Proto je pro veškerý lid dobré dotovat bilióny korun, z kapes těch nevědomých daňových poplatníků, solární a větrný byznys a zavírat jaderné elektrárny, finančně podporovat pseudovědce na této ideologii se živící a falšující vědecká data. Pol Pot a Yeng Sari znali řešení a Kambodža může být pro nás inspirací. Proto je pro veškerý nevědomý lid dobré uvalit na Rusko hospodářské sankce ať se z toho mnozí majitelé firem třeba i poserou, stejně jen krátí daně. Je správné z veškerých Ukrajinských problémů obvinit Rusko a Putina a o vlastních “zásluhách” pomlčet.  Proto je pro veškerý lid dobré narušit pietní obřad za oběti nacistické zvůle 17. listopadu 1939 a vystavit presidentovi červené karty a na každém kroku do něj jen kopat, jelikož nebyl zvolen Karel.

Proto je pro veškerý lid dobrá regulace jejich životů, házení byrokratických klacků pod nohy podnikatelům a tím dusit hospodářství, nařizovat co smějí a co nesmějí ve svých firmách dělat, dotovat nesmyslné nebo bezperspektivní projekty na obohacení úředního aparátu a zároveň okradení produktivních vrstev.

 

Proto je pro veškerý lid dobré „soužití“ s příslušníky rozličných kultur majících svá specifika jako přepadávání, kapesní krádeže a bujaré veselí v nočních hodinách nebo „přátelské návštěvy“ ozbrojenců v obchodech, či redakcích a kulturně obohacující znásilňování žen nevěřících. Jistě rádi uvítáme  i osobu obtěžkanou nějakou tou C4 pod hábitem na tržišti. Jistě je pro veškerý lid dobré, že nechceme občany znepokojovat a radikalizovat, proto o takových věcech nemluvíme a v souladu s duchem současné korektní doby nevedeme statistiky zločinnosti podle etnických skupin, nezveřejňujeme etnickou a náboženskou příslušnost pachatelů trestných činů, popíráme pozitivní diskriminaci a projevy osobních zkušeností označujeme za rasismus.

Jistě je pro veškerý lid dobré umrtvení center mnohých měst zákazem vjezdu automobilů nebo alespoň znemožnění tam zaparkovat, což v podstatě zlikvidovalo tamní podnikatelskou sféru v obchodě a službách s následkem vylidňování těchto center, stejně tak jsou nesporně pro veškerý lid dobré miliardové cyklostezky a vyznačené cyklistické pruhy na silnicích kde v zimě stejně jezdí jen sebevrahové a v létě zoufalci myslící si, že silnice je jejich a někteří i útočí holemi na automobilisty. Nic proti koníčkům, mezi něž cyklistiku počítám, ale každý koníček časem omrzí a dotyčný stejně tím automobilem začne jezdit. Takže takto vyhozené peníze, pro úzkou skupinu aktivistů, jsou nesporně pro veškerý lid dobré.

Jistě je pro veškerý lid dobré, že máme, z většiny, neozbrojené občany stávající se snadnými cíli pro „multikulturní obohacení“ a obohacovači to vědí, proto postrádají strachu. Pro veškerý lid je nesporně dobré, že regulace zbraní je tak restriktivní, že bezúhonný občan musí absolvovat byrokratické martyrium aby zbraň mohl získat místo prostého výpisu z trestního rejstříku a občanského průkazu dostačujícímu ke koupení zbraně.

sunpeople

Pro veškerý lid je dobré, že rozdílné role a dispozice mužů a žen na tomto světě jsou násilně měněny, matkám je odpíráno právo na výchovu svých dětí dle svých představ a naopak jsou nuceny do něčeho co jim není vlastní, do agresivního boje ve správních radách, v parlamentech, na bojištích, v polici, Jsou na to i kvóty, zatímco otcům je doporučována mateřská dovolená. Rodiče jsou nuceni posílat své děti do školek a škol kde jim za čerstva vtloukají do nevinných hlaviček to, co je pro veškerý lid dobré. Pro veškerý lid a jejich obohacení jsou nesporně dobré pochody homosexuálů na veřejných místech, která 4% menšina to má? Někdo jim nakukal, že je pro ně špatné mít pouze své kluby a soukromý život kde se mohou, dle libosti a bez diskriminace, věnovat svým preferencím, že je špatné a diskriminační, že dva muži nebo dvě ženy nemohou spolu zplodit dítě, proto by je měli dostat přiděleno ze špatných rodin, kde matka nekoná v duchu toho co je pro veškerý lid dobré.

Pro veškerý lid je dobré, že celkové  zdanění u nás činí téměř 70% částky, kterou musí na zaměstnance vynaložit zaměstnavatel, čímž je pro něj pracovník nesmírně drahý, ale pro státní byrokracii nesmírně lukrativní, jelikož z daní na něm získaných může státní byrokracie obsáhnout  a regulovat téměř celý život všech občanů v paternalistickém, socialistickém státě a udělat z občana nesvéprávnou ovci nastavující krk státnímu vlku. Pro veškerý lid je dobré, že tímto neustále roste skupina socialistických voličů, která je schopna tento systém zakonzervovat na „věčné časy“. Jak věčné budou, ukázala historie a ukazuje i současnost, viz. Řecko.

Pro veškerý lid je dobré, že máme minimálně 400, tento údaj je starý dva roky, takže to asi bude víc, různých neziskovek financovaných z peněz daňových poplatníků, které neohroženě bdí nad dodržováním všelijakých „práv“ a vytváření nových, nad uvědomělostí všech občanů v našem sluníčkovém světě, nad ochranou lenivých a neschopných, nad ochranou čehokoliv na co si dokážete vzpomenout od 2 milimetrového brouka po celé horstvo a to je pro veškerý lid nesporně dobré.

Co je pro veškerý lid dobré věděli mnozí již mnohem dřív, tito vizionáři začali své novátorské myšlenky teoreticky uvádět ve všeobecný život již koncem 19. století a prakticky od roku 1917. Většina naší populace si mohla jejich výdobytků dostatečně užít mezi léty 1948 a 1989. Výsledky tohoto „dobra“ jsou všeobecně známy, přesto nejsou natolik odstrašující, aby k tomuto „dobru“ neinklinovalo čím dál víc občanů. Jejich guruové hlásající nezměrné dobro současnosti vzešli z revolučních dob 60. let kdy se postavili proti prosperujícímu kapitalismu, nejprve násilnými a teroristickými činy a následně proniknutím do politických struktur. Dnes ovládají EU a jejich ideologie se radikalizuje až ke komunistické. Zatím ještě ne tak brutální, ale jelikož oponenti se množí, bude nutno proti nim tvrdě a nesmlouvavě zakročit v duchu sluníčkového štěstí, srdíčkového odpuštění a všeobecného dobra veškerého lidu.

 

ZDROJ: Jaromír Hlubek, který nereprezentuje veškerý lid