Senátorka Seitlová po vstupu do zchátralé budovy spatřila, v jakých otřesných podmínkách, připomínajících viktoriánský starobinec Anglie 19. století, žijí obyvatelé domu Na Dluhonské. Nemohoucí, zubožení, lidé s podlomeným zdravím, apatičtí senioři, lidé po prožitých traumatech i vyhublí bezdomovci. Čtyřicet osob, které nemají kam jít, tady obývá nebo spíš přežívá v sociální ubytovně pro zdravotně znevýhodněné, která patří romskému podnikateli Pavlovi Mirgovi. Lze předpokládat, že podnikání pana Mirgy představitelé města hodnotí spíše kladně, neboť nezaměstnanost přerovských Romů je jinak poměrně vysoká a pan Mirga, provozovatel několika podobných sociálních ubytoven, může do určité míry sloužit jako dobrý příklad svému etniku. Nemocné chráněnce si sváží z celé republiky, na základě kontaktů s LDN, které potřebují dlouhodobě nemocné vyexpedovat, jedno kam, tak proč ne do Přerova. V některých případech je provozovatel a samaritán Mirga dokonce opatrovníkem stanoveným soudně, kdy na takového „klienta“ pak plně dohlíží a disponuje nejen jeho penězi, ale i právy. Situace v ubytovně je v případě nemohoucích osob někdy tak vážná, že jim je vyhrožováno vyvezením ven na ulici, pokud se nebudou chovat správně a o všem nepřípustném mlčet.

Pobyt v tomhle „nóbl lágru“ vyjde jednotlivce cca na 10 tisíc korun, za což může být host provozovateli vděčný, protože by jinak skončil na ulici. Tady má aspoň jednu sprchu na všechny a nějaké to jídlo během dne. Zdravotnický personál tu v péči o zdravotně znevýhodněné zastupuje jedna osoba, na víc totiž pan Mirga finanční prostředky nevyčlenil. Jeden člověk na 40 potřebných? Zdá se vám to adekvátní?

Pan Mirga však veřejnost důrazně upozorňuje: „Jsou to převážně klienti, kteří mají nízké příjmy, a nikde jinde se nechytnou – například v domovech důchodců nebo s pečovatelskou službou. Chtěl jsem provozování ubytovny letos v červnu ukončit, ale situace je taková, že se nám tyto lidi nedaří nikam umístit.“ To budí dojem, jako by to vše financoval ze svého, nikoli z peněz čtyřiceti obyvatel lazaretu. To, co se v Přerově dodnes nepojmenovalo a neřešilo, najednou existuje a teď, když se paní senátorka nahlas ptá, kdo za to může, se nám lazaret mění v horký brambor a šup, už si ho zodpovědní přehazují.

Pan podnikatel Mirga za nic nemůže, snaží se, stará, zaplnil volnou díru na trhu, koná dobré skutky. Pokud jde o státní instituce, sociální pracovníci konají přímou sociální práci s klientem v nepříznivé životní situaci, ubytovny nenavštěvují a jejich úroveň neposuzují. Léčebny dlouhodobě nemocných nemají bohužel kapacitu a ani zájem o nemocné a zubožené pacienty. A jediný, kdo byl a je ochoten v kauze Dluhonská zakročit, je stavební úřad, který zjistil větší počet osob, než připouští kolaudační rozhodnutí. Sociální pracovnice plamenně poukazují na fakt, že kontrolní pravomoci vůči provozovatelům ubytoven mají v rámci svých kompetencí orgány jako je například úřad práce, živnostenský úřad, krajská hygienická stanice a právě stavební úřad.

f3120b243f_100252820_o2

No, to je kolotoč, vážení! Proberte se přerovští úředníci na sociálních odborech, otevřete oči a uvědomte si, že ve vašem městě s patologickými jevy v sociálně vyloučených lokalitách, ve městě s počtem 19 sociálních ubytoven (některé patří Mirgovi), máte vážný sociální problém! Otevřete si Ústavu ČR, nalistujte článek 30 Listiny základních práv a svobod a nahlas čtěte:

 (1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.
(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

Znalost Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který v návaznosti na ústavu stanovuje, že rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob, jistě vaši “sociální profesionálové” znají. Pak taky určitě ví, že služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Přerov má najednou problém, který dlouhodobě zametal pod koberec. Lazaretní starobinec přece neleží v centru města, samotné město se nepodílí na jeho financování, romský podnikatel si vesele podniká a nemohoucí nemocní obyvatelé ze strachu před vyhozením na ulici mlčí.

Je chvályhodné, že kroky senátorky Seitlové vedly právě Na Dluhonskou, kde mohl být přerovský problém mediálně odtajněn a pojmenován, s tím, že se senátorka dále hodlá zasadit o nápravu celé věci.

A tak tu máme případ chudáků z jedné městské ubytovny, který u nás neměl nikoho zajímat, protože v našem státě kompetentní politici nejvíce řeší a všemi směry financují integraci romské minority, a to ze spousty grantů a projektů pro desítky neziskových organizací. Výsledek dlouhodobě více méně žádný. Helsinští aktivisté veřejně hlásají a apelují na humanizaci našeho vězeňství, aby odsouzení ve výkonu neutrpěli žádnou újmu. Z politického vrcholu naše špičky velkoryse nabízejí ubytování a péči o uprchlíky ze Sýrie a mnohé jiné. A mezitím v jednom moravském městě podnikavý Rom bohatne na lidské bídě a neštěstí, vše s tichou tolerancí místních úředníků, jen proto, že kde není žalobce, není ani soudce.

V případě přerovského lazaretu hrůzy v sociální oblasti státní správa jako garant ochrany základního práva každého člověka na důstojnost života a poskytnutí pomoci pokud zůstane osamocen a přitom závislý na péči druhých, naprosto a exemplárně selhala.

Nabízí se otázka: Co s přerovským ostudným případem udělá český ochránce veřejných práv? Naplní zde svou roli a půjde se podívat na drsnou přerovskou realitu, plynoucí z ignorace sociálním aparátem? Podnikne ombudsman v tomto případě konkrétní kroky? Zákony a právo mají být stejné a vymahatelné pro všechny občany naší země. Bude tomu i v případě bezmocných osob z přerovského lazaretu?

Nebo naši ombudsmanku zajímají jen případy náboženské diskriminace zahalené do hidžabu, kterými se lze zviditelnit na evropské multikulturní scéně?!

 .
Pro lepší ilustraci podmínek přidáváme pár fotografií:
cfd88b3158_100252823_o2
24436dbb83_100252816_o2
773a94481d_100252813_o2
593a67def8_100252817_o2
580af8fd2a_100252812_o2
41aa9ba1d4_100252810_o2
37a8db1386_100252814_o2
3d7a48ddbc_100252815_o2