19.12.2013
Kategorie: Politika

Stát je příčinou chudoby, kterou pak řeší

Sdílejte článek:

OD: ANDREAS MARQUART 19|12|2013

Když se podíváme na současný měnový systém papírových peněz a jeho negativní společenské a politické důsledky, musíme se ptát: kde jsou protesty stoupenců a ochránců sociální spravedlnosti? Jak je možné, že neslyšíme volání k protestům od politiků a politických komentátorů, od vrchních představitelů státního sociálního systému a čelních náboženských vůdců, kteří všichni propagují sociální zabezpečení jako své hlavní poslání?

 

 

Odpověď bude znít, že podle všeho většina z nich má jen velmi slabé povědomí o úloze peněz v ekonomice, a z toho důvodu negativní důsledky současného systému papírové měny přehlížejí nebo neberou vůbec v úvahu.

 

Současný bankovní systém částečných rezerv a centrální bankovnictví stojí v úplné opozici k měnovému režimu tržní ekonomiky, v níž účastníci trhu mohou sami rozhodnout, bez státního tlaku nebo donucení, jaké peníze chtějí používat, a v níž by prostě nikdo nemohl libovolně zvyšovat množství oběživa, jak se mu zrovna hodí.

 

Navýšení peněžní nabídky v ekonomice, jak to umožňuje centrální bankovnictví a systém částečných rezerv, je ve skutečnosti to, co zapříčiňuje růst cen a tím snižuje reálnou hodnotu příjmů. Ludwig von Mises ve své knize Teorie peněz a úvěru napsal: „Nejdůležitější příčinou snížení hodnoty peněz, kterou musíme brát v potaz, je navýšení objemu peněz, přičemž poptávka po těchto penězích zůstává stejná, případně klesá, anebo když roste, tak neroste stejným tempem jako nabídka peněz. Nižší subjektivní ohodnocení peněz se pak postupně přenáší z jednoho na druhého, protože ti, kteří nyní vlastní větší množství nových peněz, souhlasí s placením vyšších cen zboží než před tím.“

 

Při růstu cen v důsledku expanze peněžní nabídky, ceny různého zboží a služeb nerostou stejným tempem a ve stejné výši. Mises dále vysvětluje:

 

„V průběhu tohoto procesu někteří lidé z vyšších cen profitují, protože ceny výrobků a služeb, které prodávají, rostou, zatímco ceny ostatních produktů, které kupují, jsou stále stejné nebo se zvyšují méně. Na druhé straně se ale do nešťastné situace dostávají ostatní, protože prodávají komodity a služby, jejichž ceny ještě nevzrostly nebo nevzrostly do takové míry jako ceny výrobků, které musejí kupovat pro svou každodenní spotřebu.“

 

Například v případě ceny práce (platů), která se zvyšuje pomaleji než třeba cena chleba nebo nájmu, můžeme krásně pozorovat, jak tato změna ve vztahu mezi příjmem a cenami zboží může poškodit a ochudit zaměstnance a spotřebitele.

 

Inflace měnové nabídky může způsobit ochuzení a nerovnost příjmů v mnoha směrech:

 

1. Cantillonův efekt

 

Nerovnoměrný růst cen při inflaci peněžní zásoby je znám jako Cantillonův efekt. Ti, kteří se dostávají k nově natištěným penězům jako první (většinou stát, banky, ale také některé velké společnosti), se těší benefitům z těchto lehce nabytých peněz. Mohou těmito novými penězi nakupovat zboží pořád ještě za staré, nezměněné ceny. Ovšem ti, k nimž se nové peníze dostanou později, případně nedostanou vůbec, jsou pak poškozeni (to se týká hlavně zaměstnanců s pevně fixovanou mzdou, penzistů apod.). Ti naopak mohou pouze nakupovat zboží za ceny, které mezitím vzrostly.

 

2. Cenová inflace

 

Investoři s větším množstvím aktiv mohou lépe rozprostřít své investice a jsou tím pádem v pozici, kdy mohou investovat do hmotných statků, jako jsou nemovitosti, drahé kovy nebo cenné papíry. Když pak ceny těchto aktiv vzrostou díky zvýšení objemu peněžní zásoby, držitelé těchto aktiv z toho profitují, protože jejich majetek stoupá na hodnotě. Takže ti, kteří drží nějaká aktiva, se stávají ještě bohatšími, zatímco lidé s menším nebo žádným majetkem bohatnou méně, případně nemohou mít z růstu cen vůbec žádný prospěch.

 

3. Úvěrový trh tyto efekty ještě posiluje

 

Důsledky cenové inflace mohou být ještě umocněny díky úvěrovým trhům. Lidé s vyššími příjmy si mohou dovolit vyšší úvěry ve srovnání s nízkopříjmovými skupinami, například investováním do nemovitostí nebo jiných aktiv. Jestliže potom ceny těchto aktiv díky peněžní expanzi vzrostou, majitelé těchto nemovitostí z toho profitují a propast mezi bohatými a chudými se zvětšuje o to rychleji.

 

4. Hospodářské cykly způsobují nezaměstnanost

 

Přímou příčinou nezaměstnanosti je nepružnost a nepřizpůsobivost pracovního trhu, způsobená státními intervencemi a tlakem odborů. Nepřímou příčinou nezaměstnanosti je pak expanze nabídky papírových peněz, která vede k iluzornímu ekonomickému růstu a chybným investicím. Obzvláště pak na nepružném pracovním trhu, když se tyto chybné investice začínají v klesající ekonomice projevovat, nakonec vedou k vyšší a déle trvající nezaměstnanosti, kterou často nejvážněji pocítí právě domácnosti s nejnižšími příjmy.

 

Stát pokračuje v růstu

 

Jakmile se jednou propast v distribuci příjmů a majetku otevře, zastánci a ochránci sociální spravedlnosti budou čím dál víc kritizovat společenské nerovnosti, aniž by věděli (nebo říkali), že to je právě stát a jeho monopol na tištění peněz, kdo je zodpovědný za výše popsanou situaci.

 

Je to velmi pofidérní hospodářský systém, v němž stát díky monopolnímu ovládání měny vytváří sociální nerovnosti, rozděluje společnost na bohaté a chudé a činí lidi závislými na sociálních dávkách. Svou existenci se pak snaží ospravedlnit prostřednictvím zavádění různých redistribučních a regulačních opatření. Ekonom Roland Baader pozoroval:

 

„Politická kasta musí prokázat své právo na existenci tím, že něco dělá. Ale vzhledem k tomu, že všechno, co dělá, dělá špatně, musí pak neustále provádět různé reformy, to znamená, že musí něco dělat z toho důvodu, že už předtím něco udělala. Nemusela by dělat vůbec nic, kdyby předtím vůbec nic neudělala. Kdyby tak někdo věděl, jak politikům zabránit v tom, aby něco dělali.“

 

 

Stát ještě navíc zneužívá nejistoty veřejnosti o skutečných příčinách rostoucí nerovnosti. Tak například Čtvrtá zpráva německé federální vlády o chudobě a bohatství uvádí, že od roku 2002 valná většina německé veřejnosti sympatizuje s prováděním opatření na snižování majetkových rozdílů.

 

Závěr

 

Současný systém papírových peněz stojí v centru zvětšující se nerovnosti příjmů a vzrůstající chudoby, jak to dnes vidíme v mnoha zemích. Pravomoci států ale přesto neustále rostou ve jménu omezování volného trhu, který je údajně příčinou oněch nerovností způsobených ve skutečnosti právě státem a jeho spojenci.

 

Jestliže ti, kteří o sobě tvrdí, že hájí sociální spravedlnost, nedělají nic na protest proti tomuto systému, může mít jejich mlčení pouze dva důvody. Buď nerozumějí tomu, jak současná měnová politika funguje, v kterémžto případě by si to měli nastudovat a poučit se, anebo tomu rozumějí a tento hlavní a skutečný zdroj chudoby jenom cynicky ignorují nebo úmyslně zatemňují, protože právě oni jsou těmi, co mají sami ze systému papírových peněz největší užitek.

 

 

ZDROJ: mises.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2020: *****

Václav Tykvart 200,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ivan Domkář ml. 300,- Kč, Vladimír Rozinek 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jana Skřenková 150,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Otakar Kohoutek 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Hruška 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libuše Polášková 500,- Kč, Stanislava Ekartová 100,- Kč, Oldřich Lhoták 1000,- Kč, MUDr. Eva Niemcová 100,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jiří Hejhálek 2000,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milan Sobotka 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Jan Sabo 1000,- Kč, Martin Dřímal 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Jiří Linhart 300,- Kč, Miroslav Splítek 200,- Kč, Mgr. Luděk Tesatčík 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Ludmila Nováková 200,- Kč, Miloslav Pecka 300,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč

Celkem za měsíc: 20 331,00 Kč
Vybráno 58.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 27 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.