swevolby
13.12.2018
Kategorie: Společnost

Švédsko: Protiimigrační strana se stává rozhodující silou

Sdílejte článek:

SOEREN KERN

 • Švédská policie obdržela více než 2 300 hlášení o potenciálních porušeních zákona souvisejících s letošními volbami, včetně zastrašování voličů a vyhrůžek násilím vůči majetku nebo osobám. Mezinárodní tým pozorovatelů zjistil porušení pravidel ve 46 % navštívených volebních místností. Pozorovatelé vyjádřili zejména znepokojení nad nedostatkem soukromí při hlasování. Švédské orgány dovolují, aby za plentu ve volební místnosti vstoupila více než jedna osoba (běžně rodinný příslušník), zdánlivě proto, že gramotnější člen rodiny může pomáhat méně gramotnému správně vyplnit volební lístky.
 • Jsme znepokojeni častým výskytem případů, kdy ženy, staří či nemocní voliči smí být doprovázeni a dokonce instruováni jak volit jiným členem rodiny…. Máme pocit, že toto by mohl být způsob jak potlačit vlastní svobodnou volbu některých voličů.” Z prohlášení Demokratických dobrovolníků, kteří pozorovali švédské volby.
 • Podle předsedy politické strany Švédští demokraté Jimmieho Åkessona je švédský sociální systém předurčen ke kolapsu, v důsledku toho, že desítky tisíc, možná stovky tisíc migrantů dostávají sociální dávky, aniž by kdy do systému jakkoliv přispěli.

 

Výrazný výsledek antiimigrační strany Švédští demokraté ve švédských volbách 9. září 2018 sebral etablovaným stranám tolik hlasů, že dva hlavní parlamentní bloky jsou fakticky zablokovány a zdaleka nedosahují na parlamentní většinu.

Podle oficiálních volebních výsledků z 16. září 2018 Švédští demokraté získali 17,5 % hlasů a stali se tak třetí nejsilnější stranou v zemi. V roce 2014 získali Švédští demokraté 12,9 %, polepšili si tedy o 4,6 %, což jim zajistilo, že budou jazýčkem na vahách v příštím parlamentu.

Středoleví Sociální demokraté úřadujícího předsedy vlády Stefana Löfvena vyhráli s 28,3 % hlasů. – Toto je jejich nejhorší výsledek za více než 100 let. Středopravá Umírněná strana získala druhé místo s 19,8 % hlasů, to je úbytek 3,5 % od roku 2014.

S osmi politickými stranami ve švédském parlamentu se etablované strany tradičně zorganizovaly do dvou soupeřících parlamentních bloků: Nalevo, Sociální demokraté a jejich spojenci shromáždili 40,7 % hlasů. Napravo Umírnění a jejich spojenci získali 40,3 % hlasů.

Ačkoliv jsou Švédští demokraté dnes v parlamentu v pozici rozhodující síly, bloky tradičních stran s nimi odmítly spolupráci kvůli jejich “nacionalistickým” názorům na imigraci a Evropskou unii.

Švédsko, většinově homogenní společnost s přibližně 10 milióny obyvateli, přijalo od roku 2010 skoro 500 000 žadatelů o azyl z Afriky, Asie a Středního Východu. Příchod takového množství migrantů, z drtivé většiny mužů, s odlišným kulturním a náboženským pozadím způsobil mohutný sociální otřes, včetně vlny sexuálních útoků a vzniku násilných gangů ve městech po celém Švédsku.

Švédští demokraté založili svoji kampaň na slibu, že omezí imigraci, sjednocování rodin, urychlí deportace a podniknou rázná opatření k zamezení zločinnosti migrantů. Předseda strany Jimmie Åkesson také varoval, že masová migrace představuje existenciální hrozbu švédskému sociálnímu systému. Švédský sociální systém je předurčen ke kolapsu, v důsledku toho, že desítky tisíc, možná stovky tisíc, migrantů dostávají sociální dávky, aniž by kdy do systému jakkoliv přispěli.

Předvolební průzkumy ukázaly, že u švédských voličů antiimigrační nota rezonuje. Průzkum YouGov zveřejněný 5. září – 5 dní před volbami – ukázal, že Švédské demokraty podporuje 24,8 %, Sociální demokraty 23,8 % a Umírněné 16,5 % voličů. Jinými slovy, průzkum naznačil, že Švédští demokraté se stali nejsilnější stranou ve Švédsku.

Pozorovatelé přišli s několika teoriemi jak vysvětlit nesoulad mezi předvolebními průzkumy a konečnými volebními výsledky. Někteří komentátoři poukazovali na snahu tradičních stran zobrazovat Švédské demokraty jako “pravičáky”“rasisty”“neonacisty” díky jejich předpokládanému “nacionalistickému” a “populistickému” postoji k imigraci. Stigmatizace Švédských demokratů možná opravdu některé voliče odradila.

Například během televizní debaty v říjnu 2016, předseda vlády Löfven nazval Švédské demokraty “nacistickou a rasistickou stranou”. Také tvrdil, že “na jejich schůzích jsou dosud používány svastiky (hákové kříže)”. Švédští demokraté obvinili Löfvena z urážky na cti a pohrozili mu žalobou u ústavního výboru parlamentu. Představitel strany Jonas Millard při jednání tohoto výboru řekl:

“Když švédský předseda vlády tvrdí, že Švédští demokraté jsou nacisté, tak to není jenom lež, ale také naprostá neznalost historie a nedostatek respektu k milionům lidí, kteří se setkali se skutečným nacismem.”

Později se Löfven umírnil a řekl, že jeho slova byla vytržena z kontextu. Avšak od té doby Löfven několikrát obvinil Švédské demokraty ze spojení s nacismem a to i přesto, že Åkesson, který se stal předsedou strany v roce 2005, aplikoval politiku nulové tolerance vůči rasismu a vyloučil ze strany členy podezřelé z extremismu.

Den před volbami 9. září 2018, Löfven opět onálepkoval Švédské demokraty jako rasisty:

“Nehodláme ustoupit ani o milimetr tváří v tvář nenávisti a extremismu, kdekoliv se ukáže.”

“Zase, zase a zase, ukazují své nacistické a rasistické kořeny a pokouší se zničit Evropskou unii v časech, kdy nejvíce potřebujeme spolupráci.”

Sociální demokraté investovali 8 miliónů švédských korun (770 000 eur) z kapes daňových poplatníků ke zvýšení účasti voličů z řad migrantů ve volbách. Zdá se, že se tato strategie vyplatila: V Stockholmské čtvrti Rinkeby, kde devět z deseti obyvatel jsou imigranti, obdrželi Sociální demokraté 77 % hlasů a Švédští demokraté jen 3 %.

Podobně volby dopadly i ve zbývajících 60 švédských No-Go zónách (švédská policie je eufemisticky označuje jako “citlivé oblasti”), ačkoliv detailní analýzavolebních výsledků švédsko-české spisovatelky Kateřiny Janouchové a jejího kolegy Petera Lindmarka ukazuje, že Švédští demokraté získali hlasy i mezi migranty, zejména mezi ženami, které jsou znepokojeny rozbujelou zločinností a vnucováním islámského práva šaría.

Jiní předpokládají, že z volebních podvodů by mohly těžit tradiční politické strany na úkor Švédských demokratů. Zůstává nejasné, kam až neregulérnosti voleb dosahovaly a jaký, pokud nějaký, dopad by měly na konečné volební výsledky. Avšak švédská policie obdržela více než 2 300 hlášení o potenciálních porušeních zákona souvisejících s letošními volbami. Stížnosti zahrnují zastrašování voličů včetně vyhrůžek násilím proti majetku a osobám.

Podle deníku Aftonbladet, nezávisle na tom, Švédská volební komise(Valmyndigheten), která je odpovědná za průběh voleb, obdržela více než 400 stížností na údajné volební podvody, a prokurátoři nyní vyšetřují možná porušení volebního zákona.

Mezinárodní tým 25 pozorovatelů tvořících skupinu “Dobrovolníci demokracie”monitorující celkem 250 volebních místností ve Stockholmu, Malmö, Göteborgu, Uppsale a Västerås nalezl nesrovnalosti v 46 % navštívených volebních místností.

Tým vyjádřil zejména znepokojení ohledně nedostatku soukromí při hlasování. Ve Švédsku, má každá politická strana své vlastní volební lístky s jasně viditelným jménem strany a volič si vybere ze stojanu uvnitř volební místnosti volební lístek podle svého výběru.

Výběr volebního lístku se uskutečňuje veřejně a tak každý přítomný může sledovat, který volební lístek si volič vybral. V důsledku toho se někteří voliči mohou cítit zastrašeni a zdráhají se dát veřejně najevo, že chtějí volit Švédské demokraty.

3520

Volební pozorovatelé také kritizovali praxi rodinného hlasování. Švédské volební komise dovolují, aby za plentu ve volební místnosti vstoupila více než jedna osoba (běžně rodinný příslušník), zdánlivě proto, že gramotnější člen rodiny může pomáhat méně gramotnému správně vyplnit volební lístky.

Závěr volebních pozorovatelů:

“Jsme znepokojeni častým výskytem případů, kdy ženy, staří či nemocní voliči smí být doprovázeni a dokonce instruováni jak volit jiným členem rodiny….”

“Klíčovým aspektem voleb je, že každý volič by měl mít právo volit podle své svobodné vůle nezávisle a bez zasahování a také bez toho, aby jiná osoba znala jeho volbu.”

“Domníváme se, že toto by mohl být způsob, jak by mohlo být změněno vlastní svobodné volební rozhodnutí některých voličů bez toho, že by o tom někdo věděl. Doporučili jsme Švédské volební komisi, aby se tím ve vhodnou dobu zabývala v rámci svého vlastního přezkumu.”

Ve studii nazvané “Jsou volby ve Švédsku tajné?”, Jørgen Elklit z katedry politologie Univerzity v Aarhusu napsal, že rodinné hlasování je ve Švédsku dlouhodobý problém a je rozšířeno především v imigrantských komunitách.

“Tento způsob pomoci zřetelně znevýhodňuje voliče, voliče – členy rodiny – kteří chtějí volit odlišně od svých utlačovatelů. Rodinné hlasování bývalo celkem běžné v bývalém Sovětském svazu a ve východní Evropě…”

“Bylo velice překvapivé (skoro neuvěřitelné) číst hlášení pozorovatelů z roku 2014 o švédských volbách. Pozorovatelé zaznamenali významné množství rodinných hlasování ve Stockholmu. Existují indicie, že tento fenomén je nejvíce rozšířen ve volebních okrscích s relativně vyšším počtem voličů nešvédského původu.”

Další nesrovnalosti se také vyskytly:

 • Ve městě Botkyrka vůdci místních muslimů nabídli Umírněné straně 3 000 hlasů výměnou za to, že povolí postavit mešitu. Strana vyčkávala a dva dny před volbami tuto nabídku odmítla. Prokurátoři nyní prověřují, jestli tato nabídka byla trestným činem.
 • V Degerforsu Sociální demokraté údajně nabízeli voličům 500 Švédských korun (50 eur) výměnou za jejich hlas. Ve stejném městě jeden Sociální demokrat údajně následoval voliče do volebních místností a potom je doprovázel až k urně. Tento politik, který nebyl jmenován, je nyní vyšetřován za nepřípustné ovlivňování voličů.
 • Ve městě Eda jeden sociálně demokratický politik údajně pomáhalvoličům vyplňovat volební lístky.
 • Ve Falu doručila pošta stovky volebních lístků pozdě a tím je zneplatnila.
 • Ve Filipstadu, si Umírněná strana stěžovala volební komisi, že někteří muži vstoupili do volební místnosti spolu s ženami, vyzvedli si hlasovací lístky a pak s nimi šli až k urně, aby se ujistili, že ženy volily Sociální demokraty. Předsedkyně volební komise ve Filipstadu, Helene Larsson Saikoff, sama sociální demokratka, řekla, že v rodinném hlasování nevidí žádný problém: “Je to na voličce, jestli chce být doprovázena svým manželem nebo nějakou dobrou kamarádkou.”
 • V Göteborgu, v druhém největším městě ve Švédsku, v některých volebních místnostech rovnou vyřadily z voleb volební lístky Švédských demokratů.
 • Ve městě Heby, se při opakovaném sčítání hlasů zjistily výrazné rozdíly proti výsledkům sčítání z volební noci. Když byl předseda volební komise v Heby Rickert Olsson tázán, jak se to mohlo stát, tak to zdůvodnil“lidským faktorem” a “únavou”.
 • Ve městě Märsta členové volební komise radili voličům, aby nezalepovali své volební obálky. Švédští demokraté prohlásili, že s hlasovacími lístky v takových obálkách mohlo být manipulováno.

Deník Metro napsal, že na švédských ambasádách v Berlíně, Londýně a Madridu byly ukradeny volební lístky Švédských demokratů a tak bylo znemožněno, aby švédští občané v zahraničí v těchto místech volili Švédské demokraty.

“Ze všech volebních pozorovatelských misí, na kterých jsem byl, jsem nikde neviděl tak nedemokratické volby jako ve Švédsku,”řekl dánský poslanec Michael Aastrup Jensen, veterán volebních pozorovatelů, který monitoroval švédské volby ze své soukromé iniciativy. “Je to daleko od evropských standardů.”

Podobná svědectví o volebních podvodech vyšla najevo již v roce 2014. Blog The Sweden Report v roce 2014 napsal:

“Několik poštovních doručovatelů oficiálně protestovalo proti tomu, že mají doručovat volební lístky Švédských demokratů, třetí nejsilnější strany v zemi, protože nesouhlasí s její politikou……”

“Existuje několik zpráv ze Stockholmu, Göteborgu, Laholmu a Halmstadu, kde byly volební obálky s lístky Švédských demokratů zřetelně otevřeny a znovu zalepeny. Obsah byl odstraněn nebo v některých případech nahrazen volebními lístky jiných stran….”

“Ostatní porušení pravidel v neprospěch Švédských demokratů zahrnovaly krádeže volebních lístků z míst, kde byly před volbami uloženy. V jednom případě se jednalo o sofistikovanější způsob: Někdo zaměnil volební lístky Švédských demokratů za lístky z vedlejšího volebního okrsku, a tak jednoduše způsobil, že takové hlasy byly neplatné.”

“Jako by toho nebylo dost, je zde ještě nebezpečí falšování voleb samotnými volebními komisemi. Zářným příkladem je otevřená debata na Facebooku, jestli by se neměly volební lístky Švédských demokratů do květnových voleb do evropského parlamentu prostě vyhodit.”

Podle deníku Expressen byla oficiální zpráva EU, která došla k závěru, že Švédsko má nejhorší pohraniční kontroly v EU, účelově utajena dokud nebylo po volbách.

Zpráva varovala, že švédská pohraniční policie je špatně trénována a má nedostatek základních znalostí, jak detekovat padělané pasy a další cestovní dokumenty užívané falešnými žadateli o azyl a vracejícími se džihádisty. Zpráva říká, že kritická situace je zejména na mezinárodním letišti Stockholm-Arlanda, hlavním švédském letišti a doporučuje, aby tam byl rozmístěn Frontex, úřad Evropské unie pro kontrolu hranic, aby pomohl zajistit vnější hranici Švédska.

Několik pohraničních policistů deníku Expressen poskytlo rozhovor. Policisté deníku sdělili, že úředníci ministerstva spravedlnosti považovali zprávu za “politicky výbušnou” a že “by měla být uchována v tajnosti, dokud nebude po volbách”. Ministryně spravedlnosti Morgan Johansson tato obvinění odmítla.

Někteří pozorovatelé tvrdili, že Sociální demokraté dosáhli úspěchu ve volbách v roce 2018 pouze za pomoci převzetí některých návrhů Švédských demokratů týkajících se migrace. Předseda vlády Löfven, při pokusu zastavit úbytek hlasů, oznámil v květnu 2018 plán na zpřísnění azylových zákonů, zlepšení pohraničních kontrol a odebrání sociálních dávek pro migranty, kterým byla žádost o azyl zamítnuta.

Někteří pozorovatelé postřehli, že hlavním tématem voleb se stala imigrace a etablované strany tak byly přinuceny k přitvrzení azylové politiky. Švédští demokraté se tak stali skutečnými vítězi voleb.

Předseda Švédských demokratů Jimmie Åkesson promluvil 15. září 2018 na každoročním zasedání s Dánskou lidovou stranou v Herningu v Dánsku. Řekl, že ostatní strany ve Švédsku nemohou zabránit tomu, aby jeho strana ovlivnila jednání o formování příští švédské vlády:

“Dělají všechno proto, aby nám neumožnili jakkoliv ovlivnit formování nové vlády. Ale bude nemožné nás z toho vynechat. Čím dříve si to uvědomí, tím rychleji se vyhnou chaosu.”

Rozsah problémů, kterým čelí Švédsko, je hrozivý. Nedávná studie Pew Research Centerodhadla, že zastoupení muslimů ve Švédsku stoupne v celé populaci do roku 2050 na 11 %, i kdyby se imigrace do Švédska ihned zastavila. Při střední úrovni migrace se odhaduje, že podíl muslimů během 30 let stoupne na 20.5 %. Při vysoké úrovni migrace by podíl muslimů stoupl na 30,6 %.

Autor: Soeren Kern, překlad původního textu: Sweden: Anti-Immigration Party Becomes Kingmaker, překlad: René David

Soeren Kern je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 716,00 Kč
Vybráno 53.47%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 139 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...