eussr-
29.9.2017
Kategorie: Historie

Stačilo od roku 1948 nedělat nic

Sdílejte článek:

JAROMÍR HLUBEK

Nechat volný průběh budování, rozvíjení a konečnému dosažení reálného socialismu a byli bychom stejně tam, kde jsme teď. Měli jsme to rozpracováno dobře. Výrobní prostředky byly státní, Národní fronta to měla pevně v rukou, byli jsme součástí tábora míru a socialismu, stát určoval platy a ceny, povinné bylo vše, krom zakázaného.

Jenže pak přišel ten nešťastný 17. listopad a pár intelektuálů si myslilo, že to uděláme lépe, že všeobjímající státní dirigismus zkusíme vyměnit za alespoň zdání svobody. Byla dovolena pornografie, byly dovoleny herny, bylo dovoleno soukromé podnikání, bylo dovoleno veřejně říkat, co si myslíme, bylo zrušeno povinné zaměstnání, státní firmy se lev6ně prodaly falešným podnikatelům, kteří byli jen soudruhy soudruhů bankéřů a všichni věděli, že úvěry se nesplatí. ČNB ty dluhy sanovala a zase bylo dobře, tak jsme se dopracovali k prvním domácím kapitalistům. Nadnárodní firmy stavěly na zelených loukách a úrodných polích horizontálně rozlehlé montovny, které sic po skončení daňových úlev skončily, ale zaměstnanci mohli alespoň nahlédnout do kapitalistického, výrobního způsobu.

Vznikli drobní soukromníci, kteří se tenkrát ještě nepotýkali s přebujelou byrokracií a pomalu, ztěžka se začali prosazovat na trhu. Obchody byly najednou zaplaveny nedostatkovým zbožím a začaly vznikat první supermarkety. S kvalitou zahraničního zboží si nikdo hlavu nelámal, vždyť to bylo tak nové a lákavé. Zdání svobody bylo zcela reálné, dokonce se razilo heslo: „Co není zakázáno, to je povoleno.“ Do právního systému se dostala i Listina základních práv a svobod. Vypadalo to nadějně, běžný občan věděl, že transformace z reálného socialismu v kapitalismus nebude snadná, ale časem se povede.

Něco, však bylo silně zanedbáno a podceněno, hlavně nebyla KSČ postavena mimo zákon a Lustrační zákon neobsahoval klauzuli, že každý, kdo byl, byť jeden den, v KSČ již nesmí nikdy kandidovat na jakoukoliv veřejnou funkci. Proto se komunisté rozptýlili do všemožných stran a snažili se opět dostat do nejvyšších funkcí, což se jim poměrně dobře dařilo, takže ač Parlament vypadal pluralitně a demokraticky, komunisté nakonec měli vždy převahu. Rozdělení ČSR bez referenda bylo začátkem špatných časů, není vše v rukou občanů, ale politici mají moc rozhodovat sami, stejně jako v reálném socialismu. Gottwaldovské relikty, jako POVINNÉ zdravotní a sociální pojištění byly ponechány, POVINNÝ důchodový systém byl ponechán. Občanům nebylo umožněno svobodně se rozhodnout, jak se budou starat o své zdraví a případnou léčbu, jak se zajistí sami na stáří. Ve skutečně svobodné společnosti nesmí být nic POVINNÉ, občan musí mít právo volby.

Tyto nedůslednosti mají neblahé dopady na naši nedávnou minulost a současnost. Do roku 2003 to šlo sice pomalu, ale dobrým směrem, kapitalistickému zřízení jsme se blížili, leč socialistické „výdobytky“ stále přetrvávaly, důchodový, ani zdravotní systém se neřešily, zákoník práce stále obsahoval komunistické prvky, a najednou se objevila ohromná příležitost stát se součástí EU. Sovětský blok již neexistoval, již jsme nebyli v jeho područí a mohli jsme sami, svobodně, rozhodovat o své budoucnosti. Velmi překvapivě bylo vyhlášeno i referendum o přistoupení. EU se jevila jako společenství svobodných států s fungujícím, kapitalistickým zřízením, alespoň tak nám to bylo prezentováno, internet ještě nebyl tak rozšířený, takže většina občanů se musila spoléhat na veřejnoprávní, sdělovací prostředky, kde byla EU vykreslována v nejrůžovějších barvách. Varováním mělo být opakované vyhlašování referend, pokud výsledek nebyl podle očekávání, ale neměli jsme s nimi zkušenosti a netušili jsme, že neomarxisté jsou tam již u moci a levičácká éra již započala. Většina lidí hlasovala pro, aniž by tušili, že sotva vyklouzli z jednoho chomoutu, strkají hlavu do druhého.

Sám jsem hlasoval pro a teď bych si nejraději rozbil, před zrcadlem, hubu. Naslibované se nestalo skutečností, okamžitě po vstupu přestal existovat volný pohyb pracovních sil, některé státy si vyjednaly výjimku. Epizodky, ze kterých jsme měli jen srandu, jakože je nedovoleno dámě podržet dveře, jelikož ji to uráží, že na západě se každý dement soudí za svá, nově vymyšlená, „lidská“ práva, že se nesmí říkat černoch, ale alternativně zbarvený se začínaly stávat skutečností i u nás. Takzvaná občanská společnost sestávající z takzvaných neziskovek se začala jako mor šířit i u nás a dokonce jsme ji musili začít POVINNĚ platit z našich daní. Komunisté v Parlamentu, napříč stranami, začali schvalovat jednu kopii eurounijních zákonů nebo direktiv za druhou a začleňovat je do našeho právního systému.

Začali jsme bezhlavě, či nuceně přejímat západoevropské doktríny o politické korektnosti, multikulturalismu, pseudohumanismu, genderismu, ekologismu, oteplovačské ideologie a údajné bezpečnostnímu a zdravotní hrozby. Postupně se drobný živnostník a malý podnikatel stali v ústech politických představitelů „parazity“, oligarchové z první vlny „privatizace“ se začali tlačit do politiky, vláda začala mediálně štvát proti OSVČ zaměstnance, aby vyvolala rozbroje a nenávist, státní aparát začal bujet a soustředil se zejména na zhoršování podnikatelského prostředí a podmínek malých firem a živnostníků. Pomalu nabyté svobody se začaly rychle ztrácet, co ještě bylo dobrovolné, začalo být povinné, co ještě bylo dovoleno, začalo být zakázáno. Už chybí jen ta Národní fronta. Ona ve skutečnosti existuje, zatím není oficiální, ale je vytvořena mediálním tlakem, který dává prostor pouze vyvoleným stranám a snaží se voliče odradit od volby ostatních. Před volbami se množí takzvané průzkumy veřejného mínění, které vycházejí vždy stejně, s preferencemi stále stejných stran. Sestavy předvolebních besed o tom svědčí jasně. Vláda Sovětského svazu se postupně řítila do záhuby z ideologických, utlačovatelských a hospodářských důvodů, vláda EU se postupně řítí do záhuby z ideologických, utlačovatelských, finančních a demografických důvodů. Není schopna, ba ani ochotna hlídat vlastní hranice, prostředky místo na obranu, rozdává ilegálům, kteří nezákonně narušili hranice. K tomu se musejí státy, které to umožnily silně zadlužovat, jelikož „humanita“ je nade vše a nejdůležitější je podporovat lidi, kteří nikdy společnosti nic nepřinesli a nikdy nepřinesou, dokonce škodí. Stejný systém, po úpravě Lisabonskou smlouvou, chtějí implementovat i u nás. A to již nemluvím o všeobecně známých bezpečnostních rizicích, masových vraždách a atentátech páchaných oněmi preferovanými.

Pokud by předchozí, reálně socialistický režim u nás přetrval, náramně by si s vedením EU notoval, komunista ke komunistovi, regulací, restrikcí, dotací, zákazů a příkazů máme víc než za Husáka a brali by nás všemi deseti. Komunisté by určitě udělali nějaké korekce, aby systém zlidštili. Nikdo by neprotestoval proti muslimům, vždyť jsme brali i kubánské žoldnéře z Angoly. Naše současná vláda by byla taky pro, jen aby si zajistili koryta v Bruselu. Po spirále jsme se za 28 let vrátili skoro tam, kde jsme již byli a tím se těch 28 let jeví jako ztracené a promarněné. Občané dali ve volbách najevo, že se skutečného kapitalismu a svobody bojí, že ten reálný socialismus jim je daleko bližší. Takže kdybychom v 89. neudělali vůbec nic, byli bychom stejně tam, kde jsme teď.

Blíží se další volby, nechť se laskavý čtenář zamyslí nad posledními čtyřmi roky, kolik svobod mu ubylo, kolik povinností přibylo, kolik regulací a restrikcí musí snášet, kolik bývalý nebo současných komunistů je v preferovaných stranách, kolikrát nám bylo vyhrožováno, zda dotace jsou pro něj opravdu to nejpřínosnější?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 378,00 Kč
Vybráno 26.79%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 75 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (31 votes, average: 4,39 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.