26.10.2014
Kategorie: Politika

Švédský socialismus, náš vzor!

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ 27|10|2014

Naši čelní státní socialisté se nedávno vyjádřili, že jejich cílem je vytvořit z Česka sociální stát po vzoru Švédska. A komunistická europoslankyně ing. Kateřina Konečná tak, že koncept EU je přesně tím, za co její rodná komunistická strana od počátku bojovala.

 

 

Než předložím několik postřehů českého emigranta (výslovně si nepřeje být jmenován, ale jde o reálnou osobu a já respektuji jeho přání), který dnes žije v tom tak nekriticky obdivovaném Švédsku, povězme si předem, že v „Konungariket Sverige“ došlo k příklonu k socialismu někdy v šedesátých letech minulého století (dnes se jedná o třetí největší zemi EU), kdy ekonomická síla, nebo chcete-li, střední hodnota bohatství na obyvatele byla jednou z čelných na světě.

 

Pokud si ze školy nepamatujete, pak zde jen několik dat: Švédské království je konstituční monarchií s všeobecnou parlamentní demokracií, rozkládá se na cca na 0,5 mio km2, s asi 9 mio obyvatel a s HDP na hlavu v přepočtu cca $ 41 300.

 

Je dnes též poměrně proslulé podporou multikulturalismu a podporou imigrace (dnes často muslimských imigrantů, řádově 100 000 ročně). Výnos z daní ve výši 51,3 % HDP patří v Evropěk nejvyšším (záleží na metodice výpočtu – dnes bychom se mohli dopočíst toho, že rozpočtová (daňová) zátěž obyvatelstva, pokud by nebyly použity klamné verbální triky, je v našem prostředí stejná, nebo dokonce vyšší).

 

Tolik tedy vhled do základní struktury Švédska. A nyní věnujme pozornost tomu, o čem nám pan „Neznámý“ referuje:

 

Už v nějakém minulém článku jsem podle jeho postřehů napsal, že švédské veřejné státní zdravotnictví je sice „zdarma“ (jako v každém socialismu), ale je tak nepružné a tak zbyrokratizované, že než se občan té státní garance zdravotní péče domůže, patrně dříve zemře na zanedbání nemoci v raném stádiu a pokud má štěstí, v těžkém stavu nemoci jej pak mechanismus konečně přijme, ale s náklady mnohonásobně vyššími.

 

Pokusím se nějak uspořádat ty postřehy, které mi pan „neznámý“ psal:

 

Např.: veřejné knihovny jsou samozřejmě státní. Protože ten báječný severský stát už nemá prostředky, aby z rozpočtu platil úplně všechno, knihovny se sníženými rozpočty se stěhují do menších prostor s nižšími nájmy – a zbylé knihy se spálí. Spolek důchodců by je rád koupil, ale nesmí. Jsou to státní knihy a nelze je komercionalizovat, spálit je je lepší, než je prodat.

 

Nu dobrá, snad marginálie, ale pálit jakékoliv knihy je opravdu hodné nejvýše pátera Koniáše, nikoliv moderního státu.

 

Dobrá, podívejme se například na státem garantované důchody. V roce 2011 byly sníženy, protože státní rozpočet nebyl schopen kompenzovat ani reálný pokles důchodů zaviněný inflační politikou Švédské národní banky. O rok později zůstaly v nezměněné výši (s dále nižší kupní silou) a v roce následujícím opět sníženy na korunovou hodnotu r. 2010.

 

Jaká je například skladba spotřebního koše švédského důchodce (vynechám marginálie, jako je kaviár, šampaňské, či Volvo).

 

Důchodcovský pár obdrží ve Švédsku státní penzi v součtu cca 17 000 SEK (SKr.) po zdanění 27 %! (Je úsměvné, že socialistický stát si ukrojí další daň i z přerozdělených peněz.)

 

Kolik stojí nějaké běžné položky? (Kurz SEK je vůči CZK cca 3:1.)

  • Nájem … 7 400 SEK
  • Holič pánský … 240 SEK
  • Pivo v hospodě … 60 SEK
  • Benzín … 15 SEK
  • Základní ošetření ve středisku … 250 SEK
  • Dtto v nemocnici … 350 SEK
  • Záloha v lékárně (roční limit) … 3 600 SEK

 
Zmíněný svědek dokumentuje, že v roce 2004 obdržel jako důchod 68 % procent průměrné mzdy (ani není třeba testovat, zda šlo o medián mezd, nebo o aritmetický průměr, nebo nedejbože vážený průměr).

Jeho dnešní reálná hodnota měřená kupní silou je někde kolem 40 %! Jak jsou na tom dnešní čeští důchodci, kteří uvěřili tomu, že když 35 let pracovali, budou státem zabezpečeni až do smrti?

 

 

Švédsko zničily vysoké daně. Česko ničí stejný koncept: co nejvyšší zdanění a následná neefektivní „státní péče“, která se rok od roku kvalitativně i kvantitativně snižuje.

Důchodcům (ČR) státní systém přidá občas nějakých 32 korun měsíčně, zatímco náklady na toto administrativní „zvýšení“ převyšují kupní efekty zvýšení. Zatímco státním zaměstnancům se přidávají násobná procenta.

 

Jakýkoliv pokus o reformu penzijního spoření vždy nakonec skončí tím, že soukromé, šestačtyřicáté pilíře jsou zbytečné a nežádoucí a příští socialistická vláda je stejně okamžitě zruší, protože jen státní průběžný důchodový systém je ten jediný myslitelný, protože je socialisticky správný.

 

Socialismy všech typů vychází z předpokladu, že lidem peníze do ruky nepatří, protože by je mohli užít podle svých úvah a priorit a mohli by tak narušit plány a koncepty byrokratického centralismu.

 Proto každou soukromou aktivitu jednotlivce nutně musí terorizovat státními regulacemi, dotacemi, přerozdělováním, administrativním a daňovým přetěžováním, pseudoekonomickou despocií a nakonec i parazitismem na cizích úspěších.

 

swebanner

 

Odměnou za podporu těchto nápadů je ale vždy jen neadekvátní žebrácká almužna a nalézání viníků na straně podnikatelů, místo na straně státu, který to fakticky zavinil.

Jenže těch žebráků toužících po právu na almužny je tolik, že dnes určují směry států. Ve Švédsku i v Česku. A jinde. A vždy se najde ideologie, která jim to dovede prezentovat jako nezadatelné právo.

 

Všechny socialismy operují jen s právy a zapomínají hovořit o odpovědnosti, morálce, nebo povinnostech. A také se obrňují tou zkušeností, že zdroje jsou (umíme je vynutit).

 

Všechny tyto nápady potírají lidskou přirozenost a motivaci dělat něco obecně smysluplného a výdělečného. Produkují a financují činnosti beze smyslu, ale o to urputněji. Ovšem, za cizí peníze. Švédsko vysoké daně už zničily. Česko (nejen) vysoké daně ničí dnes.

 

 

Kdy se lidé postaví teroru státu a řeknou, že tudy cesta nevede? Patrně až tehdy, až socialistické strany naleznou, že zdroje už nejsou. Ale to už bude pozdě.

 

Východisky z tohoto dilematu je jen komunismus, nebo fašismus. Oba ty směry principielně popírají přirozená práva jednotlivců a používají ideologii totality státu nad lidmi jako základní thesi.

 

Důsledky jsme mohli historicky sledovat v nacistickém Německu, i v komunistickém Sovětském svazu, protože oba státy praktikovaly totéž. Státní socialismus.

 

Ale stále nám to nestačí. Pořád jistá skupina občanů socialismus chce.
 

ZDROJ: Petr Závladský

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Pavel Klika 222,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Silvia Ambrogini 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vladimír Votřel 1000,- Kč, Anonym 0,01 BTC, Pavel Burget 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Ludmila Kárská 250,- Kč, Zdenka Brancuská 500,- Kč, Karel Zangl 500,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Teplý 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, MUDr. Iva Neimcová 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 500,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Anonym 150,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Hana Hoffmannová 666,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Petr Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, ing. Miroslav Bohatý 200,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 17 709,00 Kč
Vybráno 50.59%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 70 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.