřiny. Hnus.

Tak s takovým přístupem, milí politici, poslanci a státe, jděte všichni do… ehm kam slunce nesvítí a v čem se vrtá gynekolog. Člověk, který vymáhá po jiných poctivé chování a sám se v případě, že se dostane do podezření chová jako hulvát, a dokonce jeho příjmy nesedí s jeho majetkovým přiznáním, mění verze o výších svých příjmů atd., ztratil jako představitel vlády ČR u mě jako občana veškerou důvěru a veškerý mandát. A vsadím se, že nebudu jediným občanem ČR, který to myslí podobně.

Pane Babiš, ODSTUPTE.

PS: Politikům se NEVĚŘÍ. Politici se KONTROLUJÍ. Věří se v Boha nebo v Přírodu. Věří se v krásu, myšlenku, ideu. V politika se nevěří. A kdo v něho věří, je IDIOT. Karel Kryl, 1992.

ZDROJ: Martin Prášek

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 131 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (28 votes, average: 4,96 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.