6.12.2013
Kategorie: Politika

Svoboda slova končí, nadchází éra “tolerance”

Sdílejte článek:

OD: JURAJ POLÁČEK 06|12|2013

Evropský parlament má na stole návrh, který by pod hrozbou trestněprávních sankcí znamenal zákaz jakékoliv diskuze a kritiky. Občané, kteří budou považováni za “netolerantní” budou monitorováni a postihováni.

 

 

Tento “plán” je založen na Evropském rámci národních stanov na podporu tolerance, který “vytvořila” nevládní organizace Evropská rada tolerance a vzájemné harmonie (ECTRA) sídlící v Paříži. Ectra byl založena pod vedením bývalého člena ÚV komunistické strany a bývalého polského prezidenta Alexandera Kwaśniewského a prezidenta Evropského židovského kongresu Moshe Kantor. V řadě sedí bývalí prezidenti Slovinska (Milan Kučan), Albánie (Alfred Moisiu), Lotyšska (Vaira Vike – Freiberg), Kypru (George Vassiliou) a bývalí premiéři Španělska (José María Aznar) či Švédska (Göran Persson). Asi nepřekvapí, že v této skupině působil i Václav Havel.

 

Stanovy byly na podzim předloženy komisi Evropského parlamentu pro občanská práva, a návrh být implementován jako součást budoucí “Směrnice pro rovnoprávné zacházení” (ETD), na které tato komise pracuje. Stane se tedy zákonem, který podle pravidel Evropské Unie bude slovenský parlament muset bez odkladu implementovat do národní legislativy. Panuje o něm domněnka, že je již na pokraji realizace.

 

Zpráva požaduje, aby členové “zranitelných a znevýhodněných skupin” byly upřednostněni. “Členové zranitelných a znevýhodněných skupin mají právo na zvláštní ochranu … Zvláštní ochrana může vyjadřovat preferenční zacházení.” Má se nařídit “tvrdá akce na boj proti nesnášenlivosti, obzvláště s cílem zničit rasismus, etnickou diskriminaci, náboženskou netoleranci, totalitní ideologie, xenofobii, antisemitismus, antifeminismus a homofobie, “včetně” popírání holocaustu a genocidy, která byla uznána mezinárodními soudy. “Tvůrci návrhu otevřeně útočí na individuální svobody.

 

 

EU navrhuje monitorovat a postihovat “netolerantní” občany.

 

Podle Gateston institute představují tyto Stanovy “s ničím nesrovnatelnou hrozbu svobodě slova” a měly by vliv, který by “v podstatě v Evropě ukončil právo na svobodu projevu ‘zákazem’ celého kritického zkoumání islámu a islámského práva šaría, což je klíčovým cílem skupin muslimských aktivistů již déle než dvě desítky let. “

 

Hlavní cíle Stanov jsou podle mě zaměřeny na eliminaci “anti-feminismu, homofobie a islamofobie”, což znamená, že jakákoliv kritika “genderové” politické doktríny či muslimského náboženství by byla považována za nenávistný projev.

 

Část 4 tohoto dokumentu konstatuje, že “Netřeba žádnou toleranci k netoleranci. To je obzvláště důležité, pokud jde o svobodu projevu. “Jinými slovy, označení ” netolerantní “je silnější než právo na svobodu projevu pro miliony evropských občanů.

 

“Na víře založené skupiny a školy, které jsou přívrženci některých náboženství nebo jen rodiče, kteří chtějí své děti učit určitým morálním hodnotám, by obecně byli podezřelí z netolerance,” varují strážci lidských práv z Eurepean Dignity Watch.

 

Tento návrh diktuje, že “Členové zranitelných a znevýhodněných skupin mají nárok na zvláštní ochranu navíc k obecné ochraně, kterou musí vláda poskytovat každé osobě uvnitř státu.”. V srozumitelné řeči to znamená, že být bílým zdravým vyznavačem křesťanského náboženství mužského pohlaví se stane znevýhodněním při většině společenských aktivit …

 

Toto v podstatě poskytuje mandát na zrušení práva na svobodu projevu evropských občanů proto, aby se zajistily “dodatečná” práva menšinovým skupinám, aby se necítili uraženi “netolerantní” poznámkami, k čemuž patří i “zesměšňování” takových skupin. To je definice, která předpokládá postavení satiry, humoru a ironie mimo zákon. Jinými slovy, za vtip o blondýně, jak archetypu ženy, která v životě využívá pouze fyzické přednosti, můžete jít bez probémů do vězení …

 

Směrnice volá po tom, aby tato doktrína byla realizována “speciální administrativní jednotkou” v každém z 28 členských států EU, která by “operovala uvnitř ministerstva spravedlnosti” a měla by pravomoc “trestních sankcí”. Navíc by ještě byly vytvořeny “Národní komise pro monitorování tolerance”, aby “toleranci prosazovaly.”. Opět jinými slovy každá země si má vytvořit svůj vlastní orgán Gestapa , který bude sledovat a zavírat lidi za názory.

 

Je důležité si připomenout, že dokument hovoří o všech úrovních společnosti – tak o vládách, tak organizacích, médiích a také jedincích. Vláda je podle směrnice povinna zajistit, aby se netolerance nevyskytla na žádné úrovni a ani v mezilidském styku, což v konečném důsledku legalizuje 24hodinový monitoring (odposlech, sledování, špehování, zaznamenávání) kohokoliv při jakékoliv příležitosti.

 

“Principy svobody ze smlouvy o svobodě žít podle svých osobních morálních hledisek jsou v ohrožení, že budou potlačeny nově se rozvíjeným konceptem ‘rovnosti’. To by podvrátilo svobodu a sebeurčení všech Evropanů a podrobilo by to soukromé životy občanů právní nejistotě a byrokratické kontrole, “uvádí European Dignity Watch. “Toto je o vládní kontrole sociálního chování občanů. Tyto tendence začínají budit dojem už dávno opuštěných totalitních idejí a představují bezprecedentní útok na práva občanů. “

 

Návrh také obsahuje zajištění převýchovy pro lidi považovaných za netolerantní. “U mladistvých usvědčených ze spáchání zločinů netolerance … bude trvat na tom, aby podstoupili rehabilitační program konstruovaný tak, aby je naplnil kulturou tolerance, “uvádí dokument. Pokud v tom vidíte brutální výpach mozku, nemůžeme nic jiného jen souhlasit …

 

Školy počínaje základní a vyšší dostanou od vlády mandát (a povinnost) na “zavádění kurzů pro povzbuzení studentů, aby akceptovali rozmanitost a šířili klima tolerance k tomu, co je považováno za kulturní kvality ostatních.”

 

Návrh také volá po vymytí mozku občanů až k “toleranci” pomocí masových médií s tím, že vlády zajistí aby veřejnoprávních televizní sítě “věnovali předepsané procento svých programů šíření klimatu tolerance.” Státy a mocenské orgány musí také dohlédnout a donutit, aby i soukromá elektronická média, noviny, časopisy, články, filmy a televizní pořady propagovaly toleranci.

 

European Dignity Watch, skupina pro občanská práva sídlící v Bruselu, to přeložila do srozumitelné řeči: Tato směrnice “zamýšlí uvalit vládní kontrolu nad sociálním a ekonomickým chováním občanů v tom nejširším slova smyslu.” Dále konstatuje, že “směrnice zasahuje nebývalým způsobem do práv a svobod občanů a převrací koncepty spravedlnosti a rovnosti. “

 

Mimochodem tento program je nejenže alarmující hrozbou pro svobodu slova, ale zároveň je i pikantní ironií ve světle stížností hlavních mocností EU pro sledování občanů a světových vůdců NSA.

 

Vzhledem k historii EU v tomto kontextu je vysoce pravděpodobné, že tato doporučení přijmou jako celek. Již v roce 2001 EU oznámila, že má pravomoc postavit mimo zákon kritiku sebe samé, když Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, že EU by mohla “ze zákona potlačit politickou kritiku svých institucí a vedoucích osobností. “

 

 

ZDROJ: Juraj Poláček

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 75 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...