sveddivka
2.7.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Švédské sebepoškozování: Vystrašené dívky v Uppsale a děti teroristů Islámského státu

Sdílejte článek:

JUDITH BERGMAN

  • Podle zprávy Amnesty International nemá ve Švédsku vyšetřování znásilnění dostatečnou prioritu, “příliš dlouho se čeká na výsledky analýz DNA,” neexistuje dostatečná podpora obětí znásilnění a prevenci není věnována dostatečná pozornost.
  • V roce 2017 vydala švédská policie zprávu “Zranitelné oblasti 2017″(“Utsatta områden 2017″, známé jako “no-go zóny” nebo oblasti, ve kterých není vymáháno právo). Tato zpráva odhalila, že ve Švédsku existuje 61 takových oblastí. V těchto oblastech působí 200 zločineckých sítí, do nichž je zapojeno přibližně 5 000 zločinců. V 23 oblastech je situace zvláště kritická.
  • “To, že se těm dětem daří tak špatně, je naprosto nepřijatelné… Nikdo by neměl mít žádné pochybnosti o tom, že vláda dělá pro tyto děti [teroristů ISIS] všechno, co je v jejích silách, a pokud to bude možné, tak by tyto děti měly být přivedeny do Švédska.” – Švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová.
  • Strašný osud zotročených jezídských dětí Wallströmová za “nepřijatelný” bohužel nepovažuje.

 

V centru malebného švédského univerzitního města Uppsala se 80 % dívek necítí bezpečně. 14letá dívka, která se bojí odhalit svoji identitu, švédským médiím řekla, že stále nosí sportovní obuv, aby mohla v případě napadení “rychleji utéct”:

Svou zkušenost z cesty domů autobusem popsala takto: “Posadila jsem se na sedadlo a hned ke mně přišli kluci a sedli si vedle mě z obou stran. Pak přišli další a postavili se přede mě. Začali mi osahávat vlasy a nohy a říkali mi věci, kterým jsem nerozuměla. Byla jsem vyděšená a mnohokrát jsem jim řekla, aby s tím přestali, ale neposlouchali mě… Je to děs. Já se tady chci cítit bezpečně.”

Nedávný průzkum ukázal, že v centru Uppsaly se cítí bezpečně jen 19 % středoškolaček. V roce 2013 se jich cítilo bezpečně 45 %. Gangy mužů a chlapců sexuálně obtěžující švédské dívky v Uppsale jsou často tvořeny nově příchozími migranty.

Zjevně v reakci na tento průzkum úředníci z Uppsaly švédskému tisku řekli“Byli bychom rádi, aby dívky, které se necítí bezpečně, přemýšlely o tom, co by mohly změnit, aby se bezpečně cítily. Například by neměly chodit samy, domluvily si, aby je někdo vyzvedl, prostě cokoli, ​​co by jim pomohlo omezit jejich pocit ohrožení.” Jinými slovy, úřady nechávají odpovědnost za jejich bezpečnost na samotných dívkách.

Vystrašené dívky z Uppsaly jsou jen malým střípkem celého obrazu. Podle nejnovější Zprávy o národní bezpečnosti vydané Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande Rådet nebo Brå) se čtyři z deseti žen bojí vyjít ven. “Téměř čtvrtina obyvatel si volí jinou cestu nebo jiný způsob dopravy v důsledku obav z trestné činnosti… 42 % žen ve věku 20-24 let uvedlo, že kvůli pocitu ohrožení často volí jinou trasu nebo jiný způsob dopravy.PodleBrå uvedlo totéž 16 % mužů v téže věkové skupině…”

Přesto vláda snižuje policejní rozpočet. Vláda v jarní úpravě rozpočtu policii snížila rozpočet o 232 milionů švédských korun (24,5 milionů dolarů). Šéf policie Anders Thornberg se k navrhovaným změnám vyjádřil takto: “Snížení finančních prostředků samozřejmě práci policie ovlivní, ale zatím nevíme jak. Nyní budeme analyzovat, jak se s novými ekonomickými podmínkami vypořádáme.”

Policie je však již dnes zavalená úkoly, které není schopná řádně splnit, například řešením případů znásilnění. Nedávná zpráva organizace Amnesty International “Spravedlnost pro oběti znásilnění v severských zemích vydaná v dubnu 2019 ostře kritizovala Švédsko za to, že se řádně nezabývá případy znásilnění. Podle zprávy Amnesty International nemá ve Švédsku vyšetřování znásilnění dostatečnou prioritu, “příliš dlouho se čeká na výsledky analýz DNA,” neexistuje dostatečná podpora obětí znásilnění a prevenci není věnována dostatečná pozornost.

Zpráva Amnesty International uvádí:

“V roce 2017 bylo švédské policii oznámeno 5 236 případů znásilnění, které se týkaly lidí ve věku 15 let a více: v 95 % případů byly obětí ženy nebo dívky. Předběžné statistiky za rok 2018 ukazují 5 593 oznámených případů znásilnění a ženy nebo dívky byly obětí v 96 % případů. Časté neohlašování případů znásilnění a jiných sexuálních trestných činů policii nicméně znamená, že tyto údaje neposkytují realistický obraz o rozsahu problému. Ve studii z roku 2017 uvedlo 1,4 % obyvatel, že byli vystaveni znásilnění nebo sexuálnímu zneužívání, což odpovídá přibližně 112 000 lidem. Převážná většina obětí znásilnění nikdy trestný čin neohlásí policii, a pokud oběti znásilnění ohlásí, tak se jen málokterý případ dostane k soudu. V roce 2017 bylo zahájeno trestní stíhání pouze v 11 % případů znásilnění dětí ve věku od 15 do 17 let a v 6 % případů znásilnění dospělých.”

Sexuální trestné činy nejsou jedinými trestnými činy, které švédské úřady nedokážou správně řešit. V roce 2018 zažilo Švédsko rekordní počet případů střelby s následkem smrti, v nichž bylo zabito 45 lidí. Většina případů střelby proběhla v oblasti Stockholmu a nejvíce mrtvých bylo v Jižním Švédsku, kde se nachází Malmö. “To je strašně vysoký počet incidentů,”řekl stockholmský policejní komisař Gunnar Appelgren. Předchozí rekord byl z roku 2017, kdy v důsledku střelby zahynulo 43 lidí. Celkový počet ohlášených případů střelby se však mírně snížil: z 324 v roce 2017 na 306 v roce 2018. Také zraněných osob bylo o něco méně: 135 v roce 2018 ve srovnání se 139 v roce 2017.

Podle policie mnoho případů střelby souvisí se spory mezi zločinci a s takzvanými “zranitelnými oblastmi” (utsatta områden známými jako “no-go zóny” nebo oblasti ve kterých není vymáháno právo). Podle policie proběhly téměř všechny přestřelky v prvních šesti měsících roku 2018 ve “zranitelných oblastech”. Švédská policejní zpráva “Zranitelné oblasti 2017″ (Utsatta områden 2017“) odhalila, že ve Švédsku existuje 61 takových oblastí. V těchto oblastech působí 200 zločineckých sítí, do nichž je zapojeno přibližně 5 000 zločinců. V 23 oblastech je situace zvláště kritická: do závažných trestných činů souvisejících i se zbraněmi a drogami tam jsou zapojeny dokonce 10leté děti. Většinu obyvatel tam tvoří lidé s neevropskými kořeny, bohužel hlavně muslimští imigranti.

A aby toho nebylo málo, tak se zdá, že ministryně zahraničí Margot Wallströmová plánuje přivést zpět do Švédska děti švédských teroristů Islámského státu (ISIS), kteří žijí v uprchlických táborech v Sýrii. “Je to složité, a proto trvá tak dlouho formulovat naši strategii, ale pracujeme na tom každý den. “To, že se těm dětem daří tak špatně, je naprosto nepřijatelné…”řekla nedávno. Ve svém příspěvku publikovaném 12. dubna 2019 na Facebooku Wallströmová napsala:

“Vláda nyní intenzivně pracuje na tom, aby se dětem s vazbami na Švédsko, které jsou v Sýrii, dostalo pomoci, kterou potřebují. Nikdo by neměl mít žádné pochybnosti o tom, že vláda dělá pro tyto děti všechno, co je v jejích silách, a pokud to bude možné, tak by tyto děti měly být přivedeny do Švédska. Každý případ musí být řešen individuálně. Tyto děti jsou v různých situacích, někteří jsou možná sirotci, rodiče jiných jsou ve vězení za činy, které spáchali ve službách ISIS. Identifikace Švédů, kteří se narodili v [Sýrii nebo Iráku], je obtížná. V táborech spolupracujeme s Mezinárodním Červeným křížem. Je nanejvýš důležité, aby se situace dětí řešila s právní jistotou a v jejich nejlepším zájmu. Mezinárodní organizace, švédské úřady a obce, které by mohly tyto děti přijmout, musí spolupracovat…”

Strašný osud zotročených jezídských dětí Wallströmová za “nepřijatelný” bohužel nepovažuje.

Podle nedávné zprávy švédské veřejnoprávní televize SVT Nyheter by 41 z 290 švédských obcí mohlo být donuceno, aby v blízké budoucnosti souhlasilo s návratem teroristů ISIS. Teroristé ISIS jsou buď stále ještě v Sýrii, nebo jsou již na cestě do Švédska. Za účelem přípravy na jejich návrat uspořádalo 24. dubna 2019 Švédské centrum proti násilnému extremismu pro zástupce těchto obcí “informační den”. Účelem této akce bylo “poskytnout podporu obcím, které přijaly nebo přijmou děti a jejich rodiče vracející se z oblastí dříve kontrolovaných Islámským státem.” Do akce jsou zapojeny obce, ve kterých teroristé žili předtím, než se připojili k ISIS.

Očekává se, že se do Švédska vrátí 150 mužů a žen – členů ISIS – a 80 jejich dětí.

Podle premiéra Stefana Löfvena jsou vracející se teroristé ISIS švédští občané a mají “plné právo” se vrátit do Švédska. Löfven prohlásil, že odebrat jim občanství, by bylo proti švédské ústavě, ale ti, kteří spáchali zločiny, by měli být stíháni. Švédský protiteroristický expert Magnus Ranstorp Švédsko před přijetím teroristů ISIS i jejich žen a děti varoval. Podle něj všichni představují bezpečnostní riziko:

“Ženy nejsou nevinnými oběťmi a je zde také velká skupina dětí ISIS… Děti mezi osmi a devíti lety věku byly poslány do výcvikových táborů, kde se naučili bojovým technikám muže proti muži a manipulaci se zbraněmi. Některé děti se tam naučili zabíjet… jejich identita bude navždy spojena s jejich životem stráveným v ISIS a se skutečností, že jejich otec nebo matka bojovali za ISIS.”

Zdá se, že Švédsko stále nemá dost svých vlastních problémů.

Autor: Judith Bergman, překlad původního textu: Sweden’s Self-Inflicted Mess, překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 13 455,00 Kč
Vybráno 38.44%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 960 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
21 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.