covidvir
21.2.2021
Kategorie: Politika

Tak nám COVID zapálil Reichstag

Sdílejte článek:

MARTIN PRÁŠEK

Historia Magistra Vitae. A ti, kdo na její lekce kašlou, jsou nuceni prožít je znovu. Zvláště výživné pak dnes jsou paralery mezi COVID pandemií a situací v Německu po požáru říšského sněmu. A jak z udělání, letos tomu bude 88 let.

Vraťme se nyní do předválečného Německa ve třicátých letech. A srovnejme si situace tehdy a dnes když do Čech přišla Čínská chripka, tedy ca před rokem.

Tehdy, ve 30letech v Německu spolu soupeřil socializmus internacionální ( KPD – komouši) se socialismem nacionálním (NSDAP). A ani jedna ze stran si nebrala příliš servítky. Nicméně, k úplnému převzetí moci tehdy Hitlerovi chyběl rozhodující impulz.Ten přišel záhy poté , co byl po vítězných volbách jmenován Říškým Kancléřem.

V podstatě se neví, co se tehdy pondělního večera 27. února roku 1933 kolem 21:00 večerní stalo. jisté ovšem je, že budova Reichstagu – říšského sněmu, se ocitla v plamenech. Úmyslně zapálena Jisté je však také, že policisté, prohledávající hořící budovu zde nalezli komunistu Marinus van der Lubbeho, který se celkem ochotně k zapálení budovy přiznal. Nakolik Reichstag opravdu zapálil a nakolik byl jen nastrčenou figurkou, řekli bychom rovnou užitečným idiotem, aby vyvolal ve veřejnosti paniku a stáhnul hněv lidu na komunisty, se dodnes vedou spory. Nicméně otázka “komu ku prospěchu” mnohé napoví.

Samozřejmě, nacisté danou událost dokonale propagandisticky využili, samozřejmě k likvidaci svých odpůrců. Již den poté byl Adolfem Hitlerem dotlačen prezident Hindenburg k přijmutí dekretu zvaného:

Rozkaz říškého Prezidenta k ochraně Lidu a Státu:

Na základě článku48 paragraf 2 ústavy Německé Říše, k obraně před Komunistickými stát ohrožujícími akty násilí.

§ 1. články 114, 115, 117, 118, 123, 124 a 153 Ústavy Německé Říše se pozastavují do dalšího rozhodnutí. Je tedy dovoleno omezit práva svobody pohybu, práva svobody vyjádření názoru, včetně svobody tisku, svobody sdružovat se, shromažďovací právo, práva na soukromí poštovní telegrafické a telegrafní komunikace. Nařízení domovních prohlídek, konfiskací stejně jako omewzení práv k majetku jsou také povoleny mimo zákonné limity jinde specifikované.

Těch paragrafů bylo celkem 6. Druhý a třetí předával absolutní pravomoce říškého sněmu vládě, pátý stanovoval drakonické tresty. Šestý pak stanovoval okamžitou platnost.

Samozřejmě nacistická propaganda (dnes bychom řekli média) celý incident jaksepatří využila. Podařilo se jí vyvolat pocit akutního ohrožení společnosti “komunistickou revolucí” po kterou měl být právě zmíněná požár signálem. vyvolávala strach, nejistotu. šířila nenávist.k vybraným skupinám společnosti. Indoktrinovala Němce oficiální nacistickou doktrinou.Nacisty řízená policie se při perzekucích opozice utrhla z řetězu

Každopádně, v tehdejším Německu nastala doslova morální panika. Protože hořící Reichstag byl symolickou budovou, jako kdyby vzplálo národní divadlo pro Čechy (a proklertýho koníčka sem plz netahejte). Proto se tehdejší represe nresetkaly s výraznějším odporem. Naopak spíše s širokou lidovou podporou. . (Eklovali se jen KPD a trochu socdemáci )

Protože však následné volby nezaručily pro NSDAP absolutní většinu v říšském sněmu, byl následně přijat takzvaný Ermächtigungsgesetz. česky znám jako Zmocňovací zákon. Dával vládě defakto bianco šek na absolutní moc.A z Hitlera učinil Vůdce (Fúhrera) Zajímavé na tom je, že i tento zákon byl přijat – s širokou podporou prakticky většiny tehdejších politických stran (krom komunistů, ty pozavírali) a machinací s ústavou.

Co bylo dál, to už víme všichni z dějepisu. SA mani v ulicích, pálení knih, rozbíjení židovských obchodů, žluté hvězdy na kabátě, rozdělení lidí na kvalitní Árijce a ten zbytek rasově nečistý póvl, koncentráky, plynové komory, lebensborn a tak dál.

Je z podivem, jak málo stačilo, aby si Němci, bez odporu a protestu, nechali ve jménu strachu a slíbeného bezpečí, vykostit a vykastrovat svou vlastní ústavu a připravit sami sebe o svá základní občanská práva. Chtělo by se vzpomenout slova připisovaná Benjaminu Franklinovi. Ano ta o vzdání se svobody výměnou za bezpečí. Jak známe z historie, Němci to udělali , a krom svobody stratili i bezpečí, rozpoutali válku kterou prohráli a opravdu dostali co proto.

A tak se zapálení Reichstagu stalo synonymem k zámince, umožnující se vypořádat s nepohodlnými názory , politickými konkurenty a nezávisle myslícími lidmi, to vše pod rouškou péče o bezpečí a obecné blaho. Nic Vám to nepřipomíná? Fakt ne ?

Již v loni v březnu vláda pod záminkou pandemie prakticky vykostila základní práva a svobody. Omezila svobodu podnikání (velmi selektivně…) , omezila svobodu pohybu, svobodu schromažďovat se a protestovat. Zavřela kulturní akce, kina divadla a festivaly. Prakticky bez jakýchkoliv kompenzací (ty vzniky až pod veřejným tlakem). Můžeme tato opatření brát jako nutná – ale krom represí vláda vše další podělala blbou karanténou počínaje – a i ty roušky jsme si na jaře museli ušít sami.

Jediné, v čem se vláda opravdu snažila, pak bylo utržení policie z řetězu, aby mohla perzekuovat nesmyslné “covidové zločiny“, namátkou trestní stíhání zdravotnice, která upozornila na nedostatek ochranných prostředků , astronomické pokuty za nenošení roušky u osamělého turisty v hlubokém lese nebo třem trempům u táboráku. Vzpomeňme na výhrůžky lidem, kteří nesdíleli oficiální pohled na covid, rušení jejich youtube prezentací, zřizování černých listin takzvaných “dezinformátorů” (tohle vám opravdui třetí říši nepřipomíná ?) .

Vyjádření pro média, vyvolávající nenávist k určitým skupinám obyvatel (turisti, lyžaři, výletníci do přírody, zdrav sestra Věra H, nakažená covidem – tu stála nenávist šířená proti ní beztrestně politky život. Turisté po česku, Karvinští horníci, studenti, osazenstvo klubu Techtle mechtle, hospodští, horalé, vlekaři, živnostníci atd… ) seznam kydané a médii zveličené nenávisti by byl fakt dlouhý. Mluvilo se dokoncve o prolomení soukromí komunikace, povinné sledování lidí pomocí mobilu. A data testovaných předává hygiena policii. Plošně, a preventivně aniž by se tito něčeho dopustili. A potom se diví, že lidé nechtějí udávat ehm, uvádět kontakty při trasování.

Papaláši debužírují a chodí na fotbálek a do hospod, policie to přehlíží – neb v nich chlastá ipolicejní šéf, ale policejní komanda zatím působí nezákonný nátlak na ty, hospodské, kteří se vzepřeli, Policie zasahuje (třeba na Vaňkově kopci) místo na základě PLATNÝCH ZÁKONŮ na základě vládou vydaných dekretů Všiměte si, že policisté neumí říci, KTERÝ ZÁKON byl porušen. Do účinnosti sankčních paragrafů “pandemického zákona” totiž nebyl porušen žádný. Přesto bez zákonného důvodu omezuje policie lidi na svobodě (což je přesně definice policejního státu). A chování naprosto shodné s chováním říšské Geheimestatzpolizei po požáru Reichstagu.

Tím nejzávažnějším ovšem je fakt, že se vláda v průběhu nouzového stavu už od března 2020 pokusila přijmout praktickou obdobu zákona zmocňovacího, dávající jí prakticky nezřízené pravomoci zasahovat do chodu společnosti pouhými usneseními, obejít parlament, oddálit volby a krýt svoje vlastní svinstva a kšefty, včetně utajování informací o průběhu covidové krize.

První pokus byla podstrčená novela krizového zákona už v dubnu 2020 před kterým dokonce varovala i Advokátní komora a v průběhu roku se několikrát vracela jako špatně seřízený bumerang.

Za souhlasu opozice, s prakticky nevýraznými a nedůležitými ústupky spíše formálního rázu, tak byl přijat tzv “pandemický zákon”, který má nahradit jak stav nouzový tak rozšíření krizového zákona. Prozatím. V podstatě je to zmocňovací zákon v “trochu soft” verzi. Koncentruje příliš moci vládě či ministerstvu zdravotnictví (což je defacrto totéž), kontrolní mechanizmy jsou neúčinné a neobsahuje prakticky žádné pojistky proti zneužití. A samozřejmě je jeho cílem rozšlapat jakýkoliv odpor protestujících živnostníků pomocí drakonických sankcí (A hádejte, kdo je tam protlačil.) . A tímtéž nahnat strach občanovi podle sockomoušského hesla čím víc občana vláda šmíruje, čím více se občan vlády bojí, tím má větší pocit, že se o něj vláda stará.

Ano, můžete namítat že pandemický zákon je časově omezen. Jenže to byl tehdy zmocňovací zákon taky !

Mnozí ovšem přehlédli, že současně byl vládou 15.02 schválen další iteraci Hamáčkova (jak jinak, že) návrhu krizového zákona, která onomu Ermächtigungsgesetz jakobny z oka vypadl. Tedy samozřejmě ne textem, ale jeho DOPADY do sféry Ústavních práv občana. Podotýkám, že návrhy páně Hamáčka jsou vždy v nejlepší tradici jeho rudého svetru Čávézáku a tedy tvrdého socializmu s tvrdými represemi. Takže by dokonce mohl omezit nakládáním s penězi občanů. A opakovaně odkládat volby Jestli projde i tento, máme se na co těšit.

Stačí? Jestli jste doteď neslyšeli dost, aby jste se začali bát, ale hlavně s tím NĚCO DĚLAT, pak Vám osud,. co nám vláda chystá, právem patří. Ano. Tady v Česku nám náš malý český Reichstag zapálil covid. Sice s odporem veřejnosti, ale za generálního pardonu opozice při schvalování zmocňovacího .. ehm pandemického zákona. A bude ještě hůř !

A jak nás učí Historie, ona pověstná učitelka života, máme se na co těšit. Budou se za pár desetiletí i naši vnuci divit, jak málo stačilo, abychom si nechali pod nohama, bez odporu a protestu, ve jménu strachu a slíbeného bezpečí, vykostit a vykastrovat svou vlastní ústavu a připravit sami sebe o svá základní občanská práva ?

PS: Aby můj článek nemohl být účelově dezinterpretován, na závěr uvádím následující. Nepopírám ani nemoc covid19, ani závažnost situace. Dokoknce ani nepopírám ani nutnost proti pandemii bojovat. Ovšem způsob, který vláda zvolila, pokládám za nešťastný a primárně zneužitelný – a v konečném důsledku horší, než nemoc sama. Nelze jednou už ztracenou důvěru nahradit utažením šroubů a tvrdostí represí !

PPS: kdyby tak vláda věnovala stejně úsilí co k přípravě represí třeba k organizaci očkování….

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč

Celkem za měsíc: 13 811,48 Kč
Vybráno 39.46%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 660 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)